Profet Hoseago Buku
Hasia nedebo po
Te Hosea buku te namba wan buku te nogo si olama, sągągo si, te 12, te profet dabego pęwadage buku me deli dao. Te meba gasa profet bidi dabego buku, te profet Aisaia, me profet Jeremaia, me Esekiel, te augwali bobobage buku dabe dao. Tama tialima, te 12 wabo te buku te 12, te nogo si ugwadu si wabo, augwaligo te pęwadage buku nogi wabo dao. Te Hoseago profet po te Israel bulude, te not badu, te Asiria dabego te bulu dolagasabo magade pusai dao. Teda te genuai sęgę elaluyu, tama te Israel hani te sogo dodolama mu bidai dao. Te Hoseago pusali pode te wiegi yai po dage elalubao. Tiali te me badu polobadu da, te we bidi dabego augwa dwai dwai kolesaga dodolomainu po wai, te elalubao. Augwaligo God tagalama, augwaligo tibo god dabe wali pai dao. Tama me badu pedai badu da, agai te Godigo homu nagame elama, bidi olodali tau sabo po page pusali. Agai te bidigo sęgę sela sąnama, tama God aga ma oda sabo po pusali.
Te Hosea aga bidali kolesagago te Godigo ebo kolesaga tiwai yali. Hoseago we subigila pelama, tama subigila penani sę ela bilali. Te Israel dabego God tagalama, te subigila te tibo god dabe wali pabo tiwai yali. Tiali goli, nosali Hoseago aga we ma sali. Te da, te Godigo aga we bidi ma sainogo homu dene ebo kolesaga te piksa tiwai dao. Godigo aga we bidi godolo mu eyu, tama agai augwali me tagalabo homu me ebeo.
Hosea aga we wai augwaligo po
1
(Dąį 1–3)
Te Usia, me Jotam, me Ahas, me Hesekia, te bage deli deli augwali te Juda dabego king dabe bida bida pali sogo, God Genuai Bidigo agai po Hoseabolo mawai. Hosea da te Berigo ogwa dao. Tama Jeroboam, te Jehoasgo ogwa, te Israel king bidai dao. Te bidi dabe king pedelama bididubadi, tama Genuai Bidigo Hoseabolo te po maduai. * 2 Kin 14:23-29; 15:1-7; 15:32-38; 16:1-20; 18:1–20:21; 2 Sto 26:1-23; 2 Sto 27:1-8; 2 Sto 28:1-27; 2 Sto 29:1–32:33
Hoseago wego te wai dabe ame nai
Hasia sogo Genuai Bidigo te Israel dabeba maiabo po te Hoseago pedauwaliba muani, agai Hoseabolo te tiwai po wai, “Eno we bidi dabe augwaligo ena homugo wei me ebeo, tama augwaligo te tibo godiba lotu wagi pobao, te bidigo sai wego penani igi pabo tiwai ebao. Te usu siyu, nago te we me deli sigi pao, tama nosali te wego penani yaibao. Tama agai wai dabego me te aga ebo kolesaga tiwaiba peyu, te penani sę yaibao,” wali. Tialima, Hoseago te we Gomer sali, te Diplaimgo wegi. Nosali Gomer haliga elama, te ogwa me deli ame nai. Tama Genuai Bidigo te po wali, “Nago aga nogi ‘Jesril’ poao,” wali, “magi baso meni, te Israel king bidigo wąį nǫų Jehugo te king bidi si polobadu ela muai, te Jesril bulude. Tama te ogwa nogi Jesril poabogo eno te megi bidibo Israel kingba dąį ilibo sę tiwai ebao, te eno agaba dwai dene tamadi tama mawaibao, te Jehugo yali dwai sę wei ponoyu tiaibao, te aga wąį nǫų dao. Tama eno te Jehugo hani king pedalumainu me egobeo. * 2 King 9-10 tede elalubo po suao. * 2 Kin 10:11 Tama te sogo eno te Israel hanigo amigo bomo dolaibao, te Jesril odogo bulude tiaibao,” te po wai.
Nosali Gomer te haliga ma elama, te wegi ame nai. Tama Genuai Bidigo Hoseabolo te tiwai po wai, “Aga nogi e tiwai nogi yao, ‘Eno Aga Godolo Ebo Menio’. Magi baso meni, eno te Israel dabe godolo homu me egobeo, tama eno augwaligo sęgę me sela sągobeo. Tiali goli, eno te Juda we bidi dabe godolo ebao. Tama ena God, te augwa Genuai Bidi, te eno augwali tau saibao. Tiali goli, eno te hwįbode te bainatgo me enesigi sesemonego te augwali tau selama, me hwįgobeo. Tama eno te ami dabe me hos dabe dali tagala palama, te Juda we bidi tau sagasomainu me egobeo. Menio. Eno gasa sunumi me elalubao,” wali.
Nosali te Eno Aga Godolo Ebo Menio wali wegi agai te ame tubo tagalubo side, teda te Gomer te haliga ma elama, tama gasa ogwa ame nani. Tama Genuai Bidigo Hoseabolo te tiwai po wai, “Nago aga nogi e tama poao,” wali, “ ‘Eno Menio’. Magi baso meni, dage Israel dabe eno we bidi menio. Tama ena dagego God bidigobeo,” wali.
Te Israel kantri tǫ bugagia ma elalueibao wali
10 Te Genuai Bidigo po ma weyu, te po wai, “Te Israel dabe te nabisde masigi sani tiwai hauwa umabo ma pedelaibao, tama te augwaligo augwali te nedainu ebaso, usu egobeo. Megi da, te ena Godigo augwaliba te tiwai po wali, ‘Dage te eno hani we bidi menio,’ wali. Tiali goli, me sogo deli sogo, te eno augwaliba te po waibao, ‘Ena te sesemane bidibo ula elalubo God dao, tama dage eno wai dabe da,’ waibao. * Rom 9:26 11 Tama te hani Juda me Israel hani si te ma gesabidi deliba elama, tama te bulu tǫ kantri dedeli naga pedelaibao. Tama augwa polalubo bidi deli naga te nigilaibao, tama augwali te bomai kantri pedelama, tama augwaligo ebo sę tigidali te wiegi yai naga pedelaibao. Augwali te Godigo nigali wiegi yai gi tiwai pedelaibao. Te Godigo gi nigali po wali, augwaligo te Hibru pogo nogi yali te Jesril. Hasia bolo te wai selago nogi dwai nai nogi polali. Tiali goli, megi da, te sela nogide te wiegi yai nai naga dąį ilali. Mu tama, Godigo te sę ebo sogo, te genuai side mu yaibao,” wali.

*1:1: 2 Kin 14:23-29; 15:1-7; 15:32-38; 16:1-20; 18:120:21; 2 Sto 26:1-23; 2 Sto 27:1-8; 2 Sto 28:1-27; 2 Sto 29:132:33

*1:4: 2 King 9-10 tede elalubo po suao.

*1:4: 2 Kin 10:11

*1:10: Rom 9:26

1:11: Te Godigo gi nigali po wali, augwaligo te Hibru pogo nogi yali te Jesril. Hasia bolo te wai selago nogi dwai nai nogi polali. Tiali goli, megi da, te sela nogide te wiegi yai nai naga dąį ilali.