27
Pi³la²jah³la² hxi²ka² ã³yũ³ain¹jau³su²
Nxa²ha¹te¹ a²ka³nxa³ha²ta³kxai³lu¹ wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka³ta²nãu³xa² a²nũ²a² a²hxi²kan¹te²nãu³xa² nxe³sxã³ ã³sa²ki³nũ²kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su²jah³la² ĩ³su²lhã³si¹hain¹jau³su² a̱in³nha²sxã³ nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A̱in³nha²ta³lun²nũ²la² sa²hxi²tai³kxi²sxã³ tẽ³sxã³ ãn³sa²so¹sxã³ ha³lo²a² wa³kxẽn³yah³la² Pi³la²jah³lo²su² ha²kxai³ a²hxi²ka² ã³yũ³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Ju³ta²sah³la² sa²ya²lu¹nha²jau³su²
Nxa²ha¹te¹ Ju³ta²sah³lai²na² ko̱¹ko̱¹xa²hxi²ka³nãu³a² ã³yũ³ain¹jah¹lai²na² sa²kxai³lu² ha³lo²a² yxau³sxã³ ten³sa²tã³ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su²jah³la² ya³lu²si¹hain¹jau³su² ĩ²ha²kxai³ ĩ³ãin²ta³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³ãin²ta³kxi²ha²kxai³ ũ³yho³hain¹ki³ai³tã² hxi²tẽ³nha²nũ²la² wã³nxĩn¹ta² si³yxau³ka³ta²nãu³xa² a²nũ²a² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² nxe³sxã³ tũ̱¹ka̱³txai²na² ũ³hũ¹xi²ta¹hxai²hẽ¹la². Ũ³hũ¹xi²te³ãn¹jau³kxai³lu¹:
— Ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹hẽ³li¹. A²nũ²a² hxi²ki³la³nxa³te²na² ĩ³ki³ha¹kxi²sxã³ ã³yũ³nx2tai¹na¹hẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³yãn¹ta¹ ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²ha³lo²sxa³wi¹. Nũ¹hĩ²txa²hẽ³li¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³ka³tu̱³ ũ³yho³hi²ki³ai²na² tẽ³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²hẽ¹na² ã³na¹ka³tu̱³ a³li³ta¹hxai²hẽ¹la². A³li³nũ²la² ne³kxe³kxi²nha²te³nah¹lxi¹:
— Ya²lu²na¹tũ¹xã¹. Nxe³jau³tu̱³ tĩh³na² a³lo³xĩh³na² tẽ³nha²sxã³ sa²yxe²ta³tai²kxi²nha²sxã³ ha³lo²a² kĩ³ju³ta² a³li²sin³sxã³ sa²ya²lu¹nha²ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ wã³nxĩn¹ta² si³yxau³ka³ta²nãu³xa² ũ³yho³hi²ki³ai²na² tẽ³nyhain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³ki̱³thon³ku² ki̱³nhai¹. Ũ³yho³hi²ki³ai²na² sa²kxai³lu² Sũ̱³na² sxi²ha² ũ³ha¹sxã³ wxe³kxi²ki̱³kxe³su² wai³nhĩ̱³nx2nxa³wi¹. A²nũ²a² su²lhã³kxa² ũ³yho³hi²ki³ai²la¹wi¹. Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe² e³kxi²ta³lun²nyhain¹nũ²la² ha³lo²a² kwa³ta³la² we¹jah¹la² ha³lo²ai²na² so¹kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ko³nãu³a¹ a²nũ²a² wa³nũt3jah³la² wxã³kxai²nãn²tu̱³ kwa²hãi¹nxe² ya³lu²kxai²nãn²tu̱³ a²nxe³ko¹xai²na² sa²nĩ̱³kxi²ko³su² te²ju²hẽ³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³jut3su² ko¹xai²na² sa²kxai³lu² tih³yau³xan¹ko³su¹ nxe² ĩ³lxi¹kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ju³tai²na² sa²kxai³lu² kxã³nhxĩ¹nu¹tai²nãn¹jau³xa² we¹ta³lun²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³jah¹lu¹tai²na² Je³re³mi²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² ũ³wha²li¹te³nah¹lxi¹:
— Ũ³yho³hi²ki̱³ki³a² hxi²ka² hxan³sxã³ ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ wxa²sa²wa²la³kxi²sxã³ nxe³ki³ai²na² sa²kxai³lu² 30 nxe³ki³ai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²a² ũ³yho³hi²kxe³su² na³li¹. A²nxe³sxã³ I³sa³e² sa³wi³ha³lxa² nxe²hau³ko³tain¹na²hẽ³li¹.
10 Nxe³kxai²nãn²tu̱³ kwa³ta³la² we¹jah¹lai²na² ha³lo²a² so¹kxain¹na²hẽ³li¹. Nxe³ju³tai²na² Sũ̱³na²kxai³lu² nxe³ ĩ³yau¹ũ³sa³na²hẽ³li¹.
Je³re³mi²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la².
Pi³la²jah³la² ĩ³wã̱³txi³jau³su²
11 Nxa²ha¹te¹ Pi³la²jah³la² yen³nãu³a² Je³su²jah³la² ã³yũ³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ Pi³la²jah³la² ĩ³wã̱³txi³te³nah¹lxi¹:
— Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² Si³yxau³jah¹lo²sin¹ji¹wi¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ Je³su²jah³la² ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:
— Wxa²wãn³txai²na² wain³na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
12 Nxe³ka³tu̱³ wã³nxĩn¹ta³ si³yxau³ka³ta²nãu³xa² a²nũ²a² a²hxi²kan¹ti³nãu³xa² nxe³sxã³ ko̱³nxe³ti³hit1si¹jau³su² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxain¹kxan²ti³ ka³nahx1sxã³ yxau³ta¹hxai²hẽ¹la². 13 Nxa²ha¹te¹ Pi³la²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Wãn³txa² ka³lxa¹txi³ ko̱³nxe³ti³hit1nxain¹jau³su² e³kxain¹na²li¹. Ain³kxi²nhãn²nxãn³ji¹wi¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
14 Nxe³yãn¹ta¹ wãn³txi³la³ yau³ka³na³ka³na³kxan²ti³ hai³txi³ ĩ³wa²lũ³xi²ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³ju³tai²li² Pi³la²jah³lu¹ta²kxai³lu² ĩ²nũ²la² ĩ³wã̱³wã̱³txi³ta¹hxai²hẽ¹la².
Pi³la²jah³la² Je³su²jah³la² ya³lu²si¹jau³su² kwa³na³jau³su²
15 Nxa²ha¹te¹ Pas²kwa²nxe³je³nãu³wa³kxa² nxe²xai³ti³wa³kxa² ha³lo²a² wa³kxẽn³yah³la² te²hi²sen³su² nxe² kãi³ũ¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nũ²ai²na² sxi²ha² kan²thĩ³na² ũ³tĩ̱¹kxi²wxe³te²na² ĩ³lxi²te²na² ka³na³ka³na³jah¹lan²tu̱³ than²kxi²sa²tã³ũ¹nyhain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² te³nain¹kxah³lo²su² jah¹la² than²kxi²sa²tã³ũ¹nyhain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². 16 Nxe³ju³ta² sa²kxai³lu² in³txa² ko̱³nxe³thin¹khaix1jah¹la² Ba³ra³ba²sah³la²kxai³lu² tĩ̱¹kxi²wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²a²nãu³xai²na² a²yxo²ha³kxa¹ ĩ²ain¹jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². 17 Nxe³nxa²ha¹te¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² ã³yã³sa²kxi³nũ²kxain¹tãu³ãn²tu̱³ Pi³la²jah³lai²na² a²yxo²wãn³txa² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— In³txa² ka³na³ka³na³te²a² than²kxi²sa²tã³ũ¹hain¹to³hxai²na¹hẽ³li¹. Jã¹nxa¹tu¹wi¹. Nxe³na¹ha²kxai³ in³txa² ha¹li¹ tĩ̱¹kxa²wxe³yain¹na³li¹. Nxe³na¹jut3su² ĩh¹jah¹lo²ta̱³ than²kxi²sa²tã³ũ¹te³la¹ji¹wi¹? Ba³ra³ba²sah³lo²su² ta̱³nxa² Je³su²jah³la² txa²wã¹ha³lo²a² si³yxau³jah¹lo²ye²kxi³jah¹la² ta̱³nxa² ĩ³yau¹ũ³sah¹lxi³hẽ¹li¹. Pi³la²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
18 Nxe³sxã³ Pi³la²jah³la² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹:
— Je³su²jah³la² wã³nxĩn¹sxã³ o²la³kxi²ha²kxai³ ka³tã³khai¹xain¹nha²kxai³ ã³yũ³nyhain¹na²na¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 19 Jã¹nxe³ti̱³kxai³lu² a²hxi²kan¹jah³la² ã³wxe³ka³lo³a² ã³wxe³tãu³ãn²tu̱³ Pi³la²jah³lai²na² sxe³xa³ka³lxa² ĩ³sa²si¹hã³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²li² Je³su²jah³lai²li² wi¹lhin¹khaix1jah¹lo²sin²tai¹. Ka³nxah³ti³na² nxe²hxi²sxã³nhot3sa³hẽ²li¹. Nxe³sa³ha²kxai³ ko̱³nxe³ ĩ³yĩ¹lain¹ju³ta³nũ³a² kãi³txa³hẽ¹li¹. Ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹lai¹nĩn¹kxa²ya̱n³txi³su² hxi²waun³txi³khaix1sa³hẽ²li¹. A²sxe³xa³ka³lxa² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
20 Nxe³to³ta¹ wã³nxĩn¹ta² si³yxau³ka³ta²nãu³xa² a²nũ²a² hxi²kan¹txi³nãu³xa² nxe³sxã³ a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ba³ra³ba²sah³la² so¹lxi³ than²kxi²sa²tã³ũ¹nhe³lhi¹hain¹jau³su² ĩ³wã̱³txi³sain³txain¹yah¹lxi³sĩ¹nhẽ³li¹. Yah³lxi¹nha²kxai³ Je³su²jah³la² ĩ³su²lhã³si¹hain¹jau³su² e³kxi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 21 Jã¹nxe³ju³kxai³lu² Pi³la²jah³la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— In³txa² ha¹lin¹te²a² ĩh¹jah¹lo²ta̱³ than²kxi²sa²tã³ũ¹te³la¹ji¹wi¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³lu¹:
— Ba³ra³ba²sah³la² so¹lxi³ than²kxi²sa²tã³ũ¹txai¹nhẽ³li¹. Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
22 Nxa²ha¹te¹ Pi³la²jah³lai²na² a²wãn³txi³kxai³lu²:
— Nxe³na¹kxai²nãn²tu̱³ Je³su²jah³la² Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3jah¹la² ye²yah³lxin¹kxe³su² nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² ĩh¹nxe² kãi³ũ¹ha¹ju³ta³nũ³a² ten³yah³lxin¹ji¹wi¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³:
— Hi³sa³ka³txa² ũ³hxi²kĩ¹la³kxi²sxã³ su²lhã³txai¹nhẽ³li¹. Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
23 Nxa²ha¹te¹ Pi³la²jah³la² ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe² ko̱³nxe³thin¹sxã³ kãi³lhai¹li¹? Nxe³jau³su² ha²kxai³ ã²la² yxo²xũn³txi³ ĩ³kaix1txain¹te³nah¹lxi¹:
— Kwa²nxi¹lxi¹. Hi³sa³ka³txa² ũ³hxi²kĩ¹la³kxi²txai¹nhẽ³li¹. Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
24 Nxe³ka³tu̱³ hxi²kan¹txi³ wãn³txa² ĩ³wa²li²si¹hai¹nxa³kxe³su² a³la³kxi²ha²kxai³ hãi¹sxã³ kwa²he¹kxi²si¹nyhain¹jau³nũ³su² a³la³kxi²ha²kxai³ Pi³la²jah³lo²nu¹ta²kxai³lu² hãi¹nxã¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ̱³yau³xẽ¹na² tẽ³nũ²la² a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² a²yen³nãu³a² hxi²khai²lxi²ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Hxi²khai²lxi²ye²te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²na² ko̱³nxe³thin¹jah¹lo²sxa³wi¹. Su²lhã³kxe³ju³ta² hxi²ki³la³te²la²nxa³wi¹. Nũh¹ĩ²txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Pi³la²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
25 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txai²na² a²wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²na² so¹lxi³ txa²wẽ³ha³lxi³na¹xai²na² so¹lxi³ jah¹lai²na² su²lhã³kxa² hxi²ki³te²la³sĩ¹na¹wi¹. Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
26 Nxe³te³na¹ Ba³ra³ba²sah³la² than²kxi²sa²tã³ũ¹nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³ so³ta²to² hxi²ka²nãu³a² Je³su²jah³la² ĩ³ta³lo³wait1si¹sãn²nũ²la² hi³sa³ka³txa² ũ³hxi²kĩ¹la³kxi²si¹hain¹jau³su² ã³yũ³nyhai¹nha²kxai³ Pi³la²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
So³ta²to²nãu³xa² ko̱³nxe³ti³ ka³lxi¹lhain¹jau³su²
27 Nxa²ha¹te¹ Pi³la²jah³lai²na² a²so³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² hi²sen³su² Prai³a³to²ri³ã²thĩ³na² Je³su²jah³la² sa²so¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ so³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² a²yxo²ha³kxa¹ ã³tĩ̱³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². ótĩ̱³ain¹sxã³ ĩ³ye³kxi²nyhain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lai²li² ĩ³ka³lxi¹lha¹sah¹lxi³wxi¹. Ko̱³nxe³ti³ kãi³ũ¹sxã³ wã²la² sau¹saun¹ka³lo³a² ũ³whi²kxi² wai³la² wxa²xu³kxi²sxã³ ũ³nhe³hẽn¹txi² nxe³ya³sah¹lxi³wxi¹. So³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² nxe³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 28 Nxe³te³na¹ Je³su²jah³la² a²wã²la³ka³lo³a² sa²sai¹kxi²sãn²nũ²la² wã²la²ka³lo³a² sau¹saun¹ka³lo³a² tẽ³sxã³ Je³su²jah³lan²tu̱³ ũ³whi²kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 29 Wai³la² wxa²xu³kxain¹sxã³ ũ³nhe³hẽn¹tai¹nha²kxai³ hi³sa³ka³txa² wẽ³sa² wxi²kan¹kat3sũ̱³ka³txa² hxi²ka² wi¹tãu³a² ũ³hxi²wxe³kxi²nha²ha²kxai³ a²ne³kxai³tãu³a² ã³ka³ti³wxe³kxain¹nha²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Wi¹lhin¹te²si¹lxi¹. Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²si¹lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxain¹jau³su² nxe² ĩ³wai³ka³si³xain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
30 Nxe³nũ²la² ĩ³ye³ka³su³hẽn¹kxai¹nha²kxai³ hi³sa³ka³txa² wẽ³sa² sa²so¹xi²sxã³ ka¹txain²txi³ ĩ³ne³su²lai¹nha²kxai³ nxain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². 31 Nxe³sxã³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³wai³ka³si³xain¹nũ²la² wã²la² sau¹saun¹ka³lo³ai²na² sa²sai¹kã³ain¹nũ²la² a²wã²la³ka³lo³khai³xa² ũ³whi²kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ ĩ³hxi²kĩ¹la³kxi²si¹hain¹jau³su² ã³sa²so¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Hi³sa³ka³txa² ũ³hxi²kĩ¹la³kxain¹jau³su²
32 Nxa²ha¹te¹ sxi²ha² a³li³ain¹tãu³a² Si³mãu²ah³la² Si³re²na²ko³xan¹jah¹la² ne³khau²hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³na¹ hi³sa³ka³txa² Je³su²jah³la² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxi²ka³txa³nũ³a² sa²tã³ka³la³kxi²hẽt1so¹nha²si¹jau³su² Si³mãu²ah³lan²tu̱³ yxo²xũ̱n³txi³ ĩ³kwa³na³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 33 Nxe³ka³tu̱³ ã³nxai³ain¹ka³tu̱³ wã³la³ka³txa² ko³ko²ta²ka̱t3su² nxe³jau³xa² a²si³yxau³tãu³a² sa²kxai³lu² txa²wã¹ne³ka³lo³su² nxe³hxai²na²hẽ³ ka̱³txa²nãu³a² tẽ³sxã³ ai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 34 Nxe³hĩ¹na¹ vĩn²yo³jau³xa² hĩ³ne³kxa² fel²yau³xa² ĩ³nẽ³ju³ta² ã³wxe³nẽ³jau³xa² nxe² ũ³ke³ni²jau³xa² ũ³hũ¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ ĩ³nxũ̱n³sain³nũ²la² ĩ³na²ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 35 Nxe³nũ²la² hi³sa³ka³txa² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ Je³su²jah³la² wã²la²ka³lo³a² sa²so¹te²txai³ain¹sxã³ tah³lxa³wẽ³sa² o²la³kxain¹sxã³ a²wa³kxẽn³yah³la² nũ̱¹ha̱in³nyhain¹ka³tu̱³ wã²la²ka³lo³ai²na² sa²kxai³lu² wxa²nũ³te²txai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 36 Nxe³ka³tu̱³ ha³lo²a² ã³wxe³ain¹sxã³ yxau²xai³sxã³ ten³sa²tã³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 37 Jã¹nxe³tãu³a² hi³a²ka³lo³a² wãn³txa² ũ³wha²li¹lhãn²sxã³ a²ne³ta³lxo³ka³nãu³a¹ ũ³kũ¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ũ³wha²li¹lain¹jau³xa²sa¹:
— Je³su²jah³lai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹ta² si³yxau³jah¹lai²la¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 38 Jã¹nxe³tãu³a¹ in³txa² ha¹li¹ o³nxa³ti³ kãi³ya³ta¹hxai²hẽ³la². A²nũ²a² yen³kxa² nũ³kxũn³txi³ kãi³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ya³te²na² tẽ³sxã³ ĩ³hxi²kĩ¹la³kxi²yain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su²jah³la² a²wi¹tãu³a² ka³na³ku² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxa²wxe² a²wã̱³tãu³a¹ ka³na³ku² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxa²wxe² nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
39 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² kwa² wa³to²hi²te²nãu³xa² ĩ³ne³wa³nxĩn³wa³nxin³nha²sxã³ ĩ³wai³ka³si³xi²jau³su² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
40 Nxain¹te³nah¹lxi¹:
— “Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² sa²nai¹hxa³sãn²sxã³ ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ a³la²ni²sxã³ ã¹sa²to³nxi²na¹tu¹wi¹.” Nxĩn¹jau³su² e³in¹tai¹ti²tu³wi¹. Ya²la³tu̱³ Sũ̱³na² Tah²sin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³hxi²ta²la³kxi²nha²sxã³ a²hi³sa³ka³txa² ka²nxĩ¹nhu¹li¹. Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
41 Te²yã¹nxe³sxã³ wã³nxĩn¹ta² si³yxau³ka³ta²nãu³xa² ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² te²nãu³xa² a²nũ²a² hxi²kan¹txi³su² te²nãu³xa² nxain¹sxã³ yxo²ĩ²yhai¹nxa³jau³su² ĩ³wai³ka³si³xi²jau³su² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
42 Nxain¹te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ã̱³xa² sa²hau³ko³tain¹to³tai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ wã²nxũ̱h¹ hxi²kan¹txi³ sa²hau³ko³nhãn²nxãn³tho³li¹. I³sa³e² a²wa³kxẽn³yah³lai²la¹wi¹. Nxe³ha²kxai³ hi³sa³ka³txa² kan³ke³la³te²kxai³ yxo²ĩ²sĩ¹nhĩ̱³na¹wi¹. 43 Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²ain¹te²sin²tai¹. Nxe³ha²kxai³ Sũ̱³nai²na² sa²kxai³lu² wi¹lhin¹sxã³ ĩ²kxain¹kxai²nãn²tu̱³ ã³wa²su¹txai¹lxi¹. A²yxo²wãn³txa² ain³kxi²ki̱³jau³su² nxe³te³nah¹lxi¹: “Sũ̱³na² Tah²su² te²sa¹wi¹.” Nxe³jau³xai²na² e³ha²kxai³lu¹. Nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
44 Te²yã¹nxe³sxã³ in³txa² o̱³nxa²ti³ kãi³ya³te²na² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxi²yain¹te²na² te²yã¹nxe³jau³su² yxo²ĩ²nyhai¹nxa³jau³xa² ĩ³wai³ka³si³xain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² ya³lu²ju³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
45 Nxa²ha¹te¹ ha³lo²a² whãi²na¹ ka³nxa³hi²khai¹nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². A³lan²ta² ne³ka³ka³thĩ¹nãn¹tu̱³ ã³ka³nxa³hi²ta¹hxai²hẽ¹la². ósa²ti¹tã³xi²tãu³a² so¹lxi³ ha²te¹ti³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². 46 Nxe³te³na¹ ki³kan³te³na¹ Je³su²jah³la² kãin² ĩ³wxan¹sxã³ ĩ³kaix1te³nah¹lxi¹:
— E³li¹ e³li¹ la³ma³ sa³ba³ka²ta³ni¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jau³xai²na² a²si³yxau³tãu³a² nxe³te³nah¹lxi¹:
— Txa²sũ̱³nu²khai³xah³lãi³. Txa²sũ̱³nu²khai³xah³lãi³. Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ ã³na¹san¹thi²li¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
47 Nxe³jau³xai²na² a²nũ²a² kwa² yxau³sxã³ ĩ²tũ̱³ka̱³txa² wai³nxa³txi³ ain³kxai¹nxa³nũ²la² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— E³li²ah³lu¹tai²na² ĩ³kaix1tain¹nĩn²tai¹. Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
48 Nxe³te³na¹ a²kwẽn¹tai²na¹ in³txa² kwa² yxau³tũ̱³ka̱³txa² ka³na³ka³na³jah¹la² ã³nih³sxã³ ĩ³yi²lho¹tũ³xa² so¹sxã³ yain³txa³yau³xa² kah³jau³xa² ũ³hũ̱¹sxã³ ũ³whi¹sai¹te³na¹ hi³sa³ka³txa² ũ³ki³wi²kxi²sxã³ Je³su²jah³la² ĩ³o̱n³na²si¹hain¹jau³su² ũh³yxo²tẽ³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 49 Nxe³yãn¹ta¹ a²nũ²a²nãu³xai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ha³lo³kxit1sã²nhẽ³li¹. E³li²ah³la² sa²hau³kot3te³lhxã³ wxã³si¹jau³nũ³su² ĩ²wah³nxe³jah³lxi³sã²nhẽ³li¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
50 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² kãin² ĩ³kwa̱ix1xi²ka³tu̱³ a²wi¹tãu³a² a³li³sxã³ ya³lu²ye²ta¹hxai²hẽ¹la².
51 Nxe³hĩ¹na¹ wã²la² a̱u³khaix1ka³lo³a² Txa²wã¹sũ̱³na² a²sxi²ha² nxũ²kwa̱i³ye³la³nãu³a² a̱u³txi³yxau³thĩ³na¹ yxo²tĩ̱¹ka³lo³a² ãn³ten³ti³ta¹hxai²hẽ¹la². Oh³nãu³a¹ ã³ten³txi² wxa²kan³ka³tu̱³ yu̱³hxai²na² sa²kxai³lu² ã³ten³txi³sxã³ ã³yxo²hai²ta³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Sũ̱³na² yxau³je³na² e³lxah²lxi³ ĩ²ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³te³na¹ kxĩh³nxa² kãin² sa²wi¹wi¹ni² txah³lxa³kxa² kãin²ka³txa² kwa² a²yxo²hai²ta³lxi² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 52 Jã¹nxe³te³na¹ kwã̱³kxẽ³na² a²nũ²a² sa²nĩ̱³kxi²tẽ¹na² yxo²hai²ta³lxi³sxã³ a²nũ²a² ya³lu²te²nãu³xa² wi¹lhin¹te²na² ka³lxa¹sxã³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 53 Nxe³sxã³ Je³su²jah³lai²nãn²tu̱³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²hĩ¹nã¹nũ³a² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³wi¹hai¹nha²kxai³ a²nũ²a² ka³te̱n³ti³ yxau³te²nãu³xa² wã²nã³ũ¹yhe²ta¹hxai²hẽ¹la².
54 Nxa²ha¹te¹ so³ta²to² a²hxi²kan¹jah¹lai²na² sa²kxai³lu² a²sa³wi³ha³lxai²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³la² ĩ²yxau³sxã³ wah³nxai¹nha²kxai³ Je³su²jah³la² ya³lu²ju³ta² ĩ²ai¹nha²kxai³ kxĩh³nxa² sa²wi¹win¹ju³ta² ĩ²ai¹nha²kxai³ yen³kxa² a²yxo²ha³kxa¹ ĩ²ai¹nha²kxai³ kãi²no²lain¹sxã³ e³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ya²la³tu̱³ Sũ̱³na² Tah²yah³lo²sin²tai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
55 Jã¹nxe³ju³kxai³lu² txu¹ti³nãu³xa² ka³lxa¹txi³nãu³xa² a²kxã³nxai³tã² ka³li³le²a²ko³xa² yxau²xai³lhĩ¹nãn¹te²tu̱³ Je³su²jah³la² ã³si³tẽ³la³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³te²nãu³xa² hi²sen³su² wi¹lã³non²ta³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³te²nãu³xa² ĩ²yxau³ain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la². 56 A²nxe³sxã³ a²ha³tih³nãu³a² Ma³ri²a³ Ma³ta³lẽ²na³ka³lxai²na² Ti³a²kah³la² hxi²ka¹nxa³jah¹lan²tu̱³ Jo³se²ah³la² nxe³sxã³ te²na² a²hã³ka³na² Ma³ri²a³ka³lxu³su² nũn³ta¹ka³lxai²na² Se³be³te²ah³la² wẽ³ha³lxai²na² hã³ka³nu²su² te²na² ain¹sxã³ ĩ²yxau³yain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² txah³lxa³kxẽ¹na² sa²nĩ̱³kxain¹jau³su²
57 Nxa²ha¹te¹ sũ²ni²tãu³a² in³jah³la² A³ri³ma³te²a²thĩ³nãn¹jah¹la² yen³kxih³khaix1jah¹la² Jo³se²ah³lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la² Je³su²jah³la² sa³wit3su²nũn³nha²kxai³ ya³lu²ju³ta² ĩ²nũn³ta¹hxai²hẽ¹la². 58 A²nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Pi³la²jah³la² ãn³tĩ̱³ta¹hxai²hẽ¹la². ótĩ̱³sxã³ Je³su²jah³la²nũ²a² ĩ³wã̱³txi³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ Pi³la²jah³la² hi²sen³su² Je³su²jah³la²nũ²a² ũ³hũ¹nha²si¹hain¹jau³su² sa²si¹hã³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 59 Nxe³ka³tu̱³ Jo³se²ah³lo²kxai³lu² Je³su²jah³la² a²nũ²a² hi³sa³ka³txa² sa²sai¹kxã¹nũ²la² sa²so¹nũ²la² wã²la² wi¹ka³lo³a² tah²ka³lo³an²tu̱³ tẽ³sxã³ wxa²wa³lã̱u²kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². 60 Nxe³nũ²la² Jo³se²ah³la² a²tah³lxa³kxẽ¹khai³xa² tah²hẽn³su² ha²kxai³ ũ³whi²wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tẽ¹nai²na² sa²kxai³lu² tah³lxa³ka³txa² wxa²xu³sxã³ wẽ³si¹nyhain¹jau³su² Jo³se²ah³la² a²kxã³nxai³tã² sa²si¹hã³ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³jut3su² ya³lu²te²nũ²a² ũ³whi²wxe³ta³lun²nũ²la² tah³lxa³ka³txa² kãin²ka³txa² ũ³wa³ti³kxi² sa²tã³sxã³ ũh³yxo²tĩ̱¹kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Ũh³yxo²tĩ̱¹kxi²nũ²la² ĩ³xi²ta¹hxai²hẽ¹la². 61 Nxe³ju³ta² Je³su²jah³la² sa²nĩ̱³kxi³ju³ta² ã³wxe³sxã³ ĩ²yxau³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la², txu¹ti³nãu³xa² Ma³ri²a² Ma³ta³lẽ²na³ka³lxa² nxe³ha²kxai³ Ma³ri²a² ã̱³xa¹ka³lxa² nxe³ha²kxai³ ha¹lin¹ta¹ka³lxa² ã³wxe³sxã³ ĩ²yxau³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Txah³lxa³kxẽ¹na² wi¹lhau³ko³tain¹jau³su²
62 Nxa²ha¹te¹ a²lan²nũ³tãu³a¹ pas²kwa² yain³txa² hau³ko³ta³lun²ti³xa² ha³nau³hĩ²na³na¹ ãh¹a³la²ni²tãu³a¹ wã³nxĩn¹ta² si³yxau³ka³ta²nãu³xa² fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² ain¹sxã³ Pi³la²jah³la² sxi²ha² ã³yã³sa²kxi³nũ²kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Sa²ba³to³ nxe³kxan²ti³nũ¹ wxã³sxã³ ã³yã³sa²kxi³nũ²kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 63 Nxe³sxã³ ĩ³ye³ain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxex3sa²lxi¹. Jah¹lai²na² ya³lu²jah¹la² ĩ³ki³ha¹kxi²nẽ³jah¹lai²na² wãn³txa² ain³kxi²xi²sĩ¹na¹wi¹. Nxe³jau³xai²na²sa¹: “Ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ a³lan²tãu³a¹ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²na¹tu¹wi¹.” Nxe³jau³xai³tã² ain³kxi²xi²sĩ¹na¹wi¹. 64 Nxe³ha²kxai³ txah³lxa³kxẽ¹na² a²nũ²a² kan²txi³ ĩ²yxau³si¹hain¹jau³su² ĩ³sa²si¹hã³txai¹nhẽ³li¹. Ya³lu²jah¹lai²na² a²sa³wi³ha³lxa² hãi³a² wxã³sxã³ a²nũ²a² son²sih³kxain¹kxa²ya̱n³txi³su² ki̱³nhai¹. Nxe³ain¹ke³la³te²kxai³ a²nũ²a² ĩ³hen³txai¹nhĩ̱³te³nah¹lxi¹: “Ya²la³tu̱³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ti²tu³wi¹.” Ain¹jau³nũ³su² nxe³ke³la³te²kxai³ a²ne³ki³son³sxã³ ã³ke̱³tũ¹ain¹ju³ta² ko̱³nxe³ti³nũ¹sain¹sĩn¹tu¹wi¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
65 Nxa²ha¹te¹ Pi³la²jah³lai²na² a²wãn³ti³kxai³lu¹:
— So³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² yũ³yah³lxi¹lxi¹. Txah³lxa³kxẽ¹na² wi¹lhau³ko³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
66 Nxe³ka³tu̱³ a³li³ain¹nũ²la² txah³lxa³kxẽ¹na² kan²txi³ wi¹lhau³ko³tha²kxai³ a²nũ²a² ĩ²yxau³sa²tẽ³te²nãu³xa² sa²si¹hã³ai¹nha²kxai³ txah³lxa³kxa² ũh³yxo²tĩ̱¹kxi²wxe³ka³txa² ũ³txã¹tha²kxai³ nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ka³txai²na² ũ³txã¹tain¹ju³tai²na²sa¹. Kũ̱³ni³nho²su² ũ³txã¹tain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² hxi²kan¹txi³ sa²yxo²tha²nain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².