Apokalipse
1
Ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹txã³nxãi²na² wãn³txa² wi¹jau³xa² yũ²na³la². Je³su² Kris2tu³jah¹la² sa²kxai³lu² ha³lo²a² ne³khauh²nẽ³ju³ta³nu³a² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³jau³xa² yũ²na³la². A²kxã³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² a²yxo²wãn³txa² e³ha²kxai³ Je³su² Kris2tu³jah¹la² ain³kxi²ha²kxai³ nxe³jau³xai²la¹wa². A²nxe³jut3su² ha³lo²a² wxã³ju³ta²nũ³a² tah²yu³tan²tu̱³ Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxa² ĩ³yau¹ũ³ju³tai²la¹wa². A²nxe³sxã³ Kris2tu³jah¹la² hi²sen³su² oh³xan¹jah¹la² ĩ³sa²si¹hã³na²hẽ³la². Ha³lo²ai²na² a²yxo²ha³kxa¹ Jo³ãu²ah³lo²na¹xai²na² a³la³kxi²si¹sa²jau³su² wã²nã³ũh¹sa³na²hẽ³la². Nxa²ha¹te¹ Jo³ãu²ah³lo²na¹xai²na² sa²kxai³lu² ha³lo²a² a³la³kxi²si¹sa²ju³tai²na² a²yxo²ha³kxa¹ wã²nã³ũ¹sa²ju³ta² ha³kxa¹ ũ³wha²li¹lhxã³ ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹tu¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³hi² Je³su² Kris2tu³jah¹la² wãn³txa² ya²la³lyau³xa² ĩ³yau¹ũ³hi² nxe³sa³na²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ wãn³txai²na² ha³lo²a² wxã³ju³ta²nũ³su² jau¹xai²na² wãn³txai²li² ain³kxi²te²a² a²ẽ¹nãu³ai²na² ĩ³ka³li³ha²kxai³ wãn³txai²li² sa²yxo²we¹te²a² a²ẽ¹nãu³ai²na² ĩ³ka³li³ha²kxai³ nxe³ain¹tu¹wa². Hai³txi³ ha³lo²a² wxã³ju³ta²nũ³a² u²lxa³wa². Wa³su³txi³ wxã³tu¹wa².
A²si³a³ko³xan¹te²nãu³xa² ũ³wha²li¹la³kxi²jau³su²
Nxa²ha¹te¹ ha³te̱h³nxã³nxai²na² txai²li² Jo³ãu²ah³lo²na¹xai²na² ũ³wha²li¹jah¹lo²sa¹wa². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² A²si³a³ko³xan¹te²nãu³xa² nxe² 7 nxe³ tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹wa². Nxe³nx2ta¹jau³xa²sa¹.
— Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹ti³hi¹txa²lxi³ju³ta² ten³sa³ha²kxai³ ã³nhãun²nha²ju³ta² ũ³hũ¹nxa²lxi³ju³ta² ten³sa³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³si¹nx2ti³jau³su² ten³sa³nhai¹. A²nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² a²wi¹lhĩ¹nu¹ta²kxai³ jah¹lain²txi³ ka³te̱n³ti³ yxau²xai³lha²kxai³ nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ jah¹lain²txi³ ka³te̱n³ti³ yxau²xai³lha²kxai³ kxãn³nãu³a¹ jah¹lain²txi³ ka³te̱n³ti³ yxau²sa²tẽ³ha²kxai³ nxe³ Jah¹lo²su² na³li¹. A²nxe³jah¹lain²txi³ wi¹lhin¹ti³hit1txa²ti³si¹ha¹jau³su² ten³sa³nhai¹. Te²yã¹nxe³ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹lo²nãu³xa² nxe² 7 nxe³te²nãu³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a² yxau²xai³lain¹na³li¹. Nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² te²yã¹nxũn³sxã³ wi¹lhin¹ti³hi¹txa²ti³si¹ha¹jau³su² ten³sa³nhai¹. Te²yã¹nxe³ju³kxai³lu¹ Je³su² Kris2tu³jah¹la² wi¹lhin¹ti³hi¹txa²ti³si¹ha¹jau³su² ten³sa³nhai¹. A²nxe³jah¹lai²li² yxo²ĩ²ki̱³jah¹lai²la¹wi¹. Jã¹nxe³sxã³ Je³su²jah³lo²kxai³lu² ya³lu²kxi²nẽ³na²hẽ³li¹. Ya³lu²kxi²nẽ³nũ²la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²na²hẽ³li¹. Nxe³sxã³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²te²nãu³xa² ne³ka³ta²sxã³ ĩ³sa²yxau³xi²na²hẽ³li¹. A²nxe³jah¹lain²txi³ hxi²kan¹txi³nãu³xai²na² sa²kxai³lu² Je³su² Kris2tu³jah¹la² sa²yxo²we¹tain¹na³li¹. A²nxe³jah¹lain²txi³ Je³su² Kris2tu³jah¹lain²txi³ a³lxi²nẽ³na³li¹. Nxe² a³lxi²nẽ³lha²kxai³ ya³lu²kxi²nẽ³te²jai¹ti²tu³wi¹. Ya³lu²kxi²nẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² ã³na¹si¹nhẽ³jau³su² sa²wa²su¹tẽ³na³li¹. Nxe³ha²kxai³la¹ hxi²kan¹khai¹nxe³tũ̱³ka̱³txi³su² nxe³ti³hi¹tẽ³na³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a² a²nũ²a² ĩ³ye³ũ¹hain¹tũ̱³ka̱³txi³su² ti³hi¹tẽ³na³li¹. Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³nu²su² Je³su² Kris2tu³jah¹la² Wĩ³nu²su² ha²kxai³ sa²yxo²wet1sa²tẽ³ki̱³tu¹wi¹. A²nxe³jut3su² Je³su² Kris2tu³jah¹la² wxi²kin³ti³ton³sxã³ kãin²ti³lo³nha²kxai³ ha³lo²a² hãi¹nxe³ko³xa¹ a²wa³kxẽn³su² ti³hit1sa²tẽ³ha²kxai³ nxe³ju³ta² ten³sa³nhai¹. Ya²la³lai²la¹wi¹. Nxe³nx2ta¹wa².
Nxa²ha¹te¹ sa²yxo²ka²lah¹nha²sxã³ ĩ²jah¹lxi³hẽ¹la². Oh³sĩ̱n³nãu³a¹ Je³su²jah³la² wxã³tu¹wa². A²nũ²a²nãu³xa² hãi¹nxe³ti³xa¹ wã³ko³nxa³te²tu̱³ ĩ²ain¹tu¹wa². Tũ̱¹ka̱³txai³tã² hi³ki²a³la² tẽ³sxã³ ũ³ha³la³ja³lxu³kxi²sxã³ ye³khãuh³lxa³thi¹nain¹tũ̱³ka̱³txai³tã² ĩ²ain¹nũn³tu¹wa². Nxe³sxã³ a²nũ²a²nãu³xai²na² a²yxo²ha³kxa¹ ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sxã³ nã̱n³tain¹tu¹wa². Nxe³te²sẽ¹la². Wãn³txi³khai³xai²la¹wa².
Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— A²wi¹lhĩ¹nu¹ta²kxai³ yen³kxa² yũ²nxa³hĩ¹nu¹ta²kxai³ ka³te̱n³su² yxau²xai³la¹hẽ³li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ kxã³nãu³a¹ yen³kxa² a²yxo²ha³kxa¹ hxa³nhĩ¹na¹ ka³te̱n³su² yxau²sa²tẽ³a¹tu¹wi¹. Hxi²kan¹ta² Si³yxau³ka³jah¹lo²sa¹ha²kxai³ Nũ³kxũn³ta² Si³yxau³ka³jah¹lo²sa¹ha²kxai³ nxe³jah¹lo²sa¹wi¹. A²wi¹lhĩ¹nu¹ta²kxai³ ka³te̱n³ti³ yxau²xai³la¹ha²kxai³ nxe³na¹hĩ¹nãn¹te²tu̱³ nxe³te³na¹xãin²txi³ ka³te̱n³ti³ yxau²xai³la¹ha²kxai³ kxã³nãu³a¹ Nxa¹xãin²txi³ ka³te̱n³ti³ yxau²sa²tẽ³a¹ha²kxai³ nxe³ Jah¹lo²sa¹wi¹. Nxe³jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³ka³jah¹la² nxe³tu¹wi¹. Nxe³na²hẽ³la².
Jo³ãu²ah³la² hxi²sxã³nho³jut3sũ̱³ju³ta² ĩ²jau³su²
Nxa²ha¹te¹ txai²na² sa²kxai³lu² Jo³ãu²ah³lo²sa¹wa². Wxa²wã³tã̱³jah¹lo²sa¹wa². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³yah³lxin¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² khãuh³nyhxah¹lxin¹tai¹ti²tu³wa². Yxah³lxin¹kxa² yã¹nxe² khãuhx3nha²nũ³nhxai²na¹hẽ¹la². Nxe³nẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ti¹ Je³su²jah³la² hi²sen³kxai³lu² ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹txi³nẽ³lha²kxai³ ya³nãn³ta³ki²li² yxau²xai³ki̱³tã³la². Hã²wxãn³txa³ kxã³nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² yxau³ya³nhẽ³tu¹wa². Jã¹nxe³na¹ju³kxai³lu² ha³lo²a² ĩ̱³yau³xa² sa²ki³wa³le³ka²wxe³ko³xa² ũ³tĩ̱¹kxi²sai¹nha²kxai³ yxau²xai³la¹hẽ³la². A²nxe³ko³xai²na² Pat2mo³ko³su¹ nxe³te²ju²hẽ³la². Nxe³ko³xai²na² ũ³tĩ̱¹kxi² wxe³sain¹na²hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³na¹ha²kxai³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ya²la³lyau³xan²tu̱³ ĩ³yau¹ũ³ha¹ha²kxai³ ũ³tĩ̱¹kxi² wxe³sain¹na²hẽ³la². 10 Jã¹nxa¹jut3su² a³lan²ti³hĩ¹nai³tã² to³mĩn²ko³ nxe³hĩ¹nai³tãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² tẽ³sxã³ hi¹tai³lhã³na²hẽ³la². Nxe³na¹ti̱³kxai³lu² wãn³txa² kãin²jau³xa² ain³kxi²na¹hẽ³la². Kwa³jan³ta² wãi²la² hain³txi³hũ̱³nxe² ain³kxi²na¹hẽ³la². Txa²si³yo³na² hain³nhẽ¹la². 11 Hain³tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²sa²te³nah¹lxi¹:
— Ha³te̱h³nxã³nxa² tẽ³sxã³ ũ³wha²li¹txa²hẽ³li¹. Ha³lo²a² ĩh¹ju³ta³nũ³a² wãn³txai²na² a²yxo²ha³kxa¹ a²nũ²a² ĩ³yau¹ũ³hai¹si¹hin¹jau³su² ũ³wha²li¹lho¹sẽ¹li¹. Nxĩn¹kxai²nãn²tu̱³ A²si³a³ko³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² 7 nxe³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² ĩ³sa²si¹hã³ũh²xai³nxe³sẽ¹li¹. Nxe³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na²sa¹: E²fe³so³ nxe³tũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³, Es3mir²na³ tũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Per²ka³mo³ tũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Ti³a³ti²ra² tũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Sar²to³ tũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Fi³la³tel²fi³a² tũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Lau³ti³se²a² tũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ nxe³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² wãn³txa² ũ³wha³li¹la²kxin¹jau³xan²tu̱³ ũ³sa²si¹hã³ũ²xai³nxe³sẽ¹li¹. Nxe³jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³sa³na²hẽ³la².
12 Nxe³na¹ti̱³kxai³lu¹ txa²ẽ¹nãn¹jau³kxai³la¹:
— Jah¹la² e³jah¹lan²tu̱³ ĩ²a¹tũ¹xã¹. Nxe³na¹ha²kxai³ a²wa³ti³ta²wxe³na¹hẽ³la². Nxe³na¹nũ²la² sa²kĩ̱x3kxi²nẽ³ka³txa² ka³tha¹li¹ ka³tha¹li¹ ka³tha¹li¹ ka³na³ki¹ sa²kĩ̱x3kxi²nẽ³ka³txa² ou²ro²wxe³kxi²ka³txa² ĩ²a¹hẽ³la². 13 Ĩ²a¹ju³kxai³la¹ ka¹txai²na² wi³wi³ta³lo³tãu³a² in³txa² ka³na³ka³na³jah¹la² ĩ²a¹hẽ³la². A²nũ²hũ̱³na²hẽ³la². A²wã²la²ka³lo³a² wi²kxi²nha²ka³lo³ãn²tu̱³ a³lu²ha²kxai³ ãn³yu³tĩ¹la³kxi²na²hẽ³la². Ou²ro²tĩh³na² a²nxũ²kwa̱i³la³nãu³a² sa³ha³la³ta̱i³nha²hẽ³la². 14 A²ne³kĩ̱³sa² te²an²tu̱³ hãn³txi³na²hẽ³la². O³ve²a² we³te²yã¹nxe² hãn³txi³na²hẽ³la². Ne²ve²ki³a² a³lxi̱³ki³a² yã¹nxe² hãn³txi³na²hẽ³la². A²ye³ki³ki³a² sa²kxai³lu² ha³nxe² i̱³kxa² yã¹nxe³na²hẽ³la². 15 A²yu³kai²na² sa²kxai³lu² kwa³thi³la³ka³lo³a² ya³te̱³ya³te̱n³kxa² yã¹nx2na²hẽ³la². A²nxe³ka³lo³ai²na² hxi²tẽ³nha¹ka³tu̱³ nxe³nũ²la² ha³nxe²a² i̱³tho³xa² ã³na¹sxã³ ã³nhi̱³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ya³te̱³ya³te̱n³khaix1te²ju²hẽ³la². Te²yã¹nxe² a²yu³kai²na² ya³te̱³ya³te̱n³ta³kxi²na²hẽ³la². A²yxo²e³jau³xai²na² sa²kxai³lu² ka³wã³lxa² en³ta²txa² kãin² en³ti³kxa² yã¹nxe² kãin² e³na²hẽ³la². 16 Nxe³nxa²ha¹te¹ a²hxi²ka² a²wi¹tãu³a² hxi²ki³kxe³su² hi³ka²ta³su² ki³ha¹li¹ ki³ha¹li¹ ki³ha¹li¹ ka³na³ki¹ hxi²ki³na²hẽ³la². A²yxo²ai²na² sa²kxai³lu² hi³ki²a³la² txon²ta³kxi²ta³wxi²a² yxo²wi¹nha²to³nha²hẽ³la². A²yen³nãu³ai²na² sa²kxai³lu² u³je³na³ka² yã¹nxa²hẽ³la². Nxe³tã̱³kxai²li² ne³ka³ka³tãu³a² kãin²ha³tet1ha²kxai³ kãi²na³lan²nha²kxai³ nxe³te²ju²hẽ³la². Nxe³kxe³su² a²yen³nãu³ai²na² sa²kxai³lu² te²xai²jã¹nxe³to³nha²hẽ³la².
17 Nxe³nxa²ha¹te¹ nxe³na¹jut3su² jah¹lai²li² ĩ²a¹tãu³ yu̱h³lxi³sa²jau³su² a²ne³kxai³tãu³a² ã³ya³hi²na¹hẽ³la². Ya³lu²na¹jut3sũ̱³nxe² ã³ya³hi²na¹hẽ³la². Nxa²ha¹te¹ jah¹lo²kxai³ ĩ²sa³ha²kxai³ wxa²hxi²waih³sa³na²hẽ³la². Wxa²hxi²waih³sa²sxã³ e³kxi²sa²te³nah¹lxi¹:
— Yu̱h³lxi³txa³hẽ¹li¹. Txai²na² Je³su²jah³lo²na¹xai²na² sa²kxai³lu² a²wi¹lhĩ¹nãn¹jah¹lo²su² te²sa¹ha²kxai³ ne³ki³san¹jah¹lo²su² te²sa¹ha²kxai³ te²sa¹wi¹. 18 Ka³te̱n³yah¹lo²su² te²sa¹i¹. Kxã³nxai³tã² ya³lu²na¹hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ hĩ¹na² ka³te̱n³yu³ta² so¹lxi³ yũ³te²sa¹i¹. Wãn³txi³khai³xai²la¹wi¹. Jã¹nxe³na¹ha²kxai³ ya³lu²nẽ³ju³ta² a²wa³kxẽn³yah¹lo²sa¹i¹. Ya³lu²te²a² ha³lo²a² a²yxo²ha³kxa¹ a²wa³kxẽn³yah¹lo²sa¹i¹. 19 Nxe³na¹ha²kxai³ wxãi²na² sa²kxai³lu² ha³lo²a² ĩ²in¹ju³ta² ũ³wha²li¹li¹nha²kxai³ hĩ¹na² yũ³kxe³su² ũ³wha²li¹li² yen³kxa² kxã³nãu³a¹ yũ³kxe³nũ³a² ũ³wha²li¹li² nxe³sẽ¹li¹. 20 Nxe³nxa²ha¹te¹ ha³lo²a² wã²nã³ũ¹nxa²ha¹tu¹wi¹. Hi³ka²ta³nãu³xa² hxi²tẽ³a¹tũ̱³ka̱³txa² e³lxah²lxi³ wã²nã³ũ¹hi² sxi²ha² sa²kĩ̱x3kxi²nẽ³ka³txa² ou²ro² wxe³ki̱³ka³txa² e³lxah²lxi³ wã²nã³ũ¹hi² nxe³nxa²ha¹tu¹wi¹. Nxe³ju³ta²sa¹. Hi³ka²ta³nãu³xa² ki³ha¹li¹ ki³ha¹li¹ ki³ha¹li¹ ka³na³ki¹ nxe³ki³nãu³xai²na² hi³tẽ³nha¹kxen³ti² a²si³yxau³tãu³a² sa²kxai³lu² a²hxi²kan¹ta² jah¹la²nãu³xai²la¹i¹. Je³su²jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² 7 nxe³ tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² a²hxi²kan¹ti³sain¹na³li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ ha³lo²a² sa²kxĩ̱³kxi²nẽ³ka³ta² 7 nxe³ta³ka³txai²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txin³txi² nxe³ain¹na³li¹. Nxe³te²sẽ¹li¹. Je³su²jah³la² nxe³na²hẽ³la².