4
A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² yxo²ĩ²jau³su²
Nxe³ju³ta² A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² kwa²txa²wã¹sũ̱³nũ²su² jah¹lu¹tai²na² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A²nxe³jah¹lu¹tai²na² kãi³yxau²xai³lain¹ju³tu¹tai²na² a²ha³ta̱³nxu¹tai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 2-3 Nxe³nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²yxo²wãn³txa² A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² yxo²ĩ²ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Sa²kxai³lu² wain³te²lo³tain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² hxi²kan¹txi³ wi¹kãi³sa²tẽ³ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³:
— A³bra³ãu²ah³lai²na² wi¹kãi³na³na¹. Nxe³kxa² yo³su² ũ³yho³hi²sxã³ wain³te²lo³ta¹tũ¹xã¹. Txa²wã¹sũ̱³na² ti³hex1ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Hãi¹yxãn¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²kxe³su² nxe³ju³ta² so¹lxi³, A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² wain³te²lo³ta¹hxai²hẽ¹la². Wi¹kãi³ain¹kxa² yo³lha³ ũ³yho³hi²sxã³ wain³te²lo³tain¹kxai²nãn²tu̱³, A³bra³ãu²ah³lu¹ta²kxai³ wxi²kan¹txi³ ĩ³kãin²ti³nha²sxã³ ĩ³ye³hĩ̱³nx2na³la².
— Txai²na² wi¹kãi³jah¹lo²sa¹i¹. Nxe³sa²jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² wain³te²lot3sa²na³li¹. Nxe² e³kxai²nãn²tu̱³, wain³txi³ wxi²kan¹txi³ e³hĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹, ti³hex1te²sxa³yu²hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² so¹lxi³ wi¹kãi³jah¹lo²su² te²ju²hẽ³la². Hai³txi³ A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² wi¹kãi³ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, wxi²kan¹txi³ ĩ³kãin²ti³nha²ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³ju³ta² jut3sũ̱³ju³ta²sa¹: A²nũ²a² ã̱³xa² wa³kon³kxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³, wai³wain³ki²txi³ a²yo³ha² so¹kxi²hĩ̱³ki̱³tã³la². A²nxe³te² yo³hai²na² so¹kxi²ki̱³kxai²na², hai³txi³ a²wa³kxẽn³yah³lai²na² kwa²hãi¹nxe² ũ³hũ¹nhẽ³kxa² yen³kxi³sxa³wa². Hãi¹yxãn¹ta¹, wa³kon³kxi²ki̱³kxai²na² a²yo³khai³xai²la¹wa². Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe², wi¹kãi³sa²tẽ³ki̱³ke³la³te²kxai³, nxe³ki̱³kxa² yo³lha³ Txa²wã¹sũ̱³na² wain³te²lo³tẽ³lhĩ̱³nx2na³la². A²nũ²a² wi¹wa³kon³kxi²kxa² yo³ha² ũ³yho³hi³kxa² yã¹nxe² nxe³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹, yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txe² ki̱³na¹xai²na², hxi²kan¹txi³ wi¹kãi³sa²tẽ³hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Nxe³ki̱³sxa³kxa² ha³ta³nxãn²txi³, Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²ki̱³kxai²nãn²tu̱³, a²ya³la³tu̱³ wain³te²lo³tẽ³tu¹wa². Nxe³nẽ³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹:
— A²nũ²a² ĩ³lxi³thi¹nxa³te²su² kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, yxo²ĩ²sa²kxai²nãn²tu̱³ wain³te²lo³tai¹na¹tũ¹xã¹. Na¹ju³ta², Sũ̱³nu²na¹xai²na², a²nũ²a² yxo²ĩ²sa²ju³ta² so¹lxi³ ten³sa³nhã¹. Txa²wã¹sũ̱³na² ta¹hxai²hẽ¹la². 6-8 Jã¹nxe³jau³su², Ta³vi²yah³lu¹tai²na² a²ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²su² kxai²nãn²tu̱³, a²ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² wxa²wa²sut1sxã³ wxa²hxan³kxi²ti³kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³kah¹lo²su² jah¹la² ka³lih³khaix1jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³li¹. Jã¹nxe³sxã³, a²nũ²su² kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³xa² ĩ³ye³kxi²nha²kxai²nãn²tu̱³: “Jah¹lai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³jah¹lo²sain¹na³na¹. Na¹ta¹, ko̱³nxe³te²lo³tain¹nxa³lho³na¹.” A²nxe³kah³lo²su² kxai²nãn²tu̱³, ka³lih³khaix1jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³li¹.
Ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jau³xai²na² Ta³vi²yah³lu¹tai²na² ha¹lin¹jau³xai²na² ĩ³ye³kxi²nẽ³jau³xai²na² a²si³yxau³tãu³a²sa¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wi¹kãi³ũh¹ki̱³sxa³kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³: “Wain³te²lot3sa²na³na¹.” Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, ka³lih³khaix1hĩ̱³ki̱³tã³li¹. Nxe³te²ju²hẽ³la².
A²nxe³jau³xu¹tai²na² ĩ³ka³li³jau³xu¹tai²na² Ta³vi²yah³lu¹tai²na² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³jau³xu¹tai²na²sa¹: Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²te² ki̱³na¹xai²na² yxo²ha³kxa¹ ĩ³ka³li³nhẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Hai³txi³ ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha²jah¹lo²nãu³xa² so¹lxi³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³ka³li³hĩ̱³nx2nxa³wa². Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha²jah¹lo²su² ta̱³nxa², ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha²nxa³jah¹lo²su² ta̱³nxa², nxe³kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³, a²yxo²ha³kxa¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³ka³li³nhẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³jau³su², wain³te²lo³ta¹hxai²hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 10 A²nxe³ju³tu¹tai²na²sa¹, Txa²wã¹sũ̱³na² A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² wain³te²lo³ju³tu¹tai²na²sa¹, yãn³tai²na² A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha²sãn²nxa³ta̱³lxa¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wain³te²lo³ta¹hxai²hẽ¹la². 11 Nain¹sxã³, yãn³tai²na² ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha²nxa³kxe³tu̱³, hãi¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ain¹jau³su² wain³te²lo³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³, hã²wxãn³txa³ wain³te²lo³ju³ta² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ wxa²ye³ka¹nha²yhu¹te³lhxã³ ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha²sxã³ ĩ³yĩ¹li²nha²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, a²wi¹lhĩn¹khai¹xa² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² txa²nũ² yxo²ĩ²jau³su² wain³te²lo³ta¹hxai²hẽ¹la². Hã²wxãn³txa³, te²yã¹nxe³te²hũ̱³te²lxi³ txa²wã¹ki̱³na¹xain²txi³ yxo²ĩ²ki̱³jau³su² wain³te²lo³tẽ³na³la². Ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha²ki̱³sxa³kxan²ti³nũ² nxe³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Nxe³ha²kxai³, A³bra³ãu²ah³lo²su² jah¹lu¹tai²na² Txa²wã¹wĩ³nu²hũ̱³ya³nhẽ³lhĩ̱³nx2na³la². A²wi¹lhĩ¹na² txa²nũ² jah¹lu¹tai²na² txa²nũ² Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²sãn²jah¹lo²su² ha²kxai³, txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² Sũ̱³na² yxo²ĩ²te² ki̱³na¹xai²na² txa²wã¹wĩ³nu²hũ̱³ya³nhẽ³lhĩ̱³nx2na³la². 12 Jã¹nxe³sxã³, ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha²tũ̱³ka̱³txain²txi³ A³bra³ãu²ah³lo²su² jah¹lu¹tai²na² a²wĩ³nu²hũ̱³yai¹nhĩ̱³nx2na³la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²ain¹te²a² so¹lxi³ wain³te²lo³ta¹hxai²hẽ¹la². A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² yãn³tai²na² ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha²sã²nxa³hĩ¹na², Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³kxu¹jã¹nxe³tũ̱³ka̱³txi³su² ta¹hxai²hẽ¹la².
— Sũ̱³na² wain³te²lot3sa²ju³ta² ten³sa³nha¹. Nxain¹kxai²nãn²tu̱³ ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹ain¹kxan²ti³ Sũ̱³na² yxo²ĩ²ain¹sãn²nũ²la² nxe³hĩ¹na² so¹lxi³ Sũ̱³na² wain³te²lo³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Tĩ³yau³xu¹tai²na² yxo²ĩ²jau³su²
13 Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa², A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxet3sã¹lxi¹. Ha³lo²ai²na² yuh³xai²nãn¹ta³ko³xai²na², wxãin²txi³ a²wa³kxẽn³to̱³ti² wxa²nẽ³kan²nxa²tãu³sin¹tãu³ãin²ti³ nxe³nx2ta¹tu¹wi¹. Sa²yxo²we¹nha¹i¹. Na¹ha²kxai³, wxãi²na² yxo²ĩ²sa¹lxi¹. Nxe³te²sin¹jau³su², wain³te²lo³txa²ha¹i¹. Na¹ha²kxai³, ha³lo²ai²na² ũ³hũ¹nxa²ha¹i¹. Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txu¹jã¹nxe³sxã³ wi¹kãi³xan³kxan²ti³, wain³te²lo³txa²ha¹ha²kxai³, ha³lo²ai²na² ũ³hũ¹nxa²ha¹i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
14 — Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txu¹tai² yã¹nxe³sxã³ kãi³tũ̱³ka̱³txa² so¹lxi³ ten³sa³nhã¹. Ta³nxũ̱¹ka̱³txai²na² so¹lxi³ ha³lo²a² wi¹ju³ta² ũ³hũ¹na¹tũ¹xã¹. Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³nẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa². Jã¹nxe³nẽ³ke³la³te²kxai³, hai³txi³:
— Yxo²ĩ²a¹xã¹. Nxe³ki̱³ju³ta³la³ Txa²wã¹sũ̱³na² ten³ki²nũ¹nhẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa². Jã¹nxe³nẽ³ke³la³te²kxai³la¹ Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²ki̱³ju³ta³la³ yũ³nẽ³lxa³ha²kxai³, hau³hau³kon³sxã³ Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txu¹jã¹nxe³sxã³ hxi²kan¹txi³ kãi³ki̱³sxa³ha²kxai³, nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². 15 Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xa² sa²yxo²ã³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, ĩ³xa̱n³ta³kxi²nẽ³lhxã³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² tĩh³na² wi¹tĩh³na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³la³ yũ³nẽ³lxa³kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹txi³ wain³txi³ ai³lhĩ̱³ki̱³sxa³wa². Nxe³ki̱³kxe³su²:
— Ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹xã¹. Nxe³ki̱³kxan²ti³, ko̱³nxe³te²lo³tẽ³ju³ta³la³ yũ³nẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa².
16 Kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— A³bra³ãu²ah³lãi³. Txa²wãn³txai²na² yxo²ĩ²sã¹lxi¹. Nxe³sa²te²sin¹jau³su², ha³lo²a² wi¹ju³ta² ũ³hũ¹nxa²lxa¹tu¹wi¹. Nxa²lxa¹ha²kxai³, wxãin²txi³ ũ³hũ², wxa²nẽ³kan²nxa²tãu³sin¹tãu³ãin²txi³ yxo²ha³kxa¹ ũ³hũ², nxe³nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³te²sa¹jau³su², sa²yxo²we¹nhũ¹nx2ta¹i¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, a²nũ²a² Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹tain¹tũ̱³ka̱³txain²txi³, ha³lo²a² wi¹ju³ta² ũ³hũ², Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²te²ki̱³na¹xain²txi³ ha³lo²a² wi¹ju³ta² ũ³hũ², nxe³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³, A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² txa²wã¹wĩ³nu²hũ̱³ya³nhẽ³ta¹hxai²hẽ¹la², jah¹lu¹tai²na² txa²nũ², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²sãn²te²su² ha²kxai³la². 17 Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— A³bra³ãu²ah³lãi³. A²nũ²a² nũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² ka³lxa¹khai¹nxe³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² ĩ³hen²ki¹nxain¹te³nah¹lxi¹: “A³bra³ãu²ah³lai²na² txa²wã¹wĩ³nu²hũ̱³ya³nhẽ³na³li¹.” Nxain¹tu¹wi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²we¹nha²sxã³, A³bra³ãu²ah³la² wẽ³sa² yũ²nxa³hĩ¹nu¹tai²na² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na², a²nũ²a² ya³lu²te²a² ka³te̱n³ti³hi¹ti², Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³kwa³na³kxai²nãn²tu̱³, a²yen³kxa² a²kxã³nxa² yũ³ti³he¹nxe²nxa³te²sa²tẽ³te² yen³kxa² kwẽn¹ta²kxai³ ĩ³yũ¹hi², nxe³jah¹lai²la¹wa². A²nxe³jah¹la² A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² yxo²ĩ²ta¹hxai²hẽ¹la². 18 Nxe³ain¹jau³xa²sa¹, A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² a²ẽ¹nãn¹jau³xa²sa¹:
— Wẽ³sa² we¹ta¹kxa² yũ³ti³hex1sa²nxa³xã¹. Na¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, Txa²wã¹sũ̱³na² kan²txi³ yxo²ĩ²sa²tẽ³a¹xã¹. A²ya³la³tu̱³, ha³lo²a² ĩ³ye³kxi²sa²ju³ta² ũ³hũ¹sa³tũ¹xã¹. A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ju³txan¹te²ka̱³ya̱³tu̱³, a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² a²wĩ³nu²hũ̱³te²lo³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² a²ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹te³nah¹lxi¹:
— Wxa²ne³kan²nxa²tãu³sin¹tãu³su² ka³lxa¹khaix1tũ̱³ka̱³txi³nãu³su² ya³nxa²tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai² yã¹nxe³jau³lxi³, A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 19 Jã¹nxe³jau³su², A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² nxe³te³nah¹lxi¹:
— Txai²na² yah³lon¹sa³nhã¹. Txa²nũ²ai²na² ya³lu²te²nũ³hũ̱³sa²na³na¹. Hxi²kan¹txi³ wẽ³sa³la³ we¹ti³hex1sa²nxa³nhã¹. Jã¹nxe³sxã³, txa²sxe³xa³ka³lxai²na² Sa²ra³ka³lxai²na² a³ka²lon¹khai¹nx2na³na¹. Hxi²kan¹ti³ wẽ³sa³la³ wẽ̱³nhẽ³txi³he¹xai¹nxa³xã¹. 20-21 Nxe³na¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, hãi¹nxe³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txai²na² kãin² yxo²ĩ²a¹tũ¹xã¹. Ĩ³wã̱³txa³nũ¹ha¹ju³ta³la³ yũ²nxa³xã¹. Ha³lo²ai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²we¹nha²sxã³ ĩ³ye³kxi²sa²ju³txai²na², a²ya³la³tu̱³ kãi³ũ¹sa³tũ¹xã¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³, hãi¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²kãi²no³ni², kãin² ĩ³sa²nẽn¹kxi², A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 22 Nxe³ain¹kxe³su², Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³yĩ¹lain¹te³nah¹lxi¹:
— A³bra³ãu²ah³lãi³. Yxo²ĩ²sa¹lxi¹. Sa¹nha²kxai³ wain³te²lo³txa²ha¹i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 23-24 A²nxe³jau³xu¹tai²na²:
— Wain¹te²lo³txa²ha¹i¹. Nxe³jau³xu¹tai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³sxã³, A³bra³ãu²ah³lu¹tain²txi³ ĩ³ye³kxi², txa²wã¹ki̱³na¹xain²txi³ ĩ³ye³kxi²nẽ³li², nxe³jau³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Hai³txi³ A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi²jau³su² ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Txa²wã¹ki̱³na¹xai²na²:
— Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²a¹xã¹. A²nxe³jah¹la² nũ̱³kxũn³txi³ Je³su²jah³la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² ya³lu²tãu³a¹ ka³ten³su² ĩ³sa²yxau³xi²ta¹hxai²hẽ¹na¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te² ki̱³na¹xai²na² yxo²ha³kxa¹ so¹lxi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wain³te²lo³tẽ³lhĩ̱³nx2na³la². 25 Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ Je³su²jah³la² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nẽ³ka³tu̱³, txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² a²wah³yu³ta² ũ³yho³hi²ki²nẽ³si¹jau³nũ³su² ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³, hã²wxãn³txa³tai²li²nũ¹ wain³te²lo³tẽ³si¹jau³nũ³su² ka³ten³su² ĩ³sa²yxau³xi²ta¹hxai²hẽ¹la².