6
T'ejuyets ne'ej witlits qa ne'ej wit'alhei.
Witlits, in ƚijayani'ƚ ha' Yatsat'ax'inij, ek'eni'ƚets pe' alheyi'ƚ, qe hik aka' yatsathen yijat'ij.* Pr 1:8; 6:20; 23:22; Col 3:20 Qe kakha' yojo in na'l pa' yiwjutsiqen ine'm kekhewe' we'nika'ajji' wenit'ij qu' jintaqsiijkii (mandamientos) yit'ij: —Ek'enets qa' iwqinhet iye pa'qu' atataye' qa pe'qu' eneneye' iye, hats'inha qa' e'ƚe'wise'ƚi'imkii, qa ijetaxi'ij pa'qu' eqe neƚuye' ha'ne sehe' epji'.—(Ex 20:12) Qa ekheweli'ƚ wit'alhei, hasu'uj inalketi'ƚkii pe' elitsi'ƚ, ijatsheni'ƚij yijat'ij qu' nenikfe'lets qa'nte' net'ekume'ets pa' nite' yisu'un ha' Cristo, qa' nenikfe'lets iye pa' yisu'un ha' Cristo qa' naqsiijkii.* Ro 10:19; He 12:5
T'ejuyets ne'ej witqejkunenhei qa ne'ej witqapatunits.
T'ithayii witƚinhei (esclavos), ek'eni'ƚets pe' aqa patunitsi'ƚ ha'ne sehe' epji', iwqinheti'ƚ qa' e'nijiwe'yi'ƚiju'ƚ iye, qa' weeki'ijha pe' atawjetsi'ƚ qu' iwqinheti'ƚ in ejunyejeyi'ƚetsek ha' Cristo.* Col 3:22; 1P 2:18; Fil 2:12; 2Co 9:11 Hasu'uj in ne'wenƚi'iƚ ma' qa ƚ'ithayi'yi'ƚ, qe hik aka' ƚunyejei pe' wo'ƚi'ii qu' nisu'un ene' jukhew, me'neeniƚi'ha yijat'ij in ekheweli'ƚ ƚeqejkunenhei ha' Cristo, qa ƚaqsiiƚijkii weekijha pe' atawjetsi'ƚ pa' yisu'un pa' Intata.* Sal 143:10; Pr 16:9; Ga 1:4; Ef 1:9 Isu'uni'ƚha qu' ithayi'yi'ƚi'm, hik eqjunyejeyi'iƚij qu' hakhaye'ƚe Yatsat'ax'inij qu' ithayi'yi'ƚi'm, qa nite' ene' jukhewƚe.* Col 3:23 Qe les ƚe'wis qu' menikfeliti'ƚets in week ewiƚei hatse' pakha' qu' naqsiijkii pa' ƚe'wis qa' netis hatse' ha' Yatsat'ax'inij, inye'jƚu' pakha'ƚe qu' ƚunye'je' i'nƚi'i qu' witƚinek'e qa i'nƚi'i qu' nite' witƚinek'e. Qa ekheweli'ƚ witqapatunits, hik aka' iye aqsi'ji'ƚijkii, hasu'uj ijiweikiti'ƚkii pe' eqejkunenheyi'ƚ, menikfeliti'ƚets hakha' Yatsat'ax'inij i'nji' ha'ne wa's, hikha' yatsat'etsi'ƚ ej qa ƚekhewel iye yatsat'etsij, qa ƚakha' iye week ƚeqjunyejeyij ene' jukhew.* Hch 4:29; 9:1; Col 3:25; 4:1
Pe' inwatlanhewots initjanetits.
10 Ewi'ƚƚi'ijha. Mowo'oƚii qu' neƚisi'ƚij ha' Yatsat'ax'inij pa' ham ƚet'unhenye'ji'iju'ƚ ƚet'unha'x.* Hch 4:33 11 Uyi'ƚik'ipha'm pe' week atjanetitsi'ƚ neƚisi'ƚij pa' Intata, hats'inha qa'nte' neqenijani'iƚ ej pa' ƚe'wejtitsi' pa' inwo'met.* Pr 31:25; Ef 6:11-17 12 Qe pa' inwatlanheyejei nite' jit'ejuyiju'ƚ pe'qu' jukheewe'ƚe, qe jit'ejuyiju'ƚ yijat'ij pe' inwo'metets nekipji' ha'ne sehe' qa yaqsiijkii pa' qi uƚ'ax, qa pe' inwo'metets tenek'enhe'yipji' enewe'en, qa pe' inwo'metets qits pe' ƚet'unhaxits, qa pe' inwo'metets i'nji' na' wa's.* 1P 3:22; Mt 6:13; Jn 17:15; Ef 1:3,20; 2:6; 3:10; Fil 2:10; 3:3 13 Qa hik ta'ƚijupi', uyi'ƚik'ipha'm pe' week atjanetitsi'ƚ neƚisi'ƚij pa' Intata, hats'inha qa'nte' neqenijani'iƚ ej pa'qu' neƚuyeji' qu' nente'nilittax ewets pa' inwo'met, qa in hats nite' yeqenijani'ƚ ej, ma' qa hats nite' naxi'ƚ ej.* 1Ts 5:8; 2Ti 4:15; 1P 5:9 14 Matjanitheni'ƚ, eqelutsi'iƚji' pa' eqelutsaxi'ƚ awatlanhewo'oƚ, hikpa' pa' witjunye'j yijaa'ija,(Is 11:5)uyi'ƚik'ipha'm pa' ejuijiwo'oƚ awatlanhewo'oƚ, hik pakha' pa' yatsathen witjunye'j.(Is 59:17)* Pr 24:16; Fil 1:27; Jn 14:6; 1Jn 5:20; Mt 6:33; Ro 1:17; 2P 1:1; 1Ts 5:8 15 Otsiƚji' pe' otshilaxtiyi'ƚ awatlanhewotsi'ƚ, hik pekhewe' in hats aq'axitsi'ƚ qu' inku'ƚi'ƚij eke' ƚe'sits wi'tlijei t'ejuyets qu' je'ƚe'sitsi'iƚ wetju'ƚ pa' Intata(Is 52:7) wi'tlijei t'ejuyets ha' Jesús. 16 Qa nite' uja'xƚe ekewe'en, qe pa' eqwetshenek'iju'ƚ iye atjanet (escudo), hikpa' pa' nite' eqekuyejeyi'ƚij hikpa' qu' nomhet pekhewe' tujje'm ƚakjui pa' inwo'met.* Gn 15:1; Mt 8:10; Hch 3:16; Ro 1:8; 1Co 2:5; Ga 2:16; 1Ti 1:2; He 4:2; 2Ts 3:3 17 Uyi'ƚji'ju' pa' ikfeliyaxitsi'ƚets in hats i'ƚiyi'ƚ, ma' qa hik ƚunye'j qu' uyi'ƚji'ju' pe' otjojiiki'iƚ awatlanhewoki'iƚ.(Is 59:17) Anatkini'ƚ eke' Intata ƚe'lijei hik ekewe' ƚaqa'tsjikinet pa' Espíritu Santo.* 1Ts 5:8; Mr 14:47; Sal 51:11; Jn 1:33; Hch 2:4; Ro 8:9; Ga 5:25; Tit 3:5; Ap 3:22 18 Pa' Espíritu Santo ne'feni'ƚij qu' iyini'ƚets pa' Intata, qa' hasu'uj ili'iƚij, matjanitheni'ƚha. Hasu'uj ili'iƚij qu' iyini'ƚipji'kii pe' hats ejefetsi'ƚipji' pa' Intata.* Mt 5:44; Hch 12:12; Jud 20; Pr 6:4 19 Qa yakhap iye qu' iyini'ƚyipji'kii, hats'inha qa k'iyetji'ij qa pa' Intata qa' nesƚisij pe'qu' hit'ij, qa' ham iye pa'qu' yijiweya'xe'kii qu' henfel qa' ninikfe'l ekewe' nite' hayiits qu' nana'l pa'qu' nenikfe'lets ƚe'sits wi'tlijei t'ejuyets ha' Jesús.* 2Co 3:12 20 Qa aka'an in ƚunye'j, qa yakha' qa ye'witq'ithinenek ho'yophe'ƚti'yij ene' foƚoƚik'il. Iyini'ƚyipji' hats'inha qu' ham yijiweya'xe'kii qu' henfel ekewe'en.* 2Co 5:20
Wetfel pa' Pablo.
21 Qa nakha' inejefe Tíquico, ƚe'wis ƚeq'ithayinenek iye ha' Yatsat'ax'inij, hik nakha' qu' week nefeliƚi'm hatse', hats'inha qu' enikfe'ljiiƚetsek pa'n yijunye'jkii qa ƚekpa' haqsiijkii.* Tit 3:12 22 He'nukini'ƚ ei qe qa' enikfe'ljiiƚetsek pa'n yijunyejeyi'ƚkii hats'inha qu' nisimetsin qa' nakakƚin iye pe' atawjetsi'ƚ.* Lc 16:25; Col 4:8 23 Pa' wit'ikesimeya'xƚekii qu' na'ni'ƚ ejupkii qa pakha' iye witeqsu'unka'x weeki'ƚ pa'nte' witqekuye'j ta'ƚets pa' Intata Dios qa ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo.* Mt 5:16; 11:27; Lc 11:13; Jn 8:42 24 Pa' ƚeqi'fenkeye'j pa' Intata qu' na'ni'ƚ ejupkii ekheweli'ƚ pekhewe' nite' naqatsit'ij in yisu'unija ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo.

*6:1 Pr 1:8; 6:20; 23:22; Col 3:20

*6:4 Ro 10:19; He 12:5

*6:5 Col 3:22; 1P 2:18; Fil 2:12; 2Co 9:11

*6:6 Sal 143:10; Pr 16:9; Ga 1:4; Ef 1:9

*6:7 Col 3:23

*6:9 Hch 4:29; 9:1; Col 3:25; 4:1

*6:10 Hch 4:33

*6:11 Pr 31:25; Ef 6:11-17

*6:12 1P 3:22; Mt 6:13; Jn 17:15; Ef 1:3,20; 2:6; 3:10; Fil 2:10; 3:3

*6:13 1Ts 5:8; 2Ti 4:15; 1P 5:9

*6:14 Pr 24:16; Fil 1:27; Jn 14:6; 1Jn 5:20; Mt 6:33; Ro 1:17; 2P 1:1; 1Ts 5:8

*6:16 Gn 15:1; Mt 8:10; Hch 3:16; Ro 1:8; 1Co 2:5; Ga 2:16; 1Ti 1:2; He 4:2; 2Ts 3:3

*6:17 1Ts 5:8; Mr 14:47; Sal 51:11; Jn 1:33; Hch 2:4; Ro 8:9; Ga 5:25; Tit 3:5; Ap 3:22

*6:18 Mt 5:44; Hch 12:12; Jud 20; Pr 6:4

*6:19 2Co 3:12

*6:20 2Co 5:20

*6:21 Tit 3:12

*6:22 Lc 16:25; Col 4:8

*6:23 Mt 5:16; 11:27; Lc 11:13; Jn 8:42