5
Sũ̱³na² hxi²ka² wain³te²lo³tẽ³jau³su²
Nxe³ha²kxai³ hĩ¹na² Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ki̱³kxai²nãn²tu̱³, wain³te²lo³tẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Nẽ³lha²kxai³, Je³su²jah³la² wxa²hãu²no³tẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Ki̱³sa²kxai³:
— Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²yen³nãu³a¹ hãu²non³sxã³ yxau³na¹xã¹. Txa²wã¹ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Yxo²ĩ²ki̱³sa²kxai³, Je³su²jah³la² sa²hau³ko³tẽ³lha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²yen³nãu³a¹ sa²wxe³nẽ³lha²kxai³, thãi³ti³la² a³lxi²nẽ³jah¹la² a²yen³nãu³a¹ kan²txi³ yxau²xai³sa²tẽ³hĩ̱³ki̱³tã³la². Ki̱³sa²kxai³ ka³li³hĩ̱³ki̱³tã³la². Jã¹nxa¹jau³su²:
— A²ya³la³tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ kãin² wxi²kin³ti³ton³khaix1jah¹lo²su² na³na¹. A²nxe³ju³ta² wã²nhũ¹nẽ³lha²kxai³, te²yã¹nxe³ki̱³tũ¹xã¹, yxan¹nãu³a²sã¹. Sũ̱³na² sa²yxo²we¹nha²jah¹lo²su² na³na¹. Nxe³ha²kxai³, nẽ³tũ¹xã¹. Nxe³nha²ki̱³jau³su² ka³li³hĩ̱³ki̱³tã³la². Jã¹nxe³sxã³:
— Khãuh³lxa³thin¹ki̱³ju³ta² ha³lo²a² ũ³hũ¹sxan³tã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, ka³li³hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ Txa²wã¹sũ̱³nai²li² yxo²ĩ² kãi²non³ki̱³tã³la². Nxe² ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ Txa²wã¹sũ̱³nai²li² yxo²ĩ² kãi²non³ki̱³ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ã³waix3kxa² wxe³nũ¹hĩ̱³ki̱³tã³la². Ki̱³sa²kxai³:
— A²ya³la³tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹te² yen³kxa² so¹lxi³ ũ³hũ¹nhẽ³tũ¹xã¹. A²ya³la³tu̱³ e³jah¹lo²su² na³na¹. Ki̱³sa²kxai³, Sũ̱³na² ĩ³ãu²lxi²ki̱³ju³ta³la³ yũ²nxa³xã¹, ha³lo²a² ko̱³nxe³kxan²ti³nũ¹. Nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Ki̱³sa²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² a³lxi²nẽ³jau³su²:
— Sũ̱³na² a³lxi¹nx2na³na¹. Nxe³nẽ³jau³su², Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² hi²sen³su², Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ũ³hũ¹nẽ³lhxã³ nxũ²kwa̱i³yxau³nẽ³kah³lo²su² jah¹la² hi²sen³su² ĩ³ye³kxi²nẽ³lhxã³, sa²yxo²so¹nha²nxa³sxã³ ĩ³ye³kxi²sa²tẽ³nẽ³na³la². Nxe³ki̱³sa²kxai³, txa²wã¹ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³, Sũ̱³na² a³lxi²nẽ³jau³su² wi¹la̱in³nha²sxã³ yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ju³tai²na² ha³kxa¹ a³la³kxi²nha²ki̱³tã³la².
Jã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² a³lxi²nẽ³jau³xa²sa¹. Yãn³tai²na² txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³kxa² yo³ha² ko̱³nxe³te²lo³tẽ³sxã³ yxau³ki̱³sĩ¹nai³tã² Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² sa²hau³ko³tẽ³ju³ta³nũ³a² ĩ³yĩ¹li²nũ¹nhẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe²xai³ti̱³kxai³lu², ha³lo²a² hau³kon³na³na¹, nxe³je³nax3ki³kxai³lu², Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³lxi³thin¹ki̱³sxa³tũ³ka³txi³ki̱³na¹xai²na² sa²hau³ko³tẽ³te³lhxã³ nxe³kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² ya³lu²nẽ³ju³ta³la³ ten³ti³hex1ki̱³te²sxa³jai¹ti²tu³wa². Ki̱³sa²kxai³, a²nũ²a² ã̱³xa² wain³khaix1jah¹lo²su² kxa³ha³ta̱³nxãn²txi³:
— Ya³lu²te³lhxã³ nx2na³na¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³:
— Ya³lu²kai¹na¹tũ¹xã¹. Jah¹la² ka³te̱n³txi³ yxau²xai³txai²lã¹. Nxe³hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Hai³txi³ ã³yat1sxã³ ya³lu²so¹ki̱³te²sxa³jai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² wi¹lhin¹khaix1jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³:
— Ya³lu²te³lhxã³ nx2na³na¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, ã³yat1so¹sxã³ ya³lu²kain¹ki̱³ju³ta³nũ³a² yũ³nũ³nhĩ̱³nx2nxa³wa². Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ka³na³ka³na³te² he³la³ko³ ya³lu²kain¹ju³ta² yũ³ta̱³nxa² nxe³hĩ̱³te²la¹ku² ki̱³nha²wa². Nxe³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² ĩ³lxi³thin¹ti³hex1ki̱³sxa³hĩ¹na², Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² a³lxi²nẽ³ju³ta² kãin² wxa²ye³ka¹tẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Ko̱³nxe³te²lo³tẽ³sxã³ yxau²xai³ki̱³sĩ¹nai³tã² Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nẽ³lha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wain³te²lo³tẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nẽ³lha²kxai³, a²ya³la³tu̱³ ã³sen³sai¹khai¹nxe³sxã³, yxan¹nãu³a¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³ki̱³kxa²yo³su² Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ki³kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²nẽ³lhxã³ ĩ³khãuh³lxa³ti³nẽ³ju³ta³nũ³a² yũ²nxa³lho³la², Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nẽ³lha²kxai³la². 10 Kxãn³su², Sũ̱³na² ĩ³ko̱x1ko̱¹son²ki²to³ki̱³sxai²tai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nẽ³lha²kxai³, Sũ̱³na² wi¹lĩ³we¹yhu¹ti³hi¹te³lhxã³ wi¹lã³ya̱³lxi³xi²ti³hi¹tẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nẽ³lha²kxai³, hĩ¹na² Je³su²jah³la² ka³te̱n³su² nxũ²kwa̱i³yxau³nẽ³na³la². Nxe³nẽ³lha²kxai³, ã²la² ã³sen³sai¹sxã³ hxi²kãin²txi³ sa²hau³ko³tẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Nxe³kxa²yo³su² yan¹nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² yxau³ya³sain¹ni² A²ki³lha³lxa² Je³su²jah³la² yxau³ya³sain¹ni² nxe³sa²tẽ³ya³sain¹tu¹wa². 11 Jã¹nxe³nũn³jau³hũ̱³nxe², Sũ̱³na² ĩ³ka³li³hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³sa³ku¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ka³lih³ti³hit1sa³nhã¹. Sa²jut3su², hĩ¹nai²na² Sũ̱³na² ã³ya̱³lxi²xi²yhu¹sxã³ yxau³sxã³, ka³li³sa³nhã¹. Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² Je³su²jah³la² ã³ya̱³lxi²xi²ti³hi¹tẽ³lha²kxai³la¹. Nxe³ki̱³jau³su², ka³li³hi² yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³tã³la².
A³tãu²ah³lu¹tai²na² Je³su²jah³lai²na² ĩ³yau¹ũ³nẽ³jau³su²
12 Txa²wã¹si³kxã³ka³nãu³u¹tai²na², a²nũ²a² ka³na³ka³na³jah¹la² a²ĩ³lxa² A³tãu²ah³la² txa²nũ² ko̱³nxe³ti³ kãi³ãn³si³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹jau³su², ya³lu²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³tu̱³, ko̱³nxe³ti³ kãi³ti³hi¹tẽ³lha²kxai³, ya³lu²nẽ³ju³ta³nũ³a² yũ³ti³hi¹tẽ³lha²kxai³, nxe³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ nxe³te²ki̱³na¹xu¹tai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³ki̱³ta¹hxai²hẽ¹la². Ki̱³sa²kxai³, a²nũ²a²nãu³xai²na² a²yxo²ha³kxa¹ ya²lu²nẽ³ju³ta² yũ²hxan³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². 13 Txa²wã¹sũ̱³na² a²tĩh³na² wain³ti³tĩh³na², Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³tih³nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai²na² ne³kat1so¹ki²sxã³ ĩ³kwa³na³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe²ta³lun²nẽ³te²ka³ka¹:
— Nxe³jah³lxi³xi¹. Sũ̱³na² wãn³txai²na² sa²yxo²ã³ah³lxi¹nha³tai¹. Nxe³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, yãn³tai²na² Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³lxa³ta³lhxĩ¹nũ¹tai²na², a²nũ²a² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xu¹tai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³to³ki̱³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ki̱³ta¹, hai³txi³ Sũ̱³na² ko̱³nxe³te²lo³tẽ³lhxã³ wxe³nẽ³ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
— Yãn³tai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³kwa³na³ain¹nxa³hẽ³na¹. Na¹ha²kxai³, ko̱³nxe³te²lo³tain¹nxa³lho³na¹. Sũ̱³na² ẽ¹nãn¹jau³su² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 14 Nxe³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, a²wi¹lhĩ¹na² A³tãu²ah³lu¹tai²na² Sũ̱³na² yxo²wãn³txa² sa²yxo²ã³nũ²la² ko̱³nxe³ti³ kãi³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³hĩ¹nũ¹tai²nãn¹ju³tu̱³, A³tãu²ah³la² a²sa³wi³ha³lxa² wĩn¹txi³sxã³ wet1sxã³ sa³wi³ha³lxi³lo³txi³ ai³ka³tu̱³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² sa³wi³ha³lxi³lo³tain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txu¹tai²na² yxo²ha³kxa¹ ya²lun¹tain¹ju³ta² yũ²hxan³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txu¹tai²na², A³tãu²ah³la² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxu¹jã¹nxain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Ain¹ta¹, ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, ya²lun¹ta² hxan³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Jã¹nxe³sxã³ A³tãu²ah³lu¹tai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³tan¹te²kxa²ya̱n³tu̱³ a²nũ²a²nãu³xa² a²yxo²ha³kxa¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³si¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³to³ta¹ Je³su² Kris²tu³jah¹lu¹tai²na² ya³lu²kxi²nẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱³tu̱³ a²nũ²a² ĩ²li³hxa³te²a² ka³te̱n³ti³hi¹tẽ³ju³ta³nũ³a² yũ³nẽ³na³la². 15 Yxãn¹ta¹, ha³na³ka³lxin³khai¹nxe³yhu¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³yhu¹ju³ta²sa¹: A³tãu²ah³la² ko̱³nxe³ti³ kãi³ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ a²nũ²a² ya²lun¹tain¹ju³ta² yũ²hxan³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, ha³na³ka³lxin³khai¹nxe³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² thã̱i³ti³la² a³lxi²nẽ³lhxã³, A³tãu²ah³la² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² ãn³sen³sai¹khai¹nxe³sxã³ a³lxi²nẽ³na³la². Nẽ³lha²kxai³, a²nũ²a² ka³na³ka³na³jah¹la² Je³su²jah³la² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³lha²kxai³, ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² wi¹lĩ²nẽ³ju³ta² yũ³nẽ³na³la². 16 Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², a²nũ²a² ka³na³ka³na³jah¹la² A³tãu²ah³la² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³te²lo³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe²xai³ti³kxai³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa² te²ki̱³na¹xai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³te²lo³tẽ³xi³ta¹hxai²hẽ¹la². Nẽ³lha²kxai³, ko̱³nxe³ti³ kãi³yxau²xai³ki̱³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ki̱³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, Txa²wã¹sũ̱³na² thã̱i³ti³la² a³lxi²nẽ³lha²kxai³ wain³te²lo³tẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Hai³txi³ kãi³ki̱³kxa² yã¹nxe³ki̱³ju³ta³lo³tẽ³ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³ta¹, ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³te²sxa³kxa² yã¹nxe² wi¹lhi¹nũ¹nhẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ju³tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³hũ¹nhẽ³ju³tai²la¹wa². 17 Jã¹nxa¹jau³su², a²nũ²a² ka³na³ka³na³jah¹la² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta²kxai³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ya³lu²ju³ta³lot3sxã³, yxau²xai³lha²tẽ³ki̱³ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, wi¹lhin¹ ãn³sen³sai¹khai¹nxe³sxã³ ka³na³ka³na³jah¹la² Je³su²jah³la² sa²hau³ko³tẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ kãin² thãi³ti³la² wi¹lhin¹ye²nẽ³lha²kxai³, wain³te²lo³tẽ³ju³ta² ũ³hũ¹nẽ³ti³ten³na³la². Nxe³kxai²nãn²tu̱³:
— Ten³sa³nhã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹txi³ ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³tã³la², Je³su²jah³la² hxi²kan¹txi³lo³tẽ³lha²kxai³la².
18 A²wi¹lhĩ¹nu¹tai²na² A³tãu²ah³lu¹tai²na² ko̱³nxe³ju³ta² ka³na³ka³na³ju³ta² kãi³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tu¹tai²na², sa²nẽ³hẽ¹tẽ³lhxã³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ te²ki̱³na¹xai²na² ko̱³nxe³te²lo³sxã³ wxe²xai³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³sxã³ Je³su²jah³la², ha³lo²a² wain³ju³ta² ka³na³ka³na³ju³ta² kãi³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱³tu̱³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ nxe³te²ki̱³na¹xai²na² ã³wa²su¹ti², ka³te̱n³ti³hi¹ti² nxe³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². 19 Jã¹nxe³sxã³, a²nũ²a² ka³na³ka³na³jah¹la² A³tãu²ah³la² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²a², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ti³hi¹tẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², a²nũ²a² ã̱³xa² ka³na³ka³na³jah¹la² Je³su²jah³la², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wãn³txa² sa²yxo²we¹ta³lun²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³tu̱³, ka³lxa¹ki̱³tũ̱³ka̱³txi³ te²ki̱³na¹xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wain³te²lo³tẽ³ta¹hxai²hẽ¹la².
20 Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³sxã³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³lhi¹jau³nũ³su² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la², txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² ĩ³tih³nxe³nẽ³te³lha³ka². Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² e̱n²ki̱³lha²kxai³ ko̱³nxe³ti³ kãi³kãi²no̱n³ki̱³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ki̱³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ã³sen³sai¹khai¹nxe³nẽ³lhxã³ thãi³ti³la² a³lxi² kãi²no̱n³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². 21 Txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta³lot3sxã³ ya³lu²ki̱³ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² thã̱i³ti³la² a³lxi²nẽ³lhxã³, wain³te²lo³tẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²su², Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ ka³te̱n³su² wxe³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la².