13
Haruanga Kimuam
Murungaim sibunoa mana riaim hatuminga haringinamdi bing ilauyu. Labu ahalingalinga kubolua axap lobudi xaiyu tai. Namua na mana kubolua na bila ba, teladi daxap Urana uleginamdi, ne daxabia te. Ahatumia muli lipu gaxarea duwa salak yabania, bila ang gawa lipu salak yabanamdi ranguadi. Xauna, ahatumia muli lipu gaxarea daxap salaga, bila axap salagidinga sanggaimia. Bila balau ahatumiadi ahaulidi.
Ang longgalo bing asina yaya sabanga na yaungua, saing awasa xai mana yaunga kinunganoa bu sigixingang sibuna. Namua na Urana bagula suxuya lipu gaxarea haxa mauli rangua yaungamdi, xaung lipu gaxarea wa xaung kubolung miaxuam. Labu muruim sibuna mana siangau tai. Tegu. Ayaha mana xalingim baruamtadi atuxudi, namua na Urana harua ba,
 
“Bagula ngayungang bu awa olang te.
Bagula ngayamuang te. Tegu sibuna.” Hanaunaunga (Lo) 31:6
 
Baing ina naga, sanga ba taharingia hatumingara taharua ba,
 
“Toxoratamona bing haulingagua, bagula ngamaxuwa te.
Lipudi bagula diraxata manga? Tegu!” Olaidi (Buk Song) 118:6-7
 
Ahatumia muli yanamimdi, ding dibaxanga Urana Xuanoa nang waleu ba. Ahatumia walingadinga aningona, saing asu mana kiding babung hatuminga haringinamdi. Yesu Kristo maxang taininau waleu, hatata xaung bungingbunginalo.
Labu ayunga tubatubainga xangxana ditang daxanga dianiau tai. Namua na xai mana hatumingara daxap haringinga mana Urana kubolung atin dimoti makira. Baing anginga hanaunaungang xangxana, sanga ba daharingia kira te. Sanga ba dahauli lipuadi disu manadi te. 10 Kira kabukabura hananiangama. Kabukabu Yesu hananiaina mana ba. Ning lipu gaxarea dahaxi mana disu mana hanaunaunga xangxana mana Urana Xahinoa, ding sanga ba daxap haulingua mana hananianganoa te.
11 Namua na niani taining tainina lipu hananiangam mugamugangama rai asaxadi sibidingdi maluxu mana Urana Yabang Maringing Sibuna, bu wa hananianga unia lipudi kuboluding diandi. Ne ditau sanggadingdi sabasabia tabalaxaya. 12 Bila balau Yesu xap salaga sabasabia mana long sabangga xaluxinoa, bu libu lipudi disok maringina sibinia. 13 Binabu tala rangua sabasabia tabalaxaya, saing taxoxi memeya xoxi ba. 14 Namua na la li long sabanga kiria tela wa bungingbunginalo te. Ne taragu long sabanga ma yu.
15 Yesu xap kira mala rangua Urana. Baing bila balau bungingbunginalo taiti Urana yanoa. Bila hananiangaroa baing. Aningonoa sok mana kubolura tabaxanga hatumingara haringina. 16 Labu ahalingalinga ba alibu xai mana lipudi xaung ahauli adi diraxapku tai. Namua na Urana yaha mana hananiangadi na bila ba. 17 Bing asu mana yanamimdi haruangadinga xaung awa hawa manadi, namua na duwasa mang, saing bagula dahaxuya haruanga na Urana mana oxatadinga. Asu mana haruangadinga bu gamodingdi diyaha mana oxatadinga, ne makasa manadi te. Namua na nabu alibu oxatadingdi dimakasa, bing alaba bagula hauliang monga te.
18 Bing asabu mam bu Urana hauliam. Am gaxabia sibuna ba hatumingamamdi mauxangang tela te. Murumam mana kubolumam longgalo ba dimaring. 19 Axamang sabanga ngaxusungang haringina ba asabu mana, bing Urana hamaringia daxangua bu ngagoxoya mala ranguang sap.
20 Ina naga. Toxoratamona kiria Yesu Lipu Sipsip Wasanganam Sabanga. Baing Urana gamogamu mosiama iti mesa muli mana matiyua. Mana kubolua ba hau haruangang bungingbunginaloama rangua kira Kristo sibinia. Ngaxusunga ba 21 sina axamang xai longgalo ba dahauliang, bu asu mana murunganoa. Baing ngaxusunga ba waxata maluxu makira bu talibulibu kuboluadi yaha manadi, namua na tataga rangua Yesu Kristo. Taiti yanoa bungingbunginalo. Maxung sibuna.
22 Riagu hatuminga haringinam mana, ngaxusungang haringina ba ata tangaimliandi mana haruangua ngabung ba haringiang. Namua na ngabung haruanga raxabiana ing ganina.
23 Ngabo ba ngabaxanga nang ba diyunga riara Timoti mala sangua salak yabanoa. Nabu ma rangua nga sap, bing bagula tam gama bu am gabaguang.
24 Aharua xaidap xai yamamia na yanamim longgalo xaung Urana lipuxing longgalo. Itali hatuminga haringinamdi daharua xaidap xai nang.
25 Am gasabu ba Urana atin dimoti mang longgalo.

13:5 Hanaunaunga (Lo) 31:6

13:6 Olaidi (Buk Song) 118:6-7