2
E²fe³so³thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³tih³nxe³jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ũ³wha²li¹txa²hẽ³li¹. E²fe³so³thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² Txa²wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² a²hxi²kan¹jah¹la² ũ³wha²li¹lhi¹hin¹jau³su² nxẽn¹te³nah¹lxi¹:
“Nxex3sah²lxi³wxi¹. Txai²na¹xai²na² hi³ka²ta³nãu³xai²na² 7 nxe³ka³txa³ti³nãu³xai²na² hxi²tẽ³nha¹ka³txai²na² txa²yxo²wãn³txai²la¹wi¹. Sxi²ha² sa²kĩ̱³ki³ka³txa² ou²ro²ka³txai²na² 7 nxe³ka³txa³txi³nãu³xai²na² nu²ki³ye³lã³nãu³a² ai³lha²thet3ta¹kxai²na² txa²yxo²wãn³txai²la¹i¹. Wxa²nũ̱³ka̱³txi³nãu³ ĩ³nxai²na² ĩ²nx2ti³te²sa¹i¹. Yxau²xai³lyah³lxin¹ju³ta² ĩ²nx2ti³te²sa¹i¹. Nxũ²kwa̱i³lxũ¹sxã³ o²la³kxi²sxã³ yxau³yah³lxin¹ju³ta² ĩ²nx2ti³te²sa¹i¹. Ko̱³nxe³ti³ kãi³te²la³ te³nxa²lxan³tai¹ti²tu³wi¹. Txa²sa³wit3su² ki³lxo³tain¹tai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ ĩ³wa³ka³nxe³sain³yah³lxi³sã²nĩn¹tai¹ti²tu¹wi¹. Nxe³yãn¹ta¹ ĩ³ki³ha¹kxi²nẽ³tũ̱³ka̱³txi³sa²kxe³su² a³ya³tain¹yah³lxin¹tai¹ti²tu³wi¹. Te²yã¹nxe³sxã³ ha³lo²a² ko̱³nxe³kxi¹nx2ti³tai¹ti²tu³wi¹. Txa²wãn³txa² sa²yxo²wet1sah¹lxin¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ye³khãuh³lxa³thi¹nx2ti³tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ hai³txi³ ã³na¹sah²lxan³tai¹ti²ti¹. Hãi¹nxe³sxã³ thãi³ti³la² wi¹lo²la³kxi²yah³lxin¹tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³ta¹ kxã³nxa² a³lxi²khaix1sah¹lxin¹tai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ hĩ¹nai²na² jũ¹nxa² so¹lxi³ a³lxi²sah¹lxi¹lxi¹. Ju¹tai²li² ten³sa²nxa³nhai¹. Nxe³sxã³ wi¹lĩ²nha¹jah¹lxi³hẽ¹li¹. Ĩ³ãin²ta³kxi²nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Wi¹kãi³yah³lxin¹kai³ jã¹nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹ nxe³yah²lxan³kxai²nãn²tu̱³ wa̱³li²na¹tu¹wi¹. Wa̱³li³na¹kxai²nãn²tu̱³ sxi²ha² sa²kĩ̱³ta³ka³txa² tẽ³ki̱³ka³tu̱³ ka³txã̱³xa² ka³txa² sa²wih³wẽ̱³no³ki̱³te²ju²hẽ³li¹. Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ã̱³xai²na² sa²wih³wẽ̱³no³nx2ti³sxã³ txa²wẽ³ha³lxi³te²lo³tai¹na¹ha³ta²wi¹. Ĩ³ãin²ta³kxi²nha²lxan³kxai²nãn²tu̱³ nxe³nx2ta¹ha³ta²wi¹. Nxe³yãn¹ta¹ wi¹kãi³ah³lxin¹ju³ta² yũ³yah³lxi³nũ³ni¹lxi¹. Ni³ko³lai²ta² nũ̱³ka̱³txa² ko̱³nxe³ti³hi¹nha²kxai³ yxo²kwĩ̱¹kxi²sa³nhai¹. Tũ¹ka̱³txai²na² yxo²kwĩ̱¹kxi²na¹kxa²yã¹nxe² yxo²kwĩ̱¹kxain¹yah³lxi³nũ³nĩn¹tai¹. Ju¹tai²li² wain³txi³ kãi³yah³lxi¹lxi¹.
Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³tih³nxe³nx2ti³ju³ta² ten³na³li¹. Ya²la³tu̱³ wi¹ko̱³nh²ti³ten³nyhah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²wãn³txai²li² wi¹lain³kxi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. A³lxi²khaix1sah²lxin¹sxã³ yxau²xai³lyah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ kxã¹nãu³a¹ hi³sa³ka³txa² hi³a²nxã̱³kxa² Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² wi¹wen¹te²a² ka³te̱n³sa²sih¹ki̱³txã³kxa³nxũ³a² ka³ten³si¹nhẽ³nxa³ki³nũ³a² ũ³hũ¹nx2ta¹tu¹wi¹. Ye¹nx2ta¹wi¹.” Je³su²jah³la² nxe³na²hẽ³la².
Es3mir²na³thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³tih³nxe³jau³su²
Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²xi²te³nah¹lxi¹:
— Ũ³wha²li¹txa²hẽ³li¹. Es3mir²na³thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² Txa²wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² a²hxi²kan¹jah¹la² ũ³wha²li¹lhi¹hin¹jau³su² nxẽn¹te³nah¹lxi¹: “Nxex3sah²lxi³wxi¹. Txai²na² Je³su²jah³lo²na¹xai²na² sa²kxai³lu² a²wi¹lhĩ¹nãn¹jah¹lo²su² te²sa¹ha²kxai³ ne³ki³san¹jah¹lo²su² te²sa¹ha²kxai³ te²sa¹wi¹. Kxã³nxai³tã³ ya³lu²na¹hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²na¹hẽ³li¹. Hĩ¹na² ka³te̱n³su² yxau²sa²tẽ³a¹wi¹. A²nxe³na¹jut3su² txa²yxo²wãn³txai²la¹wi¹. O²la³kxah³lxin¹ju³ta² ĩ²nx2ti³te²sa¹wi¹. Khãuhx1nyhah¹lxin¹ju³ta² ĩ²nx2ti³te²sa¹wi¹. Yen³kxi³txa²yah³lxin¹kxe³su² ĩ²nx2ti³te²sa¹wi¹. Yxãn¹ta¹ wxa²ẽ¹nãu³ai²na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² wi¹lũ³yho³hi¹nx2ti³ju³ta² yũ²na³li¹. Jã¹nxe³sxã³ ko̱³nxe³te²lo³nx2tain¹ju³ta² ĩ²nx2ti³te²sa¹wi¹. Nxe²e³kxi¹nx2tain¹tũ̱³ka̱³txa² hai³txi³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³khai³su² nxa³wi¹. Ki³ha¹kxi³nẽ³lhxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³su² ki³lxo³nyhain¹na³li¹. Yxãn¹ta¹ ai¹nxa³wi¹. Sa³ta³na²jah¹la² sa³wi³ha³lxi³khai³sain¹na³li¹. 10 Nxa²ha¹te¹ khãuh³lxa³thin¹ju³ta³nũ³su² hxi²waun³txi³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Nxex3sah²lxi³wxi¹. A²ta³a² hi²sen³su² wxa²nũ̱³ka̱³txa² ĩ²li³te²la³ tẽ³sxã³ sxi²ha² kan²thĩ³na² ã³na¹sxã³ ũ³tĩ¹kxi²si¹nx2ti³ha³tai¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³sih¹yah³lxin¹jau³nũ³su² ten³na³li¹. Nxe³sxã³ a³lan²ni²ju³ta² ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ 10 nxe² a³lan²ni²tãu³a² khãuh³lxa³ti³yhah¹lxin¹tu¹wi¹. Nxe³nx2ti³ha³tai¹. Yxãn¹ta¹ nxũ²kwa̱i³lxũ¹sxã³ Je³su²jah³lo²na¹xai²na² Txa²wãn³txa² sa²yxo²wet1sah¹lxi³hẽ¹li¹. Su²lhã³nxa²lxain¹kxan²ti³ Txa²wãn³txa² sa²yxo²ã³sah¹lxi³txa³hẽ¹li¹. A²nũ²a² wi¹kãi³kxai²nãn²tu̱³ ũ³nhe³hẽ¹nha²ka³lo³a² ũ³hũ¹te²ju²hẽ³li¹. Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ sa²yxo²wet1sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ka³ten³sa²tẽ³yah³lxin¹ju³ta³nũ³a² nxe³te²lo³nx2ta¹tu¹wi¹.
11 Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³tih³nxe³nx2ti³ju³ta² ten³na³li¹. Ya²la³tu̱³ wi¹ko̱³nh²ti³ten³nyhah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²wãn³txai²li² wi¹lain³kxi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. A³lxi²khaix1sah²lxin¹sxã³ yxau²xai³lyah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ya³lu²nx2ti³ju³ta³nũ³su² yũ²sa²tẽ³yah³lxan³tho³li¹. Nxe³ye¹nx2ta¹wi¹.” Je³su²jah³la² nxe³na²hẽ³la².
Per²ka³mo³thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³tih³nxe³jau³su²
12 Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²xi²te³nah¹lxi¹:
— Ũ³wha²li¹txa²hẽ³li¹. Per²ka³mo³thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² Txa²wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² a²hxi²kan¹jah³la² ũ³wha²li¹lhi¹hin¹jau³su² nxẽn¹te³nah¹lxi¹: “Nxex3sah²lxi³wxi¹. Txai²na² Je³su²jah³lo²na¹xai²na² sa²kxai³lu² hi³ki²a³la² wxi²txo¹kxi²xai³ta³wxi²a² tẽ³jah¹lo²su² te²sa¹wi¹. A²nxe³na¹jau³su² Txa²yxo²wãn³txai²la¹wi¹. 13 Wxa²nũ̱³ka̱³txi³nãu³ ĩ³nxai²na² o²la³kxi²yah³lxin¹ju³ta² ĩ²nx2ti³te²sa¹wi¹. Yxau³yah³lxin¹ju³ta² ĩ²nx2ti³te²sa¹wi¹. Nxe³tãu³a² Sa³ta³na²jah¹la² nũ³kxũn³sxã³ a²yxau³txi³khai³xai²la¹wi¹. Nxe³kxan²ti³nũ¹ Txa²ĩ³lxa² so²yxau³yah¹lxi¹lxi¹. Hai³txi³ Txa²wãn³txa² sa²yxo²ã³sah²lxan³tai¹ti²tu³wi¹. Ãn³ti³pa²jah³la² hi²sen³su² Txa²wãn³txa² ĩ³hen³txi³nx2ti³tai¹ti²tu³wi¹. Hai³txi³ sa²yxo²ã³sa²nũ³nxa³tai¹tu³wi¹. Nxe³te³na¹ su²lhã³ain¹tai¹ti²tu³wi¹. Sa³ta³na²jah¹la² a²yxau³txi³khai³xa² su²lhã³ain¹tai¹ti²tu³wi¹. 14 Nxe³yah³lxin¹ta¹ jũ¹nxa² ĩ³kwa̱i²kxi²nx2ta¹ju³ta² yũ³na¹wi¹. Wxa²nũ̱³ka̱³txa² ĩ²li³te²a² Ba³la³ãu²ah³lai¹tã² wãn³txa² sa²yxo²we¹te²a² yũ³yah³lxi¹lxi¹. Ba³la³ãu²ah³lai²na² wãn³txa² wi¹jau³sxa³tai¹ti²tu³wi¹. A²nxe³jah¹lai²na² a²yxo²wãn³txa² Ba³la²kah³la² ain³kxi²so¹ha²kxai³ I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² ko̱³nxe³ti³ kãi³si¹hain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Nxe³sxã³ Ba³la²kah³lo²nu¹ta²kxai³lu² e³te³nah¹lxi¹, I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² ain³kxain¹te³nah¹lxi¹: ‘Yain³txi³su² a²ta³a² yãu³ka³txa² ũ³hũ¹yah³lxi³sã²nĩn¹ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³nũ² yain³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹na³li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ĩ²li³te²a² so¹nyhah²lxan³te²su² te²a² ũ³whĩn¹ta³kxi²nyhu¹ah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wain³na³li¹.’ Ba³la²kah³lo²nu¹ta²kxai³ nxẽn³txain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Nxe³ju³tai²li² wain³ti³he¹nxa³wi¹. 15 Te²yã¹nxe³jut3su² Ni³ko³lai²ta² nũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹te²na² yũ³yah³lxi³nũ³ni¹lxi¹. Ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³tai²la¹wi¹. 16 Nxe³ha²kxai³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² ã³na¹jah¹lxi³hẽ¹li¹. Sa²yxo²wet1syah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³syah¹lxan³kxai²nãn²tu̱³ ye³jen¹na² wa̱³li³na¹tãu³a² ã³nhe¹kxi¹nx2ta¹tu¹wi¹. Hi³ki²a³la² txa²yxo²ai²na² sa²yxo²sai¹ta³wxi²ai²na² tẽ³sxã³ ã³nhe¹kxi¹nx2ta¹tu¹wi¹.
17 Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³tih³nxe³nx2ti³ju³ta² ten³na³li¹. Ya²la³tu̱³ wi¹ko̱³nh²ti³ten³nyhah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²wãn³txai²li² wi¹lain³kxi¹txai¹yah³lxi³hẽ¹li¹. A³lxi²khaix1sah²lxin¹sxã³ yxau²xai³lyah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ yain³txa² oh³nãn¹te²a² yain³txa² ũ³hũ¹nx2ta¹tu¹wi¹. Te²yã¹nxe³sxã³ txah³lxa³ki³a² wi¹ki³a² ki³wa²su¹ wa²su¹ki³khai¹nxe³ki³a² hã³ki³an²tu̱³ ũ³hũ¹nx2ta¹tu¹wi¹. A²nxe³ki³ai²na² a²txai²na¹ a²ĩ³lxa² tah²yau³xa² ĩ³lxih¹nx2ti³jau³nũ³a² ũ³wha³li¹la³kxi²tu¹wi¹. A²nxe³sxã³ ĩ³lxi¹nx2ta¹jau³nũ³a² a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ²ti³hex1jau³sxa³wi¹. Hãi¹nxe³sxã³ ĩ³lxih¹nx2ta¹te² ĩ³nxai²na² so¹lxi³ ĩ²yah¹lxin¹tu¹wi¹. Nxe³ye¹nx2ta¹wi¹.” Je³su²jah³la² nxe³na²hẽ³la².
Ti³a³ti²ra²thĩ³nãn¹tũ̱³ka³txa² ĩ³tih³nxe³jau³su²
18 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²xi²te³nah¹lxi¹:
— Ũ³wha²li¹txa²hẽ³li¹. Ti³a³ti²ra²thĩ³nãn¹tũ̱³ka³txa² Txa²wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² a²hxi²kan¹jah¹la² ũ³wha²li¹lhi¹hin¹jau³su² nxe³te³nah¹lxi¹: “Nxex3sah²lxi³wxi¹. Txai²na² Je³su²jah³lo²na¹xai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² Ta²hah³lo²sa¹wi¹. Txa²ye³ki³ki³a² sa²kxai³lu² ha³nxe² i̱³kxa² yã¹nxe²na³li¹. Txa²yu³kxai²na² sa²kxai³lu² kwa³thi³la³ka³lo³a² ya³te̱³ya³te̱n³ka³lo³a² yã¹nxe²na³li¹. A²nxe³ka³lo³a² ha³nxe² i̱³tho³xa² ya³te̱³ya³te̱n³ta³kxi²khaix1nxe³ka³lo³ai²li² Txa²yu³kxa² yã¹nxe²na³li¹. Nxe³jah¹lo²su² te²sa¹wi¹. A²nxe³na¹jau³su² Txa²yxo²wãn³txai²la¹wi¹. 19 O²la³kxah³lxin¹ju³ta² ĩ²nx2ti³te²sa¹wi¹. A²nũ²a² ã̱³xa² a³lxi²yah³lxi¹lxi¹. A²nũ²a² ã̱³xa² khãuh³lxa³thi¹nx2tain¹kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² ha²ya̱³kxa² yxo²ĩ²ah²lxa³lxi¹. A²nũ²a² ã̱³xa² wi¹kãi³ũ¹hain¹yah³lxi¹lxi¹. Ya³nãn³ta³ki²li² kãi³ũ¹hah³lxi¹lxi¹. Ju¹tai²na² ha³kxa¹ ĩ²te²sa¹wi¹. A²wi¹lhĩ¹nai³tã² wi¹lo²la³kxah¹lxin¹ju³ta² kãi²nxa³tai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ hĩ¹na¹ ã²la² kãi²non³sxã³ wi¹lo²la³kxah¹lxi¹lxi¹. 20 Nxe³ta¹ wi¹lxa³ju³ta² yũ³yah³lxi³nũ³ni¹lxi¹. Je³sa³be²la³ka³lxa² ko̱³nxe³thin¹khaix1ta¹ka³lxu³su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Ta¹ka³lxa² yã¹nxe³te²su² te²a² wxa²nũ³kwa̱i³ye³la³nãu³a² yũ³yah³lxi¹lxi¹. A²nxe³ta¹ka³lxai²na² ki³ha¹kxi²sxã³ e³te³nah¹lxi¹: ‘Txai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³ta¹ka³lxu³su² na¹wi¹. Na¹ha²kxai³ ã³si³tẽ³kxi²sah¹lxi³hẽ¹li¹.’ Nxe³jau³xa² e³ta¹ka³lxu³su² na³li¹. Yxãn¹ta¹ kãin²ki³han³na³li¹. Ain³kxi²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³sih¹nx2ti³ha³tai¹. Ko̱³nxe³ti³ wa³ni̱³lon³sxã³ kãi³sih¹nx2ti³ha³tai¹. Yain³txi³su² a²ta³a² ũ³hũ¹nhyain¹kxa² yain³sih¹yah³lxin¹jau³su² ĩ³tih³nxe³nx2ti³nũ³nha³tai¹. 21 Nxa²ha¹te¹: ‘Ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² ã³na¹sxã³ ã³yxo²o³tũ¹sa³tũ¹xã¹.’ Sa²ju³ta³nũ³su² wahx3na¹hẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹ hai³txi³ ten³ti³he¹nx2nxa³hẽ³li¹, ta¹ka³lxu²su¹. 22 Nxe²nxa³ha²kxai³ ĩ³ta³ka³txa² ĩ³ton³kxi²sxã³ sxa³si¹ha¹tu¹wi¹. Te²yã¹nxũn³sxã³ in³txai²na² ko̱³nxe³ti³ ũ³whĩn¹ta³kxi²nyhu¹ain¹te²na² sa²kxai³lu² kãin² khãuh³lxa³thin¹si¹hai¹na¹tu¹wi¹. Ĩ³ãin²ta³kxi²sãn²sxã³ ã³yxo²o³tũ¹sai¹nxa³kxai²nãn²tu̱³ nxe³ai¹na¹tu¹wi¹. 23 Te²yã¹nxe³sxã³ ta¹ka³lxai²na² sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² sun²tã¹ai¹na¹tu¹wi¹. Jã¹nxa¹jut3su² na¹kxai²nãn²tu̱³ Je³su²jah³lo²na¹xai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³lhain¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² wi¹ko̱³nxẽn²tain¹tu¹wi¹. A²nũ²a²nãu³xai²na² a²ẽ¹nãn¹jau³su² wã³ko³nxa³te²tu̱³ a³la³kxi²jah¹lo²sa¹wi¹. Nxe³na¹jut3su² a²nũ²a² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³lya³sain¹te² ĩ³nxa² a²yxo²ha³kxa¹ wi¹lĩ²sah¹lxin¹tu¹wi¹. Nxe³sah¹lxi¹nha²kxai³ kãi³yah³lxin¹kxa² yo³ha² wain³txi³ ĩ³hau³ko³nh²sãn²sxã³ wi¹ta̱³nxa² ko̱³nxe³ ta̱³nxa² kãi³yah³lxin¹kxa² yo³ha² wain³txi³ ũ³yho³hi¹nx2ta¹tu¹wi¹.
24 Nxa²ha¹te¹ Ti³a³ti²ra²thĩ³na² yxau³yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² ta¹ka³lxai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹jah²lxan³te² ĩ³nxai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wi¹. Sa³ta³na²jah¹lai²na² wãn³txa² a²sa²te¹jau³xai²la¹wi¹. Nxe³jau³xai²na² sa²kxai³lu² ki³han³jau³xai²la¹wi¹. Jã¹nxe³sxã³ Sa³ta³na²jah¹lai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹jah²lxan³te² ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² hai³txi³ tah²yau³xa² kwa³na³nx2ta¹jau³xa² yũ²nxa³lho³li¹. 25 Hãi¹nxe³sxã³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² wi¹ko̱³nhah¹lxin¹ju³ta² ã³na¹ah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Wi¹kãi³si¹jau³xu¹tai²na² kãi³sa²tẽ³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Wa̱³lxin²nxa³ta̱³lxa¹ wi¹kãi³sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹li¹. 26-27 Jã¹nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ha³lo²a² ko̱³nxe³thin¹ju³ta² wxã³nũ¹nx2ti³kxan²ti³ txa²wãn³txa² sa²yxo²wet1sa²tẽ³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ kxã³nãu³a¹ wa̱³li²na¹tãu³a¹ txa²hxi²ka¹na¹ju³ta² Txa²wĩ³na² ĩ³hxi²kat1sa³kxa² yã¹nxe³sxã³ ĩ³hxi²ka¹txa²ta¹tu¹wi¹. A²nũ²a² nũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² a²yxo²ha³kxa¹ nũ³kxũn³txi³ ĩ³hau³ko³tain¹yah³lxin¹tu¹wi¹. Kwa³thi³la³ka³txa² hxi²tẽ³nha²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ nũ³kxũn³txi³ wa³ka³ti³lo³te²la³ hĩ̱³ki̱³tã³li¹. Nxe³kxa²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² a²nũ²a²nãu³xa² nũ³kxũn³txi³ ĩ³hau³ko³tain¹yah³lxin¹tu¹wi¹. Sa²yxo²wet1sai¹nxa³te²nãu³xa² sa²kxai³lu² kwa³ta³lẽ³na² kxĩh³nxẽ¹na² ã³na¹sxã³ a³lun²ta³kxi²sxã³ ã³kho³kxa² yã¹nxe³sxã³ sa²yxo²wet1sai¹nxa³te²nãu³xa² khãuh³lxa³ti³si¹hain¹yah³lxin¹tu¹wi¹. 28 Nxe³kxa²yu³su² hi³ka²ta³a² yãn³ta² ĩ³yũ¹li²nxa³ta̱³lxa¹ te²hi³ka²ta³a² ũ³hũ¹nx2ta¹tu¹wi¹.
29 Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³tih³nxe³nx2ti³ju³ta² ten³na³li¹. Ya²la³tu̱³ wi¹ko̱³nh²ti³ten³nyhah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²wãn³txai²li² wi¹lain³kxi¹txai¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ye¹nx2ta¹wi¹.” Je³su²jah³la² nxe³na²hẽ³la².