1 JƆN
Waragɛ Codoi o Ayɛɛt Jɔn
1
Zooz o Rogeto
Kayeedekuŋ naaga igeet zɔɔz o akati Yesu ween zɔɔz o rogeto baal abil tɔ kanaanta laadun e. Kiziikta naaga nɔɔnɔ, ma kicinta nɔɔnɔ keberene ogaacak ɛlɛ. Ma buk kuumta naaga nɔɔnɔ aziine ogaacak. Akɔ zɛɛ mazi ayelzai rogɛti nici e, kicinta naaga alya nɔɔnɔ. Kazooza zin naaga gi ci kagaya, ma kaduwakuŋ igeet gi ci akati nɔɔnɔ ween rogɛt o abil been nɛɛn baal laadun aromɛ ki Jook ween baatinai, ma iiya eyelozeyet ageeta e. Mazin naaga kaduwakuŋ igeet gi ci akati nɔɔnɔ o kicinta ma kiziikta o, ka buk niiga oromtozeyetu ageeta tuwɛnta ki laŋotizete o kanyaka naaga ŋaaten baatinai kibeen ŋɛɛrin Yesu Kiristo. Kayeedekuŋ zin gi nico o, ka talniin onai ageet dook kizi appe.
Jooi niini vooritin
Inoko zin kaduwakuŋ naaga igeet zɔɔz o kiziikta ŋaati ŋɛɛrin. Kanekuŋ nɛ, “Jooi niini vooritin, ma akɔm ŋaatin muur been nɛɛn.” Mã kazi naaga nɛ, “Keeginɔ laŋoten kibeen Jook,” maje bar bodo ŋaato kabaak muura, kavɔlɔŋ koca naaga zoozowe ci kaduwa o kibeen buk kaale ci kagɔɔn o. Bar mazi kabaak naaga vooritina kiyo Jooi o, kizitɔ koca naaga dook laŋoten. Ma oonyanet biyeta o ŋɛɛrin Yesu Kiristo ageet oŋɛ ogaac dook.
Mã kazi nɛ, “Akɔmnet ageet oŋɛ,” kalaba koca naaga eleeti ogaac maany, ma akɔmnet ageet leeminɛt. Bar mazi kabɔrak naaga Jook oŋɛ ogaac, aaranet koca niini ageet oŋɛ ogaac, ma oonyanet ageet kaal o gɛr kabaca dook lai. Agɔɔn nɔkɔ o, eeci een niini Jook o azooni zoozok o atɛrkɛt, ma agɔɔn kaal ci abon. 10 Mã kazi naaga nɛ, “Ŋaan kutuguz oŋɛ,” kanyek koca Jook kizi voloŋnyoi, ma alaŋ aavi zɔɔz oninɛ ŋaatina.