^
Hebreos
Kaꞌán Ndiosí xiinꞌ e̱ꞌ vi̱ti̱n xiinꞌ nda̱ꞌaꞌ siꞌe̱ a̱
Kuní a̱ kui̱ta̱ ni̱ꞌi̱ e̱ꞌ nuu̱ꞌ ña̱ ni̱ sa̱kakú Ndiosí yooꞌ
Cristo nduuꞌ ña̱ sakakú yooꞌ
Ña̱ kaꞌnuꞌ ka̱ nduuꞌ Jesús te̱ sa̱kanꞌ Moisés
Miiꞌ na̱ndiee̱ꞌ ne̱ ndikún i̱chiꞌ Ndiosí
Kü̱ndu̱u̱ e̱ꞌ ne̱ so̱ꞌo̱ nuu̱ꞌ Ndiosí
Jesús nduuꞌ sutu̱ kaꞌnuꞌ kumiꞌ yooꞌ
Nde̱e̱ naa ne̱ kualiꞌ nduuꞌ e̱ kii̱ꞌ kü̱vi̱ kua̱ꞌnu̱ e̱ꞌ nuu̱ꞌ i̱chiꞌ Jesús
Jesús nduuꞌ sutu̱ kaꞌnuꞌ nde̱e̱ naa Melquisedec
Jesús ndii, nde̱e̱ naa Melquisedec nduuꞌ a̱
Jesús nduuꞌ sutu̱ kaꞌnuꞌ yaꞌa̱ ka̱ te̱ sa̱kanꞌ ndee ka̱ te̱ yivi̱ꞌ
Ni̱ ndo̱yo̱ kua̱chi̱ e̱ꞌ nuu̱ꞌ Ndiosí xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ ni̱ xiti̱a̱ níiꞌ Jesús
Nï̱ ku̱vi̱ nda̱sa̱ndo̱o̱ níiꞌ ki̱tiꞌ yooꞌ nuu̱ꞌ kua̱chi̱ e̱ꞌ
Jesús nduuꞌ i̱chiꞌ xa̱aꞌ ña̱ kuaꞌa̱n nda̱ꞌaꞌ Ndiosí
Kuní a̱ i̱ni̱ e̱ꞌ ku̱ni̱ e̱ꞌ Ndiosí
I̱ni̱ e̱ꞌ ku̱ni̱ e̱ꞌ Ndiosí tee̱ꞌ ndee yoo tu̱ndoꞌo̱ꞌ nuu̱ꞌ kivi̱ꞌ ñu̱u̱ e̱ꞌ
Sa̱a̱ sa̱a̱ Ndiosí xiinꞌ ne̱ saxiooꞌ ña̱ꞌaꞌ
Sa̱a̱ kuní a̱ ku̱u̱ yooꞌ, ne̱ xikaꞌ i̱chiꞌ Ndiosí
Chaꞌanꞌ soꞌo̱ꞌ ndiꞌiꞌ