^
1 JƆN
Zooz o Rogeto
Jooi niini vooritin
Má Agoonu oŋɛ
Lotinɛt o reezonto
Miroi o amarnin Kiristo
Dɔl o Joowo
Ɛrɛɛztɔ niiga dook
Moozɛt ŋume o Joowo
Demziin ween didi kibeen ween vɔlɔŋ
Jooi niini reezinɛt
Ɔl o atuwe amɔk niigi looc
Bacok o Yesu Kiristo een iiyu
Rogɛt o abil been nɛɛn