2
Ro ta ila pizin Epesus kan
“Aŋela tau ni mataana pa lupŋana ki Krisi ta imbot kar Epesus na, beede sua ila pini ta kembei. So:
“Ni tau iteege pitik lamata mi ru ila namaana woono, mi iwwa la lam milmilŋan lamata mi ru mazwan na, kalŋaana ima ta kembei. Isombe:
“Mbulu tiom, nio aŋute ma imap. Niom kembel uraata. Mi pataŋana ikamam yom, tamen kemendernder mbolŋana. Zin wal sananŋan na, niom kamanne pizin mi tikamam som. Mi zin wal tau tipakamkaam ma tizzo sorok be zin ŋgoŋana ki Anutu na, niom kitiiri zin mi kikilaala pakaamŋana kizin kek. 2Kor 11:13; 1Tes 1:3; 2Pe 2:1; 1Yo 4:1 Pataŋana boozomen izze tiom pa nio zoŋ. Tamen niyom gesges som, mi kemendernder mbolŋana. Ga 6:9; Ibr 10:36, 12:3+
“Mi mbulu tiom tamen, ta aŋrre pa. Pa indeeŋe ta kuurla mata popoten na, ku'urur kat leleyom pio. Mi buri na, pe som. 1Tim 5:12 Tana kerre mi motoyom iŋgal mbulu ta muŋgu kakamam na. Pa iŋgi kotop kat. Tana kuurpe mbulu tiom mi kakam mbulu kembei ta muŋgu kakamam na. Kere beso som, inako nio aŋma mi aŋtatke lam tiom pa muriini. Mt 21:41+ Mi mbulu tiom toro ta nio aŋre kembei ambai. Mbulu kizin wal ta titoto ŋgar ki Nikolas * Nikolas, ni ipaute zin urlaŋana kan ta kembei: Sombe tigabgaaba wal matan munŋan pa mbulu kizin, mi tiurur nol, mi tikanan kini ta tikam pizin merere pakaamŋan, ina koroŋ sorok. mi titeege tete ru na, niom ku'urur koi pa. Pa ina, nio aŋurur koi pa tomini. Mbo 139:21
“Tomtom ta sombe talŋaana, na ni bela ileŋ la sua tau Bubuŋana izzo pizin lupŋana ki Krisi.
“Tomtom ta so iporou mbolŋana ma ilip, na nio ko aŋyok pini be ikam ke ki mbotŋana mata yaryaaraŋana ta imbot la mokleene ki Anutu na ŋonoono, mi ikan. Un 2:9, 3:22; Tur 22:2,14
Ro ta ila pizin Smerna kan
“Mi aŋela tau ni mataana pa lupŋana ki Krisi ta imbot kar Smerna na, beede sua ila pini ta kembei. So:
“Ni ta iwe mataana pa koroŋ ta munŋaana men. Mi sombe koroŋ ta boozomen imap, na ni ko imbotmbot men. Mi ni ta imeete ma kup, mi burup ma imaŋga mata yaryaara mini, ta kalŋaana ima ta kembei. Isombe:
“Nio aŋute: Pataŋana boozomen ikamam yom ma kombot ŋoobo kat. Tamen nio aŋre yom kembei karao kat. Nio aŋute: Zin wal ta zan Yuda na, tiŋgalŋgal sorok sua piom. Mi wal tana, zin Yuda ŋonoono som. Ina zin timbotmbot la lupŋana ki Tomtom Sanaana. Yo 8:39+; Ro 2:17,28+; 2Kor 11:14+; Yems 2:5; Tur 3:9 10 Nio aŋso kat piom. Molo som to toomboŋana ipet piom. Tamen komoto pataŋana tabe ise tiom i pepe. Iŋgi be Tomtom Sanaana ipiri tomtom tiom pakan lela ruumu sanaana. Tamen niom kola kere pataŋana pa aigule laamuru men to imap. Tana kikiskis urlaŋana tiom ma irao kemetmeete raama. Naso aŋkam leyom mbotŋana mata yaryaaraŋana. Pa ina iwe kembei mogar ta tikamam pizin wal tau tiporou ma tilip na. Mt 10:18,22,28, 24:13; 1Kor 9:25; 2Tim 4:8; Yems 1:12; Tur 3:11
11 “Tomtom ta sombe talŋaana, na ni bela ileŋ la sua ta Bubuŋana izzo pizin lupŋana ki Krisi.
“Tomtom ta so iporou mbolŋana ma ilip, na ni tana ko imbot ambai. Pa meeteŋana tabe iwe ru pa i, ko irao be ipasaani na som. Tur 20:6,14, 21:8
Ro ta ila pizin Pergamum kan
12 “Mi aŋela tau ni mataana pa lupŋana ki Krisi ta imbot kar Pergamum na, beede sua ila pini ta kembei. So:
“Ni tau le buza mata mbaaru ta mataanaŋana na, kalŋaana ima ta kembei. Isombe: Tur 1:16
13 “Nio aŋute: Tomtom Sanaana muriini peeze kana imbotmbot kar ta niom kombotmbot pa na. Pa ni itunu ta ikamam peeze pa kar tiom. Muŋgu tomtom tiom ta, zaana Antipas, ni imender mbolŋana mi izzwe katkat uruŋ. Tanata tipuni ma imeete isu kar tiom tina. Mi ina ikam yom ma kezem urlaŋana tiom som. Mi koozi tomini, niom kikiskis nio zoŋ.
14 “Tamen mbulu tiom pakan na, nio aŋrre pa. Pa wal tiom pakan na, titoto ŋgar ki Biliam. Motoyom la pa. Muŋgu Biliam tana, ni ipaute Balak ma iwat zin Israel, tabe titop pa urlaŋana kizin mi tikan sorok kini ta tipakur zin merere pakaamŋan pa na, mi tikam mbulu kizin me ma ŋge. Nam 22:5, 25:1+, 31:16; 1Kor 6:13, 8:9+, 10:19+; 2Pe 2:15 15 Mi wal tiom pakan na, titoto Nikolas pa ŋgar kini tomini. 16 Tana kuurpe mbulu tiom ta buri. Kere beso som, nako molo som to aŋma mi aŋkas wal tiom tana pa buza ta imbotmbot kwoŋ i. 2Tes 2:8; Ibr 4:12; Tur 1:16, 19:15,21
17 “Tomtom ta sombe talŋaana, na ni bela ileŋ la sua ta Bubuŋana izzo pizin lupŋana ki Krisi.
“Tomtom ta so iporou ma ilip, na nio ko aŋkam ka kini manna turkeŋana ta ki kar saamba. Mi ko aŋkam le pat kokouŋana ta tibeede zaana popoŋana ise. Zaana tana, zin iwal irao tiute som. Tomtom tina itutamen to iute. Kam 16:14+, 16:33+; Yesa 62:2; Yo 6:48+; Tur 3:12, 19:12
Ro ta ila pizin Tiatira kan
18 “Mi aŋela tau ni mataana pa lupŋana ki Krisi ta imbot kar Tiatira na, beede sua ila pini ta kembei. So:
“Anutu Lutuunu, ta mataana kembei ta you bilbilŋana i, mi kumbuunu ikilli kat kembei ta pat mbaras milmilŋana ta tiurpe ma iŋgeeze kat, ta kalŋaana ima ta kembei. Isombe: Tur 1:14+
19 “Mbulu tiom, nio aŋute ma imap. Niom kembel uraata, mi ku'urur kat leleyom pio mi pizin tomtom. Mi niom kuurla tio mi kembesmbeeze pio. Mi kemendernder mbolŋana mi kabadbaada pataŋana. Mi uraata ta buri kakamam i, ina ilip pa uraata ta mata popoten mi kakamam na.
20 “Mi mbulu tiom tamen, ta nio aŋrre pa. Pa moori ta zaana Yesebel na, ni ipakamkaam ma izzo sorok be iwe Anutu kwoono. Mi ipandelndel zin mbesooŋo tio ma tikamam mbulu kizin me ma ŋge, mi tikanan kini tau tipakur zin merere pakaamŋan pa i. Mi niom kerre i mi ikamam. Kam 34:15; 1Kin 16:31; Ŋgo 15:20,29; 1Kor 10:19+ 21 Nio aŋnaami be itooro leleene, mi izem mbulu kini soroksorok tina. Tamen ni leleene be itoori som. Ro 2:4; Tur 9:20+ 22 Tana iŋgi be aŋseeze mataana pa mete sa. Ni mi zin wal ta tigabgaabi pa mbulu kini sananŋana na tomini. Sombe tizem mbulu kizin sananŋana tana som, inako aŋur pataŋana biibi ise kizin. 23 Mi lutuunu bizin tomini, nio ko aŋkas zin lup. Naso lupŋana ki Krisi ta boozomen tiute: Nio ta aŋtirtiiri zin tomtom lelen mi ŋgar kizin. Mi aŋurur kadoono pizin ikot mbulu kizin kizin. Mbo 7:9, 62:12; Ro 2:6; 2Kor 5:10; Tur 20:12+
24 “Tamen niom Tiatira koyom pakan na, kototo Yesebel ŋgar kini som. Mi sua ta tisombe ŋgar turkeŋan ki Sadan, ina tomini, kuute som. Tana nio ko aŋur pataŋana toro sa ma isalakaala yom na som. 25 Mi motoyom iŋgalŋgal be kikiskis kat koroŋ ŋonoono ta kakam kek na, ma irao aŋmiili ma aŋmar mini. Tur 3:11
26-27 “Tomtom ta so iporou mbolŋana ma ilip, mi ikiskis mbulu tio ma irao swoono imap, inako aŋuri be imboro zin karkari, mi peeze kini ko mbolŋana. Ni ko ipunmetmeete wal sananŋan mburan, kembei ta tomtom ipetepaala kuuru ma imapalpaala. Zaana ma mburaana tabe aŋkam pini i, ko kembei ta Tamaŋ ikam pio. Mbo 2:8+; Mt 19:28; Lu 22:29; 1Kor 6:2+; Tur 3:21, 12:5, 20:4 28 Mi pitik Birae ko iwe lene tomini. 2Pe 1:19; Tur 22:16
29 “Tomtom ta sombe talŋaana na, ni bela ileŋ la sua ta Bubuŋana izzo pizin lupŋana ki Krisi.

2:2: 2Kor 11:13; 1Tes 1:3; 2Pe 2:1; 1Yo 4:1

2:3: Ga 6:9; Ibr 10:36, 12:3+

2:4: 1Tim 5:12

2:5: Mt 21:41+

*2:6: Nikolas, ni ipaute zin urlaŋana kan ta kembei: Sombe tigabgaaba wal matan munŋan pa mbulu kizin, mi tiurur nol, mi tikanan kini ta tikam pizin merere pakaamŋan, ina koroŋ sorok.

2:6: Mbo 139:21

2:7: Un 2:9, 3:22; Tur 22:2,14

2:9: Yo 8:39+; Ro 2:17,28+; 2Kor 11:14+; Yems 2:5; Tur 3:9

2:10: Mt 10:18,22,28, 24:13; 1Kor 9:25; 2Tim 4:8; Yems 1:12; Tur 3:11

2:11: Tur 20:6,14, 21:8

2:12: Tur 1:16

2:14: Nam 22:5, 25:1+, 31:16; 1Kor 6:13, 8:9+, 10:19+; 2Pe 2:15

2:16: 2Tes 2:8; Ibr 4:12; Tur 1:16, 19:15,21

2:17: Kam 16:14+, 16:33+; Yesa 62:2; Yo 6:48+; Tur 3:12, 19:12

2:18: Tur 1:14+

2:20: Kam 34:15; 1Kin 16:31; Ŋgo 15:20,29; 1Kor 10:19+

2:21: Ro 2:4; Tur 9:20+

2:23: Mbo 7:9, 62:12; Ro 2:6; 2Kor 5:10; Tur 20:12+

2:25: Tur 3:11

2:26-27: Mbo 2:8+; Mt 19:28; Lu 22:29; 1Kor 6:2+; Tur 3:21, 12:5, 20:4

2:28: 2Pe 1:19; Tur 22:16