14
Ĩ³yi²yi²lhon¹ta³kxi²nyhu¹xa³jau³su²
A²nũ²a² Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ha²kxai³ yxãn¹ta¹ Sũ̱³na² wãn³txai²na² wain³txi³ sa²yxo²we¹kxe³su² ko̱³nha²nxa³te²su² te²a², wxa²yu³tai²na² sa²kxai³lu², wi¹lhen³txi³yhu¹sxã³ ã³nũ¹jah¹lxi³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, hai³txi³ kwa² wãn³txa² ĩ³ye³sxã³ ĩ³yi²yi²lhon¹ta³kxi²yhu¹te³lhxã³ ã³nũ¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ĩ³ye³sxã³, ĩ³yi²yi²lhon¹ta³kxi²yhu¹yah³lxan³ju³ta²sa¹, a²nũ²a² ka³na³ku² te²a² nxe³te³nah¹lxi¹:
— Yain³txi³la³ ĩ²li³te²la³ ha³kxa¹, nxe³kxan²ti³, ĩ³yai³na¹kxai²nãn²tu̱³, wain³txi³ ĩ³yai³nhĩ̱³na¹xã¹. Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ka³na³ku² te²ã̱³xa², Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ha²kxai³ yxãn¹ta¹ Sũ̱³na² wãn³txai²na² wain³txi³ sa²yxo²we¹kxe³su² ko̱³nha²nxa³te²su² te²a² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³la¹:
— Ta̱¹xã¹, txai²li² te²tã̱³xã¹. Ka³yxuh³lxa³ ĩ²te²tã̱³xã¹. Hãi¹sxã³ hi³ka² so¹lxi³ ĩ³yai³na¹ju³ta² wain³na³na¹. Nxe³te²jai¹ti²tu³wa². Nxe³ju³ta², Pau²lah³lo²na¹xai²na² wxa²yu³ta² whãi²na¹ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Na¹ha²kxai³, wxãi²na²:
— Yain³txa² ĩ²li³te²a² ha³kxa¹ yain³te²sa¹xã¹. Yah³lxin¹te² ĩ³nxa² txã² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa².
— A²nũ²a² ã̱³su² te²a² hi³ka² so¹lxi³ yain³te²su² te²a² ha³ya³kxa³lxu³su² ĩ³yĩ¹lain¹yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Ya³nx2ta¹wa². Na¹ha²kxai³, te²yã¹nxe³te²hũ̱³sxã³, wxãi²na²:
— Hi³ka² so¹lxi³ yain³te²sa¹xã¹. Yah³lxin¹te² ĩ³nxãn²tu̱³, ĩ³ye³kxi²nũ³nx2ta¹wa².
— A²nũ²a² ã̱³su² te²a² yain³txa² ĩ²li³te² ha³kxa¹ yain³te²su² te²a², ko̱³nxe³te²lo³tain¹yah³lxi³txa³hẽ¹li¹, jah¹la², Txa²wã¹sũ̱³na² sa³wi³sa³lo³kah³lo²su² ha²kxai³lu¹. Ya³nx2ta¹wa². Jah¹la², Txa²wã¹sũ̱³na² sa³wi³sai²la¹wa². Nxe³ha²kxai³, ko̱³nxe³te²lo³tain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wain³txi³ kãi³yah³lxi³hĩ̱³nx2nxa³lxa². Kwa² hxi²kan¹txi³lo³nhyah¹lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Yxãn¹ta¹, jah¹la² kãi³ain¹ju³ta² yã¹nxe³sxã³, a²wa³kxẽn³yah³la² so¹lxi³, Txa²wã¹sũ̱³na² so¹lxi³ wã²nxũ̱¹ha̱in³nha²sxã³, wi¹kãi³ta̱³nxa², ko̱³nxe³ti³ kãi³ta̱³nxa², nxe³ti³lo³tai¹nhĩ̱³nx2na³la². A²ya³la³tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²kan¹khai¹nx2na³la². Nxe³ha²kxai³, hxi²kan¹txi³ a²sa³wi³sai²na² wi¹kãi³ti³hit1sĩ̱³nx2na³la².
Jã¹nxa¹jau³su², a²nũ²a² ka³na³ku² te²a² a²ẽ¹nãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— A³lan²ta² ta³ko¹xai²na² so¹lxi³, hxi²kan¹khai¹nxe³ta³ko³xa² a³lan²ti³su² na³na¹. Yxãn¹ta¹, a³lan²ta² ã̱³su² hxi²ka¹nxa³xã¹. Nxe³hĩ̱³nx2na³la². Hã²wxãn³txa³, a²nũ²a² ka³na³ku² ã̱³su² te²a² sa²kxai³lu² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu²:
— Nxe²nxa³xã¹. A³lan²ta² yxo²ha³kxa¹ ta²ko¹xain²txi³ ai²na³na¹. A³lan²tu¹tai²na² hxi²kan¹txi³ ã³sen³sai¹sxã³ a³lan²ti³la³ yũ²nxa³xã¹. Nxe³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³yah³lxin¹ju³tai²na² ĩ³wã̱³wã̱³ta³kxi²nhyah¹lxi³txa³hẽ¹la². Hãi¹nxe³sxã³, wxa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ wã²nxũ̱¹ha̱in³nha²sxã³:
— Wain³na³na¹. Yah³lxin¹jau³su², nxe² yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la².
— A³lan²ta² ta²ko¹xai²na² hxi²kan¹khai¹nxe³ta³ko³su² na³na¹. A²nxe³kah³lo²su² kxai²nan²tu̱³:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³yxo²we¹ti³ten³sa³nha¹. Nxe³jau³su², hxi²kan¹ta² a³lan²ta²ko̱³su² hit1sĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe²:
— Yain³txa² ĩ²li³te²ha³kxa¹ yain³te²sa¹xã¹. A²nxe³kah³lo²su² kxai²nãn²tu̱³:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³yxo²we¹ti³ten³sa³nha¹. Nxe³jau³su², ĩ³yai³nhĩ̱³nx2na³la². A²nxe³jah¹lai²na², yãn³tai²na² ĩ³yai³nxa³ta̱³lxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ka³li³ti³hi¹te³lhxã³ ĩ³ye³kxi²sã²nhĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹, ha³na³ka³lxi³, a²nũ²a² ã̱³xa²:
— Ka³yxuh³lxa³ ĩ²te²tã̱³xã¹. A²nxe³kah³lo²su² kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³yxo²we¹ti³ten³sa³nha¹. Nxe³jau³su², hi³ka² so¹lxi³ ĩ³yai³nhĩ̱³nx2na³la². A²nxe³jah¹lain²txi³, yãn³tai²na² a²hi³kai²na² ĩ³yai³nxa³ta̱³lxa¹, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ka³li³ti³hi¹te³lhxã³ ĩ³ye³kxi²sã²nhĩ̱³nx2na³la². Nxe³ha²kxai³, a²yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³yxo²we¹ti³ten³tũ̱³ka̱³txi³sai¹nhĩ̱³nx2na³la². 7-8 Ka³te̱n³su² yxau²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²wet1si¹nhẽ³jau³su², yxau²xai³hĩ̱³ki̱³tã³la². Yxãn¹ta¹, ya³lu²ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka²nãu³lon³sxã³ ya³lu²hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ha²kxai³, ka³te̱n³su² yxau²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka²nãu³ãin²txi³, yxau³ki̱³sa²kxai³, ya³lu²ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka²nãu³ãin²txi³, yxau³ki̱³sa²kxai³, nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³kxa²yu³su²:
— Nxũh¹ txai²na² te³na¹ju³ta² so¹lxi³ kãi³a¹xã¹. Nxe³ki̱³jau³su², ka³te̱n³su² yxau²xai³ta̱³nxa², ya³lu²ta̱³nxa² nxe³ki̱³te²sxa³yu²hẽ³la². Nxũh¹, txa²wã¹yxo²ka³nãu³a¹ a̱u³txi³ a̱in³nha²sxã³, ka³te̱n³su² yxau²xai³ki̱³ju³ta² yũ²nxa³ha²kxai³, ya³lu²ki̱³ju³ta² yũ²nxa³ha²kxai³, te²ju²hẽ³la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² a²ha² kxã³nxa² ya³lu²ka³tu̱³, ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³hĩ¹nãn¹te²ka̱³ya̱³tu̱³, a²nũ²a² ka³te̱n³tũ̱³ka̱³txain²txi³ Je³su²jah³la² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³la³ Hi¹kah³lo²su² ha²kxai³, a²nũ²a² ya³lu²tũ̱³ka̱³txain²txi³ Je³su²jah³la² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³la³ Hi¹kah³lo²su² ha²kxai³, nxe³jah¹lai²la¹wa². 10 Nxe³ha²kxai³, wxa²yu³ta² ĩ²li³te² ĩ³nxa², wxa²wã³tã̱³xa² ko̱³nxe³te²lo³jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wain³txi³ kãi³yah³lxi³hĩ̱³nx2nxa³lxa². Te²yã¹nxe³sxã³, ĩ²li³te² ã̱³te² ĩ³nxa² wxa²wã³tã̱³xa² ha³yax3ka³lxu³lo̱³jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wain³txi³ kãi³yah³lxi³hĩ̱³nx2nxa³lxa². Kwa² hxi²kan¹ti³lo³nhyah¹lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Jã¹nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Yxan¹nãu³a¹, ha³lo²ai²na² ne³ki³son³tãu³a¹, txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² yxo²ha³kxa¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²yen³nãu³a¹ sa²nxũ³sxã³ yxau³ye²ki̱³tu¹wa². Nxe³ha²kxai³, hĩ¹nai²na² kãi³yxau²xai³ki̱³kxa² yã¹nxe³sxã³ ĩ³yĩ¹li²xai³nẽ³txai²la². Txa²wã¹sũ̱³na² wã²nxũ̱¹ha̱in³nha²sxã³ ĩ³yĩ¹li²xai³nẽ³txai²la². 11 Nxe³ju³ta², Sũ̱³na² wãn³txa² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— Nxe³jah³lxi³sa²lxi¹. Sũ̱³nu²na¹xai²na² ka³te̱n³su² yxau²wa³to²hi²na¹te³na¹xai²na² e³sxã³, wãn³txi³tu̱³ e³a¹i¹. A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³kãin²te²lot3syu¹sa²jau³su² yu̱h³xa² ã³wxe³nũ¹syu¹sa³ha²kxai³: “Wxãi²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹lo²khaix1si¹lxi¹.” Nxe³sa³ha²kxai³, e³lẽ³na² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ sain¹tu¹wi¹.
Sũ̱³na² wãn³txa² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa².
12 Nxe³ha²kxai³, a²ya³la³tu̱³ a²nũ²a²nãu³xai²na² yxo²ha³kxa¹ yxan¹nãu³a¹, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²ki̱³sa²kxai³, txa²wã¹yxau²xai³ki̱³ju³txai²na² wã²nxũ̱h¹ ĩ³yau¹ũ³nha²xai³ki̱³tu¹wa².
Wxa²wã³tã̱³xai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³si¹txa³hẽ¹la². Jau³su²
13 Nxe³jut3su² ha²kxai³, ha²ya̱³kxa² ko̱³nxe³te²lo³ta³waun¹nhya¹sah¹lxi³hẽ¹la². Jã¹nxa¹jau³su²:
— Txai²na² ha³lo²ai²na² wi¹na³na¹. Kãi³a¹tũ¹xã¹. Yxãn¹ta¹, txa²wã³tã̱³xai²na² ĩ²sa²so¹sa²sxã³ ĩ³yxaih¹sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³kxa²ya̱n³ti³sã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³:
— Kãi³nxa³lho³na¹. Txa²wã³tã̱³xai²na² a³lxi²na¹nhã¹. Na¹ha²kxai³lã¹. Nxe³ki̱³jau³su² yxau²xai³ya³sah¹lxi³hẽ¹la². 14 Txai²na² Je³su²jah³la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³jah¹lo²sa¹wa². Na¹te³na¹xai²na², yain³txa² kwa²hãi¹nxe² ko̱³nxe³te²lo³ki̱³kxa² yain³txi³la³ yũ²nxa³wa². Nxe³jau³su² a³la³kxi²na¹wa². Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ĩ²li³te²la³ a²ẽ¹nãu³a¹ ĩ³ye³kxi²nha²kxai²nãn²tu̱³:
— Yain³txa² te³xai²na² ko̱³nxe³thin¹na³na¹, txai²lã¹. A²nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te² yain³txa² ĩ³yain³kxai²nãn²tu̱³, ko̱³nxe³ti³ kãi³hĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³jau³su², a³la³kxi²nũ³na¹nha²wa². 15 Nxe³ha²kxai³, wxa²wã³tã̱³xa² ka³na³ku² te²a²:
— Yain³txa² te³xai²na² yain³ki̱³kxe³sxan³tai¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, ĩ³yen²sxã³ ĩ³ye³kxi²kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te² a²yain³txai²na² ĩ³yain³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ĩ³yain³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wxa²wã³tã̱³xai²na² a³lxi¹yah³lxin¹jau³su², ĩ³yain³yah³lxi³hĩ̱³nx2nxã̱³lxa². Wxa²wã³tã̱³xai²na² ĩ³yxaih¹sxã³, Sũ̱³na² tĩh³na² ã³na¹sxã³, ha³lo²a² ko̱³nxe³ju³ta³lo̱t3sxã³ hxan³kxi¹nx2ti³kxa²ya̱n³ti³su² ya³nx2ta¹wa². Wxa²wã³tã̱³xai²na² Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, ye¹nx2ta¹wa². 16 Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Ha³lo²a² wi¹na³na¹. Yah³lxin¹kxan²ti³, a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³yen²kxai²nãn²tu̱³:
— Ha³lo²a² wi¹lxa³i¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³ a²nxe³te²a² ha³lo²ai²na² kãi³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Kãi³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Ha³lo²ai²na² wi¹na³na¹. Nxe³yah³lxin¹kxe³su², te² ha³lo²ai²na², a²nũ²a² ã̱³xa² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²nũ¹nx2ti³kxa²ya̱n³ti³su² ya³nx2ta¹wa². 17 Hãi¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², yain³txa² ĩ²li³te²la³ ĩ³yain³ta̱³nxa², ĩ³yai³nxa³ta̱³nxa², yain³txa³yau³xa² ĩ²li³te²la³ ĩ³na²ta̱³nxa², ĩ³na²nxa³ta̱³nxa² nxe³txi³ju³ta³la³ ha³yax3ka³lxai²la¹wa². Hxi²ka¹nxa³wa². Hxi²kan¹ju³ta² nxe³te³nah¹lxi¹, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³kwa³na³nẽ³ju³ta³lot3sxã³ yxau²xai³ki̱³tã³la². Ki̱³sa²kxai³, Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau³nẽ³jah¹la² sa²kxai³lu² wain³txi³ kãi³ki̱³ju³ta² ti³hi¹tẽ³li², hãu²no³ti³hi¹tẽ³li², txa²wã¹ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ ĩ³wi¹lxon³ki²ti³hi¹tẽ³li², nxe³nẽ³na³la². Nxe³ju³ta², hxi²kan¹khai¹nxe³ju³txai²la¹wa². 18 Jã¹nxe³ju³ta² yã¹nxe³sxã³, yxau²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Je³su² Kris²tu³jah¹la² sa²yxo²wet1sĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ka³lih³kxi²nẽ³li², a²nũ²a² ã̱³xa² wi¹lhin¹te²lo³tẽ³li², nxe³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la².
19 Nxe³ha²kxai³:
— Txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² hãu²no³waun¹yhu¹ki̱³txai²lã¹. Sũ̱³na² yxo²ĩ² kãi²no̱³ki̱³txai²lã¹. Ju¹ta² ten³sa³nhã¹. Nxe³ki̱³jau³su², ã³nhxi²nũ¹nũ³yha¹sah¹lxi³hẽ¹la². 20 Jã¹nxa¹jau³su², yain³txa² yxo²ha³kxa¹ wi¹na³la². Yxãn¹ta¹, a²ĩ²li³te² yain³txa² ĩ³yain³yah³lxin¹ju³ta³nũ³a² wxa²wã³tã̱³xai²na² ĩ²so¹sxã³ yxaih¹sxã³, ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxai²nãn²tu̱³, ĩ³yain³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Wxa²wã³tã̱³xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka² we¹kah³lai²la¹wa². Nxe³nx2ti³kxa²yuh³su²:
— Yain³txai²na² yxo²kwa̱in³sa³nhã¹. Yah³lxin¹kxan²ti³, ĩ³yain³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Wxa²wã³tã̱³xai²na² ĩ³yxaih¹sxã³, Sũ̱³na² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³kxa²ya̱n³ti³su², ya³nx2ta¹wa². 21 Nxe³ha²kxai³:
— Ka³yxuh³xa² wi¹na³na¹. Na¹kxan²ti³, wã²nhĩ²na¹kxai²nãn²tu̱³, txa²wã³tã̱³xa² hi³ka² so¹lxi³ yain³jah¹la² ĩ²so¹sa²sxã³, ĩ³yxaih¹sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³kxa²ya̱n³ti³sã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te²a² ka³yxuh³xa² wã²nhĩ²ya³sah¹lxi³txa³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³, yain³txi³yau³xa² ũn³jau³xa² ĩ³na²ki³ju³ta³nũ³a²:
— Txa²wã³tã̱³xai²na² ĩ²so¹sa²sxã³, ko̱³nxe³ti³ kãi³kxa²ya̱n³ti³sã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, ĩ³na²ya³sah¹lxi³txa³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³nũn³te²nũ³nhũ̱³sxã³:
— Ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta² kãi³a¹tũ¹xã¹. Yxãn¹ta¹, kãi³a¹kxai²nãn²tu̱³, txa²wã³tã̱³xa² ĩ²so¹sa²sxã³ ĩ³yxaih¹sxã³ ha³lo²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³kxa²ya̱n³ti³sã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te² ha³lo²a² kãi³ya³sah¹lxi³txa³hẽ¹la².
22 — Yain³txa² ĩ²li³te²a² yxo²ha³kxa¹ ha³ta̱³nxãn²tu̱³, yain³te²sa¹xã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wã²nxũ̱h¹ Txa²wã¹sũ̱³na² so¹lxi³ ĩ³ye³sxã³ ĩ³yau¹ũ³nha²sxã³ ĩ³hau³ko³nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Ha³lo²ai²na² kãi³a¹tũ¹xã¹. Txa²yxo²ka³nãu³a¹ nũ̱¹ha̱in³nha²sxã³ sa²yxo²ã³nha²nx3nhã¹. Na¹jau³su² kãi³a¹tũ¹xã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ka³lih³khai¹nxe³sxã³ yxau²xai³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Nxe³kxa²yu³su² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² wxa²ẽ¹nãn¹jau³su² ĩ²jah¹lai²la¹wa². 23 Yxãn¹ta¹:
— Yain³txai²na² ĩ³wã̱³wã̱³ta³kxi²nha¹nha¹. Wain³txi³ ĩ³yai³na¹kxe³su² te²ju²lhain¹ku². Na¹nhã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te²yain³txi³la³ ĩ³yain³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ĩ³yain³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a̱u³txi³ wxa²ẽ¹nãu³a¹ sa²yxo²ã³nha²sxã³ ĩ³yain³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Nxe³ha²kxai³, ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Jã¹nxa¹jau³su², a̱u³txi³ txa²wã¹ẽ¹nãu³a¹ ĩ³ye³kxi²nha²ki̱³jau³xa² sa²yxo²ã³nha²sxã³ ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta² kãi³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, ko̱³nxe³ti³ kãi³hĩ̱³ki̱³tã³la². Jã¹nxe³kxa²ya̱n³ti³su² ya³nx2ta¹wa².