Tu̱tu̱ ña̱ ni̱ ke̱ꞌi̱ San Judas kuaꞌa̱n nda̱ꞌaꞌ ne̱ i̱ni̱ xini Jesús
1
Tiꞌviꞌ ra̱ chaꞌanꞌ ni̱a̱
Yuꞌu̱ nduuꞌ Judas, ña̱ni̱ Santiago, te̱ xikaꞌ nuuꞌ i̱ nuu̱ꞌ Jesucristo. Te̱ tiꞌviꞌ i̱ chaꞌanꞌ sa̱kuuꞌ ndoꞌó, ne̱ ni̱ ka̱na̱ yu̱vaꞌ e̱ꞌ Ndiosí, xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ ndani̱ a̱ ndoꞌó, te̱ xitoꞌ tu̱ a̱ ndoꞌó xiinꞌ nda̱ꞌaꞌ Jesucristo. Te̱ na so̱ꞌo̱ kua̱ꞌnu̱ kuaꞌa̱ꞌ ka̱ ña̱ kuvita i̱ni̱ Ndiosí xaꞌa̱ꞌ ndo̱ꞌ, xiinꞌ ña̱ mani̱ꞌ, ña̱ taxiꞌ a̱ yoo xiinꞌ ndo̱ꞌ, xiinꞌ ña̱ ndani̱ a̱ ndoꞌó i̱ꞌi̱n kivi̱ꞌ kuaꞌa̱n.
Kaꞌán Judas ña̱ kuní a̱ ko̱to̱ xiinꞌ mi̱iꞌ e̱ꞌ nuu̱ꞌ ne̱ saniaꞌá tu̱n vixi̱
(2 P. 2:1-17)
Ne̱ kuaꞌa, ni̱ kaꞌa̱n ndi̱e̱eꞌ va̱ nimá i̱ ke̱ꞌi̱ i̱ xaꞌa̱ꞌ ña̱ sakakú Ndiosí yooꞌ, ña̱ xa̱ kumiꞌ ingaꞌ e̱ꞌ. Ndisu̱ ni̱ xi̱ni̱ i̱ ña̱ kuní a̱ ke̱ꞌi̱ i̱ vi̱ti̱n, te̱ kaꞌán ndaꞌvi i̱ xiinꞌ ndo̱ꞌ ña̱ kuꞌu̱n naa kuꞌu̱n ndo̱ꞌ ña̱ xanduxa̱ꞌ ndo̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ ndi̱xa̱ ña̱ kandixaꞌ e̱ꞌ, ña̱ ni̱ sa̱na̱kuaꞌa Ndiosí untaꞌ kui̱ti̱ꞌ te̱ xa̱va̱ꞌa̱ nda̱ꞌaꞌ ne̱ nduuꞌ kuenta a̱. Kua̱chi̱ ndii xa̱ ni̱ ko̱ꞌni̱ si̱ꞌe sa̱va̱ te̱ xini xaꞌanꞌ te̱i̱n ndo̱ꞌ xiinꞌ tu̱n vixi̱. Te̱ ja̱a̱nꞌ ndii, nde̱e̱ xta̱ꞌanꞌ vi̱ꞌ kaꞌán tu̱ꞌu̱n Ndiosí xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ ko̱o̱ ra̱ tu̱ndoꞌo̱ꞌ. Te̱ yivi̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii, te̱ ni̱a̱ꞌa nduuꞌ ra̱, te̱ tiinꞌ ndi̱a̱a̱ ra̱ ña̱ ndani̱ mi̱iꞌ Ndiosí yooꞌ, te̱ ndasanduuꞌ ra̱ ña̱ ja̱a̱nꞌ ña̱ ku̱vi̱ xaaꞌ ra̱ ña̱ ka̱ꞌa̱n ki̱ni̱ xiinꞌ i̱i̱n ra̱. Te̱ xiinꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ saxiooꞌ ra̱ Ndiosí, ña̱ nduuꞌ ña̱ xiinꞌ ña̱ꞌa̱ yooꞌ, te̱ saxiooꞌ tu̱ ra̱ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesucristo.
Tee̱ꞌ ndee xa̱ kundani̱ kaxiꞌ ndo̱ꞌ ña̱ xitoꞌ kaꞌa̱n i̱ xiinꞌ ndo̱ꞌ vi̱ti̱n ndii, kuni sa̱na̱kaꞌanꞌ i̱ ndoꞌó ña̱ kii̱ꞌ ndi̱ꞌi̱ ni̱ ta̱va̱ꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Ndiosí ne̱ nduuꞌ kuenta a̱ nuu̱ꞌ ñu̱ꞌuꞌ Egipto ndii, ni̱ sa̱ndo̱ñuꞌuꞌ a̱ sa̱va̱ ne̱ ja̱a̱nꞌ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ nï̱ ka̱ndi̱xaꞌ ña̱ꞌaꞌ ni̱a̱. Naa kuuꞌ ángele, ña̱ nï̱ tiinꞌ kaꞌnuꞌ miiꞌ ni̱ ndiee̱ a̱ xaꞌndia chuunꞌ a̱, te̱ ni̱ na̱ko̱o̱ a̱ ndi̱e̱e̱ꞌ a̱ ña̱ ni̱ ta̱xi̱ Ndiosí nda̱ꞌaꞌ a̱ ndii, ni̱ ko̱ꞌni̱ xa̱chiꞌ ña̱ꞌaꞌ Ndiosí i̱i̱n xaanꞌ miiꞌ i̱i̱n yaví, te̱ ndiatuꞌ a̱ nde̱e̱ xaa̱ kivi̱ꞌ chie̱ ña̱ soꞌo̱ꞌ ndiꞌiꞌ te̱ sa̱naꞌmá ña̱ꞌaꞌ Ndiosí. Te̱ na̱ka̱ꞌanꞌ tu̱ ndo̱ꞌ sa̱a̱ ni̱ xa̱a̱ ne̱ ni̱ ndiee̱ ñu̱u̱ Sodoma, xi̱i̱nꞌ ñu̱u̱ Gomorra, xiinꞌ nda̱ꞌaꞌ uvi̱ sa̱aꞌ ñu̱u̱ ja̱a̱nꞌ ndii, ni̱ xta̱ni̱ va̱ ni̱a̱ sa̱kuuꞌ nuu̱ꞌ ña̱ xiín. Te̱ ni̱ xi̱ko̱ niꞌiꞌ ña̱ꞌaꞌ ña̱ ka̱ꞌa̱n ña̱ kaꞌán nimá ni̱a̱ xiinꞌ i̱i̱nꞌ ni̱a̱. Xaꞌa̱ꞌ a̱ ja̱a̱nꞌ na ni̱ sa̱ndoꞌoꞌ ña̱ꞌaꞌ Ndiosí xiinꞌ ñuꞌu̱ ña̱ kö̱o̱ꞌ kivi̱ꞌ ndaꞌvá, te̱ sa̱kuniꞌ a̱ yooꞌ sa̱a̱ xaaꞌ a̱ xiinꞌ ne̱ xaaꞌ kua̱chi̱.
Nde̱e̱ sa̱a̱ ka̱ ni̱ ndii, te̱ xini xaꞌanꞌ ja̱a̱nꞌ ndii, niiꞌ sa̱kanꞌ tu̱ xaaꞌ te̱ ja̱a̱nꞌ xikaꞌ ra̱ nde̱e̱ naa te̱ xáni xaaꞌ ra̱ ña̱ ka̱ꞌa̱n xiinꞌ i̱i̱nꞌ ra̱. Te̱ nätiinꞌ ra̱ ña̱ xaꞌndia chuunꞌ Ndiosí, te̱ kani̱a̱ꞌa tu̱ ra̱ xaꞌa̱ꞌ ña̱ ndi̱e̱eꞌ ña̱ ndieeꞌ ndi̱viꞌ. Ni̱ nde̱e̱ Miguel, ña̱ nduuꞌ i̱i̱n ángele kaꞌnuꞌ kuuꞌ nu̱uꞌ ka̱, kii̱ꞌ ni̱ ka̱ni̱ taꞌanꞌ a̱ kuento xiinꞌ ña̱ ndi̱va̱ꞌa̱ xaꞌa̱ꞌ ñu̱ꞌuꞌ ndeꞌi̱ Moisés ndii, nï̱ ku̱ndi̱e̱ni a̱ ka̱ni̱a̱ꞌa a̱ xiinꞌ ña̱ ndi̱va̱ꞌa̱ ja̱a̱nꞌ. Süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii ni̱ kaꞌa̱n a̱ xiinꞌ ña̱ ndi̱va̱ꞌa̱ ja̱a̱nꞌ ndii: “Xto̱ꞌo̱ i̱ na ka̱ni̱ yoꞌó”, ni̱ kachi̱ a̱. 10 Ndisu̱ te̱ xini xaꞌanꞌ ja̱a̱nꞌ ndii, kani̱a̱ꞌa ra̱ xaꞌa̱ꞌ nde̱e̱ ña̱ kündani̱ ra̱. Te̱ ña̱ kundani̱ ra̱, kuenta ña̱ xini i̱i̱nꞌ mi̱iꞌ ra̱ nde̱e̱ naa xaaꞌ ki̱tiꞌ ña̱ kö̱o̱ꞌ ña̱ xanini riꞌ ndii, katunꞌ ndi̱ꞌi̱ ña̱ꞌaꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ nuu̱ꞌ Ndiosí. 11 Ndaꞌvi va̱ ku̱ndo̱ꞌo̱ te̱ ja̱a̱nꞌ, kua̱chi̱ ndii xata̱ꞌ ña̱ ni̱a̱ꞌa ña̱ ni̱ xa̱a̱ Caín ndikún ra̱. Te̱ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ kuni ki̱ꞌi̱n ra̱ xu̱ꞌunꞌ ndii, ndikún tu̱ ra̱ xata̱ꞌ ña̱ ni̱ xa̱a̱ Balaam. Te̱ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ xaso̱ꞌo̱ ra̱ nde̱e̱ naa Coré ndii, sa̱ndo̱ñuꞌuꞌ tu̱ ña̱ꞌaꞌ Ndiosí.
12 Te̱ kii̱ꞌ koꞌniꞌ te̱ ja̱a̱nꞌ miiꞌ ndieeꞌ sii̱ꞌ ndo̱ꞌ ña̱ ndani̱ taꞌanꞌ ndo̱ꞌ, te̱ xixiꞌ ndo̱ꞌ kuenta Jesús, te̱ xixiꞌ ra̱ xiinꞌ ndo̱ꞌ ndii, kaꞌanꞌ nuu̱ꞌ e̱ꞌ kuuꞌ ra̱ xaꞌa̱ꞌ ña̱ ki̱ni̱ ña̱ xaaꞌ ra̱, sa̱kanꞌ ña̱ ndiꞌni̱ ra̱ xaꞌa̱ꞌ ña̱ ndioo̱ꞌ i̱ni̱ mi̱iꞌ kui̱ti̱ꞌ ra̱, te̱ nduuꞌ ra̱ nde̱e̱ naa viko̱ꞌ i̱chi, ña̱ säkuunꞌ savi̱ꞌ, te̱ xikoꞌ niꞌiꞌ ña̱ꞌaꞌ tachi̱ꞌ miiꞌ ka̱ kuní a̱. Te̱ nduuꞌ tu̱ ra̱ nde̱e̱ naa i̱tunꞌ, tunꞌ kö̱o̱ꞌ nduu̱ꞌ kuunꞌ nda̱ꞌaꞌ kii̱ꞌ kuní a̱ ku̱u̱n a̱ nda̱ꞌaꞌ nu̱ꞌ. Xaꞌa̱ꞌ a̱ ja̱a̱nꞌ na nduuꞌ ra̱ nde̱e̱ naa tunꞌ xa̱ ni̱ ki̱e̱e̱ sa̱kuuꞌ ti̱o̱ꞌo̱, te̱ xa̱ ni̱ xiꞌi̱ xa̱chiꞌ ra̱ nuu̱ꞌ Ndiosí. 13 Te̱ te̱ ja̱a̱nꞌ ndii, nduuꞌ ra̱ nde̱e̱ naa ti̱kui nuu̱ꞌ mi̱ni̱ kaꞌnuꞌ kii̱ꞌ ndi̱e̱eꞌ va̱ kieeꞌ kuaꞌa̱ꞌ ña̱ ka̱ꞌa̱n, ña̱ xini xaꞌanꞌ ja̱a̱nꞌ yu̱ꞌuꞌ ra̱ nde̱e̱ naa pele̱ nuu̱ꞌ ti̱kui mi̱ni̱ ja̱a̱nꞌ. Te̱ nduuꞌ tu̱ ra̱ nde̱e̱ naa tiuu̱nꞌ, tiꞌ ndïeeꞌ i̱i̱n xaanꞌ. Te̱ xa̱ ni̱ sa̱kooꞌ tu̱ꞌva̱ Ndiosí xaꞌa̱ꞌ te̱ ja̱a̱nꞌ miiꞌ i̱i̱n yaví ndiaaꞌ xa̱chiꞌ, miiꞌ ku̱ꞌu̱n ra̱ nde̱e̱ ndiꞌiꞌ ni̱ kivi̱ꞌ.
14 Sa̱kanꞌ tu̱ Enoc, te̱ uxa̱ si̱a̱niꞌ xikaꞌ Adán ndii, ni̱ kaꞌa̱n tiakú ra̱ xaꞌa̱ꞌ te̱ xini xaꞌanꞌ ja̱a̱nꞌ ndii: “Ko̱to̱ ndo̱ꞌ, ki̱xi̱n xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ xiinꞌ kiꞌinꞌ mií ángele, ña̱ xikaꞌ nuuꞌ nuu̱ꞌ a̱, 15 te̱ sa̱naꞌmá a̱ sa̱kuuꞌ ne̱ yivi̱ꞌ, te̱ ke̱ndiaa̱ꞌ yaꞌviꞌ a̱ sa̱kuuꞌ ne̱ ni̱a̱ꞌa xaꞌa̱ꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ ni̱a̱ꞌa ña̱ ni̱ xa̱a̱ ni̱a̱, xiinꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ ni̱ ka̱ni̱a̱ꞌa ne̱ ki̱ni̱ kuuꞌ xaaꞌ kua̱chi̱ xaꞌa̱ꞌ a̱”, ni̱ kachi̱ ra̱. 16 Te̱ ja̱a̱nꞌ ndii, xa̱ nuu̱ꞌ kayuꞌuꞌ ra̱, te̱ chi̱tu̱n tu̱ ra̱, te̱ ndikún tu̱ ra̱ ña̱ ni̱a̱ꞌa, ña̱ kaꞌán nimá mi̱iꞌ ra̱ xaꞌa̱ꞌ, te̱ kaꞌán ñuñuꞌ tu̱ ra̱, te̱ sa̱kanꞌ tu̱ sachié ra̱ ne̱ yivi̱ꞌ, te̱ ki̱ꞌi̱n ra̱ xu̱ꞌunꞌ nda̱ꞌaꞌ ni̱a̱ kui̱ti̱ꞌ.
Kaꞌán Judas ña̱ kui̱ta̱ ni̱ꞌi̱ e̱ꞌ nuu̱ꞌ i̱chiꞌ Jesús
17 Ña̱ni̱ taꞌanꞌ mani̱ꞌ i̱, na̱ka̱ꞌanꞌ ndo̱ꞌ ña̱ ni̱ kaꞌa̱n te̱ nda̱ꞌaꞌ xaꞌa̱ꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesucristo nuu̱ꞌ ndo̱ꞌ sa̱aꞌ. 18 Ni̱ kaꞌa̱n ra̱ ña̱: “Kivi̱ꞌ soꞌo̱ꞌ ndiꞌiꞌ ndii, ko̱o̱ ne̱ kundiꞌiꞌ xaꞌa̱ꞌ Ndiosí. Ne̱ ja̱a̱nꞌ ndii, ka̱ka̱ ni̱a̱ sa̱a̱ ndioo̱ꞌ ki̱ni̱ i̱ni̱ nimá mi̱iꞌ kui̱ti̱ꞌ ni̱a̱”, ni̱ kachi̱ ra̱. 19 Te̱ nataꞌviꞌ ndoꞌó kui̱ti̱ꞌ nduuꞌ te̱ xini xaꞌanꞌ ja̱a̱nꞌ. Te̱ xikoꞌ niꞌiꞌ ña̱ꞌaꞌ ña̱ ni̱a̱ꞌa, ña̱ kaꞌán nimá mi̱iꞌ ra̱, te̱ kö̱o̱ꞌ tu̱ Espíritu Santo naá nimá ra̱.
20 Ndisu̱ ndoꞌó ña̱ni̱ taꞌanꞌ mani̱ꞌ i̱ ndii, kui̱ta̱ ni̱ꞌi̱ ka̱ ndo̱ꞌ xiinꞌ ña̱ ndi̱xa̱, ña̱ kandixaꞌ e̱ꞌ, ña̱ nduuꞌ ña̱ su̱ꞌu̱n, ña̱ kua̱xi̱ nda̱ꞌaꞌ Ndiosí. Te̱ kaꞌa̱n va̱ ndo̱ꞌ xiinꞌ Ndiosí xiinꞌ ndi̱e̱e̱ꞌ ña̱ taxiꞌ Espíritu Santo. 21 Te̱ sa̱kanꞌ tu̱ ku̱ꞌu̱n naa ku̱ꞌu̱n ndo̱ꞌ nuu̱ꞌ ña̱ ndani̱ Ndiosí ndoꞌó, ña̱ ndiatuꞌ ndo̱ꞌ ña̱ xaa̱ kivi̱ꞌ ña̱ ta̱xi̱ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesucristo kivi̱ꞌ ñu̱u̱ e̱ꞌ ña̱ kö̱o̱ꞌ kivi̱ꞌ ndiꞌiꞌ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ kuvita i̱ni̱ a̱ xaꞌa̱ꞌ e̱ꞌ.
22 Te̱ ne̱ kö̱o̱ꞌ ña̱ nda̱ku nuu̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ ndi̱xa̱ ña̱ kandixaꞌ e̱ꞌ ndii, sa̱niaꞌá ndiꞌi̱ ka̱ ña̱ꞌaꞌ ndo̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ. 23 Te̱ sa̱va̱ tu̱ku̱ ni̱a̱ ndii, tu̱ꞌu̱n ña̱ꞌaꞌ ndo̱ꞌ nuu̱ꞌ ña̱ ki̱ni̱ ña̱ xaaꞌ ni̱a̱, ña̱ nduuꞌ nde̱e̱ naa ñuꞌu̱, te̱ sa̱kakú ña̱ꞌaꞌ ndo̱ꞌ vi̱ꞌe̱ tu̱ndoꞌo̱ꞌ. Te̱ sa̱va̱ tu̱ku̱ ni̱a̱ ndii, ku̱vi̱ta i̱ni̱ ndo̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ ni̱a̱. Ndisu̱ ko̱to̱ xiinꞌ miiꞌ va̱ ndo̱ꞌ kii̱ꞌ xaaꞌ ndo̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ, ko̱to̱ ka̱ sa̱tíviꞌ ni̱a̱ ndoꞌó xiinꞌ kua̱chi̱ ni̱a̱. Te̱ ku̱nda̱siꞌ tu̱ ndo̱ꞌ nde̱e̱ toto̱ ña̱ niꞌnuꞌ ni̱a̱ xaaꞌ ni̱a̱ kua̱chi̱ ja̱a̱nꞌ.
Kaꞌán Judas ña̱ Ndiosí kui̱ti̱ꞌ xataꞌa̱n sa̱kaꞌnuꞌ e̱ꞌ
24 Te̱ i̱i̱n nda̱a̱ꞌ Ndiosí, ña̱ ni̱ sa̱kakú yooꞌ kui̱ti̱ꞌ ku̱vi̱ ko̱to̱ ndoꞌó, te̱ nä̱ma̱ ndo̱ꞌ nuu̱ꞌ kua̱chi̱, sa̱kanꞌ te̱ kö̱o̱ꞌ nde̱e̱ i̱i̱n xaꞌa̱ꞌ ña̱ ti̱i̱n kua̱chi̱ a̱ ndoꞌó, te̱ sii̱ꞌ ku̱ni̱ ndo̱ꞌ kii̱ꞌ na̱xaa̱ e̱ꞌ nuu̱ꞌ a̱ miiꞌ nda̱tu̱nꞌ kaaꞌ. 25 Te̱ ña̱ ja̱a̱nꞌ na na̱ti̱i̱n sa̱kuuꞌ ña̱ nda̱tu̱nꞌ xa̱va̱ꞌa̱, xiinꞌ ña̱ kaꞌnuꞌ, xiinꞌ ña̱ ndi̱e̱e̱ꞌ, xiinꞌ ña̱ xaꞌndia chuunꞌ nde̱e̱ vi̱ti̱n te̱ nde̱e̱ ndiꞌiꞌ ni̱ kivi̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ ni̱ xa̱a̱ Jesucristo. Sa̱kanꞌ na ku̱ndu̱u̱ a̱.