3
Nenake samban ogagu dogop wene
Ai, nowa-nasin. Wene ovok at yukhirigyo ovara, atok vaga ambi yukherasogom o. Nenasin Yesus ninim hunik dugwit, niniluk mondok dogop wene ako hit wugu lagagupik, mbigalit lagu dugwit, wene ako wogobalin nagu lagagup ako ndatak, nit anderogo at yi awi di awi hodo erogo yugeregek nagu dogoguluk, nenake samban ogagu dogones. Eke, it ap akwa wisane Ala en denogo bagagi Yesus ako avyarat embetetekma, it ap weyak ogasagwi menda ovok weyak adigat ogarit lendagwi andi en, nit weyak erogo bininggu hao en, Nenasin en nenagap wendarupwak yiluk, nenake samban ogagu dogones.
At Nenasin andi, at yagaliga andi adik asigadek, mondok des erogo ogasigama, Aren henanye okbugugu, eke, at weyak ogasiga menda ako en weyak okbigigagwi en yiluk, henaruwam watya, ogagya dogosogon. Hit ogagu dogop wene yukherelagwi ako andi, vage ogasagwi ninelup. Eke, hit ambi inim ogagu dogovovok yiluk, Nenasin en okbigigayogon.
At Ala en yi ap akwa ndi ap akwa endawi hunik oginivisiga ako hinilup okbugugu, eke, Keretus anggin-mbanggin ovaga agya hegek, endawi mbuk dugwit wogogi ako ndatak, hit anderogo at henendawi mbuk dugwit wugu dogovovok yiluk, okbugugu, Nenasin en ogagya dogopwak o.
Ininggis anye vaga ogagu dogop wene
Ai wa, nowa-nasin. Nit Nenasin Yesus Keretus inis vaga wene ambi yukherasogon o. Wene, “Anderogo ogagu dogones,” yukhurugu lagagup ako, henaswei nin ogagetek yavup enanggon en un nagu hiniselok, hinim nagu dogop dek. Hit ninim dugwit, nit un welagetek sadida ogarit lagagup ako, hit wakhegek ndatak ogarit nagu dogop andi hinilup aro. Nit hit hinim dugwit, henagarom onggo dek un nunggu lagetek. Nit andoma wagu lagagurik, hit anggin ambi inim henovaga bugugu ninasao en, nenagarom namunda nggino yukheregetek hutun-howam nininggis vaga okhedegek nagu dugwit, nenanyedek erogo bininggugwa ako henelup aro. Henangge-henangge nggino yukherelok un naup sek ovara, nit ogarit lendagwi vaga wakhegek hit ndatak ogagu dogovovok yiluk, ogagu lagagup. 10 Ninim dugwit, “Ap ambi yavup ogagetek halok, erom wogurubuk,” yukhurugu lagagup.
11 Hit nin henovadombok okhedegetek it nin enawene ako ilimik-ilimik yegek nagu dugwit, yavup ogagetek enanggatek ugun-ugun ogarit lendagwi yugu-sugupma yiluk, yukherelagwi. 12 “It ap anderogo ogasagwi andi, eneyavup des erogo okhudugu dugwit, it enagarom adigat nunggu dogopwak,” yiluk, wene andi Nenasin Yesus Keretus inis vaga henaruk wasagwi.
13 Ai wa, nowa-nasin. Hit andi, sek okbigik lendagwi ako henanggon okbugugu halok, “Nenanggon,” ombarubuk. 14 Nit wene yukherelagwi dirup warek yi, at ambi en, “Ogarup, nanggon o,” iri halok, ap andi, eyave dibagu dogomundik, anggadi arupwak yiluk, hinim avuk arubuk. 15 Ninim ndup ogorek ovagak dogop andi dek. Ata, “Nenaswe atma,” yiluk, wene aruk des erogo wares.
Heyaga watbigigi wene
16 Yogwak nenendawi ugun wadok dek adenggen okbininaliga menda Nenasin ako en yi ogagek di ogagek ovok erogo ogarit lagu hinigik, henendawi ugun wadok dek adenggen dogovovok yiluk, okbisilin lagya dogopwak. Hit ovok erogo Nenasin hinim dogosogon o.
17 “At Paulus enat dirup yi lakba waga higi,” ombarupwak yiluk, atok vaga heyaga wakbisiliga wene andi, an ninggis vaga en mbalisigama, dirup yi, “At enat yukneraga,” ombarovovok yiluk, atok vaga heyaga wakbigigaliga wene yi, an ninggis vaga enat mbalheraliga o.
18 Nit Nenasin Yesus Keretus hit ovok erogo henabwa en okbugugu dogopwak o. Ai wa, wa!