4
Ewi'ƚ pa'qu' injunyejeye'.
Qa hik ta'ƚijupi' qu' nek'iyini'ƚij ewets, yakha' Pablo, ye'wit'opheƚik qe ta'ƚets ha' Yatsat'ax'inij, qu' aqsiiƚijkii pakha' hats ƚ'eniyayiƚijii qu' ejunyejeyi'iƚ.* 2Ti 1:8 Meniwqinhetkitek'iƚ, af'ayai qu' iyeti'ƚ, hasu'uj eq'itaqsunhetsi'iƚ, itaqsunkite'eƚij wetju'ƚ pe'ye', mewet-su'uni'ƚ yijat'ij.* Col 3:12; Ex 34:6; 2Ti 3:10; He 13:22; 1Co 13:1 Aqsiiƚijkii week pa' ƚuk'e' pa' ƚeke' qu' aqsiiƚijkii hats'inha qu'nte' niliyi'ij in ewi'ƚ ƚa'niƚiji' pa' ham peeyi'ijkii ta'ƚets pa' Espíritu Santo.* Ef 4:13; Sal 51:11; Jn 1:33; Hch 2:4; Ro 1:7; 8:9; Ga 5:25; Tit 3:5; Ap 3:22; Lc 12:51; 2Ti 1:2; 3Jn 15 Pa' wit'ese'n ewi'ƚƚe qa pa' Espíritu ewi'ƚƚe iye, qa hik ƚunye'j iye in ewi'ƚƚe pa' jiwetjumti'ijik'ui hikpa' ƚ'eniyayiƚijii,* 1Co 10:17; 12:9,12-13; Ef 1:18; 2:16,18; Col 1:5; 3:15; Hch 26:6-7; 28:20; Ro 5:2; 8:23-25; 12:4-5; 1Ts 1:3 ha' Yatsat'ets'inij ewi'ƚƚe, pa' nite' inqekuyejei ewi'ƚƚe, in jiwempulijijju' ewi'ƚƚe,* 1Co 1:13; 8:6; Jud 3 pa' Dios qa Ƚatata ene' week ewi'ƚƚe, hikpa' week tenek'enhe'yij, t'ithayii i'nijji' ene' week, qa i'nji'teje'm ene' week.* Dt 6:4; Mt 5:16; 11:27; Lc 11:13; Jn 8:42; Sal 104:24 Qa weekƚe ewiƚei inekhewel jintesti'yij pa' ƚuk'e' pa' yisu'un qu' jineƚisij ha' Cristo.* 1Co 12:7-11 Qa hik ta'ƚijupi' ka' we'nika'ajji' in yit'ij: —In wapiletspha'm pa' toxpha'm, qa yeka'x pe' olots wit'opheƚii, qa netisijju' pa'qu' niya'yij ene' jukhew qa efuts iye.—(Sal 68:18)* Jn 20:17 ¿Qa pa'n ikji' aka'an in yit'ij wapiletspha'm iye? Aka'an ikji' in yaamƚi'iiju' pa' les toxiiju' ha'ne sehe'.* Jn 3:13; 6:62; Ro 10:6-7; Fil 2:6-11 10 Qa pakha' ikju' qa hik pakhaa'ija iye pa' iketspha'm iye pakha' les toxpha'm ha'ne wa's, qe qa' netnek'enhe'yij ene' week.* Jn 3:13; 6:38; Ef 1:23; He 4:14; 7:26; 9:24 11 Qa hikha' qa tisij he' uja'x in apostolitsij, qa pekhewep profetas, qa pekhewep qa ikij qu' nenfeli'm pekhewep eke' wi'tlijei t'ejuyets hakha'an (evangelistas), qa pekhewep qa yejeƚets pe' hats yijayan pa' Intata (pastores) qa i'nq'ijatshenij iye pa' Intata ke' ƚe'lijei (maestros). 12 Qa ekewe'en in netisijju' qe qa' nijatshenij pe' hats yijayan pa' Intata ma' qa niyaijiijek aka' wit'ithayijkit, ma' qa' les qu' net'un pakha' hik ƚunye'j ƚ'ese'n ha' Cristo.* Ro 7:4; 1Co 10:16; 12:27; Col 2:17 13 Qa aka' wit'ithayijkit, qa' namƚi'ijii qu' ewi'ƚ na'ntaxi' qa' week ƚ'ajaye' wetju'ƚha qu' ƚe'sitse' pe' nite' inqekuyejei, qa pa' inikfeliyaxitsets ha' Ƚa's pa' Dios, ma' qa' hik injunyejeye' na'aj hats jukheewija, qa' hats hik injunyejeye' ha' Cristo in hik ƚunye'j na'aj hats jukheewija.* Jn 5:19; He 1:2; Lc 2:52 14 Qa ha'neƚi'ij hasu'uj hik injunyejeye' ne'ej omehets, qe na'aj i'nk'a jitepi'ye'ek'i ma' qa aje'eƚ jitumti, qa hik injunyejei qu' pekhel jinepiletji'kii ne'ej iweli' ƚeqe t'uyuyits, qe ta'ƚets pe' ƚeq'ijatshenkeyejeiƚe wetju'ƚ yumtitax qu' nasinik'i.* Ro 15:4; He 13:9 15 Qu' ji'niyetij yijat'ij pa' yijaa'ija qa' weeki'ij pa' ineqsu'unka'x, ma' qa' ji'nt'ijayijfik'i qa' neteiƚem qu' hik ƚunye'je' hakha' ƚejiƚa', hikha' Cristo.* Col 2:10 16 Ƚakha' in ƚejiƚa' pa' wit'ese'n, qa ƚakha' ewi'ƚƚe qu' nata'ƚets pa' wit'ese'n qu' neteni'fen wetju'ƚ qa' ewi'ƚ na'ni', ma' qa' week ewiƚeye' pe' ƚewekwekits pa' wit'ese'n qa' ƚe'wis qu' naqsiijkii pakha' ƚeke'eju'ƚ qu' naqsiijkii, ma' qa pa' wit'ese'n qa' net'ijaipha'm qa' net'un qe ta'ƚets pa' witeqsu'unka'x.* Col 2:2,19; 1Ts 4:17 17 Aka' qu' hit'iƚij ewets qe ta'ƚets ha' Yatsat'ax'inij: qu' yape hasu'uj ejunyejeyi'ƚ ka' ƚunyejei nekhewe' nite' yijayan pa' Intata, qe ƚekhewel yijayanij pe' ham weju'ƚi'ij ƚaqjamtikineyejeikii. 18 Pa' ƚikfeliyaxitstaxkii hik ƚunye'j qu' noo'ye'kii, totsi'mii pa' ƚe'wis witiƚa'x ta'ƚets pa' Intata, qe ta'ƚets in ham nikfe'le'ets qa in yit'unhet iye pe' ƚatawjets. 19 Nite' wonoksi'wen, wetƚisij pa' witqawitjineyaxij ene' wit'esenits hats'inha qa' nite' nami'ijju' qa pakha'ƚe qu' ƚunye'je' in wanawitji. 20 Qa ekhewelƚi'iƚ qa nite' ƚ'ijatshenheti'yi'ƚij qu' hik aka' ejunyejeyi'iƚ in ƚenikfe'lilets ha' Cristo. 21 Tsikfe'lets in hats ƚ'impi'ye'eƚij qa ƚ'ijatshenheti'yi'ƚij iye hakha'an, ma' qa ƚenikfe'li'ƚets pa' yijaa'ija hikpa' jiyijatshenij ha' Jesús.* 2Ts 2:10; 2P 3:11 22 Qa hik ta'ƚijupi', ili'iƚij pe' hayiits ejunyejeyi'ƚ, qa' ili'iƚij iye in ƚijamti'iƚetskii, qe pa' hayiits ejunyejeyi'ƚ hats uƚ'axijkii qe ta'ƚets pe' uƚ'ets ƚaqsiiƚijkii,* Ro 6:6; 7:6; 13:12; 1Co 3:14; 5:7-8; Col 3:9 23 hats'inha qu' nenink'aihit pa'qu' ejunyejeyi'iƚ qa pa'qu' aqjamtikineyejeyi'iƚkii iye.* Sal 51:12 24 Ma' qa' uyi'ƚik'ipha'm pa' ink'ayik ejunyejeyi'ƚ, hikpa' hik ƚunye'j pa' ƚe'wis ƚunye'j pa' Intata, qa taqsijkitiyijkii qu' natsathen qa qu' naqsiijkii iye pa' yisu'un pa' Intata qa qu' yijaayi'ija iye pa'qu' ƚunye'je'.* Ro 13:12; Mr 13:19; Jn 1:3; Ap 3:14; Col 3:10; 2P 1:4 25 Qa hik ta'ƚijupi', ili'iƚij pa' witwejtitsi', it'ijets pa' yijaa'ija week pe'qu' metitse'em jukhewe qa efuts,(Zac 8:16) qe week inekhewel ƚewekwekits pa' ewi'ƚ wit'ese'n.* Pr 31:25 26  A'nayu'uƚkii, qa hasu'ujƚe aqsiiƚijkii pa'qu' uƚ'axe'.(Sal 4:4) Hasu'uj nui'ejju' ne' junu' qu' a'nayu'kii.* Sal 37:8; Mt 18:21; Stg 1:19-20 27 Hasu'uj mowo'oƚii eq'itset'i'iƚij pa' inwo'met. 28 Pa'qu' ejtenhetsaxe', yape nili'ij. Net'ithayii yijat'ij, ma' qa' nanatkiniji' yijat'ij pe' ƚokoyei pa' ƚe'wis, hats'inha qu' ƚeke'ye' qu' ni'fen pakha' qu' hami'im pe'ye'.* 1Ts 2:8; 1Ti 6:18 29 Hasu'uj it'ij pe'qu' uƚ'etsi'ik'i, it'ij yijat'ij pe'qu' ni'fen qa qu' nakakƚin iye pe' ƚatawjets pekhewepe', hats'inha qu' nit'ijetspha'm ƚe'wisij pa' Intata pekhewe' qu' nepiye'. 30 Hasu'uj ika'metenheti'ƚkii pa' Espíritu Santo, hik pakha' hik ƚunye'j qu' e'nikatiyi'iƚij qu' net'ejuyets pa' neƚuji' qu' hats ewejinhetiiƚetaxi'ƚ hatse'.* Sal 51:11; Jn 1:33; Hch 2:4; Ro 8:9; Ga 5:25; Tit 3:5; Ap 3:22; Fil 1:6 31 Me'nitoniƚimetsha week pa' hik ƚunye'j ek'imii, pa' witts'iyopto', pa' witwakaye'j, pa' witk'eƚeye'j, qa pa' uƚ'etsik'ikii ƚe'lijeyij pakhape' qa week pekhewep iye uƚ'ets hik ƚunyejei ekewe'en. 32 Eik'une'yi'ƚ yijat'ij qa' e'nq'eleti'ƚ wetju'ƚha iye, e'ƚe'sitsi'iƚ wetju'ƚ in ƚunye'jek pa' Intata in e'ƚe'sitsi'ƚ wetju'ƚ qe ta'ƚets ha' Cristo.* Mt 9:2; 11:30; Lc 5:39; 6:35; 24:47; Ro 2:4; 1Co 15:33; 1P 2:3; 3:8; Sal 25:11; Mr 2:5; Col 3:12-13

*4:1 2Ti 1:8

*4:2 Col 3:12; Ex 34:6; 2Ti 3:10; He 13:22; 1Co 13:1

*4:3 Ef 4:13; Sal 51:11; Jn 1:33; Hch 2:4; Ro 1:7; 8:9; Ga 5:25; Tit 3:5; Ap 3:22; Lc 12:51; 2Ti 1:2; 3Jn 15

*4:4 1Co 10:17; 12:9,12-13; Ef 1:18; 2:16,18; Col 1:5; 3:15; Hch 26:6-7; 28:20; Ro 5:2; 8:23-25; 12:4-5; 1Ts 1:3

*4:5 1Co 1:13; 8:6; Jud 3

*4:6 Dt 6:4; Mt 5:16; 11:27; Lc 11:13; Jn 8:42; Sal 104:24

*4:7 1Co 12:7-11

*4:8 Jn 20:17

*4:9 Jn 3:13; 6:62; Ro 10:6-7; Fil 2:6-11

*4:10 Jn 3:13; 6:38; Ef 1:23; He 4:14; 7:26; 9:24

*4:12 Ro 7:4; 1Co 10:16; 12:27; Col 2:17

*4:13 Jn 5:19; He 1:2; Lc 2:52

*4:14 Ro 15:4; He 13:9

*4:15 Col 2:10

*4:16 Col 2:2,19; 1Ts 4:17

*4:21 2Ts 2:10; 2P 3:11

*4:22 Ro 6:6; 7:6; 13:12; 1Co 3:14; 5:7-8; Col 3:9

*4:23 Sal 51:12

*4:24 Ro 13:12; Mr 13:19; Jn 1:3; Ap 3:14; Col 3:10; 2P 1:4

*4:25 Pr 31:25

*4:26 Sal 37:8; Mt 18:21; Stg 1:19-20

*4:28 1Ts 2:8; 1Ti 6:18

*4:30 Sal 51:11; Jn 1:33; Hch 2:4; Ro 8:9; Ga 5:25; Tit 3:5; Ap 3:22; Fil 1:6

*4:32 Mt 9:2; 11:30; Lc 5:39; 6:35; 24:47; Ro 2:4; 1Co 15:33; 1P 2:3; 3:8; Sal 25:11; Mr 2:5; Col 3:12-13