2
Sũ̱³na² ĩ²sxã³ ĩ³so¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² ĩ³ha¹txi²jau³su²
Nxe³nũ²la² kwẽ³kxa² ka³lxa¹txi³ 14 nxe² hxi²ka² hxan³sxã³ ãh¹ ha¹li¹ ha¹li¹ wxa²sa³wa²la³kxi²nũn³ka³tu̱³ kwẽ³kon³tãu³a² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³wa̱³li²na¹hẽ³la². Bar³na³be²ah³lai¹tã² txai²na² nxe³sxã³ Ti²to³jah¹la² tẽ³sxã³ wa̱³li²ya³ha¹hẽ³la². A²kxã³nxai³tã¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² wa̱³li²si¹sa²jau³su² wã²nxũ̱h¹ e³kxi²sa³na²hẽ³la². Wa̱³li²nũ²la² a²nũ²a² hxi²kan¹txi³su² ye²yhain¹te²a² yxo²ĩ²te²si²ha²kxai³ nũh¹e³kxai¹na¹hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²a² ĩ³hen³txai¹na¹jau³xai³tã² ĩ³yau¹ũ³hai¹na¹hẽ³la². O²la³kxai¹na¹ju³ta² ten³sai¹nhĩ̱³txa²nxa³khih³ nxa¹hẽ¹la². Nxe³sxã³ ã³ne³wxe³sai¹nxa³ke³la³te²kxai³ a²yan¹nãu³a² o²la³kxi²na¹kxe³nũ³su² ã³na¹sain¹kxa²ya̱n³txi³su² na¹hẽ¹la². Nxe³na¹kxan²ti³ Ti²to³jah¹la² ã³si³tẽ³kxi²sa²jah¹la² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³kxan²ti³ wi¹le³kxi²nyhain¹na²hẽ³la². Ju³te²ah³la² a²ki³lha³nãu³xa² a²ki³wã²la² ũ³sa³si³tũ³ko¹kã¹nyhai¹nhxai²na²hẽ³la². Jã¹nxe³ju³ta² wet1si¹jau³su² hai³txi³ kwa³na³ai¹nxa³hẽ³la². Nxe³ju³tai²li² a²kxã³nxa¹ yxo²ĩ²ki³lxo³tũ̱³ka̱³txa² hãi³a² wih³sxã³ ã³ya³wi²kxi²xain¹sĩn¹na²hẽ³la². Nxe³sain¹sĩn¹sxã³ Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sĩ¹na¹ha²kxai³ ã³wa²sut1sxã³ yxau³sĩ¹na¹ju³ta² te³nain¹sĩ¹nxa³hẽ³la². Hãi¹sxã³ Moi³se²ah³lu¹tai²na² kwa³na³jau³xu¹tai²na² ãh¹ sa²yxo²wet1sĩ¹na¹ju³ta² so¹lxi³ te³nain¹sĩn¹na²hẽ³la². Nxe³si¹sain¹sĩn¹jau³su² nxẽn³tain¹sĩn¹na²hẽ³la². Nxẽn³tain¹sĩn¹kxan²ti³ Je³su²jah³lai²na² yxo²ĩ²ki̱³kxe³su² ya²la³lyau³su² ha²kxai³ ĩ³ya¹tain¹ju³ta² ten³sa²sĩ¹nxa³hẽ¹la². Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te² ĩ³nxa² yah³lxin¹kxan²ti³ hxi²kan¹txi³ yxo²ĩ²yah³lxi¹lxa², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² wen¹yah²lxan³kxan²ti³na². Nxe³ha²kxai³ hai³txi³ ã³ne³to³ti³hex1yain¹sĩ¹nxa³hẽ³la².
Nxe³yãn¹ta¹ hxi²kan¹ti³ nũ̱³ka̱³txa² txah²yau³xa² e³kxi²sai¹nxa³hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² ye³na² kãin²te²su² ta̱³nxa² kãi²nxa³te²su² ta̱³nxa² yũ³ye²te²sxa³yu²hẽ³la². Te²yã¹nxũn³te²sa¹wa². Jã¹nxa¹jut3su² txai²na² sa²kxai³lu² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²a² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹sai¹nha²kxai³ Pe²jah³la²kxai³lu² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³sa²sa¹hã³ũ¹ha²kxai³ nxe³sain¹sĩn¹na²hẽ³la². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³si¹yhe²nha¹jau³su² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹sain¹sĩn¹na²hẽ³la², Txa²wã¹sũ̱³na²sa³. Ju¹tai²li² a³la³kxain¹na²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³la¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ĩ³hxi²kat1sxã³ ĩ³sa²si¹hã³ũ¹yha³sain¹na²hẽ³la². Pe²jah³lai²na² sa²kxai³lu² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³hxi²kat1sxã³ ĩ³sa²si¹hã³ũ¹hi² txai²li² Pau²lah³lo²na¹xai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²a² ĩ³hxi²kat1sxã³ ĩ³sa²si¹hã³ũ¹hi² ya³sain¹na²hẽ³la². Jã¹nxa¹jut3su² Ti³a²kah³la² Pe²jah³la² Jo³ãu²ah³la² yah³lxi³sxã³ a²hxi²kxan¹ti³la³ye²ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³nai²na² kãin² thãi³ti³la² a³lxi²sa³kxe³su² e³lxah²lxi³ye²ha²kxai³ ĩ³sa²si¹hã³ũ¹ha¹ju³ta² wi¹le³kxi²sain¹na²hẽ³la². Nxe³sai¹nha²kxai³ Bar³na³be²ah³la² txai²na² ya³sxã³ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹ya³sain¹te³lhxã³ hxi²ki³ya³sain¹na²hẽ³la². Hxi²ki³ya³sain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² a²ten³jau³su² hĩ¹na² kãin² ã³ne³wxe³sĩ¹na¹wi¹. Nxe³sĩ¹na¹ha²kxai³ Bar³na³be²ah³la² wxãi²na² nxe³ja³hin¹sxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²a² ai³ya³hin¹ju³ta² wai³ni² txai²na¹xai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³su² txa²wã¹nũ̱³ka̱³txi³khai³xa² ai³la¹ju³ta² wai³ni² nxe²na³li¹. 10 Nxe² ai³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hãi¹sxã³ txa²wã³tã̱³nãu³xa² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nãn¹te²na² yen³kxi³txa²te²na² nxe³wã²na³ain¹ya³txa³hẽ¹li¹. Nxe³sain¹sĩn¹na²hẽ³la². Nxe³ju³tai²li² wi¹lhin¹sxã³ kãi³yah³hxai²na¹hẽ³la².
Pau²lah³lai²na² a²yxo²wãn³txa² Pe²jah³la² ĩ³kwa̱i²kxi²jau³su²
11 Nxe³yãn¹ta¹ Ãn³ti³o³ki²a²thĩ³na² yxau³na¹hĩ¹nai³tã² Pe²jah³lai¹tã² wxã³na²hẽ³la². Wxã³nũ²la² hã²wxãn³txa³ wain³txi³ o²la³kxi²nxa³ha²kxai³ ĩ³kwa̱i²kxi²na¹hẽ³la². 12 A²kxã³nxa² Ti³a²kah³lai¹tã² a²sa³wi³ha³lxa² sa²si¹hã³ũ¹sxã³ wxã³ain¹na²hẽ³la². Ain¹ta¹ wxã³ai¹nxa³ta̱³lxa¹ Pe²jah³lai²na² sa²kxai³lu² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²su² kxan²ti³ ã³nũ²kxi²sxã³ ã³wxe³sxã³ yain³yah³lxi³na²hẽ³la². Nxe³nxa²ha¹te¹ Ti³a²kah³lai²na² sa³wi³ha³lxa² wxã³yai¹nhĩ¹na¹ Pe²jah³lai²na² hi²sen³kxai³lu² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²a² ã³ya²sa³wxe³sxã³ yain³na²hẽ³la².
— Ju³te²a² wãn³txa² so¹lxi³ sa²yxo²we¹nha²tũ̱³ka̱³txa² ko̱³then³txi³sa³ha³tã¹. Nxe³jau³su² yu̱h³lxi³jau³su² ã³ya²sa³wxe³sxã³ yain³na²hẽ³la². 13 Nxe³kxa²yu³su² Ju³te²ah³la² nũ̱³ka̱³txa² yxo²ĩ²te²a² yu̱h³lxi³jau³su² ã³ya²sa³wxe³ ã³si³wxe³yah³hain¹na²hẽ³la². A̱i³lhxã³ Bar³na³be²ah³la² hi²sen³su² te²yã¹nxe² ã³kãi³ ã³si³wxe³nũn³na²hẽ³la². 14 Nxe³ju³tai²li² Je³su²jah³la² wãn³txa² wain³txi³ sa²yxo²we¹tai¹nxa³ha²kxai³ Pe²jah³la² ĩ³kwa̱i²kxi²na¹hẽ³la². A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ã³nũ¹tain¹tãu³a² hi̱³ta¹hẽ³la². Hi̱³ta¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe³sa²lxi¹. Wxãi²na² Pe²jah³lo² ĩ³nxa² Ju³te²a² in³txi³si¹lxi¹. Nxe³yãn¹ta¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²a² yã¹nxe² kãi³i¹lxi¹. Hai³txi³ Ju³te²a² in³txa² yã¹nxe² kãi³xa³lxi¹. Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ Ju³te²an¹jah¹la² yã¹nxe² kãi³si¹hai¹nĩn¹jau³su² kwa³na³ai¹ni¹lxi¹. Nxe³sxã³ kãi³xãn³kxe³su² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ sa²yxo²we¹txain¹si¹ja³kxa̱³ni¹lxi¹. Ju¹tai²li² wai³nxa³wi¹. Nxe³ai¹na¹hẽ³la².
A²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ yxo²ĩ²kxi³jau³nũ³su²
15 Jã¹nxe³jut3su² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² nxe³sĩn¹te²sa¹wa². Hai³txi³ a²nũ²a² ã̱³xa² nũ̱³ka̱³txi³su² nũn³sĩn¹nxa³wa². Ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa² yã¹nxũn³sĩn¹te²txã³wa². 16 Nxe³sĩ¹na¹kxan²ti³ Moi³se²ah³lu¹tai²na² kwa³na³jau³xa² sa²yxo²wet1sĩ¹na¹kxan²ti³ hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² wain³te²lot3sa²sĩ¹nhĩ̱²nxa³wa². Hãi¹sxã³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² wãn³txa² yxo²ĩ²sĩ¹na¹kxai²nãn²tu̱³ wain³te²lot3sa²sĩ¹nhĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³jut3su² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sĩ¹na¹wa². Yxo²ĩ²sĩ¹na¹ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² wain³te²lot3sa²sĩ¹nhĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹ Moi³se²ah³lu¹tai²na² kwa³na³jau³xa² sa²yxo²wet1sĩ¹na¹kxan²ti³ nxe³ju³tai²li² hai³txi³ wain³te²lot3sa²sĩ¹nhĩ̱³nx2nxa³wa². Nxe³jau³xu¹tai²na² hxi²kan¹txi³ wain³te²lot3sa²sĩn¹te²sxa³yu²hẽ³la². 17 Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wain³te²lot3sa²sĩn¹ju³ta² so¹lxi³ ten³sa²sĩ¹nha²kxai³ Moi³se²ah³lu¹tai²na² kwa³na³jau³xa² ã³a¹hẽ³la². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² so¹lxi³ yxo²ĩ²sĩ¹na¹hẽ³la². Nxe³sĩ¹na¹ha²kxai³ a²nũ²a² nxe² e³kxi²sain¹sĩn¹na²hẽ³la². Nxe³sain¹sĩn¹te³nah¹lxi¹:
— Moi³se²ah³lu¹tai²na² kwa³na³jau³xa² ã³yah³lxi¹nha²kxai³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²a² yã¹nxe² ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxi¹lxi¹. Nxe² ãn³kxe³tũ¹sain¹sĩn¹na²hẽ³la². Jã¹nxe³ju³kxai³lu² nxe³sĩ¹na¹ke³la³te²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² ko̱³nxe³ti³ kãi³ti³hi¹sain¹sĩ¹nhĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹ Je³su² Kris²tu³jah¹la² hai³txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ti³hit1sain¹sĩ¹nxa³wa². 18 Te²yã¹nxe³sxã³:
— Ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹ju³ta² sa²wa²su¹sa²te²ji¹xã¹. Na¹jau³su² Moi³se²ah³lu¹tai²na² kwa³na³jau³xai²na² sa²kxai³lu² yxo²ĩ²xi²na¹ke³la³te²kxai³ ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹ju³ta² kãin² yũ³hĩ̱³na¹wa². Nxe³na¹ke³la³te²kxai³ ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹ju³ta² e³lai²na¹ yũ³sa²hĩ̱³nx2na³la². Nxe³ju³tai²li² ten³ti³hex1sa²nxa³nha²wa². 19 Jã¹nxe³ha²kxai³ Moi³se²ah³lu¹tai²na² kwa³na³jau³xai²li² a²ẽ¹na² sa²hau³kot3si¹sa²ju³ta² ten³sa²nxa³nha²wa². Nxe³sa²nxa³kxe³su² Moi³se²ah³lu¹tai²na² kwa³na³jau³xai²li² ã³wa²sut1sxã³ yxau³na¹wa². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³sa³na²hẽ³la². Ĩ³yau¹ũ³sa²jau³xa²sa¹, txa²ẽ¹nãu³ai²na² ko̱³nxe³khaix1ye²na¹ha²kxai³ wã²nxũ̱h¹ sa²hau³ko³sa²ju³ta² hxi²kan¹sa²nxa³ha²kxai³ nxe² ĩ³yau¹ũ³sa³na²hẽ³la². Nxe³na¹ha²kxai³ nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ kwa³na³jau³xu¹tai²na² ã³na¹la³kxi²na¹ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² ka³te̱n³su² yxau²xai³la¹ha²kxai³ nxe³na¹wa². 20 Jã¹nxe³sxã³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²a¹hĩ¹nai³tã² kwa³na³jau³xu¹tai²na² ã³wa²sut1sxã³ yxau³na¹hẽ³la². ówa²sut1sxã³ yxau³na¹ha²kxai³ Kris²tu³jah¹la² txa²ẽ¹nãu³ai²na² yxau² ã³si³wxe³ya³sain¹na²hẽ³la². Nxe³ya³sain¹kxe³su² kxã³kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxain¹sxã³ ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxi²ya³sain¹nũn³na²hẽ³la². Ne³ya³sai¹nhĩ¹nãn¹te²tu̱³ kwa³na³jau³xu¹tai²na² ã³wa²sut1sxã³ yxau²xai³te²sa¹wa². Nxe³ha²kxai³la¹ txa²sĩ̱³khai³xa² ka³te̱n³su²na¹kxan²ti³ Kris²tu³jah¹la² a²ka³te̱n³sĩ̱³na² so¹lxi³ nxu²kwa̱i³yxau³sa²na³la². Nxe³sa³ha²kxai³ nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² so¹lxi³ nũ³kxũn³txi³ ĩ³hxi²kat1sa³jah¹lai²la¹wa². Je³su² Kris²tu³jah¹lai²li² Sũ̱³na² Ta²hah³lo²su² ha²kxai³ a³lxi²nẽ³jah¹lai²la¹wa². A³lxi²nẽ³lha²kxai³ wã²nxũ̱h¹lxi³ ya³lu²kxi²nẽ³lain¹jah¹lai²la¹wa². A²nxe³jah¹la² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³la¹wa². 21 Jã¹nxa¹jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² thãi³ti³la² a³lxi²nẽ³lha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe²e³kxi²nẽ³ke³la³te²kxai³ nxe³te³nah¹lxi¹:
— Moi³se²ah³lu¹tai²na² kwa³na³jau³xu¹tai²na² yxo²ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ e³kxi¹nx2ta¹te³nah¹lxi¹: “Wain³te²lo³ti¹lxi¹. Nxa²lxa¹wi¹.” Nxe³ke³la³te²kxai³ kwa² ya³lu²kxi²nẽ³lai¹nhĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹ hai³txi³ ti³hex1sa²nxa³wa². Kris²tu³jah¹la² so¹lxi³ a²ẽ¹na² sa²wa³su³kxi²sain¹ju³ta² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³te²sa¹wa².