Gina Ngü
Masere si-ngü
Gina Ngü de gina buku esüka wü buku gbü *Ngari Me ꞌburu. Fïngangü ka mere bi wü kpara gü ba, “Müse ba buku ka Gina Ngü ne me-ye.”
Gina Ngü ngbü esere nga wü ngü, te Me mere ta gügü te enga gina ne. Ah ngbü esere ngü ka kotö ake kpï, te Me mere, de wü e gbü wü ꞌburu. Ah ngbü kpah esere ngü ka gina wü kpara, ta te Me o ewü, wü kundu nih, Adama ake Awa ne. (Gina Ngü 1-5)
Gina Ngü ngbü kpah esere nga mere ngu ta te si, fü ah amörö mere bi wü kpara füh kotö ne ꞌburu, fü Me ayia aküwa bü nzö wü Nüwa de wü di ye ne. (Gina Ngü 6-10)
Gina Ngü ngbü kpah esere nga ngü ka Abarayama, te di de kundu ye wü di enga *Yïsarayele, wü kpara te Me fe ewü, fü ah ayia anzö *ngüte de ewü ne. (Gina Ngü 12-25)
Gina Ngü ngbü kpah esere nga ngü ka Yïsaka, ye Abarayama (Gina Ngü 21-27), abe kpah te ye Yïsaka de ïrï ye *Yakobo, ta te Me du fü ïïrï na tïne *Yïsarayele ne. (Gina Ngü 25-35)
Gina Ngü ngbü kpah emala nga ngü ka *Yüsefa, ye Yakobo, de wü di enga ni ye. (Gina Ngü 37-50)
1
Dene ngü ta te Me mere te enga gina
Ta gügü, te enga gina, Me o tö ake kpï me-ye. Ta gbü sïkpï la, ngu ngbü ka-ye füh kotö ne bü faaa. Fü sü angbü ꞌduwa mbirrri. Fü *Nzïla Wazi Me akoro angbü endoro füh ngu la, da emere tima.
Fü Me ayia amala ngü, gü ba dene, “Sü lofo elofo.” Fü sü ayia alofo ꞌduwa raaa! 4-5 Fü Me aceka sü te elofo la. Fü ngü la areke gbü jijia na afa sü. Fü ah aye süka malofo sü ake mbiri sü. Fü ah agü ïrï sü malofo la, gü ba, “ra-sü”. Fü ah agü ïrï mbiri sü la, gü ba, “biti”. Dela tima ta te Me mere gbü gina sïkpï.
Gbü eꞌbaꞌbasu sïkpï, fü Me ayia amala ngü, gü ba dene, “Kpï koro ekoro etü ngu la, de ah ye süsüka na, de gara ngbü kpa tikpi, de gara ngbü kötö.” Te di bala, fü kpï ayia akoro esüka ngu la, ae gara kpa tikpi, fü gara angbü nda-ye kötö, kpah baka te Me mala la. Fü Me ayia agü ïrï e la, gü ba, “kokpï”. Dela tima ta te Me mere gbü eꞌbaꞌbasu sïkpï.
Gbü ebabata sïkpï, fü Me ayia amala ngü, gü ba, “Ah le de ngu, te ngbü faaa ne, biti te-ye ebiti, ꞌburu gbü sü biringbö, de ngu ngbü gbü sü ka-ye kpikpi ye, de tö ngbü nda-ye kpah gbü sü ka-ye kpah kpikpi ye.” Fü e la ayia amere te-ye kpah bala. 10 Fü Me agü ïrï ngu, te biti te-ye la, gü ba, “*mere yï-ngu”. Fü ah agü ïrï sü, de te ngu ürü tete na, gü ba, “tö”. Fü Me aceka ngü de te engu mere ne. Fü ngü la areke gbü jijia na fa sü.
11-12 Fü Me ayia amala ngü, gü ba, “Wü jürü e, baka wü gü, wü rü de wü kpü, kö ekö füh kotö ne, de wüh ga, wüh rï, de nguwa ewü di ekö, da erï fï bala füh kotö sene.” Fü wü e la akpo kpah da ekö, da erï te nga ewü bala, baka te Me mala. Fü Me aceka ngü de te engu mere la. Fü ngü la areke gbü jijia na afa sü. 13 Dela ꞌburu tima ta te Me mere gbü ebabata sïkpï.
14 Gbü ebabala sïkpï, fü Me ayia amala ngü, gü ba dene, “Wü ra de wü fe, de wü küfara, wüh koro ekoro, angbü eküte kokpï, de wüh ye süka biti ake ra. Fü ewü adi kpah egü tamu wü sïkpï, de wü re, de wü lakï ka wü e ꞌburu. 15-16 Fü ewü adi kpah elofo sü füh kotö ꞌburu.” Te di bala, fü Me ayia ao ra ake fe, de wü küfara. Fü ra angbü nda-ye miri ka ra-sü. Fü fe angbü nda-ye miri ka biti. 17 Me o wü e la ꞌburu kpa tikpi, de wüh di elofo sü füh kotö kpakine, 18 adi eye süka biti ake ra. Fü Me aceka ngü de te engu mere la. Fü ngü la areke gbü jijia na afa sü. 19 Dela tima ta te Me mere gbü ebabala sïkpï.
20-21 Gbü eꞌbuꞌburuve sïkpï, fü Me ayia amala ngü, gü ba dene, “Wü si, wü angbe cögbörö nü ngu, de wü gara jürü e, te ewü endoro gbü ngu ꞌburu, koro ekoro, de wüh sibi esibi gbü ngu la.” Fü ngü la amere te-ye kpah bala. Fü Me adu kpah amala ngü, gü ba dene, “Wü lu, de wü gara e, te ewü endoro tikpi ꞌburu, koro ekoro.” Fü ngü la amere te-ye kpah bala. Fü Me aceka wü ngü de te engu mere la. Fü ngü la areke gbü jijia na afa sü. 22 Fü ah adu ato wazi fü wü si, gü ba dene, “Wü di ezu azu, de wü sibi asibi gbü wü ngu le ꞌburu.” Fü ah adu kpah amala ngü fü wü lu, gü ba, “Wü sibi kpah esibi füh kotö ne.” 23 Dela ꞌburu tima ta te Me mere gbü eꞌbuꞌburuve sïkpï.
24-25 Gbü sïkpï maꞌdiya, fü Me ayia amala ngü, gü ba dene, “Wü nü ka gü, de wü nü ka kötï, bete wü gara jürü wü e te ewü endoro andoro füh kotö ne, koro ekoro te nga nzö nguwa ewü ꞌburu.” Fü e la ayia amere te-ye kpah bala. Fü Me aceka ngü, de te engu mere la. Fü ngü la areke gbü jijia na afa sü.
26 Fütanga ngü la, fü Me ayia amala ngü, gü ba dene, “Ani mere la kpara, de ah ngbü gegege baka ani. Fü ani ato wazi fefe, teka de ah ngbü miri gbü nzö wü gara wü e, de te ani mere, baka wü nü de wü lu, de wü si ne ꞌburu.” 27 Fü ah adu amere wü kpara la kpah bala. Ah mere ewü komoko ake würüse. 28 Fü ah ato wazi fü ewü, gü ba, “Yi ngbü da ebï wü ye, de wü nguwa yi sibi asibi füh kotö ne ꞌburu. Fü yi angbü gbü nzö gara wü e, de te ma mere ewü, baka wü nü, de wü lu, de wü si, füh kotö ne ꞌburu.” 29 Fü ah adu amala gara ngü fü ewü, gü ba dene, “E-mazü ka-wü ena adi de wü rï zü, bete wü rï-rü ꞌburu.” 30 Fü ah adu amala ngü fü wü nü, de wü lu, de wü gara wü e te ewü endoro andoro füh kotö ne ꞌburu, gü ba, “Nda-wü e-mazü ena adi de wü kpa gü, de wü gara kpa wü e ꞌburu.” 31 Fü Me ayia aceka ngü de te engu mere la ꞌburu, gü ba, “Ah reke ꞌduwa ba-neh-ene-la.” Dela ꞌburu tima ta te Me mere gbü sïkpï maꞌdiya.