50
Te *Yüsefa wu, gü ba, wö ni kpi eyi, fü ah ayia atï afaka kö wö ye esangü ye de mere gba. Fütanga gba te engu ku la, fü ah anü aï wü kpara, te ewü ngbü ereke kövö, amala ngü fü ewü, de wüh koro de rü, teka areke kö wö ni di, angü ah ena azi. Fü wü kpara la ayia akoro de rü la. Fü ewü angbü efuru rü la te kö *Yakobo baaala, zalü teka fe biri de tü ye, angü gele ka rü engu la, ah ka-ye bala. Fü kö Yakobo angbü baaala, ah zi nda de. Fü wü kpara ka *Ezepeto akoro, aku gba kö *Yakobo Yïsarayele, teka fe ꞌbasu de tü ye, da ecu ngüngü ba mere miri la. Wüh le ati kökö kere de, angü gele ka wü Ezepeto ka-ye bala.
4-5 Te wüh ku gba Yakobo nza tete na, fü Yüsefa ayia anü kpaka wü kovo ka miri, gü ba dene, “Ani ku gba wö ni nza eyi. Ni ele ati kökö na. Gbü ra te wö ni yia akpi tete na, engu mala ngü fü ni, de ni kïna te-ni, gü ba dene, ‘Te ni kpi eyi la, de-ni Yüsefa, ni za kö ni, adu di, ati agbü *Kanana, gbü sü ta te ni, Yakobo, reke kpala.’ Fü ni ayia akïna lölö na eyi, teka amere ngü la bala. Te di bala, dene ngü te ni ele amala fü miri, de miri le fü ni, teka fü ni aza kö wö ni, anü di, ati agbü Kanana. Fü ni adu kpakine.”
Fü wü kpara la ayia anü kpaka miri, amala ngari Yüsefa la kpah bala ꞌburu fefe na. Fü miri ayia ale ngü la, gü ba dene, “Ni le eyi fü Yüsefa, de engu za kö wö ye, ah du di agbü Kanana, kpah baka kïna kaka, te engu kïna la.”
7-9 Fü Yüsefa ayia areke te-ye, aza kö wö ye, anü di agbü Kanana. Fü mere bi wü kpara ayia agï nga kö Yakobo, anü di agbü Kanana kpala. Ah ta de wü cögbörö wü kpara ka Ezepeto ꞌburu, bete wü marajümïya, te ewü lï füh wü nü, de wü arabïya ka-wü. Wü kpara ka Yüsefa, de wü di enga ni ye na, bete wü kpara gbü nga wö ye na nü kpah eyi ꞌburu, ce bü wü jürü wü jaji, de wü nü ka kötï ka-ewü, agbü Gosene sela. Dela ta ꞌburu wü kpara, te ewü nü gï nga kö Yakobo agbü Kanana.
10 Fü ewü ayia atï te kaje, anü, anü, anü zalü akoro gbamari kpa ede ngu de ïrï ye Yürüdene. Fü ewü akoro füh gara da de ïrï ye Atada. Fü ewü ara sela sïkpï lorozi, da eku gba kö Yakobo ꞌduwa ba-neh-ene-la. 11 Fü wü kpara de gbü sü la ayia awu wü Ezepeto, te ewü ngbü eku gba ꞌduwa ba-neh-ene-la. Fü ewü, ayia afü ïrï sü la, gü ba, “Abele-Masïrïyïma,” te gü ba, gba ka wü Ezepeto. Sü engu la gbamari ede Yürüdene.
12-14 Fü wü di Yakobo aza kö wö wü, abï anü di, ati agbü Makepela, gbü sü, ta te engu mala nganga na fü ewü ne. Sü la ka-ye gbamari to kpa fügö, ede Mamare. Angü Abarayama, te di de kundu ye Yakobo ne, se ta sü la me-ye esaka Efürona, teka fü ewü adi eti ani gbügbü na. Fü ewü ayia ati Yakobo kpala.
Te wüh ti Yakobo tete na, fü wü Yüsefa ayia de wü di enga ni ye, de wü kpara de te ewü gï nganga na, koro di agbü Kanana ne ꞌburu, ayia alügü nga wü, adu agbü Ezepeto.
Dela ngü ta te mere te-ye teka kö Yakobo, te wü di ye na bï kökö na, du di, ti agbü Kanana, gbü sü, ta te wüh ngbü eti wü kundu wü gbügbü na ne.
Dene ngü ka Yüsefa de wü di enga ni ye
15 Fütanga ngü la, fü wü di enga ni ye Yüsefa adu angbü de mere siti fïngangü emaguma wü, gü ba, “E-wu neh da, Yüsefa ti ngü, ta te ani mere engu di esiti ne, eyi emaguma ye. Baka te wö ani kpi eyi ne, engu ena adu afü te-ye, amere ani esiti.”
Fü cürü akpo angbü emere ewü ꞌduwa ba-neh-ene-la. 16 Fü ewü ayia atima tima kpaka Yüsefa, gü ba, “Dene ngari wö ani, ta te engu mala, ce o fü ye, te engu yia akpi tete na ne. Ah gü ba, 17 ‘Yüsefa deyï, ye mere e ao ngü, ta te ani mere ye di ne, emaguma ye eküte ani, teka adu amere ani fütanga ni esiti de.’ Te di eyi bala ne, ani ngbü endaꞌba te-ani fü ye teka ngü la, de ye wu cïnga ani, angü ani ꞌburu wü kpara ka Me, kpah baka wö ani tane.” Te Yüsefa je ngü la bala, fü engu ayia atï ꞌduwa de gba.
18 Fü wü di enga ni ye Yüsefa ayia akoro kpakaka na la, atï abuka gbüra wü ꞌburu kötö, andaꞌba te-wü, gü ba, “Mere kpara, ani tïtïne dene eyi ꞌburu wü kpara, te ani di esaka ye.” 19 Fü Yüsefa adu arü amala ngü fü ewü, gü ba dene, “Yi mere e akpe cürü de. Ma tï ato kuru te yi, teka *siti ngü ka-yi, ta te yi mere fere ne de. Angü dela tima ka Me. 20 Yi mere ta siti ngü ngbürü eyi fere ne, amba Me du fü ngü la eyi, o ba züka ngü tete fü nih ꞌburu, de ma koro kpakine, teka aküwa mere bi wü kpara. 21 Yi mere e akpe cürü de. Ma ena adi kpah fï eceka kpï fütanga yi, de wü kpara ka-yi ꞌburu.”
Dela wü ngü ta te Yüsefa mala fü wü di enga ni ye de züka maguma ye, kpah de züka ri ye. Te wü di enga ni ye na je ngü la bala, fü maguma ewü adu agu.
Dene ngü ka kpi ka Yüsefa
22 Fütanga ngü la, fü Yüsefa angbü agbü Ezepeto kpala, de wü mürü ye la ꞌburu. Fü re ka Yüsefa ayia akoro ꞌburu kama biri de füh ye nzükpa (110). 23 Fü Yüsefa ayia awu wü di Efürayïma, de wü kundu ye Efürayïma, cu de jia ye. Kpah bala ye Manase, de ïrï ye Makira ne, bï kpah nda-ye wü jaji ꞌburu, o Yüsefa di la ladü de jia ye. Fü Yüsefa agü ïrï te wü jaji la kpah ꞌburu me-ye. Fü ah angbü eceka kpï fütanga ewü.
24 Fü Yüsefa ayia agbe. Fü sïkpï kaka-na ayia akoro gbamari teka akpi. Fü Yüsefa ayia amala ngü fü wü di ye, de wü di enga ni ye, gü ba dene, “Sïkpï ka-ni koro kpah eyi, teka fü ni akpi. Amba, ni wu eyi, gü ba, Me ena adi de wü. Te gara kpala, Me ena adu kpah alügü wü agbü tö ka-ani, agbü Kanana. Angü Me kïna kïna ta eyi bala, fü wü kundu ani, wü *Abarayama, Yïsaka, bete Yakobo, gü ba, ‘Ni, Me, ni ena ato tö ka wü Kanana la fü wü, de wü kundu wü.’ ” 25 Fü Yüsefa amala ngü la fü wü di ye la, gü ba dene, “Wü kïna te-wü ekïna tïtïne, gü ba, ‘Te gara, te Me ena alügü ani agbü Kanana la, ani ena aza biki ni, adu di, ati kpala.’ ” Fü ewü ayia ale ngü la, akïna te-wü fefe na kpah bala.
26 Fütanga ngü la, fü Yüsefa ayia ace kpa te ye, akpi, o re kaka koro eyi ꞌburu kama biri de füh ye nzükpa (110).
Fü wü kpara te ewü ereke kövö ayia aza rü ka-wü, akoro di, afuru eküte kö Yüsefa, angü ah ena azi zi. Fü ewü aza kökö, ao gbü sanduku, ayia ani mömö na ani. Amba wüh ti engu la de. Fü kö Yüsefa angbü agbü Ezepeto sela, ecï nga re, de te Me ena alügü wü di enga Yïsarayele tete na, agbü Kanana ne.
Adu ngü ka Yüsefa ta bala.