Tu̱tu̱ ña̱ uni̱ ña̱ ni̱ ke̱ꞌi̱ San Juan kuaꞌa̱n nda̱ꞌaꞌ ne̱ i̱ni̱ xini Jesús
1
Tiꞌviꞌ ra̱ chaꞌanꞌ ni̱a̱
Yuꞌu̱, te̱ nduuꞌ i̱i̱n te̱ xi̱xa̱ va̱ ndii, tiꞌviꞌ i̱ chaꞌanꞌ yoꞌó, Gayo kuaꞌa, te̱ ndani̱ i̱ yoꞌó sa̱a̱ kaꞌán ña̱ ndi̱xa̱ ña̱ kandixaꞌ e̱ꞌ. Ña̱ni̱ kuaꞌa, kaꞌán va̱ i̱ xiinꞌ Ndiosí xaꞌa̱ꞌ u̱nꞌ te̱ ki̱e̱e̱ va̱ꞌa̱ u̱nꞌ xiinꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ xaaꞌ u̱nꞌ, te̱ ko̱o̱ va̱ꞌa̱ tu̱ u̱nꞌ sa̱a̱ niiꞌ yoo va̱ꞌa̱ nimá u̱nꞌ nuu̱ꞌ Ndiosí. Va̱ꞌa̱ va̱ ni̱ ku̱ni̱ i̱ kii̱ꞌ ni̱ ki̱xi̱n sa̱va̱ ña̱ni̱ e̱ꞌ, te̱ ni̱ ndi̱e̱e̱ yu̱ꞌuꞌ ra̱ nuu̱ꞌ i̱ ña̱ i̱ni̱ va̱ u̱nꞌ xini u̱nꞌ ña̱ ndi̱xa̱, te̱ xikaꞌ nda̱ku tu̱ u̱nꞌ xiinꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ. Kö̱o̱ꞌ ka̱ nde̱e̱ i̱i̱n ña̱ꞌa̱ ña̱ xaaꞌ sa̱kanꞌ te̱ va̱ꞌa̱ ka̱ kuni yuꞌu̱, te̱ sa̱kanꞌ ña̱ xini so̱ꞌo̱ i̱ ña̱ xikaꞌ ne̱ kuaꞌa siꞌe̱ i̱ xiinꞌ ña̱ ndi̱xa̱ ja̱a̱nꞌ.
Ña̱ni̱ kuaꞌa, xachuunꞌ nda̱ku va̱ u̱nꞌ nuu̱ꞌ chu̱u̱n Ndiosí ña̱ chindieeꞌ u̱nꞌ ne̱ ndikún i̱chiꞌ Jesús xiinꞌ e̱ꞌ. Tee̱ꞌ ndee ne̱ xïní taꞌanꞌ xiinꞌ u̱nꞌ nduuꞌ sa̱va̱ ne̱ ja̱a̱nꞌ ndii, chindieeꞌ ña̱ꞌaꞌ u̱nꞌ. Te̱ ne̱ ja̱a̱nꞌ ndii, ndieeꞌ yu̱ꞌuꞌ ni̱a̱ xaꞌa̱ꞌ u̱nꞌ nuu̱ꞌ ne̱ nakayá yoꞌoꞌ xaꞌa̱ꞌ Jesús ña̱ kundani̱ va̱ ña̱ꞌaꞌ u̱nꞌ. Chi̱ndi̱e̱eꞌ naa chindieeꞌ u̱nꞌ ne̱ ja̱a̱nꞌ sa̱a̱ kuní Ndiosí xiinꞌ ña̱ kuní nuu̱ꞌ ni̱a̱ kii̱ꞌ kuaꞌa̱n ni̱a̱ i̱chiꞌ. Kua̱chi̱ ndii, xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ ndani̱ ni̱a̱ Jesús na ni̱ ki̱e̱e̱ ni̱a̱ xikaꞌ ni̱a̱ sa̱kanꞌ. Te̱ kö̱o̱ꞌ a̱ niꞌíꞌ ni̱a̱ nda̱ꞌaꞌ ne̱ ï̱ni̱ xini Jesús. Sa̱kanꞌ na kuiiꞌ yooꞌ ndii, kuní a̱ chi̱ndi̱e̱eꞌ e̱ꞌ ne̱ ja̱a̱nꞌ, te̱ sa̱chuunꞌ ingaꞌ e̱ꞌ xiinꞌ ni̱a̱ xaꞌa̱ꞌ ña̱ ndi̱xa̱ ja̱a̱nꞌ.
Xa̱ ni̱ ke̱ꞌi̱ i̱ i̱i̱n tu̱tu̱ nuu̱ꞌ ne̱ nakayá xaꞌa̱ꞌ Jesús ñu̱u̱ ñaa̱ꞌ. Ndisu̱ te̱ nduuꞌ Diótrefe ndii, nätiinꞌ ra̱ ña̱ kaꞌán ndu̱ ja̱a̱nꞌ, sa̱kanꞌ ña̱ xtani̱ ra̱ ña̱ nduuꞌ ra̱ te̱ kuuꞌ nu̱uꞌ nuu̱ꞌ ni̱a̱. 10 Sa̱kanꞌ na kuiiꞌ kii̱ꞌ xaa̱ i̱ ñaa̱ꞌ ndii, kaꞌa̱n i̱ xiinꞌ ra̱ nuu̱ꞌ ndo̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ kuuꞌ ra̱ ja̱a̱nꞌ, xiinꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ kani̱a̱ꞌa ra̱ xaꞌa̱ꞌ ndu̱. Te̱ süu̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ kui̱ti̱ꞌ xaaꞌ ra̱, süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii nätiinꞌ tu̱ ra̱ ña̱ni̱ taꞌanꞌ e̱ꞌ, ne̱ xaá ñu̱u̱ ñaa̱ꞌ. Te̱ ni̱ nde̱e̱ täxiꞌ tu̱ ra̱ na̱ti̱i̱n i̱nga̱ ne̱ i̱ni̱ xini Jesús, ne̱ ndieeꞌ ñaa̱ꞌ, ne̱ ja̱a̱nꞌ, te̱ ni̱ nde̱e̱ täxiꞌ tu̱ ra̱ na̱kaya̱ ka̱ ne̱ natiinꞌ ña̱ꞌaꞌ ja̱a̱nꞌ xiinꞌ i̱nga̱ ne̱ nakayá xaꞌa̱ꞌ Jesús ñaa̱ꞌ.
Kaꞌán va̱ꞌa̱ Juan xaꞌa̱ꞌ i̱i̱n te̱ na̱niꞌ Demetrio
11 Ña̱ni̱ kuaꞌa, sä̱a̱ u̱nꞌ ña̱ ni̱a̱ꞌa ña̱ xaaꞌ ne̱ yivi̱ꞌ. Süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii ña̱ va̱ꞌa̱ kui̱ti̱ꞌ sa̱a̱ u̱nꞌ. Kua̱chi̱ ndii yo̱o̱ ka̱ xaaꞌ ña̱ va̱ꞌa̱ ndii, kuenta Ndiosí nduuꞌ ni̱a̱. Ndisu̱ ne̱ xaaꞌ ña̱ ni̱a̱ꞌa ndii, xïní ni̱a̱ Ndiosí. 12 Sa̱kuuꞌ ne̱ nakayá xaꞌa̱ꞌ Jesús kaꞌán va̱ꞌa̱ xaꞌa̱ꞌ Demetrio. Te̱ nde̱e̱ mi̱iꞌ ña̱ ndi̱xa̱, ña̱ kandixaꞌ e̱ꞌ ndii, nakuitá xiinꞌ sa̱a̱ xikaꞌ ra̱. Te̱ sa̱kanꞌ tu̱ nduꞌu̱ ndii, kaꞌán va̱ꞌa̱ ndu̱ xaꞌa̱ꞌ ra̱. Te̱ xiní u̱nꞌ ña̱ ña̱ nda̱ku nduuꞌ ña̱ ndieeꞌ yu̱ꞌuꞌ ndu̱.
Ndei̱iꞌ Juan i̱nga̱ ne̱ i̱ni̱ xini Jesús
13 Yoo kuaꞌa̱ꞌ ka̱ ña̱ kuni kaꞌa̱n i̱ xiinꞌ u̱nꞌ, ndisu̱ nde̱e̱ chaaꞌ ka̱ kë̱ꞌi̱ i̱ e̱ nuu̱ꞌ tu̱tu̱, 14 sa̱kanꞌ ña̱ ndiatuꞌ i̱ni̱ i̱ kuꞌu̱n i̱ miiꞌ nduꞌu̱ꞌ u̱nꞌ i̱i̱n tu̱n kiꞌi̱ꞌ te̱ nda̱tuꞌunꞌ xiinꞌ taꞌanꞌ e̱ꞌ. 15 Na ta̱xi̱ na Ndiosí ña̱ mani̱ꞌ ko̱o̱ xiinꞌ u̱nꞌ. Ne̱ xiní taꞌanꞌ xiinꞌ e̱ꞌ, ne̱ ndieeꞌ yoꞌoꞌ ndii, tiꞌviꞌ ni̱a̱ chaꞌanꞌ u̱nꞌ. Kuaꞌa̱n Ndiosí ko̱o̱ i̱ꞌi̱n ne̱ xiní taꞌanꞌ xiinꞌ e̱ꞌ, ne̱ ndieeꞌ ñaa̱ꞌ.