5
Ojonketiƚik'i pa' Dios.
Qa hik ta'ƚijupi', ojonketiƚik'i pa' Dios qe ekheweli'ƚ ƚelits pakha'an qa ne'su'uni'ƚ iye. Isu'uni'ƚha ene' week, in ƚunye'jek ha' Cristo in qi in jiyisu'un qa wetƚisƚi'ij, hik ƚunye'j na'aj inqa'met in testi'yij pa' Intata qa qi in ewjisiyi'm.* 2Ts 2:13; Tit 2:14 Ekheweli'ƚ in ƚijayani'ƚ pa' Intata, hasu'uj qu' nana'li'ƚ etji'ju' pa' wanawitjiƚi'ijju'kii ƚ'esenits, qa pa' naqameyu'uj wekwek, qe hik aka' ikji' in ƚelitsi'ƚ ej pa' Dios.* 1Ts 2:5; 4:3,7; Lc 12:15; Ro 1:29; Ef 4:19; Col 3:5; 2P 2:3,14 Hasu'uj iye it'ij pe' wekwek t'ejuyets in wanawitjiƚe. Hasu'uj iye it'ij pe' wi'tlijei nite' teqeneƚuikii. Hasu'uj it'ij qu' iyowk'eleikii pe'qu' niwepinhet wetju'ƚ pekhewepe'. Qe nite' ƚe'wisijupi' ekewe'en qu' jintatkin in jitajayan pa' Intata, it'ij yijat'ij pe'qu' nata'ƚijupi' qu' nenit'ijetspha'm ƚe'wisij pa' Intata. Qe hats ƚenikfe'li'ƚets in yijaa'ija in ham pakha' qu' nanawitjiƚi'ij ƚ'ese'n qa pa'qu' les nisu'un wiikfik'i ekewe' wekwek qa nite' wetwejuƚenij ma' qa hik ƚunye'j ƚeqe diose', qu' nana'l pa'qu' netesti'yij hatse' pa' tenek'enhe'yi' ha' Cristo qa pa' Intata.* 1Co 5:9-11; 6:10; 2Co 6:17; Mr 1:15 Hasu'uj neqfeetsinheti'ƚkii ma' qa' umti'iƚ qu' yijaayi'ija pa'qu' epi'ye'eƚik'i pe' wi'tlijei nite' yijaalija, qe week ekewe'en ta'ƚets qu' nitanithen pa' Intata pekhewe' nite' tek'enets.* Ro 2:5; Ap 6:16 Qa hik ta'ƚijupi' hasu'uj ni'iƚij ji'teje'm pekhewe'en pa' yaqsiijkii. Qe toxik'i mexe hik ejunyejeyi'ƚ nookii qe mexe nite' ƚenikfe'li'ƚets, qa ha'neƚi'ij qa hik ejunyejeyi'ƚ na'lkii qe hats ƚenikfe'li'ƚets ha' Yatsat'ax'inij. Me'neniƚi'ha in ƚelitsi'ƚ ej pa' na'lkii,* Sal 36:9; Jn 12:35-36,46; Is 2:5; Lc 16:8 qe pe' ƚei pa' na'lkii pekhewe'en: pa' witq'ilta'x, pa' yatsathen qa pa' yijaa'ija.* Ga 5:22; Ef 5:17 10 Mowo'oƚii qu' enikfe'li'ƚets pe' yi'sinhetij pa' Intata.* Ro 12:2; Lc 18:18 11 Hasu'uj eneqjeyu'uƚijets qe pe' yaqsiijkii ham weju'ƚi'ij pekhewe' yatsat'etsij pa' nookii, ilaxanheti'ƚi'metsju' yijat'ij pe' yaqsiijkii pekhewe'en,* Ga 5:22; Tit 3:14 12 qe yeqwepin iye qu' jintit'ij pekhewe' wanat'intaxij wekwek yaqsiijkii pekhewe'en. 13 Week pa'qu' wekweke' qu' na'ni pa' i'ni' pe' fetitjii qa nalitetsju', qa te'wenhetii.* 1Jn 1:2 14 Qa hik ta'ƚijupi' ka' wenitƚi'ij in yit'ij: —Akha' in ƚama', onompha'm, eniyik'uipha'm nekhewe' hik ƚunyejei naxju', qa pa' Cristo qa' netujinhetji'.—* Pr 6:4; Jn 5:25; Is 26:19; 51:17; 52:1; 60:1; Mal 4:2; Lc 1:78-79; Ro 13:11 15 Qa hik ta'ƚijupi', mewetjeƚi'ƚ otok'oiha, hasu'uj hik ejunyejeyi'iƚ pekhewe' hik ƚunyejei qu' nite' netqeneƚu'ye' wetju'ƚ, hik ejunyejeyi'iƚ yijat'ij pekhewe' hik ƚunyejei qu' nenikfe'lkii. 16 Iwq'axinij pa'qu' ƚahats'i'ij qu' enqif'eli'ij pakhape' qu' aqsiimijkii pa' ƚe'wis, qe ene' neƚutsji' uƚ'ets.* Col 4:5 17 Qa hik ta'ƚijupi', hasu'uj hik ejunyejeyi'iƚ qu'nte' eqe neƚu'yi'iƚkii, mowo'oƚii yijat'ij qu' enikfe'li'ƚetsha pa' yisu'un ha' Yatsat'ax'inij qu' aqsiiƚijkii.* Jer 31:31-34; Ez 36:26-27; Ro 12:2; Fil 1:9-10; 1Ts 5:21; Sal 143:10; Pr 16:9; Ga 1:4 18 Qa hasu'uj iye qu' enk'uwet'iƚ, qe aka'an jiyiwuƚ'enhet. Aka' ejunyejeyi'iƚ yijat'ij, notpoli'ƚ ej pa' Espíritu Santo.* Col 3:16-17; 1P 1:17; Lc 1:15; 5:37; 12:45; Jn 2:10; 1Ts 5:7; Ap 17:2; Gn 9:21; Dt 7:13; Sal 4:7; Pr 3:10; Hch 13:52 19 Matkakƚini'ƚij wetju'ƚ, iji'iƚik'i ke' ƚe'lijtsinel pa' David'ik'i (Salmos), pe' e'lijtsineli'ƚ qa pa'qu'ƚe ƚunye'je' pe' witlijtsinel t'ejuyets pa' Intata. Elijtsiyi'ƚij qa' iwqinheti'ƚji'ha iye weekij pe' atawjetsi'ƚ pa' Yatsat'ax'inij. 20 Itjiiƚijetspha'm ƚe'wisij pa' Intata Dios qu' nata'ƚets week pa'qu' ƚunye'je' ekewe' wekwek, aka' ƚiiji' ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo. 21 Uk'eli'iƚijje'm qu' meteni'feni'ƚ wetju'ƚ qu' nata'ƚets pa' ijiweyaxitsi'ƚiju'ƚ ha' Cristo.
Jukhew, isu'uni'ƚ pe' ewhe'yetsi'ƚ wetju'ƚ.
22 Qa hik ƚunyejei iye pe' efuts netk'enets qa' niwqinhet iye pe' ƚewhe'yets, in ƚunye'jek in tek'enets ha' Yatsat'ax'inij.* Gn 3:16; 1Co 11:3,7-9,11-12; Col 3:18; Tit 2:4-5; 1P 3:1-6 23 Qe pa' jukhew ƚejiƚa' pe' efu, in ƚunye'jek ha' Cristo in ƚejiƚa' pe' hats yijayan, hik pekhewe' hik ƚunyejei qu' ƚ'ese'ne' hakha'an, qa ƚakha' pakha' yiƚin hatse' enewe'en.* 1Co 11:3; Col 2:10; 3:18–4:1 24 Qa in ƚunyejeyek iye pe' yijayan ha' Cristo in tek'enets, qu' hik ƚunye'je' pe'qu' efuye' qu' ne'neni'ha qu' netk'eenetsha pa'qu' ƚewhe'ye'ye'. 25 Jukhew, isu'uni'ƚha pe' ewhe'yeli'ƚ, in ƚunye'jek ha' Cristo in qi in yisu'un pe' yijayan qa wetƚisƚi'ij pa'aj qu' nawa'mifi pekhewe'en,* Col 3:19; 1P 3:7; Jn 3:16; 1Co 13:1; 2Ts 2:13; Tit 2:14 26 qe qa' ƚe'sitse' pa'qu' ƚunyejeye', qa' nenli'jju' hik ƚunye'j qu' nimpulijinji' pa'qu' iweli'ye' qe ta'ƚets ke' ƚe'lijei. 27 Hats'inha qu' namtaxets pa' ƚewhe'yejii, qa' qiyi'ija qu' ƚe'wise' pekhe' hik ƚunye'j qu' ƚewhe'ye'ye' hikpe' pe' week yijayan pa' Intata, ham ƚejili'ye', hik ƚunyejei ne'ej witqhinatai in ham pa'qu' tshxaalayi'iju' qa week pakhape' iye uƚ'axe' hami'm, qe ƚe'wiisija yijat'ij in ƚunye'jek pa' hats yisu'un ha' Cristo, ham uƚ'axi'ii.* Jud 24 28 Qa hik aka' qu' ƚunye'je' pa'qu' jukhewe' nisu'un pe'qu' ƚewhe'ye'ye', in ƚunye'jek ƚakha' in wetsu'unƚe. Pakha' qu' nisu'un pe'qu' ƚewhe'ye'ye' qa ƚakha'ƚe in wetsu'unƚe. 29 Qe ham pa'qu' nuten pa'qu' ƚ'ese'ne'ƚe, qe aka' ƚeqfenye'jij yijat'ij, yekunhen qa yejeƚetsha iye, in ƚunye'jek ha' Cristo in yejeƚetsha pe' hats yijayan, 30 qe inekhewel in jitajayan, ƚewekwekits pa' ƚ'ese'n hakha'an. 31  Qa hik ta'ƚijupi' pa'qu' jukhewe' qu' niwejin pa'qu' ƚatataye' qa pe'qu' ƚeneneye' iye, ma' qa ewi'ƚ na'ni'ƚi' pe'qu' ƚewhe'ye'ye', qa hats nite' hik ƚunye'j qu' wetsjuk'e, qe hats hik ƚunye'j yijat'ij qu' ewi'ƚ pa'qu' ƚ'ese'ne'.(Gn 2:24)* 1P 3:1 32 Tsikfe'lets in jutsitets ekewe' hit'ij, in hit'ij ekewe'en t'ejuyets pa' ƚunye'jij ha' Cristo pe' hats yijayan.* 1Co 2:7 33 Qa hikƚe ƚunye'j iye, week ewiƚei ekheweli'ƚ qu' isu'uni'ƚ iye pe' ewhe'yeli'ƚ, in ejunyejeyi'ƚek in ƚewetsu'unƚi'iƚ. Qa pe' efuts, netk'enets qa' niwqinhet iye pa'qu' ƚewhe'ye'ye'.

*5:2 2Ts 2:13; Tit 2:14

*5:3 1Ts 2:5; 4:3,7; Lc 12:15; Ro 1:29; Ef 4:19; Col 3:5; 2P 2:3,14

*5:5 1Co 5:9-11; 6:10; 2Co 6:17; Mr 1:15

*5:6 Ro 2:5; Ap 6:16

*5:8 Sal 36:9; Jn 12:35-36,46; Is 2:5; Lc 16:8

*5:9 Ga 5:22; Ef 5:17

*5:10 Ro 12:2; Lc 18:18

*5:11 Ga 5:22; Tit 3:14

*5:13 1Jn 1:2

*5:14 Pr 6:4; Jn 5:25; Is 26:19; 51:17; 52:1; 60:1; Mal 4:2; Lc 1:78-79; Ro 13:11

*5:16 Col 4:5

*5:17 Jer 31:31-34; Ez 36:26-27; Ro 12:2; Fil 1:9-10; 1Ts 5:21; Sal 143:10; Pr 16:9; Ga 1:4

*5:18 Col 3:16-17; 1P 1:17; Lc 1:15; 5:37; 12:45; Jn 2:10; 1Ts 5:7; Ap 17:2; Gn 9:21; Dt 7:13; Sal 4:7; Pr 3:10; Hch 13:52

*5:22 Gn 3:16; 1Co 11:3,7-9,11-12; Col 3:18; Tit 2:4-5; 1P 3:1-6

*5:23 1Co 11:3; Col 2:10; 3:18–4:1

*5:25 Col 3:19; 1P 3:7; Jn 3:16; 1Co 13:1; 2Ts 2:13; Tit 2:14

*5:27 Jud 24

*5:31 1P 3:1

*5:32 1Co 2:7