3
Monga Dik Gi Nemen Ngan Luvutnitna Ne Moroa
* Jo 1:12-13; 16:3Labalamu at ne Temen dik i silok aleng, ni gara lox asuusu vam i ridik keretna. Neni ga soxot nedik do luvutnitna ne Moroa. La i ruturun tinotno, nedik luvutnitna ne Moroa. Limixin at na lavatkangka dixokleklen ne Moroa, kuren la nedi xopmen dinaklen bok dik. * 2 Ko 3:18; Pl 3:21Larapen tangas orong tarak. Monga nedik luvutnitna ne Moroa, ketla kovisi bok ata xasep do nedik taba unus tinotno xereva. Ketla nedik takleklen i do at laaleng ne Iesu na ru asuvos, nedik tanaba lok ngan i mila tana epen etang tinotno ba min. Nedi axap di ngangais mi lomomo ti mo laaleng, amisik di lok kepe laxakapmek at lorooro atdi kusu dina dadat basinge laxakapmek la lorooro atnedi naba dadat axap kerekngan ne Iesu.
Do tara na lok laxakapmek, i los polo levelinga at ne Moroa, mila laxakapmek ni loklok ti los polo levelinga at ne Moroa. * 2 Ko 5:21; 1 Pi 2:22-24; 1 Jo 2:2La nemi mikleklen i do ne Iesu ga rupot kusu ti lox asepmus limixin basinge laxakapmek atdi. La kopmen taxapmek nak lok at ne Iesu. * Ro 6:1-2,14; 1 Jo 3:9La nedi dit kis esogo mi ne Iesu, di noxo lox amisik laxakapmek. Ketla do tara i lox amisik laxakapmek, i lox asuusu i do neni xovisi na ven kibis ne Iesu la kopmen naklen i.
* 1 Jo 2:29Luvutnuruk orong. Mina lok tatao avukat nemi kusu tara noxo sar asoogong nimi. Do tara ik lox amisik lempanga in manton, neni laradi manmanton, kerekngan ne Karisito in manton tino. * Jo 8:44Do tara ik lox amisik laxakapmek, neni at ne Satan, mila ne Satan ga lok laxakapmek, ga ruka i ganoxa at lereot. Lavasuun at lovotpot at ne Nitna ne Moroa do neni na sele utut kepe lugugu at ne Satan.
* 1 Jo 5:18Do tara i ruuna livipisik amaxat at lorooro ren keneng at ne Moroa, ni noxok lox amisik laxakapmek, atla lorooro maxat at ne Moroa i nemen keneng teren. Do tara i ruuna ka vam livipisik amaxat at ne Moroa, neni ixo epovo ri lox amisik laxakapmek. 10 Anai i lox axasep dik do nege di luvutnitna ne Moroa, la nege bok di luvutnitna ne Satan. Lara do i lok tavanga kopmen nak mokso, kopla kopmen na balamu neton, neni xopmen ne nitna ne Moroa, ketla neni ne nitna ne Satan.
Mina Balamu Ela Nimi Ngan Limixin At Ne Moroa
11 * Jo 13:34Mo levelinga miga ronga i, ga ruka i at lurutu kaxat at lununu maxat atnimi saparap ne Iesu Karisito, la mo levelinga i lok keretna. Nedik ata ebalamu ela. 12 * Lur 4:8Nemen dik ta lok ka loklok at ne Kaen. Neni laradi at ne Satan la neni ga sev amet neton, laasen teren ne Abel. Tila ba ne Kaen ga sev amet ne Abel? Lavasuun teren do ne Kaen ga ven kibis i do luruptuvuk teren ga lok kapmek la luruptuvuk at ne Abel ga lox avukat.
13 * Mt 5:11-12; Jo 5:18-19Luvutnetak mi luvurinuk. Nemen mita sangu dola limixin at na lavatkangka dina belengatngas tinemi. 14 * Jo 5:24; 1 Jo 2:11; Mt 5:21-22Nedik ataklen i do nedik gara on basinge vam lolos at lanmet, la nedik dira beles pam ti lorooro. Nedik takleklen i na mila nedik ta ebalamu ela. Do tara kopmen tabalamu ren, neni move i nemen maxopok at lolos at lanmet. 15 * Li 21:8Do tara i belengatngas ti neton, neni i lok ngan laradi sepsev amet tadi, la atakleklen i do laradi sepsev amet tadi kopmen torooro avolo rin.
16 * Jo 13:1; Ga 1:4; 1 Ts 2:8At na loklok at ne Iesu Karisito nedik ta xasep at lavasuun at labalamu. I lok keretna, Iesu Karisito ga met nop loklok atdik. Kuren la nedik bok ata raba lorooro atnedik ti lok tooro limixin at ne Moroa. 17 * Lal 15:7La kerepmo, do taradi apnovos i ven ti neton ik pakes aleng, ketla kopmen na raba i mi tempanga, kereva, i vara ne Moroa? Kopmen tinotno. 18 * Je 2:15-16Luvutnuruk orong. Labalamu atnedik kopmen noxo lok ngan levelinga la lempapaase gamasa mene nga. Ketla ata ruuna ka labalamu ruturun, kusu leveloklok atdik naba lox asuusu i do labalamu ruturun mo ik lok keneng atdik.
19 Do nedik ta ruuna labalamu xerepmo, i lox asuusu i do nedik luvuttadi at ne Moroa, mo i ruturun. La kerepmo nedik ta noxo suma lanmarat ap mo laaleng dik taba ru ro melamgo at ne Moroa. 20 Do nedik ata suma xapmek ap mo laaleng mumu laxakapmek nedik ga lok pam i gano, ata xasep do nedik limixin at ne Moroa, la neni noxo lok li lumumuat atdik, mila ne Moroa noxo doma solo mo lusumsuma atdik la ikleklen lempanga axap la naba doxoma xepe laxakapmek atdik.
21 * Ib 4:16Larapen tangas orong tarak. Nedik ta noxo ruuna ka lumumuat mumu lusumsuma atdik, kuren la nedik ta noxo suma lanmarat to melamgo at ne Moroa, 22 * Mt 21:22la i epovo do ata sue ne Moroa ri lempanga ta vara rin. La neni naba raba dik min mila nedik ta mumu asu levelinga ren la tak lok lempanga ik lox amomo i. 23 * Jo 6:29; 13:34La levelinga ren tidik i lok keretna, nedik tana nunu at laasen at ne Nitna, neni ne Iesu Karisito la atana ebalamu ela kerekngan ne Iesu ga tong i ridik. 24 * Ro 8:9; 1 Jo 4:13Do tara i mumu asu levelinga at ne Moroa, neni it kis esogo mi ne Moroa la ne Moroa it kis esogo min. La nedik takleklen i do ne Moroa it kis esogo midik mila neni ga raba dik mi Loroonan Kaala ren.

*3:1: Jo 1:12-13; 16:3

*3:2: 2 Ko 3:18; Pl 3:21

*3:5: 2 Ko 5:21; 1 Pi 2:22-24; 1 Jo 2:2

*3:6: Ro 6:1-2,14; 1 Jo 3:9

*3:7: 1 Jo 2:29

*3:8: Jo 8:44

*3:9: 1 Jo 5:18

*3:11: Jo 13:34

*3:12: Lur 4:8

*3:13: Mt 5:11-12; Jo 5:18-19

*3:14: Jo 5:24; 1 Jo 2:11; Mt 5:21-22

*3:15: Li 21:8

*3:16: Jo 13:1; Ga 1:4; 1 Ts 2:8

*3:17: Lal 15:7

*3:18: Je 2:15-16

*3:21: Ib 4:16

*3:22: Mt 21:22

*3:23: Jo 6:29; 13:34

*3:24: Ro 8:9; 1 Jo 4:13