4
Pe' yisu'un pe' wetsjuk, pa' Intata qa ha'ne sehe'.
¿Ƚekpa' ta'ƚets qa ƚawatlanjiiƚju' qa in ƚ'ek'eƚeijiiƚju' iye? ¿Me nite' ta'ƚets pe' ekhewelƚi'iƚ in ƚisu'uni'ƚ pa' uƚ'ax qa pa' ƚe'wis in hikpe' watlani'ƚ etji'?* Ro 7:23; Tit 3:9 Ekheweli'ƚ na'l na'aj ƚisu'untaxi'ƚ qa hamƚi'iƚ e'm, ma' qa ƚ'eqek'uyi'ƚ. Ekheweli'ƚ in qi in ƚisu'unƚetaxi'ƚ eke' wekwek qa ƚ'eqemtshentaxiƚijkii qa hamitsƚi'iƚ e'm. Qa in nite' ƚeke' qu' nana'liƚ'em pe'ye' ma' qa ƚ'ek'eƚeyi'ƚijju' pekhewe' na'li'm qa hatstax qa ƚawatlaani'ƚju'ha. Nite' na'lƚi'iƚ e'm pa'qu' isu'untaxi'ƚ qe nite' ƚ'iyiniƚijets pa' Intata. Qa in ƚ'iyintaxi'ƚijets pe'ye' pa' Intata qa nite' le'si'ƚij eju'ƚ qe nite' ƚe'wis pa'qu' ijamtitaxi'ƚijets qu' anatkini'ƚiji' pa' ƚ'iyintaxi'ƚets.* Sal 18:41; 1Jn 3:22; 5:14 ¡Peijaat'ij! Ene' jukhew qa efuts yijayantax pa' Intata qa nite'ƚe yili'ij pa' uƚ'ax, ¿me nite' ƚenikfe'li'ƚets pakha' qu' ƚejuwaika'yi'ij pe' wekwek ha'ne sehe' epji' pakha'an t'ejuyiju'ƚ pa' Intata? Pakha' qu' nisu'un qu' ƚejuwaika'yi'ij pe' wekwek ha'ne sehe' epji', pakha'an qa' ƚ'ejuihifeyi'ij pa' Intata.* Jn 15:19; Stg 1:27; 1Jn 2:15 Ye' me ƚumti'iƚ qu' ham ne'weju'ƚi'ij kakha' yit'ij ke' we'nika'ajji' Intata ƚe'lijei in yit'ij: —Pakha' Espíritu Santo ji'yen ji'teje'm pa' Dios pakha'an qi in teqemtshen inijkii qe qi in yisu'un.—* 1Co 6:19; 2Co 6:16 Pa' Intata nite' yisu'un qu' injuwaikali'ij pe' wekwek uƚ'ets ha'ne sehe' epji' qa hik ta'ƚijupi' in les jiyi'fen. Qa hik ta'ƚijupi' iye in yit'ij ke' Intata ƚe'lijei: —Pa' Intata t'ejuyiju'ƚ pekhewe' weniwqinhettax qa pekhewe' nite' weniwqinhet qa yi'fen.—(Pr 3:34)* Sal 138:6; Mt 23:12 Qa hik ta'ƚijupi' ek'eni'ƚets pa' Intata, me'nt'unheti'ƚiju'ƚ pa' inwo'met qa pa' inwo'met qa' nilati'ƚ ek'ui.* Ef 4:27; 6:11; 1P 5:8-9 Eneki'ƚets pa' Intata qa pa' Intata qa' metitsejii'ƚ e'mek. Uƚ'ets jukhew qa efuts yisu'un pe' wetsjuk pa' Intata qa ha'ne sehe'. Ili'iƚij pa' uƚ'ax in ƚaqsiiƚijkii ma' qa hik ƚunye'je' qu' hats mawa'nqa'aƚju' qa qu' hats impulijini'ƚ iye pe' atawjetsi'ƚ.* 2Cr 15:2; Is 1:16; Stg 1:8 Uƚ'ets jukhew qa efuts, les ƚe'wis qu' ika'metetsi'ƚkii in ƚaqsiiƚijkii pa' uƚ'ax, mapi'ƚju' qa' ijamti'iƚik'i. Ayaxkiti'ƚi' in ƚ'ijuye'eƚju' pa'aj qu' mapi'ƚju', qa in e'ƚe'sitsi'ƚi'mkii pa'aj qa' naya'xi' ek qu' ika'metetsi'ƚkii.* Mt 5:4; Lc 6:25 10 Hasu'uj qu' meniwqinheti'ƚ in ƚijayani'ƚ pa' Yatsat'ax'inij qa pa' Yatsat'ax'inij qa' ƚakha'ye' qu' newqinheti'ƚ.
Hasu'uj it'ijets qu' uƚ'axe' pakhape' pekhewe' inejefetsipji' pa' Intata.
11 Yejefets, hasu'uj it'iƚijets qu' uƚ'axe' pakhape' pekhewe' hats yijayan pa' Intata. Pa'qu' ewi'ƚe' qu' nit'ijets qu' uƚ'axe' pakhape' pekhewe' hats yijayan pa' Intata qa i'nƚi'i qu' nejeƚik'ui pe' yaqsiijkii, ma' qa hats hik ƚunye'j qu' nit'ijets qu' uƚ'axe' kakha' hats wenit'ij (ley) qa hik ƚunye'j iye qu' nejeƚik'ui kakha' wenit'ij (ley). Ma' qa hats nite' hik ƚunye'j qu' netk'enets pa' ley hats hik ƚunye'j qu' jueze'.* Mt 7:1; Stg 1:22; 1P 2:1 12 Ewi'ƚƚe pa' yaqsiijkii pa' ley qa hikpa' pa' juez, pakha'an ewi'ƚƚe in ƚeke' qu' ninqiƚin hatse' qa ewi'ƚƚe iye in ƚeke' qu' nineqwuƚ'enhetju' hatse'. Qa akha', ¿pa'n ejunye'jek in ƚejeƚik'ui pe' yaqsiijkii pa' ejefe'epji' pa' Intata?* Mt 10:28; Ro 14:4
Qu' jineniwqinhetij pe'ye' aka'an uƚ'ax.
13 Ma' hayits, qa hane'ej qa' ek'eni'ƚ pekhewe' qu' nit'ij: —Hane'ej i'nƚi'i uje' qu' jinamii ha' witset i'nƚi'i pa'qu' witset'e qa' ewi'ƚ ininqap qu' jina'ni'kii qa' jinowo'oikii pa'qu' ji'nt'ihinij ma' qa' jinanaxij pe'qu' ƚ'astaye'.—* Pr 27:1; Lc 12:18-20 14 Qa ¿pa'n ƚunye'j aka'an? Ekheweli'ƚ nite' ƚenikfe'li'ƚets pa'n qu' ejunyejeyi'iƚkii uje'. ¿Pa'n ƚumti'iƚ qu' ƚunyejeye' pe' iƚiyi'ƚ? Ekheweli'ƚ hik ejunyejeyi'ƚ na'aj q'olpha'm in ƚ'ajƚi'ij in na'ltax qa sujƚe qa hats ham iye.* Job 7:7; Sal 102:3 15 Ƚe'wis yijat'ij qu' it'iƚij: —Pa' Yatsat'ax'inij qu' mexe ƚexke'yi'ij qa mexe ji'ƚiye' qa jintaqsiijkii aka'an i'nƚi'i pakhape'.—* Hch 18:21; 1Co 5:6 16 Qa nite'ƚe ƚaqsiiƚijkii aka'an. Ekheweli'ƚ ƚeniwqinhetiƚij in ƚit'iƚijets in ƚeke' qu' aqsiiƚijkii pe'ye'. Week pa'qu' ƚunye'je' pa'qu' jineniwqinhetij aka'an uƚ'ax. 17 Ma' hayits, qa hik ta'ƚijupi' pakha' qu' nenikfe'ltaxets qu' naqsiijkii pa' ƚe'wis qa nite'ƚe yaqsiijkii, pakha'an in yaqsiijkii aka'an, uƚ'ax.* Lc 12:47-48; Jn 9:41; 2P 2:21

*4:1 Ro 7:23; Tit 3:9

*4:3 Sal 18:41; 1Jn 3:22; 5:14

*4:4 Jn 15:19; Stg 1:27; 1Jn 2:15

*4:5 1Co 6:19; 2Co 6:16

*4:6 Sal 138:6; Mt 23:12

*4:7 Ef 4:27; 6:11; 1P 5:8-9

*4:8 2Cr 15:2; Is 1:16; Stg 1:8

*4:9 Mt 5:4; Lc 6:25

*4:11 Mt 7:1; Stg 1:22; 1P 2:1

*4:12 Mt 10:28; Ro 14:4

*4:13 Pr 27:1; Lc 12:18-20

*4:14 Job 7:7; Sal 102:3

*4:15 Hch 18:21; 1Co 5:6

*4:17 Lc 12:47-48; Jn 9:41; 2P 2:21