Dene ngü ta te
Matayo
ba teka Yesu Kurisito
Masere si-ngü
Kpara te ba buku ka Matayo ne, ena adi de Matayo, te wüh ngbü eï engu *Levi ne. Matayo de süka wü *kpara ka Yesu, nzükpa de füh ye ꞌbasu ne. Ah kpah de Matayo, ta te ngbü ero *jiase, da eto fü miri ka wü Rüma ne.
Wü ngü de te Matayo ba ne, sere fü nih mbölö, gü ba, Yesu de Miri, ta te Me tima, teka aküwa wü kpara füh kotö ne. Angü Me mala ta eyi fü wü *di enga Yïsarayele gügü, gü ba, “Ni ena atima Miri fü wü, teka aküwa wü, baka mere miri ka-wü, *Davidi, tane.” Mere bi wü kpara te Matayo ba ngü ne fü ewü, ah de wü di enga ni ye na, wü di enga Yïsarayele. Te di bala, ah mala fü ewü, gü ba, “Wü *mürü dofo mala ta nga Yesu, de mere bi wü ngü te Yesu ena amere, o wüh bï Yesu la de.” Matayo mala kpah fü ewü, gü ba, “Yesu de kundu ye Miri Davidi.” Te di bala, ah le de wü di enga Yïsarayele wu awu, gü ba, Yesu de kpara te Me tima me-ye fanü. Amba Yesu koro teka aküwa bü nzö wü di enga Yïsarayele nda de. Ah koro kpah teka aküwa wü kpara ꞌburu.
Matayo sere kpah, gü ba, Yesu de kpeke kpara, te wu da erï wü kpara ka-ye, de ngü ka Me, ereke areke. Wü rïrï ka Yesu baka nda wü gara kpara nda de. Ah ka-ye de to rïrï.
Wü ngü te mü ena amaka gbü buku ka Matayo, wüh dene.
Sapïta 1:1–2:23 Ïrï wü kundu ye Yesu, bete ngü ka mabï Yesu
Sapïta 3:1-12 Ngü ka Yüwane Mürü Babatïza
Sapïta 3:13–4:11 Ngü ka babatïza ka Yesu, bete ngü te Satana re engu di
Sapïta 4:12–18:25 Ngü te Yesu mere agbü Galïlaya
Sapïta 19:1–20:34 Ngü te Yesu mere, te engu yia tete agbü Galïlaya,
enü agbü Yerüsalema ne
Sapïta 21:1–27:66 Adu ngü ka Yesu, bete ngü ka kpi kaka
Sapïta 28:1-20 Ngü ka züzükü ka Yesu gbü kpi
1
Dene ngü teka Yesu Kurisito E-küwa-nih
Yesu *Kurisito de kpara te Me tima engu kpa füh kotö kpakine, teka aküwa wü kpara. Angü Me reke ta ngü la me-ye bala, gü ba, ni ena atima engu, de wüh bï engu gbü nguwa *Davidi, fü engu angbü kpah Mere Miri gbü nzö wü kpara ba Miri Davidi. Yesu Kurisito engu ne, ah kpah de kundu ye *Abarayama, ta te Me mala ngü fefe, gü ba, ni ena aküwa wü kpara füh kotö ne ꞌburu teka ngü kaka ne. Dene ïrï wü mere kundu kundu ye Yesu Kurisito.
Abarayama ta de wö ye *Yïsaka,
fü Yïsaka abï *Yakobo.
Fü Yakobo abï *Yuda de wü di enga ni ye nzükpa de füh ye biri ne.
Fü Yuda abï Pereze.* 1:3 Enga ni ye Pereze de Zera, ïrï ni ewü de Tamara.
Fü Pereze ayia abï Ezerone.
Fü Ezerone abï Rama.
Fü Rama abï nda-ye ye ye, de ïrï ye Amïnadaba.
Fü Amïnadaba abï Nasona.
Fü Nasona abï Salamona.
Fü Salamona abï Büwaza, ïrï ni ye na de Rakaba.
Fü Büwaza abï Obede, ïrï ni ye na de Ruta.
Fü Obede abï Yese.
Fü Yese adu abï Davidi, te di ta de mere miri ka wü *Yïsarayele ne.
Fü Davidi abï *Solomona, ïrï ni ye na de Beteseba, te di ta wara Uriya ne.
Fü Solomona abï Robama.
Fü Robama abï Abïya.
Fü Abïya abï nda-ye Asa.
Fü Asa adu abï nda-ye Yosafata.
Fü Yosafata abï Yorama.
Fü Yorama abï Uziya.
Fü Uziya abï Yütama.
Fü Yütama abï Aza.
Fü Aza abï Izikiya.
10 Fü Izikiya abï nda-ye Manase.
Fü Manase abï Amona.
Fü Amona abï Yüsiya.
11 Fü Yüsiya abï Yekoniya de wü di enga ni ye.
Gbü re te Yekoniya ngbü miri gbü *Yudaya tete, fü wü kpara ka *Babïlona akoro de gü, azoro engu, de wü kpara ka-ye ꞌburu, ago di agba wü, labï tete.
12 Fü Yekoniya abï Salatïyele tïne kpala.
Fü Salatïyele abï Zerubabela.
13 Fü Zerubabela adu abï Abiyuda tïne agbü Yudaya, o wüh du eyi agbü tö ka-wü.
Fü Abiyuda abï Elïyakima.
Fü Elïyakima abï Azora.
14 Fü Azora abï Zadoka.
Fü Zadoka abï Akimi.
Fü Akimi abï Eliyuda.
15 Fü Eliyuda abï Elazara.
Fü Elazara abï Matana.
Fü Matana abï Yakobo.
16 Fü Yakobo ayia abï *Yüsefa. Ah de Yüsefa ta te za *Marïya, te wü kpara ngbü efï, gü ba, engu de wö Yesu ne. Amba Yesu ka-ye de Ye Me.
17 Te di bala, te kpo te *Abarayama, akoro te Miri *Davidi, wüh baka wü kpara nzükpa de füh ye bala. Akpo gbü re ka Miri Davidi, akoro gbü re te wüh zoro wü kpara ka Yudaya labï tete agbü Babïlona, wüh baka wü kpara nzükpa de füh ye bala. Kpah bala, akpo gbü re, te ewü di labï tete agbü Babïlona, akoro te Yesu *Kurisito, wüh kpah nzükpa de füh ye bala.
Dene ngü ka yayaka ka Yesu
Luka 2:1-7
18 Ngü ka yayaka ka Yesu kpo ta bane. *Marïya ta de gara jaji würüse, ta te wüh dara engu fü gara komoko de ïrï ye *Yüsefa. Te wüh dara engu, wüh wu engu würüse tete nda-wü la de. Fü Marïya ayia amaka bu, gbü wazi ka *Nzïla Wazi Me. 19 Te Yüsefa wu, gü ba, wara ni, Marïya, maka bu eyi, fü ngü la ato fïngangü fefe afa sü. Ah gü ba, “Te di bala, ah tï fü ni aza engu wara ni tete tïne de. Amba ni le aï engu engagira wü mere kpara, aye süka ngü kaka la, nda-ni kpah de. Te ah bala, ah le fü ni agïrï kaje, ace engu bü zïrrrï bala.” Angü Yüsefa ka-ye ta de züka kpara, te le ato mere lümü te Marïya de.
20 O Yüsefa ngbü efï ngü la bala, fü Me ayia atima *malayïka ka-ye kpakaka na gbü roto, agü ba, “Yüsefa, 1:20 Malayïka ï Yüsefa, gü ba, Kundu ye *Davidi. Ah mala bala kükürü de, angü ah le ato wazi fü Yüsefa, teka de engu wu awu, gü ba, te ni za Marïya la, ye de te engu ena abï la ena adi gbü nguwa Miri Davidi. mü mere e akpe cürü, teka aza Marïya wara mü tete, ne de, angü bu de te engu maka la, ah maka gbü siti kaje de, ah maka bu dela gbü wazi ka Nzïla Wazi Me. 21 Ye de te Marïya ena abï la, ah ena adi ye komoko, fü mü agü ïïrï na Yesu, angü engu ena aküwa wü kpara ka-ye gbü *siti ngü ka-ewü ꞌburu me-ye.” Si-ngü gbü ïrï de Yesu la, gü ba, *E-küwa-nih.
22-25 Fütanga roto la, fü Yüsefa azükü. Fü ah adu amere wü ngü, de te malayïka mala fe ye ne ꞌburu. Fü ah adu aza Marïya wara ye tete. Amba wüh ngbü ake di baka würüse ake komoko de, zalü gbü sïkpï te Marïya nü yaka gina enga ye tete. Fü Yüsefa agü ïïrï na Yesu, baka te malayïka mala fefe.
Wü ngü dela mere te-wü bala kükürü de, angü ah tï kpini de ngü, ta te gara *mürü dofo ba gbü *Ngari Me, gü ba, “Gara jaji würüse, te ngbü ake komoko la de, ena amaka bu. Fü ah abï ye komoko. Fü ewü agü ïïrï na Imanüwele.” 1:22-25 Mü ena amaka ngü la gbü buku ka Yïsaya 7:14. Ah ba e te wüh gü ba, “Me eyi tundu de wü nih.”

*1:3 1:3 Enga ni ye Pereze de Zera, ïrï ni ewü de Tamara.

1:20 1:20 Malayïka ï Yüsefa, gü ba, Kundu ye *Davidi. Ah mala bala kükürü de, angü ah le ato wazi fü Yüsefa, teka de engu wu awu, gü ba, te ni za Marïya la, ye de te engu ena abï la ena adi gbü nguwa Miri Davidi.

1:22-25 1:22-25 Mü ena amaka ngü la gbü buku ka Yïsaya 7:14.