^
Ngü te sere te-ye
Dene gina ngü te Yesu sere fere
Dene ngü te Miri Yesu mala fü wü kpara ka Efeso
Dene ngü te Miri Yesu mala fü wü kpara ka Sïmïrïna
Dene ngü te Miri Yesu mala fü wü kpara ka Peragamo
Dene ngü te Miri Yesu mala fü wü kpara ka Tïyatïra
Dene ngü te Miri Yesu mala fü wü kpara ka Saradi
Dene ngü te Miri Yesu mala fü wü kpara agbü Fïladelefïya
Dene ngü te Miri Yesu mala fü wü kpara agbü Lawüdïkïya
Dene ngü te sere te-ye fere, agba Me agbü kpï
Dene ngü te sere te-ye fere,
teka ngü ka Kambiliki ka Me agbü kpï
Dene ngü te Yesu furu maka gbü köcökpa
Dene ngü ka mere bi wü kpara ka Me agbü kpï
Dene ngü te mere te-ye, te Yesu furu adu ku eküte köcökpa tete
Dene ngü te wü malayïka lorozi la kpo da eu kono tete
Dene ngü ka malayïka de enga köcökpa esaka ye
Dene ngü ka wü kpara ꞌbasu te Yesu tima agbü Yerüsalema
Dene ngü te mere te-ye, o adu malayïka u kono tete
Dene ngü ka würüse ake mere siti kpürü
Dene ngü ka siti nü, de di ye nzükpa,
te koro agbü mere yï-ngu
Dene ngü ka eꞌbaꞌbasu nü de di ye ꞌbasu, te koro gbü tö
Dene ngü ka Kambiliki ka Me de wü kpara ka-ye
Dene ngü te wü malayïka ka Me de bata ne mala
Dene ngü ka kuru, te Me ena ato te siti wü kpara füh kotö ne
Dene ngü ka adu kuru te Me ena ato
Dene mani teka mere kötï Babïlona,
te di baka siti würüse
Dene kuru te Me ena ato te wü kpara ka Babïlona
Dene ngü ka mere bi wü kpara ka Me agbü kpï
Dene ngü ka mere wazi ka Miri Yesu, te fa wü vügü ꞌburu
Dene ngü ka kuru te Me ena ato te Satana
Dene ngü te Me ena akolo ngü ka wü kpara tete, gbü adu sïkpï
Dene ngü ka to mere kötï, te Me reke fü wü kpara ka-ye
Dene ngü teka dudu ka Yesu
Dene adu ngü ka-ra, Yüwane