31
Te ugwa bede mubo nai dabe nigibo koneai bidi po
(Sai 35:30–36:1)
Tama Genuai Bidigo Mosesbolo e tiwai po wai, “Odao, eno te bidi Besalel sa muani, te Urigo ogwa, tama te Hurgo wąįgo ogwa, te Juda hani bidi, 3-4 tama agabolo eno homu kolesaga te bomo mawai. Tama eno agabolo te wiegi wiegi yai nai gol, me silva, me bras nigabo wiegi yai homu kolesaga mawai dao. Tama eno agabolo te gasagi yai bomai masigi dabe togolama te duliyu, tama te ni namede, me te nide, me haniani nai togolama dulumainogo te homu kolesaga mawai, tama te ugwa be au ilibo gasa tigidali haniani sę emainogo yaibao. Tama me te Oholiap te eno sa muani, te Ahisamakgo ogwa, tama te Dango hani, tama aga te Besalel dali te sę emainogo yaibao. Tama eno genuai wiegi yai homu kolesaga te gasa bidi dabe mebabolo menama, tama augwaligo eno te po weyu nigao wali nai nigimainogo te usu yaibao. Augwaligo te eno ugwa be sę ebadi, te bomai po muabo halobage nigibadi, te aga paliabo nai da te sęgę sela sąbo madi tiwai me, te tigidali ugwa bede muabo nai dabe nigagameo. Tama augwaligo te tebol sai dali, tebolde muabo aga doado bage dali nigibadi, tama te lam tolalubo nai dali, te nai aga doado bage, te me nigaibao. Augwaligo te lam sole tolalubo nai te wiegi yai golgo naga nigibadi yao, te aga dali elalubo nai dabe me. Tama augwaligo te denami ilibo alta me nigagameo. Tama augwaligo te siago tigidali domainogo te ofa eyu, te ulabo madi te alta nigiyu, tama aga doado bage me, tama te nogo sągą ąį telayabo pou nigibadi, tama te pou muabo page me nigaibao. 10 Tama augwaligo Aron aga ogomani dali augwaligo gudabo ugwa te wiegi yai mu hobolama, nigagameo, te bage augwaligo te ugwa gudama pris sę yaibao. 11 Tama augwaligo eno nai dabe sa muabo wel nigiyu, tama te Tedali Gasagi Yai Be Habu badu wiegi yai denami iliyu ulabo pauda nigaibao. Augwaligo te nai dabe te eno nagebolo wali po tiwai gilama tama te nai dabe nigimainao,” wali.
Toma tuyu olo bidibo side, te Sabat side da wali
12-13 Tialima, Genuai Bidigo Mosesbolo te po olama, te Israel we bidibolo te po omainogo yai, “Te Sabat side te olo bidiyu, toma nabo side dao, tama te Sabat side sesemane sogo dage eno po odolama, olo bidiyu, toma nao. Te Sabat side eno dagebolo te sa mubo tiwai megi mayu, tama nosali me tigidali sogo tama naga tiao. Tama tebo sę dagego konemainogo, te ena digi ena dagego Genuai Bidi dao, tama eno dage te tedali gasagi yai we bidi hani pedalomainogo ebo dao. 14 Te toma tubo side te Genuai Bidi eno side dao, tama tiyu, dage te sogo toma tuyu, olo bidao. Ma, bidi me deli aga te sogo sę yali da, agai te eno bomo yai po sela sąbao, tama te bidi dagego aga ela muao. 15 Te tigidali Sarere dagego sę yabo side te 6, te tama side sę yao, tiali goli te dei 7, te me deli sogo da, te eno olo bidibo sogo, tama te olo bidiyu, toma nabo genuai side dao. Dagego te olo bidibo side sę ebo bidi dabe tigidali ela muao. * Sai 20:8-11; 23:12; 34:21; 35:2; Prs 23:3; Bom 5:12-14 16 Dage Israel bage te sogo toma nao, magi baso meni, te polobadu te po dąų wai elaluai, dagego po dąų olama, te wali paibao wai dao. Tama tibaso, nosali dagego tama tidi pao. 17 Te side te po dąų wabo tiwai elama, te ena tomode me te dage Israel bage dali te po sesemane sogo elalua paibao. Magi baso meni, ena Genuai Bidi eno te dagalu de tǫ si nigali, te 6 te tama sogo nigilama, tama te 7 wali, te me deli sogo eno te sę tigidali tagalama, tama ena toma tuyu, olo bidai dao.” * Sai 20:11
18 Te Godigo po te Sainai bulu dude Moses dali wali sogo, agai te masigi name si te bomo yai po God aga digi nogogo asęai, te Mosesbolo mawai dao.

*31:15: Sai 20:8-11; 23:12; 34:21; 35:2; Prs 23:3; Bom 5:12-14

*31:17: Sai 20:11