2
Ntenga gwa a Yeshu Bhakomelwe Munshalabha.
Bhakilishitu ajangunji, nne punaishe kunngwenunji kukunnungushiyanga, nangannungushayanga ya nng'iyo ga ntenga gwa a Nnungu, kwa talashiya ukoto wala kwa lunda lwa shigundu. Punaliji kunngwenunji nashinkutumbilila ngunalunguye shindu shoshowe, ikabhe mwaamanyanje a Yeshu Kilishitu, bhakomelwe munshalabha. Punaliji kunngwenunji ngakweteje mashili, nguliungumila na lipamba lya kaje. Malobhe gangu na kulunguya kwangu kukaliji kwa lunda na tekeya, ikabhe kwa ilangulo na mashili gaka Mbumu jwa Ukonjelo. Nashinkutenda genego nkupinga ngulupai jenunji jinatamile ga lunda luka mundu, ikabhe mmashili ga a Nnungu.
Lunda lwa a Nnungu
Nkali nneyo, tunabheleketa kwa lunda kwa bhene bhaishimilikenje nngulupai bhala, ikabheje lwene lundalo nngabha lwa pa shilambolyo pano, wala nngabha lwa bhakulunhwanji bha pa shilambolyo bhalinginji munkumbi gwa bhaobhanga. Lunda lutubheleketa lwa shinjubhi sha a Nnungu, ni lunda lwaishiwe, kuumila kupanganywa shilambolyo, kwa ligongo lya ukojelo gewtu. Lwene lundalo bhatagwala bha pashilambolyo bhakakulumanyanga, pabha kaliji bhakalumanyinji, ngubhakaakomelenjeje munshalabha, Bhakulungwa bha Ukonjelo. Ikabheje malinga shiijandikwe,* Isa, 64:4
“Indu ikanabhe bhoneka na mundu
wala kwiipilikana,
indu ikanabhe ganishiywa na mundu,
genego a Nnungu ni gubhaabhishilenje bhandu bhakwaapinganga bhala.”
10 Genego gubhatulangwiye a Nnungu kwa Mbumu jwabho. Pabha Mbumu analoleya indu yowe nkali indu ya injubhi ya a Nnungu. 11 Gani akwiimanya indu ili mmbumu juka mundu ikabhe mbumu juka mundu nnyene? Nneyo peyo indu ya a Nnungu jwakwa akwiimanya ikabhe Mbumu jwa a Nnungu. 12 Ikabheje uwe twangaposhela mbumu jwa pashilambolyo, ikabhe Mbumu akopoka kwa a Nnungu nkupinga atukomboye kugamanya gowe gubhatulagushiye a Nnungu.
13 Bhai, uwe tunajiganya, nngabha kwa malobhe gutujigenywe na lunda lwa bhandunji, ikabhe kwa malobhe gutujigenywe naka Mbumu, tulijiganya indu ya muntima kwa bhakwetenje jwene Mbumujo. 14 Mundu jwa lunda lwa shibhelekwe, akakwiiposhela indu ika Mbumu jwa a Nnungu. Kuka jwenejo inabhoneka mbuti ungumba wala akakwiimanya, pabha pugamanyika kwa jangutilwa naka Mbumu jwa Ukonjelo. 15 Ikabheje mundu akwete jwene Mbumujo anakombola kuukumula gowe, na nnyene akaukumulwa naka mundu juna. 16 Majandiko gakuti, “Gani akombola kulumanya lunda lwa Bhakulungwa? Gani shaabhelekete nabho?” Ikabheje uwe tushikola lunda lwa a Kilishitu.

*2:9 Isa, 64:4