4
Te king Solomongo polalubo ofisa bidi dabe nogi e tama wali
Te King Solomongo te Israel tǫ pedai tigidali badu tonaluali. Te aga polalubo ofisa bidi dabe te tama tiwai elaluai: Asaria, te Sadokgo ogwa, aga te pris bidai.
Elihorep me Ahiya, augwali si te Sisago ogwa si, augwali si te kingo kuskus sę ebo bidi si dao.
Jehosafat, te Ahilutgo ogwa, agai te kingo ebo sę po page tigidali te asębo bidi dao.
Benaia, te Jehoiadago ogwa, aga te ami dabego polalubo ofisa bidi dao.
Sadok dali Abiatar, te pris bidi si dao.
Asaria, te Natango ogwa, agai te polalubo kiap dabe tonalubo sę elaluai.
Pris Sabut, te Natango ogwa, agai te kingba wiegi yai homu kolesaga mabo sę ebo bidi bidai.
Ahisargo te kingo bede sę ebo sę bidi dabe tonaluali.
Adoniram, te Apdago ogwago, te kingo sę yao po wabo sogo te bidi dabe tonaluali.
King Solomongo te Israel tǫ pedai dabe tonaluabo polalubo kiap dabe te nogo si olama, sągągo si, te tama bidi nigilali. Te bidi dabego te augwa bulu tǫ pedaide digi te nai gegebo sę elalu, tama te Jerusalemba toloyu, te Solomon me te aga dali bidibo we bidi dabego tumainogo yabo nai toloyu yali. Te deli deli tǫ pedaide te king dali aga hani me tonalubo sę elaluali, te tigidali kibu bede te deli deli poluade tuabo nai te tama tiali. Te polalubo kiap dabego nogi te e tama tiwai:
Benhur, agai te Efraim hanigo te bage bulu hani pesage tonaluali.
Bendeker, agai te Makas hanu, me te Salbim, me Betsemes hanu me, tama te Elon Bethanan bulu me tonaluali.
10 Benheset, agai te hanu Arubot, me te Soko hanu, me te Hefer hanude elalubo bulu tǫ tigidali te tonaluali.
11 Ben Abinadapgo te Dor hanude elalubo te bage bulu du te pesage tonaluai. Agai te Tafat sali, te Solomongo wegi me deli te sai dao.
12 Bana, te Ahilutgo ogwa, agai te Tanak hanu me, Megido hanu me, tama te Betsande elalubo tigidali bulu tǫ te tonaluali. Te tǫ te Saretan hanu pąde elaluali, te saut pedai badu te Jesril hanu badu elaluali. Te bulu tǫ pedaigo dąį pali, te hanu Abel Mehola te giliga pedalubo badu usu nigi pelama, tama te hanu Jokmeam te giliga dega sigulubo madiba te dąį sabolalio.
13 Bengebergo te Gileat tǫde te Ramot hanu tonaluai, tama agai te Jair dabego bulu tǫ dabe me tonaluali, te bidi te Manasego hani bidi dao. Te bulu dabe me te Gileat tǫde elaluali. Tama agai te bulu badu te Argop, te Basango tǫ pedai badu me tonaluali. Te badu te genuai hanu te bidi sese sela, te 60 genuai hanu elaluali, tama te hanu dabede te bomai masigi obo me te bomai sunumi te elaluali. Augwa te sunumi dabe palibo nai augwa te brasgo te bomai nai bago te sunumi nigai elaluai.
14 Ahinadap, te Idogo ogwago, te Mahanaim hanu tonaluali.
15 Ahimasgo te Naptali hanigo tǫ tonaluai. Agai te Basemat sali, te Solomongo gasa wegi me dao.
16 Bana, te Husaigo ogwago, te Aser hanigo tǫ me agai te Bealot hanu me tonaluai dao.
17 Jehosafat, te Paruago ogwago, te Isakargo hanigo tǫ tonaluali.
18 Simei, te Elago ogwago, te Benjamingo hanigo tǫ tonaluai.
19 Geber, te Urigo ogwago, te Gileat bulu tǫ pedai tonaluali. Polobadu te bulu tǫ te king Sihon te Amor dabe, me te king Ok te Basan bulu tǫ pedai, te king bidi sigo tǫ elaluali.
Te tigidali bulu tǫ pedaide te polalubo kiap dabe tonalubo ofisa bidi me deli elaluai dao.
Solomon te king bidiyu, tama te bulu tǫ pedai te wiegi yai mu pedelali
20 Te Juda me Israel we bidi dabe augwali te genuai hani mu bidali, te nabisde te masigi kemi sane gisiga sąwai tiwai usu nama te tiwai yali. Augwali te bugagia bidiyu, tama augwa te nai me wę te elaluyu, tama augwa wiegi yai homu pemene eyu bidali. 21 Solomon te tigidali tǫ pedai te wę Yufretisdu gagalasa, te giliga pedaluboba usu nama, tama te giliga dega sigilubo te Filistia dabego tǫ pedaiba usu nigi pelama, te tigidali tǫ tomode te king bidali. Tama te Isip tǫ te saut badu dąį igi pali. Te bulu tǫ pedai bidi dabego te Solomonba takis mone mayu, tama augwali te aga dologode bidada pali te aga isibo sogoba usu nai dao. * Gag 15:18; 2 Sto 9:26 22 Tigidali sogode Solomongo te tiwai nai sali, 6,000 kilogram plaua, me 3,000 kilogram te wiegi yai plaua, 23 me te bidi sese deli te 20 bulmakau, me te nogo si nisai bulmakau, te augwa bugagia negali bulmakau kibu dabe me, te bidi sese a naga te 100 sipsip me, tama te buside elalubo te haniani hasa dia me te nisali kakaruk dabe, te tama nai dabe te deli deli sogo sai dao. 24 Solomongo te tigidali tǫ pedai te Israel tǫ pąde elalubo bulu me, te pali te wę Yufretis te giliga pedalubo pedai, te badu te usu nigi pai. Te dąį te hanu Tipsade gagalasa peyu, te wę Yufretisba dąį igi pelama, tama pali, te Gasa hanu te giliga dega sigilubo teba usu nigi pali. Te badu te tigidali tǫ pedaide bidali te tigidali king te aga dologode bidali, tama te agai bulu tǫ pedai pąde elaluali, te gasa bulu tǫ pedai bidi dabe, augwaligo te agaba boi bidi me ebeo. 25 Te Solomon king bidali sogo, te Juda me Israel te tigidali badu te tigidali we bidi, augwali te augwa te wain bono dabe me te ni kaya fik gi dabe pąde bugagia dugulalu bidali, tama te dwai nai me deli te augwaliba me pedalubeo.
26 Solomongo te hwįbo karis kegebo hos dabe mubo be hauwa elaluali. Tama te be dabede te hos bidabo be habu nigilai elaluali. Agai te 40,000 hos dabe te beba muabo usu yali. Tama me Solomongo te hwįabo ami bidi dualabo hos dabe te 12,000 elaluali. * 1 Kin 10:26; 2 Sto 1:14; 9:25
27 Te tǫ pedai deli delide bidibo te polalubo kiap dabe te nogo si olama, sągągo si, te augwaligo te king Solomongo augwaliba te dąį ilali poluade te nai sela asu yali. Te nai te king dali, te aga bede bidibo hani bage tigidaligo tuabo nai sesali. Te kiap dabego augwa sę te bugagia ebaso, tama tiyu, te king aga nai me sǫą pabeo. 28 Tama te kingo dąį ilali poluade, augwa te rais bali me, tama te karis dabe kegebo hos dabego nosa dabe me, te gasa polo pabo hos dabego tuabo nosa dabe seseyu yali. Augwa te nai dabede te hos dabe bidalubo deli deli hanuba selasa peyu yai dao.
29 Godigo te wiegi yai homu me konebo homu kolesaga te Solomonba mawai. Agai koneani kolesaga te umabo mu, te nabis wę sanede te masigi kemi tiwai elalu, tama te bidigo nedainu ebo te usu me egobeo. 30 Te agai wiegi yai homu me te koneani kolesagago te giliga pedalu badu tede bidali koneani bidigo kolesaga, me te Isip bidi dabego kolesaga koneani bidi dabe me, te agai aiyaba mu elaluai dao. 31 Te Solomongo koneani wiegi yai homu kolesagago te tigidali tǫde bidigo koneani wiegi yai kolesaga yali bidi dabe te aiyaba elaluai. Agai te Esra hani bidi Etango koneani wiegi yai kolesaga me, te Hemango koneani wiegi yai kolesaga me, te Kalkol me Darda, te bidi Maholgo ogwa dabego koneani te wiegi yai homu kolesaga te aiyaba elaluali. Tama te Israel bulu tǫ pedai pąde bidalubo we bidi dabe, augwaligo te agai genuai nogide po odali. * Tib 89 Tobolu pode 32 Solomongo te 3,000 te wiegi yai homu kolesagade te wiegi yai pęwądage po asęani, me te 1,005 balia po me asęanio. * Prs 1:1; 10:1; 25:1; Sol 1:1 33 Te agai wali po dabede te tiwai te tobage tigidali nai dabede po peni togoliyu, mesegelama wali, te genuai ni te tiwai te Lebanon moni ni bǫ, me te dwasianu ni te hisop te masigi obo dabede holobo ni po wali. Tama agai te tobage hasa me, ba me, yogeai me, sųgų, te tama tobage nai dabede po me wai dao. 34 Te tigidali bulu tǫ pedaide king dabego te Solomongo koneani wiegi yai homu kolesaga te hauwa elalubo po odolama, tama agai te wiegi yai po odagasomainogo, te augwa bidi meba agaba tagala palai dao.

*4:21: Gag 15:18; 2 Sto 9:26

*4:26: 1 Kin 10:26; 2 Sto 1:14; 9:25

*4:31: Tib 89 Tobolu pode

*4:32: Prs 1:1; 10:1; 25:1; Sol 1:1