15
ónxũ²kwa̱i³lxũ¹nũ³nyhu¹ki̱³jau³su²
Txa²wã¹ki̱³na¹xai²nãn²tu̱³, Je³su²jah³la² yxo²ĩ²khai¹nxe³ha²kxai³ Sũ̱³na² wãn³txai²na² wain³txi³ sa²yxo²we¹kxe³su² ko̱³nha²ki̱³sa²kxai³ nxe³te²ki̱³na¹xai²nãn²tu̱³:
— A²nũ²a² ã̱³xa² Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ha²kxai³ yxãn¹ta¹ Sũ̱³na² wãn³txai²na² wain³txi³ sa²yxo²we¹kxe³su² ko̱³nhai¹nxa³xã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ ã³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nũ³yha³sain¹yah³lxi³hẽ¹la². Nxe³ki̱³kxe³su²:
— Txai²na² so¹lxi³ ĩ³ka³li³ha¹tũ¹xã¹. Ya³sah¹lxi³txa³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, txa²wã³tã̱³xa² ĩ³ka³li³hi², ĩ³wi¹lhin¹ti³hi¹ti², nxe³si¹hain¹ki̱³jau³nu³su² ã³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nũ³yha³sain¹yah³lxi³hẽ¹la². Je³su²jah³la² yxo²ĩ²kãi²non³txai²la². Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe², Je³su²jah³la² yxau²xai³la³nhẽ³ju³tau³hxai²tẽx1tã², hai³txi³:
— Txai²na² so¹lxi³ ĩ³ka³li³sa³txai²lã¹. Nxe³jau³su², yxau²xai³la³nhẽ³ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹:
— A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ sa²hau³ko³txai²lã¹. Nxe³jau³su² Je³su²jah³la² khãuh³lxa³ti³hin¹sxã³ yxau²xai³la³nhẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta², Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ha³te̱h³nxã³nxa² yãn³tai²na² Je³su²jah³la² yxau³ya³nhẽ³lxa³hĩ¹na² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Wĩ³nãi³. A²nũ²a² ko̱³nxe³ti³hin¹sxã³ ĩ³ye³kxi¹nxain¹tai¹ti²ti¹. Jã¹nxain¹jau³hũ̱³nxe², ĩ³yen²sa²sxã³ khãuh³lxa³ti³hit1sain¹tai¹ti²ti¹. Je³su²jah³la² wãn³txa² ĩ³ye³sxã³, a²ha¹ kxã³nxa² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³jau³xau³hxai²tẽx1 jã¹nxe³sxã³ kwẽn¹ta²kxai³ Je³su²jah³la² yxau²xai³la³nhẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Kxã³nãu³u¹tai²na², Sũ̱³na² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³jau³xu¹tai²na², wãn³txi³tu̱³ ĩ³yau¹ũ³nhẽ³te³lhxã³ ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la².
— Ha³lo²a² ko̱³nxe³kxan²ti³, ya³nãn³ta³ki²li² ãn³tẽ³a¹xã¹. Nxe³si¹nhẽ³jau³nũ³su², ũ³ha²li¹la³kxi², ha³lo²a² wxa²kwẽ̱²ki²nẽ³si¹jau³nũ³su² ũ³wha²li¹la³kxi², nxe³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nẽ³kxe³su²:
— Sũ̱³na² a²ya³la³tu̱³ yxan¹nãu³a¹ wxi²kin³ti³tot3sa³tũ¹xã¹. Nxe³ki̱³jau³su², yxau²xai³txai²lã¹. Nxe³nẽ³jau³su², ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². 5-6 Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²to³ha¹wa². Wxãi²na² Ro³ma²no³ nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² wi¹lĩ³we¹yhu¹sxã³, Je³su² Kris²tu³jah¹la² yxau²xai³kxa² yã¹nxe³jut3sũ̱³nxe² wi¹lĩ³we¹yhu¹yah³lxin¹ju³ta² ten³sa³nha²wa². Jã¹nxe³te³lhxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³ye³kxi²to³ha¹wa².
Jã¹nxa¹jau³su²:
— Ha³lo²a² ko̱³nxe³jut3su² na³na¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³ye³kxi²nha²ki²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wẽ³ha³lxa² wxa²kwẽ²ki², ha³lo²a² ya³nãn³ta³ki²li² i³sa²tẽ³ti³hi¹ti², ai¹na¹tũ¹xã¹. Nxe³kxi²nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Na¹kxai²nãn²tu̱³, wxa²yu³ta² whãi²na¹ wi¹la̱in³nha²sxã³ hãi¹nxe³jau³hũ̱³nxe² ĩ³ye³yah³lxin¹ka³tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹, Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² Je³su² Kris²tu³jah¹lo²su² Jah¹la² A²wĩ³nu²su² tãu³a¹ ĩ³sa²nẽn¹kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Ju¹ta² ten³sa³nha²wa².
Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ain³kxain¹jau³su²
Wi¹lhen³txi³waun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² wi¹lhen³txi³nx2ti³kxa² yã¹nxe³nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³nhyah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³sa²nẽn¹kxain¹tu¹wa². Jã¹nxe³te³lhxã³ ya³nx2ta¹wa². Jã¹nxa¹jau³su², Je³su²jah³la² wxã³sxã³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhxi²nũ¹nũ³hain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². ónhxi²nũ¹nũ³hai¹nha²kxai³:
— Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² sa²yxo²we¹nha²jah¹lo²su² na³na¹. Nxe³jau³su², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ wxa²ye³ka¹tẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³sa³ku¹, kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² ĩ³ye³kxũh¹te³nah¹lxi¹:
— Txai²na¹xai²na² sa²yxo²we¹nha¹i¹. Na¹te³na¹xai²na¹, wxa²kan¹sa²tãu³a¹ ha³lo²a² wi¹ju³ta² ũ³hũ¹nx2ta¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³jau³xau³hxai²tẽx1 jã¹nxe³sxã³ hĩ¹na² Je³su²jah³la² wxã³sxã³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² kãi³ũ¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, kxã³nxa² ĩ³ye³kxũ¹hain¹jau³xai³ta³lxi³ sa²yxo²we¹nha²ta³lun²ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³, Je³su²jah³la² wxã³nũ¹nhẽ³ju³ta²sa¹, a²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txa², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³sa²nẽn¹kxi²si¹hain¹jau³nũ³su²:
— Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² a³lxi²nẽ³jah¹lai²la¹i¹. Nxe³ha²kxai³, ĩ³sa²nẽn¹kxi²ki̱³tã³li¹.
A²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ³ka̱³txa² yxo²a² nxe³si¹hain¹jau³nũ³su², Je³su²jah³la² wxã³nũ¹nhẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta², kxã³nãu³u¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³lhxã³, Je³su²jah³la² a²yxo²wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³te³nah¹lxi¹:
— Txai²na¹xai²na², a²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txa² yxau³yai¹na¹ka³tu̱³, Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³nxa² ĩ³ka³li³ti³hi¹ti², ĩ³hain³sxã³ ĩ³sa²nẽn¹kxi², nxe³nxa²ha¹tu¹wi¹.
Ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Hĩ¹nai²na² wãn³txai²yã¹nxe³sxã³, Je³su²jah³la² kãi³ũ¹nhẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². 10 Jã¹nxa¹jau³su², Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³su² yau³xã̱³xa², nxe³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txãi³. Ĩ³ka³li³jah³lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxi¹nha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹, ĩ³hait1so¹tũ̱³ka̱³txi³khai³xa² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²nxi²ya³hain¹yah³lxin¹ka³tu̱³, a²yxo²ha³kxa¹ ĩ³ka³li³ja¹hain¹yah³lxi³hẽ¹li¹.
Ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 11 Jã¹nxe³sxã³, ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³xã̱³xa²sa¹:
— A²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² yxo²ha³kxah¹lxi³tũ̱³ka̱³txãi³. Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³sa²nẽn¹kxi²jah³lxi³hẽ¹li¹. A²nũ²a² yxo²ha³kxah¹lxi³tũ̱³ka̱³txãi³. Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³sa²nẽn¹kxi²jah³lxi³hẽ¹li¹.
Ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 12 Jã¹nxe³jau³su², kxã³nãu³u¹tai²na² I³sa³i²ah³lu¹tai²na² ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— In³txa² wẽ³sa² to̱n¹ye²nẽ³tu¹wi¹. Txa²wã¹yah³lu¹tai²na² a²ĩ³lxa² Je²se³jah³lu¹tai²na² a²kan¹san¹tãu³su² tu¹wi¹. A²nxe³jah¹lai²na² a²ĩ³lxa² Je³su²jah³la² wxã³nũ¹nhẽ³lhxã³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³kwa³na³ain¹tu¹wi¹. Ĩ³kwa³na³ai¹nha²kxai³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txai²na² yxo²ha³kxa¹ yxo²ĩ²ain¹tu¹wi¹.
Ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa².
13 Hãi¹nxe³sxã³ Sũ̱³na² yxo²ĩ²nha²ti³hi¹txa²txi³na³la². Nxe³ha²kxai³, Sũ̱³na² kãin² ka³lih³ti³hi¹txa²lxi³ha²kxai³, kãin² hãu²no³ti³hi¹txa²lxi³ha²kxai³, nxe³nx2ti³tu¹wa². Yxo²ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ nxe³nx2ti³tu¹wa². Nxe³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nũ̱³kxũn³txi³ sa²hau³ko³txa²txi³kxe³su², ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ Sũ̱³na² sa²hau³ko³ta³lun²nx2ti³ju³ta³nũ³a² yxo²ĩ²nha²sxã³ wah³yxah³lxin¹tu¹wa². Ju¹ta² ten³sa³nha²wa².
Pau²lah³la² e³lẽ³na¹ ĩ³yau¹ũ³jau³su²
14 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Wxa²yu³ta² wi¹lhin¹khai¹nxe³ha²kxai³, a³la³kxi²khai¹nxe³ha²kxai³, yah³lxin¹tũ̱³ka̱³txi³syah¹lxi¹lxa². Yah³lxin¹kxe³su², hxi²kan¹txi³ Sũ̱³na² ha³lo²a² ĩ³yau¹ũ³waun¹yhu¹sxã³ ĩ³hau³ko³nũ¹waun¹yhu¹tũ̱³ka̱³txi³syah¹lxi¹lxa². Ju¹ta¹, wi¹la̱in³nha²sxã³ ĩ³ye³ya³nx2ta¹wa². 15 Na¹kxan²ti³, ya³lot3sxã³ ha³lo²a² ka³na³ku² ju³tai²na² te²yu³tai²na² ta̱u³to³nũ¹nx2ti³ju³txai²na² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹wa². Nxe³na¹jau³xai²na², ha³lo²a² sa²wa²lho¹xi²sxã³, ain³kxi¹nx2ti³te³lhxã³ ya³nx2ta¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² a³lxi²sa²sxã³ wa³ka³li³yu³ta³lot3sa³na²hẽ³la². Sa³ha²kxai³, ya³nx2ta¹wa². 16 A²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² ã³nhxi²nũ¹nũ³si¹sain¹jau³su², Je³su² Kris²tu³jah¹la² sa³wi³sa³lot3sa³na²hẽ³la². Na¹ha²kxai³, txai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² tah²yau³xa² ĩ³yau¹ũ³jah¹lo²sa¹wa². Na¹kxai²nãn²tu̱³, ĩ³yau¹ũ³hai¹na¹kxai²nãn²tu̱³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² wãn³txai²na² yxo²ĩ²ain¹kxai²nãn²tu̱³, yxo²ĩ²te²a² so¹lxi³, Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nũ̱³kxũn³txi³, ĩ³wi¹lhin¹ti³hi¹tain¹sãn²ka³tu̱³, hã²wxãn³txa³, txai²na² sa²kxai³lu² Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²hxi²ka³nãu³a¹ ũ³hũ¹ai¹na¹tu¹wa². Na¹kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³ka³li³te³nah¹lxi¹:
— Txa³nũ̱¹ka̱³txai²na² ka³lih³khaix1sa³nhã¹. Ain¹tu¹wa². Jã¹nxe³si¹ha¹jau³su², ya³nx2ta¹wa². 17 Na¹ha²kxai³, txai²na² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wa³ka³li³yu³ta² wa³ko³nũ¹jah¹lo²sa¹wa². Nxe³na¹jau³su², txa²wa³ka³li³yu³tai²na² hxi²kan¹ju³ta³la³ hit1sxã³ e³a¹wa². 18-19 Txai²na² ya³lot3nha²sxã³ ĩ³ye³ya³nx2ta¹wa². Na¹kxai²nãn²tu̱³, Je³su²jah³la² hxi²ka² kãi³ũ¹sain¹ju³ta² so¹lxi³ ĩ³ye³ya³nx2ti³hĩ̱³na¹wa². Nxe³na¹te³nah¹lxi¹, Je³su²jah³la² hxi²kan¹txi³lot3sa³na²hẽ³la². Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² Sũ̱³na² sa²yxo²wet1si¹hai¹na¹jau³nũ³su² ĩ³sa²si¹hã³sa³na²hẽ³la². Na¹ha²kxai³, txai²na² sa²kxai³lu² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² yxau³yai¹na¹ka³tu̱³, Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³ye³kxai¹ni², ha³lo²a² kãi³ũ¹hai¹ni², nũ̱³kxũn³ju³ta² kãi³ũ¹hai¹ni², nxe³yain¹to³ha¹hẽ³la². Na¹ha²kxai³, hau³hau³kon³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² hxi²kan¹khai¹nxe³sxã³ o²la³kxi²ya³sain¹to³nha²hẽ³la². Ya³sai¹nha²kxai³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² sa²kxai³lu² Sũ̱³na² sa²yxo²we¹tain¹to³nha²hẽ³la². Je³su²jah³la² kãi³ũ¹sain¹ju³ta² ĩ²ain¹sxã³ sa²yxo²we¹tain¹to³nha²hẽ³la². Nxe³sxã³, Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² a³li³sxã³ ai³la¹ka³tu̱³, wãn³txa² wi¹jau³xa² tah²yau³xa² Je³su²jah³la² ĩ³yau¹ũ³hai¹na¹jau³nũ³a², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ sxi²ta² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ²xai³lai¹na¹ka³tu̱³, nxe²xai³la¹nũ²la², hã²wxãn³txa³ ne³kxũh¹tãn¹ko³xa² a²ĩ³lxa² I³li³ra³kũ²ko̱³xa² ã³wi¹ha¹hẽ³la². 20 A²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³la² a²ĩ³lxa² ko̱³nxe³nxai¹nxa³tũ̱³ka̱³txa² kãin² yũ²na³la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txa², Sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³hen³txi³ti³ten³khaix1sa³nha²wa². Ju¹tai²na² so¹lxi³ yu³ka³na³ka³nat3sxã³ ĩ³ye³lxu¹na¹jau³su² yxau²xai³lhxai²na¹hẽ³la². Yxãn¹ta¹, ha³lo²a² ĩ²li³ko³xa² a²nũ²a² ã̱³xa² Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi² ãn³si³wxe³ain¹kxai²nãn²tu̱³, txai²na² ãn³si³wẽ̱³nxi²sxã³ ĩ³hen³txi³ti³ten³sa²nxa³nha²wa². 21 Kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na², Sũ̱³na² wãn³txa² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a², kxã³nxa² wãn³txa² wi¹jau³xa² ã³ne³wxe²nxa³i², Je³su²jah³la² ĩ³lxa² ko̱³nxe²nxa³i², nxe³ain¹tũ̱³ka̱³txa², hĩ¹na² ĩ²i², a³la³kxi², ain¹tu¹wi¹.
Nxe³jau³xau³hxai²tẽx1tã². Nxe³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la².
Pau²lah³lo²kxai³lu² Ro²ma²thĩ³na² ai³sĩ²ju³ta³nũ³su²
22 Txai²na² ã³wxã³sxã³ ĩ²nx2ti³lxu¹nhxai²na¹hẽ¹la². Kxãn³su² wxã³te³lhxã³ e³hxai²na¹hẽ³la². Na¹ta¹, hxi²ka¹nha²hxain²nxa³hẽ¹la². A²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txai²na² Sũ̱³na² wãn³txa² kãin² ĩ³hen³txi³hxai²na¹hẽ³la². Na¹ha²kxai³, hxi²kan¹txi³ ã³na¹sxã³ ã³nxai³sxĩ²nx2ti³hxain²nxa³hẽ¹la². 23-24 Yxãn¹ta¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txai²na² hĩ¹na² ĩ³hen³txi³ta³lu²na¹hẽ³la². Na¹ha²kxai³:
— Kxãn³su² Ro²ma²nũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³la² wãn³txa² yxo²ĩ²ain¹tũ̱³ka̱³txa² ã³nxai³sxĩ²lhxun¹to³ha¹hẽ³na¹. Na¹jau³su² ye³jen¹su² ã³wxã³sxĩ²nx2ti³lxun¹sa³hẽ¹la². Na¹ka³tu̱³, Es³pã²ya³ko̱³xa² ã³nxai³la¹tũ¹xã¹. To³ha¹hẽ¹la². Ya¹nãn¹ta³ko³xa² wa³to²hi²na¹tãu³a² ã³nxai³la¹tãu³nũ³a² ha³la³ka³nxũ³nãn¹thĩ³na² wxa²yxau³yah³lxin¹thĩ³na² ã³nĩ²nx2ta¹tu¹wa². ónĩ²nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ka³li³kxi²sah¹lxin¹tu¹wa². Nxe³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, hã²wxãn³txa³:
— Ha³lo²a² ã³ne³sen³sai¹ko̱³xa² ã³nxai³la¹tũ¹xã¹. Na¹jau³su², ã³nhxi²nũ¹nũ³sah¹lxi³hẽ¹la². 25 Yxãn¹ta¹, hĩ¹na² sa²kxai³lu² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³nxai³sã²na¹tu¹wa². Na¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²ain¹tũ̱³ka̱³txa² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² nxe³yain¹thi³ka³txa² ã³nhxi²nũ¹nũ³hai¹na¹tu¹wa². 26 Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa², Ma³se³to²na²ko³xa² yxau³yai¹ni², Kre²sa²ko³xa² yxau³yai¹ni², nxe² ha¹lin¹yain¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² wã²nxũ̱¹ha̱in³nhain¹te³nah¹lxi¹:
— Nũ¹ã¹ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²yain¹tũ̱³ka̱³txa², a²nũ²a² yen³kxi³ txa²ye²tũ̱³ka̱³txa² yũ³ye²na³li¹. Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² yen³kxih³ki̱³tã³li¹. Ki̱³sa²kxai³, Txa²wã¹ha³te̱h³nxã³nxa² wã²nhũ¹ya³sain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. A²yen³kxi³ txa²tũ̱³ka̱³txai²na² ã³nhxi²nũ¹nũ³hain¹txai²la². Ka³lih³khai¹nxe³sxã³ ũ³hũ¹ain¹ki̱³tã³li¹. Ain¹ta¹hẽ¹la². Nain¹sxã³, a²ha³te̱h³nxã³nxai²na² ũ³hũ¹sain¹na²hẽ³la².
— Nũ¹ã¹tũ̱³ka̱³txa² ũ³hũ̱t1sĩ¹nhẽ³li¹. Sain¹sxã³ ũ³hũ¹sain¹na²hẽ³la². 27 Ain¹ju³ta², ã³nhxi²nũ¹nũ³hain¹ju³ta² wain³na³la². Nxe³sxã³ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³lxã²na³la². Yxãn¹ta¹, Ma³se³to²na²ko³xan¹tũ̱³ka̱³txain²txi³, Kre²sa²ko³xan¹tũ̱³ka̱³txain²txi³, hai³txi³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³wa². Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³lxã²na³la². A²ha² kxã³nxa² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ã³nxai³sxã³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txai²na² Sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² oh³nãu³u¹tai²nãn¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³hain¹ta¹ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³kxa²yo³ha² wã³kon³ye²na³la². Nxe³ha²kxai³, hĩ¹nai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txai²na² a²ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³yho³hi²txã³nxa² a²yen³kxa² yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² tẽ³ain¹ka³tu̱³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ũ³yho³hi¹xain¹te³lhxã³ nxe³tai¹ti²tu³wa². Ain¹kxai²nãn²tu̱³, hãi¹nxe³sxã³ ha³lo²a² wã³kon³ye²ju³ta² so¹lxi³ o²la³kxai¹nhĩ̱³nx2na³la². 28 Na¹kxai²nãn²tu̱³, Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ã³nhxi²nũ¹nũ²ta³lu²na¹kxai²nãn²tu̱³, a²ha³te̱h³nxã³nxa² wã²nhũ¹yhain¹txã³nxũ³a² wã³ko³nxa³te²tu̱³:
— Ũ³hũ²ta³lu²nai¹na¹hẽ³na¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, Es³pã²ya³ko̱³xu¹tai²na² ã³nxai³la¹tũ¹xã¹. To³ha¹hẽ¹la². Na¹kxai²nãn²tu̱³, tĩh³na² ya³la³sxan¹thĩ³na² txã² ã³nĩ²ain¹sã²na¹tũ¹xã¹. Na¹jau³su², ã³wxã³sxĩ²nx2ti³sã²na¹tu¹wa². 29 Na¹kxai²nãn²tu̱³, txai²na² ã³wxã³sxĩ²nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³, Je³su² Kris²tu³jah¹la² a²wi¹ju³ta² hxi²kan¹ju³ta² yxo²ha³kxa¹ kãin² ã³tẽ³sxã³ wã³kon³ti³he¹nxa³kxe³su² ã³wxã³sxĩ²nx2ta¹tu¹wa². Jau¹xai²na² a³la³kxi²na¹wa².
30-31 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ne³ka²ki²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² Je³su² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²ki̱³sa²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² a³lxi²ti³hi¹tẽ³lha²kxai³ a³lxi²waun¹yhu¹ki̱³sa²kxai³, nxe³ki̱³te²jai¹ti²tu³wa². Nxe³ki̱³kxe³su², txa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ a̱in³nha²sxã³ ten³khaix1na¹jau³su², ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Nxe³na¹te³nah¹lxi¹:
— Nũ̱³kxũn³txi³, ha¹li¹ ã³nhxi²nũ¹sah¹lxi³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ha³tin³ti³ ĩ³ye³kxi²nũ¹nũ³sah¹lxi³hẽ¹li¹. Sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Nũ¹ka³na¹ Ju³te²a² ko³nãu³a¹ ã³nxai³la¹tũ¹xã¹. Na¹ta³ko³nãu³a¹, a²nũ²a² Sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³ain¹tũ̱³ka̱³txa² yxau³ain¹na³la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txa²:
— Ĩh¹nxet3sai¹nhxĩn³te²la¹ku². Na¹jau³su², Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka² wxa²sa²naun¹sa²si¹yhah³lxin¹jau³nũ³su², ha³tin³ti³ ĩ³ye³kxi²nũ¹nũ³sah¹lxi³hẽ¹la². Nxe³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, nũ¹ã¹ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³nxai³lhxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ã³nhxi²nũ¹nũ³hain¹te³lhxã³ ã³nxai³la¹tu¹wa². Na¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te²a² hxi²nũ¹nũ³hai¹na¹ju³ta³nũ³a² ka³lih³kxi²la² sa²so¹sai¹nxa³jau³lhu¹na¹jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²nũ¹nũ³sah¹lxi³nũ³nhẽ¹la². 32 Na¹kxai²nãn²tu̱³, hã²wxãn³txa³ ĩ³ka³li³khai¹nxe³sxã³, ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹sxã³ ã³wxã³sxĩ²nx2ta¹tu¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² a²ten³jau³su² kxai²nãn²tu̱³, ã³wxã³sxĩ²nx2ta¹tu¹wa². Nxe³nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³, ĩ³ye³ya¹yhu¹ki̱³tu¹wa². Nxe³na¹jau³nũ³su², jau³xa² a²yxo²ha³kxa³nũ³a² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²nũ¹nũ³sah¹lxi³hẽ¹la². 33 Na¹ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² wxa²hãu²no³ti³hi¹tẽ³jah¹lo²su² jah¹la² sa²hau³ko³txa²txi³ju³ta² ten³sa³nha²wa².