Aposel Yon bung xailong tela mala rangua riang hatuminga haringinam tela. Tauxu xailong tuwa li ba,
3 Yon
Namua Yon Bung Xailonginoa
Aposel Yon, Sebedi garanoa bung xailongga li. Diotrepes lipu hatuminga haringinamdi yanamiding tela, saing lipu teladi digugunia numania. Hitixiya lipu teladi Yon soxidi mala. Ne Gayas, lipua libu kubolu xai, xapdi xai, binabu Yon bung xailongga li mala na Gayas. Bung xailongga li bila niani AD 87.
Haruanga Tuandi
• Haruanga mugamugangam (1-4)
• Xai mana hauli lipuadi ditubatuba ulek maxunama (5-12)
• Haruanga kimuam (13-15)
1
Nga sabunga yanaminoa.
Ngabung xailongga li naung, riagu Gayas. Maxung sibuna nga murugu sibuna maung.
Riagu, ngasabu ba axamandi duwa xai ranguaung xaung sanggama bagula wa xai. Baing ngaxabia ba uwa xai aningomia ba. Namua na gamogua yaha sibuna bungina riara hatuminga haringinam teladi disok, dibaxanga mana haxangama usu mana haruanga maxunama xaung uhaxauyu haruanga maxunamia. Bungina ngalungu ba garagudi dahaxa disu mana haruanga maxunama, bing yahangua gamogua xap, tela dali te. Sabanga sibuna baing.
Riagu, kuboluma uhauli riara hatuminga haringinamdi ba su mana Urana murunganoa xai sibuna. Duwa lobudi uxabiadi te, ne usoxauti kuboluma te. Dibaxanga kubolum murungam sibunoa sabunga maxadingia. Xai mana uhaulidiyu bu utadi haxangadingia sanga mana Urana murunganoa. Namua na dila bu dibaxanga Kristo yanoa, saing daxap haulingua te rangua lipudi daxabia Urana te. Binabu maring ba taxap lipuadi na bila ba, tahaulidi, bu sanga ba tagabudi tatuxu ulek maxunama oxatanoa.
Ngabung xailong tela mala rangua sabungua, ne Diotrepes, muruna ba taina ba wa mugamuga, yamu haruangamama. 10 Baing ina naga, nabu ngama, bing bagula ngabaxanga kubolunoa sabasabia. Harua kimu mam, hanggalangia yamamdi haruanga diania. Kubolua ba ing ganina sanga mana te. Xauna, hauxana ba xap riara hatuminga haringinamdi, xaung bili lipu teladi dibo ba daxapdi, saing hitixiyadi masok sangua sabungua.
11 Riagu, labu ukisinga kubolu diandiu tai. Tegu. Ukisinga kubolu xaidi. Lipu gaxarea libu kubolu xai ma rangua Urana. Lipu gaxarea libu kubolu diana xabia Urana te. 12 Dimitrias lipua ba lipu longgalo daharua xai mana. Ulek maxunama xauna hatanga kubolundi daxai. Am xauna am gaharua xai mana, saing uxabia ba haruangamama maxuna.
13 Haruangagu xumana ba ngabung mala ranguaung, ne heku ngabungdi xailongia xaung xaswia. 14 Ne ngabo ba ngabagu ramramoma sap to. Tauna, bagula taharua suxunguria.
15 Ngabo ba Urana libu gamoma wa mosiu. Riara laliamdi daharua xaidap xai naung. Uharua xaidap xai na riara taining tainina la ba.