^
Polgo Efesus Dabeba Pas Asęani
Godigo Kraisde te da te gesi noma we bidi dabe ilibo sę yai dao
Godigo Kraisde wiegi yai homu ilibo sę da dali yai dao
Godigo Efesus hanibolo koneabo kolesaga momainogo Polgo hanalubo po wai
Da isai bidi tiwai elalubadi Godigo da Krais dali ma hodolai
Krais agai te bidi hani si deliba sisinai
Pol agai Godigo wiegi yai po gasa hanibolo pusubo sę yai
Te Efesus hani tau somainogo, Pol agai Godibolo tau sao po wali
Da Kraisgo tigide dagana sai elalubao, tama dago Godigo kolesagade digi wali pinao
Da Godigo po wali pabo we bidi te Kraisde wadolama, tama da deli tigi tiwai dao
Godigo po wali pabo we bidigo wiegi yai gesi kolesaga wali pao
Da wiegi yai kolesaga ebo ulade bilao
Polgo te we sabo sęde da bugagia dodolobo po wali
Te bidi Polgo ida aya me wai dabe dali po wali
Te bidi Polgo te olo sę ebo bidi dabe dali, te sę tonalubo bidi dabe dali augwali side po wali
Godigo we bidi te enesigi bidi tiwai dao
Te bidi Polgo Godiba hanalu te augwaliba wiegi yai sę emainu augwali tobalobo po wali