2
Keretus Yesus inim hunik dugwit, endawi wadok dek dogop wene
Nabut hat verak, Keretus Yesus ninim hunik dugwit, habwa en anye okbagagya hegek, hendawi wadok dek dugwit ogarit lagya dogwen. Avakwa wisane inivaga yi wene ndi wene yukhugu neyagek hunggigin ako, it ap enandogon sek, avakwa des erogo mamuleraup sek inigin halok, it ogo vagago dugwit avakwa yugurugu dogopwak yiluk, mamulirigya dogwen.
Yegen werek menda anggin-mbanggin hegek enendawi mbuk dugwit welagwi hak, hat Keretus Yesus aot yegen werek menda eyave hak dugwit, ninim ndatak wugu dogosogom. Ap yegen werek menda en, ndup ogagu dugwit, nowa ndup mamunogogi ako endawi sek nombarupwak yiluk, at adik eyavup inim, angge-angge inim, hekbaluk, ndup ogarup adigat endawi wenggelek dugwit ogarit landiga aro. Eke, olah raga ogagu dugwit, ap ambi, “Sa endak onggo hedami?” yiluk, wakhugu dugwit, “Anderogo ogaru o,” yiluk, wene yugup ako ndatak ogasigadek halok, onggo hedaligadek. Ap ambi inggis anye vaga yavup ogagya halok, enggen yugup ako at endak hedaup sek. An yukhisiga yi ako vaga hendawi wenggelit lagya dogwen. Hat ovok erogo yedok hanok yiluk, Nenasin en helup okbagasogon.
An sek wene yugeraliga ako andi, yi: Ala en Daut ombao vivis inis ombok dogosogon yagagi ako, Yesus aro. Eke, At Yesus ako Ala en hambuluk lendagwima en iluk erogo mendok okbagagi. At Yesus ako vaga hendawi wenggelek dogwen. An wene andi yugirigya neyalok, anggin-mbanggin okbanenggek adigat ogarit wagagwa, wagagwa, atok vaga, “Ap mondok weyak ogasiga o,” yiluk, heda marogo mabanunggugwa yoma agirik ovara, Ala wene verak, heda marup meyan. 10 Anderogoma, it avakwa Ala miginipigi enendawi Keretus Yesus ovaga vanggabaluk, avyarat umbutu-selok, enagap wendakbaluk abinak mondok-mondok dogopwak yiluk, anggin-mbanggin okbanunggu-sigik, ovok erogo it enake nendawi mbuk dugwit waliga.
11 Wene yi andi avyarat:
“Nit At ninim hambusogon halok, At ninim niniluk dogogup o.
12 Anggin-mbanggin okbinunggu-sigik, nenendawi mbuk dugwit, welagwi halok,
nit at avema siyalek dugwit, avakwa nin nenavema bisiluk, yerogo nderogo yugurugu dogogup o.
Niren 'At nininggut o', yugu niniselok, At ogo 'Hit an ninggut o', yuknerayogon o.
13 Nit At yagaliga andi adik ogasagwi ovara hegek,
At yagaliga andi ndatak at ogasiga o.
Andi, At itok inggut akluk adik ogarup meyan o,”
yiluk, yagalagwi ako andi mondok avyarat o.
Ala eyavup ogarit lagu dugwit, ogagu dogop wene
14 Wene yukhisiga yi ako andi, avakwa en enendawi wenggenggu dogopwak yiluk, yugirigya dogwen. Wene maduk yup hegek wenemuk yugwi ako vaga it hulisagwi ako un enam warogo nadok-hadok okbiselagwi atma, “Anderogo ogarubuk o,” yiluk, Ala ivaga enaruk watya dogwen. 15 Ap ambi yavup eve sek ogagya dugwit, anggadi ombasigadek ako hak, hat avyarat wene Yesus avok ako mamulirigya dugwit, hendawi en hologo adik ambi inim lobalogo yugeregetek At ane adigat des erogo yugirigya heyalok, Ala en endawi sek hombarupwak yiluk, eve sek erogo ogagya dogwen.
16 Wene des erogo yegetek enane agil amok amburup werek yagan nagwis vaga sek okhedaup dek weyak ogarup adigat okbininup atma, hekbaup aro. 17 It ap enawin amu wisane hunggu lagarik, eneyave vaga ombok mbigalisiga ako hak, it ap andi, enane huluk wene ako anderogo at ombok mbigalit landiga. It huluk wene yagan nelagwi menda ako andi, it ap Himeneyus Viletus inim akluk yagan nelagwi. 18 It ap andi, avyarat wene Yesus avok ako nomalogo hekbaluk, “Avakwa hambuluk lendagwima en vage iniluk erogo mendok okbogogi o,” yiluk, yugu dugwit, it nin Yesus Keretus avyarat umbutugwa menda ako enendawi avut dagalisagwi ovara, hegek, 19 Ala imbitigi andi, mondok avyarat atma arisogon andi, yi:
“Nenasin ako At aburi halok andi, elup agarik aro.”
Eke, ambi,
“Yi ap ndi ap ovok erogo, 'Ala abut inis ombok denogo bagagi andi, Yesus aro,' yugu-selok,
It weyak ogasagwi ako mbo baupwak,”
yiluk, Ala imbitigi ako, mondok dek agatek dogosogon o.* Yunani enane vaga andi yerogo yagaliga: Ala ogarup imbitigi andi, o owak wombalek wadokdek andi ndatak, mondok wadokdek dogosogon.
20 Ala aburi ovok dambulik andi o ombok valek ndatak agarwik. O ombok valek ilim andi, mbusi emas vaga inim, mbusi perak vaga inim, sogolowak andi menda adigat ogovak higirik menda dek. Ata, nin yo vaga, nin wen-vaga, ogovak higirik agarik. Sogolowak eve segedok halok andi, iya menda ambi ogarup yiluk, denek agarik. Eke, nin halok andi, we ugun ogagek yup yiluk agarik. 21 Anderogo at agarik atma, ap ambi sogolowak horek mondok sek agarik ndatak, at omaluk mbo bagya halok, at asin ake yi menda ndi menda sek iya dombok ogagya dogopwak yiluk, mondok denek agarik.
22 Andi halok, ap sawe enendawi nelagwi ako ndatak, hat anderogo okbagagya hao en, hekbaluk wunggu dogwen. Eve sek halok ogasagwi inim, enendawi Yesus vaga vanggabaluk avyarat ombasagwi inim, avakwa enabwa ombasagwi inim, enendawi ambiat dambulik dogop inim, it avakwa enendawi eve vaga, “Nenasin Yesus aro,” yiluk, yagalagwi ako, hinim akluk it ogasagwi andi menda adigat musek lagya dogwen. 23 Ap enunggut dugwit avoloklok wene vaga onggo-onggo yugu dugwit war-wat yagalagwi ako hat helupma, helabugu dogwen.
24 Ap ambi Nenasin ayeloman halok, war-wat yup andi moga. Ata, yi avakwa ndi avakwa ovok erogo endawi sagain vaga oginipu, wene sek mamulirigya, weyak okbamwi ovara, onggo yugeregetek mbup iris, ogagya dogop.
25 It hinim ogorek dugwit, wene adik yagan nagwis ako, mbo bisiluk, avyarat wene Yesus avok enelup arupwak yiluk, Ala en okbisaup hegek ogarup ai? yiluk, hane seve erogo mamulirigya dogwen. 26 Ala en anderogo okbugu halok, sile ombasiga menda ogagu dogopwak yiluk, heda magogo bogogi hegek, enendawi werek akluk, heda mago ako visilogo wunggu dogosogom o.

*2:19: Yunani enane vaga andi yerogo yagaliga: Ala ogarup imbitigi andi, o owak wombalek wadokdek andi ndatak, mondok wadokdek dogosogon.