3
Yxãn¹ta¹, wxãi²na² ĩ³wã̱³ti³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Ĩh¹nxet3sxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²li² a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txi³ ã̱³xa² ãn³sen³sai¹yhain¹sxã³, ã²la² ha³lo²a² wi¹ju³ta² yũ³tũ̱³ka̱³txi³sain¹sĩn¹ji¹? Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nhain¹ju³ta², ĩh¹nxe³ju³ta² ha³lo²a² wi¹ju³ta³lo³te³lhxã³ nain¹sĩn¹ji¹? Nxe³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, txai²na¹xai²na² sa²kxai³lu² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tu¹wa². Ti³he¹nxe²nxa³wa². Sũ̱³na² wãn³txa² yũ³ai¹nha²kxai³ kãin² ã³sen³sai¹yhain¹sxã³ wi¹ju³ta³lo³te³lhxã³ nain¹na³la². Wi¹ju³ta² a²hxi²kan¹khaix1nxe³ju³ta² nxe³te³nah¹lxi¹. A²wi¹lhĩ¹na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹ a²wãn³txi³khai³xa² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ũh³wxe³nũ¹yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
— Txa²wãn³txi³khai³xa² ĩ²ũ³sah¹lxi³sã²nhẽ³li¹. Nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ka³na³ki² te²a², Sũ̱³na² wãn³txai²na² sa²yxo²ã³sxã³ kãi³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nain¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²ã³nha²ti³hex1jah¹lo²sxa³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³tu̱³ jau³xa² so¹lxi³ e³jah¹lai²la¹wa². Ki³han³jah¹lo²sxa³wa². Nxe³ha²kxai³, yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ki³han³kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³, Txa²wã¹sũ̱³na² ki³han³ti³hex1nxe³hĩ̱³nx2nxa³wa². Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³nu² Ĩ³nxai²na² ĩ³ye³in¹kxai²nãn²tu̱³, wain³jau³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³te²si¹lxi¹. Nĩ¹nha²kxai³, wxa²wai³nĩn¹ju³ta², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ e³lxah²lxi³tu¹wi¹. Te²yã¹nxe³sxã³, Sũ̱³na² wãn³txai²na² wain³txi³ e³xa³ki³lxo³nxe³nxain¹kxan²ti³ wxa²wãn³txa² e³in¹jau³xan²tu̱³ e³lẽ³na¹ wain³txi³ e³in¹tu¹wi¹.
Ta¹hxai²hẽ¹la².
Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², a²nũ²a² yuh³xai²nãn¹te²a² ko̱³nha²nxa³jau³su² ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, wi¹lhĩ̱³nx2na³li¹. Hãi¹nxe³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² wain³ju³ta² wã²nxũ̱h¹ ã³sai¹txi³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ wi¹ wxa²ye³ka¹tai¹nhĩ̱³ki̱³tã³li¹. Ki̱³sa²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² ã³nhxi²nũ¹nũ³hĩ̱³ki̱³tã³li¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³kxa² yo³lha³ ĩ³wai¹tẽ³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² wain³txi³ kãi³ũ¹nhẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wi¹. Nxe³hĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹, txa²wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xai¹na¹jau³xa²sa¹:
— Ta̱¹wi¹. Wain³txi³ kãi³jah¹lo²su² na³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹, wain³txi³ kãi³jah¹lo²su² ha²kxai³, txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² kãi³ki̱³ju³ta² wain³txi³ wã²nxũ̱h¹ a̱in³nha²sxã³ kãi³ki̱³kxa² yã¹nxe³sxã³ ĩ³yĩ¹li²xai³nẽ³lha²kxai³, nxe³jah¹lo²su² na³li¹. Nxe³ai¹nhĩ̱³na¹wa².
Nxe³nxa²ha¹te¹, a²nũ²a² ã̱³xa² ko̱³nha²nũ³nxa³jah¹la² e³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² kãi³ki̱³ju³ta² sa²yxo²ã³nha²sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹kãi³ju³ta² sa²yxo²we¹nha²sxã³ wi¹ kãi³ju³ta² wã²nxũ̱h¹ ã³sai¹txi³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ wi¹ wxa²ye³ka¹tai¹nhĩ̱³ki̱³tã³li¹. Ki̱³sa²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² wxi²kin³ti³to³ti³hit1sĩ̱³ki̱³tã³li¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, sa²yxo²ã³nha²sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ a²yoh³la³ Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³te²lo³sxã³ ĩ³yĩ¹li²nẽ³lhĩ̱³te²la¹xã¹? A²nũ²a² ã̱³xa² ko̱³nha²nxa³jah¹la² ai¹nhĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³jau³su²:
— Ko̱³nxe³ti³ kãi³a³sah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² wxi²kin³ti³to³ti³hit1sĩ̱³ki̱³tã³li¹. Ju¹ta² wi¹lhĩ̱³nx2na³li¹. Jã¹nxe³jau³xai²na² Pau²lah³lai²na² ĩ³tih³nxe³nẽ³jau³xai²la¹i¹. A²nũ²a² ka³na³ki² ko̱³nha²nxa³te²a² ĩ³ki³ha¹kxi²sai¹nhxai²na²hẽ³la². Yxãn¹ta¹, ĩ³wa²lũ³xai¹na¹te³nah¹lxi¹:
— Ã³ne³wxe³ti³he¹yxah³lxa³lxi¹. Yah³lxi¹nha²kxai³ e³yah³lxi¹lxi¹. A²ya³la³tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³te²lo³sxã³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³tu¹wi¹. Ju¹ta² wain³na³li¹. Nxe³ai¹nhĩ̱³na¹wa².
A²nũ²a² wi¹lhin¹khaix1te²la³ yũ²nxa³jau³su²
Hãi¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta³lot3sxã³ yxau²xai³ki̱³tã³la². Txa²nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²na², hai³txi³ a²nũ²a² ã̱³xa² ã³sen³sai¹ain¹sxã³ wi¹lhin¹sĩn¹nxa³wa². Nxe³sxã³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txain²txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta³lot3sxã³ yxau²xai³li², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txain²txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta³lot3sxã³ yxau²xai³li², nxe³ki̱³tã³la². 10-11 Nxe³ju³ta², Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² nxe³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² wain³txi³ kãi³te²la³ yũ²nxa³wi¹. A²nũ²la³ Txa²wã¹sũ̱³na² a³la³kxi²te²la³ yũ²nxa³wi¹. “Txa²wã¹sũ̱³na² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ti³ten³sa³nhã¹.” Nxe³te²la³ yũ²nxa³wi¹. Nx2na³li¹.
12 A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ Sũ̱³na² ã³na¹ain¹sxã³ ã³ta³lo³ta³wxe³ain¹na³li¹. A²yxo²ha³kxa¹ o̱³nai¹nxa³wi¹. Wi¹kãi³te²la³ ka³na³ka³na³te² he³la³ko³ yũ²nxa³wi¹.
13 A²nxe³tũ̱³ka̱³txa² yxo²ko̱³nxe³ti³ ĩ³ye³sxã³, a²nũ²a² ã̱³xa² ya³lu²ti³hi¹jau³xa² so¹lxi³ e³ain¹na³li¹. Ain¹sxã³, ha³tin³ti³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³ye³sxã³ ĩ³ki³ha¹ki², txih³xa² ko̱³nxe³te²a² a²wxi²yau³xa² ĩ³ya²lu¹tẽ³kxa² yã¹nxe³sxã³ tũ̱¹ka̱³txai²na² e³jau³xa² ĩ³ya²lut1si¹nhẽ³jau³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³i², nxe³tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³li¹.
14 A²nũ²a² ã̱³xa² kãin² yxo²kwĩn¹kxi²ti³hi¹khai¹nxe³sxã³ khãuh³lxa³ti³hi¹jau³xa² so¹lxi³ ko̱³nxe³te²lo³jau³xa² so¹lxi³ e³tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³li¹.
15 Hãi¹sxã³, a²nũ²a² ã̱³xa² khãuh³lxa³ti³hi¹ti², ĩ³su²lhã³i², nxe³yhu¹si¹hain¹jau³su² so¹lxi³ yxau²xai³lain¹na³li¹.
16 Nxe³ha²kxai³, a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³sun²tã¹hxa³ti², ĩ³khãuh³lxa³txi², nxe³yhu¹si¹hain¹jau³su², yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³li¹.
17 Nxe³ha²kxai³, hai³txi³ ĩ³hãu²no³ti³hi¹tẽ³ju³ta³la³ yũ²nxa³ha²kxai³,
18 Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ yxo²o²lxa³sxã³ yuh³lxi²nxa³ha²kxai³, nxe³tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³li¹.
Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
19 Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txai²na² ĩ²so¹sxã³, ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹jau³xai²na², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ha³lo²a² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Nxe³ha²kxai³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txain²txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³yxau²xai³li², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xain²txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³yxau²xai³li² nxe³te²jai¹ti²tu³wa². Nxe³ha²kxai³, nxe³jau³xai²na² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³lhxã³ ĩ³tih³nxe³nẽ³kxe³su² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² hxi²kan¹txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³yon²ta³kxi²nha²hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Hãi¹nxe² te²ki̱³na¹xai²na² yxo²ha³kxa¹, Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²xai³nẽ³ju³ta³nũ³lot3sxã³ yxau³hĩ̱³ki̱³tã³la². Jã¹nxe³nẽ³si¹jau³su², wãn³txai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². 20 Yxãn¹ta¹:
— Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² yã¹nxe² kãi³a¹tũ¹xã¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wain³te²la³ ĩ³yĩ¹li²sa³txai²lã¹. Nxe³ki̱³kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³, hai³txi³ nxe³ki̱³jau³xai² yã¹nxe³jau³la³ Txa²wã¹sũ̱³na² wain³te²la³ ĩ³yĩ¹li²nẽ³ju³ta³la³ yũ³hĩ̱³nx2nxa³wa². Ka³na³ka³na³te² ki̱³na¹xai²na² te²he³la³ko³ nxe³nẽ³ju³ta³la³ yũ³hĩ̱³nx2nxa³wa². Yuh³xai²nãn¹te² ki̱³na¹xai²na² hxi²kan¹txi³ Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² yã¹nxe³sxã³ kãi³ki̱³sxa³wa². Hãi¹nxe³sxã³, txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³nha²si¹nhẽ³jau³nũ³su², Moi³se²ah³lu¹tai²na² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la².
Wain³te²lo³tẽ³jau³su²
21-22 Yxãn¹ta¹, a²hĩ¹nai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wain³te²lot3sxã³ ĩ³yĩ¹li²nẽ³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³na³la². Nxe³ju³ta²sa¹. A²nũ²a²:
— Je³su² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²a¹xã¹. A²nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² wain³te²lo³kah³lo²su² hĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³jau³su², Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ain¹tũ̱³ka̱³txa² hãi¹nxe³tũ̱³ka̱³txa² whãi²na¹, Sũ̱³na² wain³te²lo³tũ̱³ka̱³txi³su² hĩ̱³nx2na³la². A²nxe³ju³ta², a²hĩ¹nai²na² wain³te²lo³tẽ³ju³ta³nũ³ai²na², Moi³se²ah³lu¹tain²txi³ a²kxã³nxa² ĩ³ye³yxo²nũ¹ni², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² a²wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txain²txi³ a²kxã³nxa² ĩ³ye³yxo²nũ¹ni² ain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, kxã³nãu³u¹tai²nãn¹jau³xa² Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xau³hxai²tẽx1tã² hxi²kan¹txi³ sa²yxo²we¹ki̱³jau³sxa³wa². Nxe³ki̱³kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³, Je³su²jah³la² yxo²ĩ²te²su² te²a², Sũ̱³na² wain³te²lo³tai¹nhĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹:
— Je³su²jah³la² yxo²ĩ²nxa³xã¹. Nxe³te²su² kxai²lẽ¹. Wain³te²lo³kah³lo²su² ti³he¹nxe³hĩ̱³nx2nxa³wa². Sũ̱³na² ĩ³wai³ki²sa²so¹nẽ³tĩh³na² hãi¹nxe² ka³na³ka³na³tĩh³no²su² hĩ̱³nx2na³la². 23 Txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² yxo²ha³kxa¹ ĩ³lxi³thin¹ki̱³sxa³wa². Nxe³ha²kxai³, Ju³te²an¹jah¹lain²txi³ Ju³te²an¹te²sxa³jah¹lain²txi³ a²wã³kon³ye²ki̱³te²ki̱³na¹lxa³ yũ³ki̱³sxa³wa². Ki̱³sxa³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹ju³khai³xa² yã¹nxe² ã³nhau³kon³ki̱³te²la³ yũ³ki̱³sxa³wa². A²yxo²ha³kxa¹ kãin² ta̱u³ton³ki̱³tã³la². 24 Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ thã̱i³ti³la² wi¹lhin¹jah¹lo²su² tãu³a¹, kwa²hãi¹nxe² a³lxi²khai¹nxe³nẽ³jau³su² wain³te²lo³tẽ³na³la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² sa²wa²su¹tẽ³lha²kxai³, Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² sa²kxai³lu² wain³te²lo³tẽ³na³la². Hai³txi³ txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² wi¹kãi³ki̱³ju³ta³la³ yũ³ki̱³sxa³wa². Nxe³ha²kxai³:
— Wi¹kãi³tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³na¹. Nxe³ha²kxai³ ũ³yho³hai¹na¹jau³su² wain³te²lo³tai¹na¹xã¹. Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ nẽ³lai¹nhĩ̱³nx2nxa³wa². Yxãn¹ta¹, kwa²hãi¹nxe² a³lxi²nẽ³jau³xa² so¹lxi³ wain³te²lo³tẽ³na³la². 25 Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³a² Je³su²jah³la² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nẽ³lha²kxai³, ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³tu̱³, yxo²ĩ²te²su² te²ki̱³na¹xai²na² so¹lxi³ sa²wa²sut1sxã³, txa²wã¹ĩ³lxi³thin¹ki̱³sxa³ju³ta² sa²wa²su¹tẽ³na³la². Jã¹nxe³si¹nhẽ³jau³nũ³su², a²wain³ju³khai³xa² wxa²ye³kat1si¹nhẽ³jau³nũ³su², Je³su²jah³la² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹ txa²wã¹si³kxã³nãu³u¹tai²na² yxau²xai³sa²tẽ³jah¹lo²su² tãu³a¹ nxe³nha²te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² kxãn³su² ko̱³nxe³ti³ kãi³ai¹nhxai²na²hẽ³na¹. Nain¹kxe³su² kwa² sa²wa²su¹tai¹na¹ju³ta² yũ²nxa³lho³na¹. Yan¹nãu³a¹ Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²hĩ¹na¹ ĩ³lxa³thi¹nai¹nxa³ju³ta² sa²wa²su¹tũ¹hain¹ju³ta³nũ³a² yũ³tu¹wi¹. Nxe³ju³ta²nũ³a² wah³nxe³sã²na¹tũ¹xã¹. Ya³nãn³ta³ki²la² jah¹lo²sa¹xã¹. Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ẽ¹nãn¹jau³su², ta¹hxai²hẽ¹la². 26 Yxãn¹ta¹, a²hĩ¹nai²na² txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² sa²hau³ko³tẽ³na³la². Nxe³ha²kxai³:
— Sũ̱³nu²na¹xai²na² wain³jah¹lo²sa¹xã¹. Nxe³jau³xain²txi³ wxa²ye³ka¹tẽ³lha²kxai³:
— “A²nũ²a² Je³su²jah³la² yxo²ĩ²sa²na³na¹.” A²nxe³te²su² kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³nu²na¹xai²na² wain³te²lo³ta¹xã¹. Nxe³jau³xain²txi³ wxa²ye³ka¹tẽ³lha²kxai³ nxe³nẽ³na³la². A²nxe³ju³tai²na² Sũ̱³na² a²wain³ju³ta² wxa²ye³kat1si¹nhẽ³jau³su² Je³su²jah³la² wxã³ta¹hxai²hẽ¹la².
27-28 Nxe³ha²kxai³, yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² hxi²kan¹txi³lo³nha²sxa³ ĩ³wi¹lhin¹si¹nhẽ³jau³nũ³su² e³hĩ̱³ki̱³sxa³wa².
— Wã²nxũ̱h¹ o²la³kxi²sxã³ wi¹kãi³jah¹lo²sa¹i¹. Nxe³ki̱³jau³nũ³su² yũ³hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² hxi²kan¹txi³ sa²wai³wait3sxã³ wi¹kãi³hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Hxi²kan¹txi³ Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xu¹tai² yã¹nxe³sxã³ wi¹kãi³hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Nxe³ki̱³kxe³su²:
— Sũ̱³na² wain³te²lot3sa²ju³ta² ten³sa³nhã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, hãi¹nxe³sxã³, Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nẽ³ju³ta² yxo²ĩ²ki̱³jau³su² wain³te²lo³tẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Ki̱³sa²kxai³, hxi²kan¹txi³ ĩ³kãin²ti³nha²sxã³ e³hĩ̱³ki̱³sxa³wa². 29 Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ka³na³ka³na³jah¹lai²la¹wa². Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txain²txi³ Sũ̱³nu²lo̱³jah¹lo²su² ha²kxai³, a²nũ²a² yuh³xai²nãn¹te²a² a²wã³kon³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² a²yxo²ha³kxain²txi³ Sũ̱³nu²lo̱³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹lai²la¹wa². 30 Txa²wã¹sũ̱³nai²na² ka³na³ka³na³jah¹lai²na² wain³te²lo³tẽ³ju³ta², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txain²txi³ Je³su²jah³la² yxo²ĩ²jau³nũ³a² so¹lxi³ wain³te²lot3sa²kxai³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² a²yxo²ha³kxain²txi³ Je³su²jah³la² yxo²ĩ²jau³nũ³a² so¹lxi³ wain³te²lot3sa²kxai³, nxe³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². 31 Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³:
— Je³su²jah³la² yxo²ĩ²a¹xã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xu¹tai²na² sa²yxo²wa²ya̱t1sĩ̱³ki̱³sxa³wa². A²ya³la³tu̱³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² wain³txi³ e³kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xu¹tai² yã¹nxe³sxã³ wi¹wi¹nxe² kãi³hĩ̱³ki̱³tã³la², Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ta².