^
Romani
Vuꞌa Anejijihina
Teimani ꞌWame Siporu ꞌOjujina
Vuꞌa Maiuꞌini jihuni Harura
Emai Panimaa Ronujihuni Ehijina
Godoni ꞌOtuijaho Hu Ronukwinuꞌina Pana
Jua Varapijara Namahajina
Ea Mahoꞌo Sisea ꞌEe Ariramaa Paꞌajina
ꞌUnama Icháꞌiniji Nú Godoni Unaꞌi Ariramaa Rejajina
Eparahami Nimaa Ronaji Ariramaa Renana
Godira Nahama ꞌWaramajija Nimaaroa Vajiji ꞌEkahuna
Godi Nimaa Rojujihunaꞌe Huni Unaꞌi Ariramaa Rejujina
Atamu ꞌEe Keriso Puni Vuꞌa
Sisei Rejume Kwamasahara Vo Keriso Oni Vaji Maiꞌo Hiju
Ariramaa Huni Pwehija
Napasinejuri Mina Vejiꞌi ꞌWaravajina
Varapa ꞌEe Sisea
Ninakaraa Kaꞌene Núni Vaji Namujina
Godoni ꞌAveni Jihuni Vaji Hihuni Vuꞌa
Túnaꞌi Jesuni Vaji Núra Mamaa Asima Apehunijina
Godira Jesu Keriso Oni Vaji Oja Múhajina
Godiho ꞌEe Isureri Ora Huni Ehija
Godoni Sena ꞌEe Numirumujina
Isureri Ora ꞌEe Vuꞌa Maiuꞌinijina
Ea Mahoꞌo Maranihunijija Nikwino Nimaa Roꞌavajina
Godira Isureri Ora Numiramajina
Jenitaru Maraniajina
Godira Ea Mahoꞌo Numiramajina
Godi Taꞌarohu
Godoni Kaukara Vaji Hia Kaꞌene Hijujina
Kara Kaꞌene ꞌAjohwiꞌina Punaꞌi Vehunijina
Kara Kaꞌene Epunaꞌi Vehunijina
Ea ꞌAhoꞌa Panamaꞌavara
Ea ꞌAhoꞌa Pavenae ꞌAriꞌavara
Jonaru Paveꞌavara Vo Ea ꞌAhoꞌa Teamanahunaru Veꞌavara
Jenitaru Puni Vuꞌa Maiuꞌina
Porura Pajuꞌi Kaivo Asura Venajihuni Maijina
Porura Romu Vahuna Vwihanajina
Nara ꞌAjoravujina
Vwiha Túchamaa Najahajina
Siporua Vaja Taꞌarohe Tanumajina