Profet Samuelgo Po Elalubo Buku Deli
Hasia Nedebo Po
Te Olpela Testamende elalubo buku me si nogi te Samuel elalubao. Te buku dabede wali po te Israel tǫde te profet Samuel me king Sol, me king Devit, me king Solomon, te augwali bidali sogo pedelali sę dabe po wali. Te bidi dabego te Israel tǫ tonaludubadi, te kibu be umabo mu, te sogo te Jisas pedalisiąbadi, te tama kibu be bidai dao.
Te Godigo te Israel dabe te Isip tǫde oda selama, te augwali Kenan tǫba sela asali sogo, te Israel dabe augwa king bidi meni yai. God aga digi te augwa king tiwai bidai. Te po wali elalubo buku nogi da te Ma Dobola Sali, te buku dao. Tama nosali te Israel dabego te Kenan tǫde polobadu bidali we bidi ela gudulama, tama te Israel dabe augwa digi te tǫ sali. Tama te sogo me, te Israel dabego king bidi meni yai, tama te tobolu bidi dabego augwali tonaluali. Tama te po wali nogi elalubo buku si, te buku Josua me te buku Te Israel Tobolu Bidi Dabe dao.
Tiali goli, nosali, te Israel dabego suali, te gasa tǫ pedai bidi dabego te kingo augwa tonalubo subaso, tama te Israel dabego homugo, te augwa me king elalumainu homu yai. Te sogo te profet Samuel te augwa tobolu bidi bidai. Tama tibaso, te Israel dabe te Samuel pageba pelama, po weyu, agai te augwaligo tonaluabo king bidi nigilao po wali. Hasia agai te hagela homu yai, tiali goli, te we bidigo bomo mu ebaso, tama te Godigo Samuelbolo olama, te Sol te Israel dabego king bidi nigilao po wali. Tiali goli, te Sol king pedalubo side, agai te Godigo po wali pisąbaso, tama Godigo te gesi king bidi me nigilali, te Devit dao. King Devitgo te Israel dabe bobobage sogo mu tonaluama, tama aga isibo sogode te aga ogwa Solomongo te aga bidali pesage selama, tama king pedelai. Te sę dabe yali po te megi nago tolalubo bukude elalubao.
1
Elkana aga we wai sibi dali te Siloba palio
Te Israel bidi me deli bidali, te aga nogi Elkana. Aga te Efraim hani bidi, tama aga te Rama hanude bidali, te Efraimgo bulu du bage bulude. Elkana te Jerohamgo ogwa, tama Jeroham te Elihugo ogwa da, tama Elihu te Tohugo ogwa, tama Tohu te Sufgo ogwa dao. Elkanago we si sai, te we si nogi Hana me Penina. Peninago wai meba ame nani, tiali goli Hanago wai me ame nabeo.
Te tigidali kibu be te deli sogo naga te Elkana te aga bidibo hanu tagalama, tama te Silo buluba pelama, te Tigidali Bomo Elalubo Genuai Bidibolo te lotu po wainu, te ofa dabe igi pali. Hopni dali Finias si, te Eligo ogwa si, te Genuai Bidiba pris sę ebo bidi si te bulude bidali. Tigidali sogo Elkanago ofa eyu, agai te ofa ebo kibu sipsip mi te hauwa dobaba pelama, tama te pedai deli deli te Penina me aga wai dabe deli delibolo me mayu yali. Elkanago te Hana godolo mu yali, tiali goli Elkanago te ofa ebo mi agabolo te genuai pedai me mabeo. Menio. Agai te mi pedai deli naga mani. Magi baso meni, Godigo te Hanago haliga paliama, tama aga wai me ame nabeo. Tama Peninago homugo te Genuai Bidigo te Hana haliga paliali homu yali, tama agai te Hanabolo te posobo po me hale ebo po te Hanabolo wali, te Hana haliga sęgę ilibo sę yai. Te hauwa kibu bede Peninago te tobage kolesaga te Hana dali yali. Tigidali sogo augwali te Genuai Bidigo beba pabo sogode, Peninago te Hanaba posobo po obaso, tama Hana aga te pode homude dwai dene ebaso, tama gela weyu yali, tama tiyu, aga nai tusiąma, nai gisiliyu yai. Tama Elkanago agabolo te tobage po hanalu wali, “Hana, magi baso nage gela obawe? Magi baso te nage nai tusiąma ebawe? Tama magi baso nage sesemane sogo haliga sęgę elaludubawe? Mu tama, nago te wai me ame nabeo. Tiali goli, eno homugo nago ena godolo ebo homu mu ebao, tama nago te wai ogwa nogo si ame nabode te homu tagalama, te nago homugo ena te nago polalubo bidi bidimainu te homu ebo dao,” wali.
Hanago Eli dali po miani
Me sogo deli sogo augwali te Silode bidalu, tama augwa nai tula silibo si, tialima Hana hogodasa palima, te Genuai Bidiba ofa maiabo name ugwa be pąba doligi pali. Te sogo te pris bidi Eli te aga duabo sia saide dulalubadi, te Genuai Bidigo be obo bagulali tomoba pabo sunumi pąde dao. 10 Hana aga te homu dwai dene mu ebaso, tama gela udubadi genama, tama Genuai Bidiba gedu haluasa po walio. 11 Tama Hanago bomai po me deli te Genuai Bidiba dąų weyu, te tiwai po wai, “Genuai Bidio, nago tigidali bomo elalubo. Eno homugo nago ena sumainu homu ebao, nago sę ebo we dao. Eno te elalubo homu sęgę ebo sulama, tama ena homu kone palao. Te nago ena homu kone palobo te munu me tagalamuo. Te nago ena te wai ogwa me deli mobaso da, teda eno aga te nageba mayu, te aga nago sę bidi bididubadi, te aga isiboba usu nigi paibao. Tama te dąį nigiliyu, te augwaligo aga tobolu nisi munu me togogobeo,” tama po wali. * Nam 6:5
12 Hanago bobage sogo mu gedu haluasa po te Genuai Bidiba wali, tama Eligo te Hanago pedauwali memenege ebo sę suali. 13 Hanago homude naga te gedu haluasa po obadi, tama Eligo suali, te agai po wainu pedauwali mobodo ebo kolesaga tiwai ebo suali, tiali goli agai te Hanago po wabo me odobe. Tama Eligo homugo te Hana te polobo homu ebaso, 14 tama agabolo te tiwai po wali, “Nisu sogo nage te polobo homu ebo kolesaga tagalaibawe? Nago te e be tagalama, pao. Te nago polobo homu ebo kolesaga silibo si, te nage ma asagameo,” wali.
15 Tama Hanago po wei ponoyu, te tiwai po wali, “Genuai bidi, te ena me polobeo. Ena te wain me bia wę me tubeo. Mu menio. Eno haligade sęgę mu dwai ebaso, tama eno gedu haluasa po weyu, tama eno sęgę te Genuai Bidiba pusubao. 16 Nago homugo ena te dwai we me deli da, te tiwai homu me elamuo. Menio. Eno homude dwai homu mu eyu, te eno homu dolobo homu ebao. Tama eno gedu haluasa po weyu, te tiwai kolesaga ebo nago suali,” Hanago te po wali.
17 Tialima, Eligo te po odama, tama agabolo te po wali, “Tagalao, nage homu nagame elama, tama nage pao. Tama Israel dena Godigo nagebolo nago te hanalubo nai mawaibao.”
18 Tama Hanago Elibolo te tiwai po wali, “Genuai bidio, eno homugo nago dwagi yai haliga sesemane sogo enabolo yao.” Tialima, agai po ola silama, tama palio. Tama aga nai tulama, tama nosali aga homu sęgę ma ebeo.
Hanago ogwa ame nenama, tama Godibolo manio
19 Tialima, Elkana aga we wai puluba dali te Silo bulude tede hulide pilama, tama kigamu mu augwali hogodama, tama Genuai Bidiba lotu po wali. Augwa te lotu po ola silama, tialima te augwali te augwa bulu te Rama teba ma pai. Nosali Genuai Bidigo te Hanago gedu haluasa po wali te homu kone palama, tama te Hanago hanalu wali po tiwai gilama te wali palio. 20 Tama te Hana haliga elama, tama nosali agai te wai ogwa ame nani. Tama agai te po wai, “Eno Genuai Bidiba hanalu, te wai ena mao obaso, mawai. Tama teyu, eno aga nogi Samuel poali.” * Te Hibru pogo te nogi Samuel page te pąde te tobage te e tiwai po, “Godibolo po hanalu wali.”
21 Te tudi badu nosali, Elkana aga we wai puluba dali te Siloba ma pelama, te augwa Genuai Bidiba te tigidali kibu bede te ofa igi pabo tiwai ma igi pali, tama me te agai dąų walali bomai po me deli te usu nainogo homu yai. 22 Tiali goli, Hana te augwali dali me pabeo. Agai Elkanabolo te tiwai po wai, “Te wai dwasianu genuai gana elama, te ame tuali tagalubo side, teda aga eno te Genuai Bidiba selasa paibao. Tama aga te Genuai Bidigo bede sesemane sogo bidaibao,” wali.
23 Tialima, Elkanago Hanabolo te po wali, “Te nago homugo te tiwai ebo wiegi yai da homu ebaso da, teda nage te bulude bidiyu, tama te waigo ame tubo tagalubo si usu nao. Tama Genuai Bidigo te nago dąų walali po te mu pedelama, te agai wali po tiwai gilama emainao,” wali. Tama tiyu, Hana te bulude bidama, tama aga wai bugagia tonaluai.
24 Nosali te waigo ame tuali tagalubo side, teda Hanago te wai Genuai Bidiba sela pali. Tama agai te tiwai ofa me sela pali, te bulmakau omai sela, me te sęgę nogo si elalubo plaua, te meme waligo nigai beg me deli, tama tede te augwaligo wain ąį buai elaluali. Samuel te dwasianu ogwa pedalubadi, tama aga idago aga te Genuai Bidigo be te Silo buluba sela pali. 25 Augwali sabolama da, teda augwaligo te bulmakau me deli bolo hasia elama, tama nosali augwaligo te wai Samuel te Eli bidibo madiba sela pali. 26 Tama Hanago Elibolo te tiwai po wai, “Genuai bidio, nago ena homu kone palalubawe, ma meniwe? Mu tama, ena te we te ede polobadu dolalu, te Genuai Bidiba gedu haluasa po wali we dao. 27 Eno te Genuai Bidiba hanalu, te enabolo wai me deli mao wali, tama agai eno gedu haluasa po wabo odama, tama e wai te enabolo mawai. 28 Tama tibaso, megi eno aga te Genuai Bidiba mawainu ebao. Tama agai te Genuai Bidigo sę sesemane sogo yaibao.” Idago te po ola silibo si, teda Samuelgo gesabidi Genuai Bidiba basi gulama, agabolo lotu po wali.

*1:11: Nam 6:5

*1:20: Te Hibru pogo te nogi Samuel page te pąde te tobage te e tiwai po, “Godibolo po hanalu wali.”