2
Sũ̱³na² ko̱³nxe³te²lo³sxã³ ĩ³yĩ¹li²jau³su²
Nxe³ha²kxai³ txa²ya̱³lxa³nãu³ ĩ³nxai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². A²nũ²a² ã̱³xa² ko̱³nxe³te²la³ ĩ³yĩ¹li²yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ã̱³xa² ko̱³nxe³te²la³ ĩ³yĩ¹li²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ã̱³xai²na² ĩ³yĩ¹li²yah³lxin¹kxa² yã¹nxe³sxã³ wã²nxũ̱h¹ kãi³yah³lxi¹lxa². Nxe³sxã³ a²ya³la³tu̱³ wã²nxũ̱h¹ te²yã¹nxe³sxã³ ko̱³nxe³te²la³ ĩ³yĩ¹li²nhyah¹lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² ĩ³tih³nxe³nx2ta¹te¹ni²tu³wa². Nxe³ha²kxai³, te²yã¹nxe³sxã³ kãi³ain¹tũ̱³ka̱³txa² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² wã²nxũ̱h¹ a̱in³nha²sxã³ kãi³ain¹kxa² yã¹nxe³jau³nũ³su² ĩ³yĩ¹li²xai³ain¹tu¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wain³txi³ a̱in³nha²jah¹lai²la¹wa². Nxe³ha²kxai³ jah¹lai²na² ko̱³nxe³te²la³ ĩ³yĩ¹lain¹kxan²ti³ wain³txi³ ĩ³yĩ¹lai¹nhĩ̱³nx2na³la². Ju¹ta² wain³na³la². Nxe³ju³tai²li² a³la³kxi²ki̱³tã³la². Yxãn¹ta¹, wxãi²na² a²nũ²a² ã̱³xa² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹lain¹yah³lxin¹kxa² yã¹nxe³sxã³ kãi³yah³lxi³hxai¹nhẽ³la². Yah³lxi¹nha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³te²lo³sxã³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³kxa²ya̱n³ti³su², hxi²kan¹txi³ aun³yah³lxan³kxa²ya̱n³ti³su² ye¹nx2ta¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹khai¹nxe², thã̱i³ti³la² wi¹lhi¹ni², ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² wxãi¹ta² ĩ³xa̱n³ta³kxi¹nx2ti³xa³i² nxe³ya³nx2ti³jah¹lai²la¹wa². Nxe³nx2ti³ju³ta² sa²hã³nxẽ¹kot3jah³lxi³txa³hẽ¹la²:
— A²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² ãn³ta³lo³ta³wxe³sxã³ ã³na¹ain¹sxã³ ã³yxo²o³tũ¹sain¹txai²lã¹. Nxe³jau³su², Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹ya³nx2ti³na³la². Jau¹xai²na² a³la³kxi²nhyah¹lxin¹ta²lu¹wa². Yxãn¹ta¹, ã³ne³wi¹xa³sxã³ ã³ne³toh³yxa³sxã³ ah³lxi³to³hxa³lxa². Yah²lxan³kxe³su², yxan¹nãu³a¹, Txa²wã¹sũ̱³na² wain³txi³ wã²nxũ̱h¹ a̱in³nha²sxã³, txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² ĩ³xa̱n³ta³kxi², wã²nxũ̱h¹ kãi³ki̱³kxa² yã¹nxe³sxã³ ĩ³yĩ¹li²xai², nxe³nẽ³tu¹wa². Nxe³nẽ³lha²kxai³, hĩ¹na² ã³ne³to³yhah²lxan³kxai²nãn²tu̱³, yah³lxin¹kxa² yã¹nxe² yxan¹nãu³ai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³te²lo³sxã³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³tu¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³yho³hi²nẽ³ju³ta³nũ³a², a²nũ²a² wã²nxũ̱h¹ kãi³ki̱³kxa² yã¹nxe³sxã³ ũ³yho³hi²xai³nẽ³tu¹wa². Nxe³ju³ta², a²nũ²a² ha³lo²a² wi¹ju³ta² so¹lxi³ wi¹kãi³sxã³ yxau²xai³kxai²nãn²tu̱³:
— Sũ̱³na² ka³te̱³na² wi¹ti³hit1sa³txai²lã¹. Sũ̱³na² sa²nẽn¹ki²sa³txai²lã¹. Nxe³jau³su², yxau²xai³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ ũ³yhen³kxi²kah³lo²su² hĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ã̱³su² kxai²nãn²tu̱³:
— Te³na¹jau³xa² so¹lxi³ kãi³a¹tũ¹xã¹. Sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹txã³lho³na¹. Hãi¹nxe³sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹tũ¹xã¹. Nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³tan¹te²kxa²ya̱n³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³xa̱n³ta³kxi²sxã³ khãuh³lxa³txi³sxã³ ĩ³wai¹tain¹kah³lo²su² hĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxa¹jau³su², a²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Hi²sen³su² khãuh³lxa³ti³hi¹tain¹tu¹wa². Nxe³ju³ta²sa¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhait1sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³te²a² kãin² khãuh³lxa³ti³hi¹tai¹nha²kxai³, te²u¹jã¹nxe² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txa² ã³nhait1sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³te²a² yxo²ha³kxa¹ khãuh³lxa³ti³hi¹tain¹nũ³nha²kxai³, nain¹tu¹wa². 10 Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² wi¹kãi³tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ka³li³hain¹sxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhait1sxã³ wi¹kãi³te²a² kãin² wxi²kin³ti³to³ti³hi¹ti², kãin² ĩ³sa²nẽn¹kxi², kãin² wxa²hãu²no³ti², ain¹tu¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txa² ã³nhait1sxã³ wi¹kãi³te²a² a²yxo²ha³kxa² sa²kxai³lu² wxi²kin³ti³to³ti³hi¹tũ³ni², ĩ³sa²nẽn¹kxi²nũ³ni², wxa²hãu²no³tũ³ni², ain¹tu¹wa². 11 Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² wã²nxũ̱h¹ a̱in³nha¹tũ¹xã¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, ko̱³nxe³ti³ kãi³te²a² khãuh³lxa³ti³hi¹ti², wi¹kãi³te²a² wxi²kin³ti³to³ti³hi¹ti², ha³na³ka³lxi³ jau¹xai² yã¹nxe³jau³xa² so¹lxi³ ĩ³yĩ¹li²xai³lai¹na¹tũ¹xã¹. Hai³txi³ jau¹xai²na² sa²yat1sxã³ ĩ³yĩ¹li²ha¹ju³ta³la³ yũ³jah¹lo²txã³xã¹. Nxe³te²ju²hẽ³la².
12 Nxe³ju³ta², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³tih³nxain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A²nxe³tũ̱³ka̱³txa², ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² khãuh³lxa³ti³hi¹tain¹tu¹wa².
— Moi³se²ah³la² wãn³txa² ã³ne³to³hai¹nxa³xã¹. Nxe³ha²kxai³, wãn³txai² yã¹nxe³sxã³ khãuh³lxa³ti³hi¹ta¹tũ¹xã¹. Sũ̱³na² nxe³hĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txa², hai³txi³ Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³tih³nxe³tũ̱³ka̱³txi³su² ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxai²nãn²tu̱³:
— Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² ã³ne³to³yhah³lxi³to³hxai²nxã³nhẽ³li¹. Nxe³jau³la³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³tih³nxain¹te²sxa³yu²hẽ³la². Nain¹kxan²ti³ kwa² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxe³su² ain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² hxa³nai¹nhĩ̱³nx2na³la². 13 Nxe³ha²kxai³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³tih³nxe³nẽ³jau³xa² sa²yxo²we¹ki̱³sxa³kxe³su², kwa² txa²wã¹ne³nxẽ³na² so¹lxi³ ne³ka²ki²ki̱³kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wain³te²lo³tẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa². Yxãn¹ta¹, wãn³txai² yã¹nxe³sxã³ kãi³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² wain³te²lo³tẽ³ju³ta³nũ³a² yũ³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². 14 Jã¹nxa¹jau³su², a²nũ²a² ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txa² Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² yũ²nxa³ha²kxai³, a³la³kxi²nha²tũ̱³ka̱³txi³sxa³wa². Nain¹kxan²ti³, a²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ a̱in³nha²sxã³:
— Wain³na³na¹. Nxe³jau³su², Moi³se²ah³la² wãn³txa² yã¹nxe³sxã³ kãi³ain¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te² wãn³txa² a³la³kxi²nha²te²hũ̱³nxe² sa²yxo²wet1sxã³ yxau²xai³lai¹nhĩ̱³nx2na³la². 15 Ain¹ju³ta² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxai²nãn²tu̱³, a²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³tih³nxe³nha²:
— Wai³nxa³xã¹. Nxe² wi¹kãi³ain¹kxai²nãn²tu̱³, a²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ wi¹lxo³ki²nha²:
— Wi¹na³na¹. Nxe² ai³ai¹nhĩ̱³nx2na³la². Ai¹nha²kxai³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² a²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ yũ³kxa² yã¹nxe² kãi³yxau²xai³lain¹tũ̱³ka̱³txai²la¹wa². 16 Txai²na¹xai²na² Pau²lah³lo²na¹xai²na² a²hĩ¹nai²na² wãn³txa² wi¹jau³xa² tah²yau³xa² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³tih³nxai¹nhxai²na¹hẽ³la². Nxe³ai¹na¹jau³xai² yã¹nxe³sxã³, yxan¹nãu³a¹ sa²kxai³lu² Je³su² Kris²tu³jah¹la² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³wet1sa²so¹sxã³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yĩ¹li²xai³nẽ³tu¹wa². Nẽ³lha²kxai³, txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² a²hĩ¹nai²na² a²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ hãi³a² ĩ³ye³kxi²nha²ki̱³jau³xa² ha³ta̱³nxãn²txi³, Je³su²jah³la² wain³txi³ wã²nxũ̱h¹ a̱in³nha²sxã³ ĩ³yĩ¹li²xai³nẽ³tu¹wa².
Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² ĩ²ain¹jau³su²
17-18 Nxe³nxa²ha¹te¹, wxãi²na² sa²kxai³lu² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² ne³ka²ki²sah¹lxi³hẽ¹la².
— Txai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sa¹i¹. Yah³lxi³hxai¹nhẽ³la². Yah³lxin¹ka³tu̱³:
— Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² a³la³kxi²nha¹xã¹. Na¹ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹ti³hit1sa³tũ¹xã¹. Txa²nũ̱³ka̱³txai²na² so¹lxi³ Txa²wã¹sũ̱³na² Sũ̱³ni¹khaix1tũ̱³ka̱³txi³sa¹xã¹. Sa³ha²kxai³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² ĩ²ta³lu²na¹xã¹. Na¹ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ te³nain¹jau³su² wi¹la³la³kxi², ha³lo²a² wain³khai¹nxe³ju³ta² so¹lxi³ hxi²kan¹txi³ ĩ³hau³kot3so², na¹xã¹. Yah³lxi³hxai¹nhẽ³la². 19 Yah³lxin¹ka³tu̱³:
— Ju³te²an¹jah¹lo²sa¹xã¹. Nxe³na¹ha²kxai³ a²nũ²a² ha³lo²a² wi¹ju³ta² a³la³kxi²nxa³te²su² te²a², ye³han³te²hũ̱³sxã³ yxau³te²su² te²a², ha³lo²a² wi¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³te²hũ̱³jah¹lo²sa¹xã¹. Te²yã¹nxe³sxã³, a²nũ²a² Sũ̱³na² tĩh³na² ĩ²xa³te²su² te²a², ka³nxah³tãu³a¹ ai³te²hũ̱³te²su² te²a², sa²ha²te¹kxe³hũ̱³sxã³ sa²hau³ko³te²hũ̱³jah¹lo²sa¹xã¹. 20 Na¹ha²kxai³, a²nũ²a² nxũ²kwa̱i³wa³sã³sãn³te²su² te²a², ĩ³wai³ki²so¹te³lhxã³ ĩ³tih³nxe², te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² Sũ̱³na² tĩh³na² wẽn³sũ̱³sxã³ hxi²ka̱u³ka̱un³te²su² te²a² ĩ³tih³nxe², nxe³jah¹lo²su² na¹xã¹. Na¹ka³tu̱³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² wa̱n³txa² a³la³kxi²nha²ta³lu²na¹xã¹. Na¹ha²kxai³, ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta² a³la³kxi²ta³lu²ni², Sũ̱³na² wãn³txi³tu̱³ a³la³kxi²ta³lu²ni², nxe³jah¹lo²su² na¹xã¹. Yah³lxi³hxai¹nhẽ³la². 21 Yah³lxin¹ta¹, kwa² a³la³kxi²ki³lxo³nhyah¹lxi¹lxa². A²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³tih³nxe³yah³lxi³hxai¹nhẽ³la². Yah³lxin¹ta¹, te²yã¹nxe³sxã³ ĩ³tih³nxe³nhyah¹lxi³hxai²nxã³nhẽ³la². Ya³nx2ta¹wa². Jã¹nxe³yah³lxin¹kxe³hũ̱³nxe²:
— Kãi³sa²no¹ki²yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. A²nũ²a² ã̱³xa², yah³lxi³hxai¹nhẽ³la². Yah³lxin¹kxan²ti³, a²nũ²a² ã̱³xa² yen³kxa² kãi³sa²no¹ki²yah³lxi³hxai¹nhẽ³la². Ya³nx2ta¹wa². 22 Jã¹nxe³yah³lxin¹kxe³hũ̱³nxe²:
— Ã̱³xa² sxe³xa³ka³lxa² ĩ³wa³ni̱³lon³kxah¹lxi³txa³hẽ¹li¹. A²nũ²a² ã̱³xa² yah³lxi³hxai¹nhẽ³la². Yah³lxin¹kxan²ti³, ã̱³xa² sxe³xa³ka³lxa² ĩ³wa³ni̱³lon³kxah¹lxi³hxai¹nhẽ³la². Ya³nx2ta¹wa². Jã¹nxe³yah³lxin¹kxe³hũ̱³nxe²:
— Sũ̱³nu²su² ki³lxo³te²a², a²nũ²a² hxi²ka² we¹kxe³su² te²a² yxo²kwĩn¹kxi²sa³nhai¹. Yah³lxi³hxai¹nhẽ³la². Yah³lxin¹ta¹, a²yen³kxa² Sũ̱³nu²su² ki³lxo³te²a² sxa³thĩ³nãn¹te² yen³kxa² kãi³sa²no¹yah³lxi³hxai¹nhẽ³la². Nxe³ju³ta² wai³nxa³wa². Sũ̱³nu²su² ki³lxo³te²ain²txi³ ko̱³nxe³thi¹ni², a²yen³kxa² sxa³yain¹te² yen³kxain²txi³ sa²hẽt1sa²kxai³ ko̱³nxe³thi¹ni², te²ju²hẽ³la². Ya³nx2ta¹wa². 23 Hãi¹nxe³kxe³hũ̱³sxã³:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² a²wa³kxẽ³nũ̱³ka̱³txi³su² na¹xã¹. Yah³lxin¹jau³su², kãin²ki³lxo³nha²sxã³ e³yah³lxi³hxai¹nhẽ³la². Yah³lxin¹ta¹, sa²yxo²ã³yah³lxi³hxai¹nhẽ³la². Yah³lxi¹nha²kxai³, a²nũ²a² ã̱³xa² sa²kxai³lu², wxa²ko̱³nxe³ti³, kãi³yain¹yah³lxin¹ju³ta² ĩ²nx2tain¹ka³tu̱³, wxãi²nãn²ta³, ko̱³nxe³te²lo³txa²lxai¹nha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³nain²txi³ ko̱³nxe³te²lo³tai¹nha²kxai³, nai¹nhĩ̱³nx2na³la². 24 Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³xau³hxai²tẽx1ta³la³ te³nah¹lxi¹:
— Txai²li² Sũ̱³nu¹na¹xai²na² e³a¹wi¹. A²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txa² ko̱³nxe³te²lot3sa²sxã³ ĩ³ye³kxi²sa²na³li¹, wxãi²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³yain¹yah³lxi¹nha²kxai³lu¹. Txa²wã¹sũ̱³na² ta¹hxai²hẽ¹la².
25 Wxa²yu³ta² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³syah¹lxi¹lxa². Yah³lxi¹nha²kxai³:
— Ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹sa²kah³lo²sa¹xã¹. Sa³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²nũ̱³ka̱³txi³khai³su² ĩ³yĩ¹li²nha¹xã¹. Yah³lxi³ta¹hxain¹ti³ai¹ti²tu³wa². Yah³lxin¹kxe³su², Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²ya³la³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²nũ̱³ka̱³txi³khai³su² hĩ̱³nxa¹lxa². Yxãn¹ta¹, sa²yxo²ã³yah³lxin¹kxai²lẽ¹. Ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nx2ti³xa³ka̱³lhũ̱³nxe², Sũ̱³na² a²nũ̱³ka̱³txi³khai³xa² ĩ³yĩ¹li²nhyah¹lxan³ka̱³lhũ̱³nxe² yxau²xai³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². 26 Jã¹nxe³jut3su², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³su² te²a² ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha²kah³lo²su² te²sxa³jai¹ti²tu³wa². Nain¹kxan²ti³, a²nxe³jah¹lai²nãn²tu̱³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹tain¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wi¹lĩ²ai¹nhĩ̱³nx2na³la². Ain¹sxã³:
— Jah¹lai²na² ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha²kxe³hxũn¹jah³lo²su² na³na¹, txai²lã¹. Txa²wã¹sũ̱³na² ai¹nhĩ̱³nx2na³la². 27 Nxe³sxã³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na², Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ti³jau³xa² yũ², ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha², yah³lxin¹kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³, wãn³txai²na² sa²yxo²ã³yah³lxi³hxai¹nhẽ³la². Yxãn¹ta¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tu̱³ka̱³txi³nãu³xai²lẽ¹. Ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nhai¹nxa³kxan²ti³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹tain¹tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³la². Nxe³ain¹jau³su², wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txai²na² wxa²ye³ka¹txa²lxai¹nhĩ̱³nx2na³la². 28 Jã¹nxa¹jau³su², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³khai³su² jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, sa²wai³wait3sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²wet1sxã³ yxau²xai³jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³la². Nxe³ha²kxai³, a²nũ²a² kwa² txa²wã¹ye³na² ĩ²yhu¹sxã³:
— Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³hũ̱³na³na¹. A²nxe³ki̱³kah³lo²su² nxe³nha²ye²kxan²ti³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³khai³su² jah¹lo²su² ta̱³nxa², ã̱³lxi³jah¹lo²su² ta̱³nxa², nxe³hĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³sxã³, kwa² txa²wã¹wã²lai²na² so¹lxi³ ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha²sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³lxa² ĩ³yĩ¹li²nha²jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, a²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ sa²yxo²we¹txa³kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³khai³su² jah¹lo²la³ ti³hex1hĩ̱³nx2nxa³wa². 29 Yxãn¹ta¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³khai³su² jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²wet1sxã³ yxau²xai³jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³la². A²nxe³jah¹la² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² sa²yxo²we¹ti³hi¹kah³lo²su² hĩ̱³nx2na³la². Hxi²kan¹txi³ Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ti³jau³xu¹tai²na² sa²yxo²we¹ti³hi¹tẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa², nxe³ha²kxai³la². Jã¹nxe³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²wet1sxã³ yxau²xai³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³sa²nẽn¹kxi²kah³lo²su² hĩ̱³nx2na³la². Hai³txi³ a²nũ²a² yuh³xai²nãn¹te²a² ĩ³sa²nẽn¹kxi²kah³lo²su² hĩ̱³nx2nxa³wa².