16
Yesus iluk akluk mendok yagagi wene
(Matius 28:1-8; Lukas 24:1-12; Yaya 20:1-10)
It Yakuri samban okbaluk, o hup agya lagagimu, hwa Maria awi Makdala menda ako inim, Maria Yakobus isa ako inim, hwa Salome inim, it ako en yo enggen amben sek menda Yesus ovaga eralogo bamunda onggo huni lagagwa. Onggo huni lagu lagagwarik, nogo yiluk hari minggu vaga hutun hup mo daga wagya helan, helep wimu akoma lagagwa. Lagu dugwit, “Sa en helep larik ako hurogo bininayogon embetep?” yiluk, inil yokugu lagagwarik, helep ombok sup larik ako sigilogo lagagi inil hagagwa. Hugu lagagwarik, wimu akoma nunggugu lagagwama, ilumu ininggis amot vokot apsawe ambi yum mudu yirik horaik werekma inil hugu lagagwarik, enanggela wunggu dugwit “Ap yi sava agarik?” umbutu lagagwama, at ako en “Hit henanggela wulubuk. Hit Yesus awi Nasaret menda yo vaga lombalogo bagao ako hinil yokaguluk wagep ovara, eyave yoma agarik dek. At vage iluk akluk mendok yagas. At eyave warek agarikmu, avela adigat yi hinil yokanes. ‘An endak Galilea andoma lamindikmu neya lasogon’, yiluk, wene yukheragagi ako* Markus 14:28 ndatak at ogagarikmu, At ane welagwi menda nin inim, Peterus inim, yugerelales,” yugeragagi.
Yugirigya lagagimu, “Wii,” yiluk, enowak wuruk yagan wimu en lagu lagagwarik, hoda wunggu dugwit, enalon en ap akwa ambi yugeregetek mbauk enane dek lagagwa.
Yesus sigam agagi wene Ala wene Bahasa Yunani mondok endak menda ayat 8 hudi vaga wene Markus yi hekbagagwa. It ap Ala wene inilup menda en “Ayat 9 hudi en ayat 20 hudi ako andi ap Markus ako dirup watitek. Ap adik en hivis dirup watigi,” yiluk, yagalagwi.
(Matius 28:9-20; Lukas 24:13-49; Yaya 20:11-23; Lakbogogi Wene 1:6-8)
Hari minggu o hutun hup en At Yesus ako iluk akluk mendok iri lagagirik, at hwa Maria awi Makdala menda madis 7 endawima welagagi wibagagi ako, Yesus eyave il neyapwak yiluk, sigam agya lagagimu, 10 At aswei inim, arupwi inim welagagwa ako yup yi-yi wo-wo yugu-sigik, at hwa ako yonggo yugera lagagi. 11 Yesus iluk akluk, mendok yagas il higya lagagirik, yugera lagagi ako enaruk hunggugwa ovara, enendawi avyarat embetetek welagagwa.
12 Andi okbagu lagagwarik, werekma, Yesus aswei menda mberen o umwa en wunggu lagagwarik, suvaga lagusim, At Yesus eyave adik hunogo heda okbaluk, sigam agya lagagimu, 13 eneyami vaga wagu lagagwarik, enaswei nin yugera wagagwa menda it ako ogo avyarat embetetek adigat welagagwa.
14 Andi okbaluk, hivis en At ane welagwi menda eneve 11 ako erom nunggwi werekma, neyapwak yiluk, enadema sigam ari wagagi. Sigam ari wagya lagagirik, enendawi lakot atma, At iluk akluk mendok yagagi inil halok yugera wagagwa ako, enendawi avyarat embetetek iniselok, enanggadi watigi.
15 Enanggadi watya lagagirik, it ako yugirigya dugwit, “Hit yi awi ndi awi lagu dogomundik, it yi ap ndi ap andoma ovok erogo sek wene yugeregek nagu dogop o. 16 Sek wene yugeregek lamwi ako andi, enendawima en avyarat umbutu dogomundik, ima wombabugu-selok, enagap wendarisogon. Eke, wene andi enendawima avyarat embetetek iniselok andi, Ala en enowak dibaluk weyak okbisayogon o. 17 An nane enendawima avyarat umbutu-selok, it ogarubuk menda ogarusogon, it madis enendawima nonggagagi ako An ninis vaga nggigilogo wibugwis, it enane adik-adik enunggut menda yugurugwi, 18 mbas huli ininggis vagatwis, heda nalis amburup nunggu-selok, hambegetek at inugwis, aup idup iniselok, enovaga ininggis vakbisiluk, sek okbugwis ogarit lagu dogosogon o,” yiluk, yugeragagi.
Yesus mbogot vaga wolok inggigi wene
(Lukas 24:50-53; Lakbogogi Wene 1:9-11)
19 Yugirigya lagagimu, nenowa Yesus inis ombok ako At Ala en wolok mbogot vaga ba inggya lagagimu, At inggis amot vaga hora yagagi. 20 Ba inggya lagagimu, it ako yi awi ndi awi sek wene yugeregek nagusim, ogarubuk menda ogarit nagwis vaga it ap akwa ovok erogo, “Wene yi avyarat o,” ombarupwak yiluk, nenowa inis ombok yonggat inivit nagu lagagi.
Wene Markus ako, andi aro. Wa amin.

*16:7: Markus 14:28

16:8: Ala wene Bahasa Yunani mondok endak menda ayat 8 hudi vaga wene Markus yi hekbagagwa. It ap Ala wene inilup menda en “Ayat 9 hudi en ayat 20 hudi ako andi ap Markus ako dirup watitek. Ap adik en hivis dirup watigi,” yiluk, yagalagwi.