12
Urana Hamaringia Garandi
Bakbak hatuminga haringinamgadi ba waleu dahatanga hatuminga haringina kubolunoa nakira, dili taxiya kira dibagu kira taluki mana walinga lukinganoa. Baing ina naga, mauxang baruamta disoxauti kira bing tauniadi mala singia xaung taunia kubolu diandi dituxuti kira haringina. Baing tahaxi ba taluki haringina mana daxangua Urana mogu makira. Tabagu mala rangua Yesu, lipua wa namu mana hatumingara haringindi, xaung lipua libudi aningoding xai sibuna. Hatumia gamogamu yahanganoa ragu kimuya, saing alaba haringia ba xoxi mauxanganoa xai balingamia. Hatumia memeya xap mana xai balingama te. Baing hatata rung Urana kabukabung xaitamoxiamia rimang rimamo. Ahatumia Yesu, li haringina, heku lipu kubolu dianamdi dilibu doa sibuna mana. Bing ahatumia bu hatumingaimdi dimalai tai xaung xunggang mariu tai.
Maxuna, ang malimalim mana kubolu dianoa, ning ahaunggana laing sibimdi disup mari teguyu. Ne, bola ahalingalinga masup haruanga haringiangamga ba Urana harua nang ba? Uxuang ba garandi saing harua ba,
 
“Garagu, labu ubagu Toxoratamona hamaringianganoa bila axamang olanggu tai,
saing labu xunggung mari bungina hanaunaunggu tai,
Namua na Toxoratamona hamaringia lipuadi murung sibuna manadi,
saing gusi lipu gaxarea xapdi bila garandi.” Runginga Xai (Sindaun) 3:11-12
 
Bing ali haringina bungina Urana hamaringiang. Salaga axap hatanga ba Urana libu mang bila ang garandi baing. Ahatumia: Gara baruamta wa, ne tibuna hamaringia te? Tegu. Urana hamaringia garang longgalo. Nabu axap hamaringiangua te, bing ang garang sibundi te. Tegu. Ang gasok olang daxangia. Xauna ahatumia muli ba kira longgalo tibura titiamdi dahamaringia kira, saing taiti yadingdi mana kuboludinga. Baing nabu taiti yadingdi bila ba, bing maxung sibuna tala hawa mana aningoradi Tibuding bu taxap walingua! 10 Tibura titiamdi dahamaringia kira mongaita sanga mana hatumingadinga, ning Urana hamaringia kira bu hauli kira, bu tawa maringing sibuna bila ina. 11 Bunging bungina lipudi daxap hamaringiangua, duxunumia ba diyaha te. Sala baing. Ne kimuya, lipu gaxarea ditubatuba mana, bing aningona mana kubolu maringina xaung gamogamu mosiama sok manadi.
12 Baing ina naga, nabu hatumingaim haringina haringinganoa sup, bing aiti rimaimdi dimati ba, saing aharingia kim tuxundi dimalai ba. 13 “Ahamaringia daxangua bu sok gomana mana kimdi,” Runginga Xai (Sindaun) 4:26 bu lipuadi kiding dahamati disu mana kim babung hatuminga haringinama bagula didoa sibun te, ning disok xai dup.
Tamaxania Nam Tatauti Tangaraliandi Mana Urana
14 Bing ahaxi mana awa mosiu rangua lipu longgalo, xaung ahaxi mana alibu kubolu maringindi. Lipu gaxarea xola mana kubolu maringina sanga ba bagu Toxoratamona te. 15 Amaxania, nam angia tela dali Urana kubolung atin dimoti mang. Xauna, amaxania, nam gamogamu dian tela sok liwe mang, saing libu mauxangandi disok, xaung libuang xumana musuim Urana maxania, bila tatubang diandi dahanggalangia umangua. 16 Amaxania, nam angia tela kubolung miaxuama kimbo kubolung titiamdi bila Iso. Lipua ba gesagina, binabu sauya yabanoa mala na kixinginoa bu wa matuau. Libu bila ba bu gim anginga taininau ing ganina. 17 Baing axabiau, kimuya bo ba xap guxama rangua tibuna ba sina xalingindi na, ne tibuna sukoxoya. Saisai ganangana ba xugia ing sibung kubolunoa, tang ba xap guxama, ne tegu.
18 Kira daxangara ba tala haxek rangua Urana, ne bila daxanga mana mugangara mugauamdi te. Ding dila disok mana bimbi titiama sanga ba dituxu. Ding dibagu yap sabanga tau mana, labiana kau, nuxema wa saing malasu sabanga. 19 Toxi sau sabanga, saing waxutu sabanga tela harua sanga mana adi dilungu ba dimaxuwa sibuna, duxusunga haringina ba harua nadi muli te. 20 Duxusunga haringina bila ba namua na dimaxuwa sibuna bungina Urana tabinadi ba, “Nabu lipu tela kimbo asaxa tela tuxu bimbia li, bing axatu siangia mati.” Xapdi Muli (Kisim Bek) 19:12-13 21 Maxuna, axa dibagu ba libu dimaxuwa sibuna sanga mana Moses harua ba, “Ngamaxuwa saing ngalulu.” Hanaunaunga (Lo) 9:19
22 Ning ang gama mana bimbia na bila ba te. Tegu. Ama mana Bimbia Sayon xaung long sabangga mana Urana walingama, Yerusalem wa long xaiya. Ama mana guguniangua mana Urana uleginam xumang sibuna sanga mana lipu tela titidi te. Gugunianga gamogamu yahanganama. 23 Ama mana gugunianga mana Urana garang matuaudi, adi yadingdi Urana bungdi mari long xaiya. Ama rangua Urana, lipu longgalo lipuxiding suxuyangama. Ama rangua lipu maringindi, adi Urana libu aningodingdi dimaring sibuna maxania. 24 Ama rangua Yesu ba, lipu aningoxama mana haruanga haunua Urana hau rangua lipudi. Ama mana Yesu sibinoa rumiang mana bu haringia haruangua Urana hau ba, saing sipka ba harua mana axamang xai sibundi didali axadi Ebal sibinoa harua mana waleu.
25 Amaxania, nam ayamu Urana harua nakira. Ahatum xai to. Waleu sibuna, la li titia Urana bala Isreldi ba dimaxania, ne dilungu haruanganoa te. Digiti mala sangua haruangang suxuyangang salakkama te. Bila balau, baing ina naga, nabu Urana wa long xaiya saing balang ba amaxania ne ayamu, bing bagula agiti mala baru? Tegu sibuna. 26 Waleu mana bungina baguba waxungtuanoa taguxa titia, ning hatata hau haruangua ba, “Bagula ngataguxa titia bunging tela muli. Ning titia ing ganina te. Bagula ngataguxa sabalunoa xauna.” Hagai 2:6 27 Haruanga ba “bunging tela muli,” hatanga ba bagula unia axadi taguxadi, axadi tongtongiadi, bu axadi sanga ba dilulu te bagula duwauyu ing ganina.
28 Binabu bing tayaha sibuna ba taxap Yonggaxinoa sanga ba lulu te. Bing taharua xai sibuna, saing tasabu mana Urana xaung kuboluadi daxai maxania, tawa hawa mana xaung tamaxuwa mana. 29 Namua na “Urana kiria bila yaba tau axamang longgalo masup.” Hanaunaunga (Lo) 4:24

12:6 Runginga Xai (Sindaun) 3:11-12

12:13 Runginga Xai (Sindaun) 4:26

12:20 Xapdi Muli (Kisim Bek) 19:12-13

12:21 Hanaunaunga (Lo) 9:19

12:26 Hagai 2:6

12:29 Hanaunaunga (Lo) 4:24