A̱maꞌ yej kijkuiloj San Pablo iga tokni̱wa̱n yej cha̱ntitokej a̱ltepe̱ꞌ Filipos
Filipenses
1
Kua̱ꞌ Pablo onoꞌ ca̱rcelijtiꞌ, kijkuilowiliá yej kitokaj Cristo yej icha̱mej Filipos
Nej niPablo iwá̱n tokni̱n Timoteo yej nikchi̱waj ken ne̱tekimakaj Jesucristo, nimitzijkuilowiliáj yej amocha̱n Filipos nochi yej ankitokaj Cristo Jesús, nochi pasto̱rmej* 1:1 Español “obispos”. Xikita glosario “Obispo”. wa̱n dia̱conojmej. 1:1 Xikita glosario “Diácono wa̱n diaconisa”. ToTaj Dios iwá̱n toTe̱ko Jesucristo mamitzikne̱li̱ka̱n iwá̱n makichi̱waka̱n iga xonoka̱n tamelá̱.
Pablo kitajtaniliá iga yej kitokaj iyojwi Dios
Nochipa kua̱ꞌ nimitzejla̱mikij nikmaka gracias noDio̱s, iwá̱n poxsan nipa̱ki kua̱ꞌ niktajtaniliá Dios iga amejeme̱n, iga nikmati iga este kua̱ꞌ achto ankikakikej ye̱ꞌnoti̱ciaj iwá̱n este iná̱n, anne̱pale̱wiáj iga ankipowaj inó̱n ye̱ꞌnoti̱ciaj. Nej nikmati iga Dios iná̱n kipe̱waltij iga kichi̱wa iye̱ꞌtekipáno̱l ipan amejeme̱n, iga ankitokaj iyojwi, iwá̱n Dios inó̱n ye̱ꞌtekipáno̱l kichijtos este maye̱ꞌki̱sa kua̱ꞌ wi̱ꞌ Jesucristo. Kajasi iga inó̱n nikijtowa de amejeme̱n iga nimitzpoxcho̱kiliáj. Amejeme̱n anne̱pale̱wijkej ipan tekipáno̱l yej Dios ne̱máꞌ iga nikpowa ye̱ꞌnoti̱ciaj yej tasalva̱rowa, ino̱nsan tekipáno̱l yej nemi nikchi̱wa nij ka̱n nipre̱sojtitoꞌ iga nikne̱xtiliáj yej aya kicre̱dowaj iga melaꞌcie̱rtoj inó̱n ye̱ꞌnoti̱ciaj. Dios kimati iga poxsan nimitzitasnekij. Nimitzcho̱kiliáj ijko̱nsan ken Jesucristo mitzcho̱kiliáj. Kua̱ꞌ ni‑ora̱dowa iga amejeme̱n, niktajtaniliá Dios iga má̱j ximose̱pancho̱kili̱ka̱n iwá̱n wel nochi nokta xikmatika̱n 10 ken iga wel nochipa xiktapejpenaka̱n yej má̱j ye̱kti yej ankichi̱waskej. Ijkó̱n wel anye̱ꞌnemiskej, iwá̱n ijkó̱n kua̱ꞌ wi̱ꞌ Cristo, ayagaj wel mitzijli̱skej iga ayompa ankichijkej. 11 Pues amejemej, iga mitzpale̱wiáj Jesucristo, ankichi̱waskej yej ye̱kti iga tokni̱wa̱n makiweyimati̱lti̱ka̱n Dios.
Nej nonoꞌ iga manikchi̱wa ken kineki Cristo
12 Nokni̱wa̱n, nikneki xikmatika̱n iga yej ne̱chi̱wilijkej yej aye̱kti, inó̱n tapale̱wij iga má̱j mopowaꞌ ye̱ꞌnoti̱ciaj. 13 Nochi solda̱dojmej yej onokej ipan palacio, iwá̱n sekin, kimatij iga nipre̱sojtitoꞌ iga niktoka Cristo. 14 Iwá̱n iga momati iga nipre̱sojtitoꞌ, miaꞌ tokni̱wa̱n kipowaj itájto̱l Dios iga kiyo̱lmakaj, ayá̱ꞌ majmawij, iwá̱n má̱j moconfia̱rowaj ipan toTe̱ko.
15 Melá̱ꞌ iga sekin kipowaj ye̱ꞌnoti̱ciaj de Cristo iga ta‑i̱xitaj iwá̱n kijtowaj iga yejemej má̱j kimatij que nejemej, eꞌ sekin kipowaj ye̱ꞌnoti̱ciaj iga kiyo̱lmakaj iwá̱n kinekij no̱ya̱n mamomati. 16 Sekin kipowaj itájto̱l Cristo iga san mane̱si iga no̱ kichi̱waj ino̱mpa tekipáno̱l, ayéj iga kimelaꞌtokaj Cristo, kinekij mane̱yo̱lmikti̱ka̱n iga kimatij nonoꞌ preso; 17 eꞌ sekin kipowaj ye̱ꞌnoti̱ciaj iga ne̱cho̱kiliáj, iga kimatij niktajtowiliá itájto̱l Cristo yej tama̱nawiá. 18 Eꞌ até̱ kichij siga kiye̱ꞌpowaj o ayá̱ꞌ, eꞌ ye̱kti iga tajtowaj de Cristo; iga inó̱n kichi̱waj, nej niyo̱lpa̱ki.
Iwá̱n ma̱joꞌ nia niyo̱lpa̱kiti 19 iga nej nikmati iga ipan inochi nia niye̱ꞌki̱sati iga amejeme̱n an‑ora̱dowaj iga nej, iwá̱n iga ne̱pale̱wiá iyEspí̱ritoj Jesucristo. 20 Nej nikneki nokta iga ayí̱ꞌ manikchi̱wa tejté̱ yej Cristo akiye̱ꞌita, ijkó̱n anipi̱na̱was iyi̱xtaj. Ma̱jwaꞌ amo manimajmawi iga nikpowa itájto̱l Cristo iwá̱n nochipa mamone̱xti ipode̱r ipan nej, até̱ kichij siga nimiktoꞌ o nisatoꞌ. 21 Siga nonoꞌ, manikchi̱wa yej Cristo kineki, iwá̱n siga nimiki, nikta̱niaya yej ne̱makas Cristo. 22 Eꞌ siga nisatoꞌ má̱j wel nitekipanowa iga toTe̱ko, anikmati katiá niktapejpena. 23 Iyo̱mexti̱n wel niktapejpena: nikneki maguiꞌ manimíkiya iga manónoya iwá̱n Cristo, iga nej inó̱n má̱j ye̱kti katka; 24 eꞌ iga amejeme̱n, má̱j ye̱kti iga manisato. 25 Eꞌ nikmati iga ma̱joꞌ nisatos, nonos iwá̱n amejeme̱n iga nimitzpale̱wi̱skej iga má̱j xikyo̱lmakaka̱n iga ankitokaj toTe̱ko, iwá̱n xiyo̱lpa̱ktoka̱n iga anmoconfia̱rowaj ipan yéj. 26 Iwá̱n wel sej nonos iwá̱n amejeme̱n iga xiyo̱lpa̱ktoka̱n iga yej kichij Jesucristo iga ne̱pale̱wij.
27 Eꞌ nimitzijliáj iga xiye̱ꞌnemika̱n ijkó̱n ken te̱ne̱xtiliá itájto̱l Cristo. Ijkó̱n siga nimitzitatij o wejka nonos, nikneki mane̱mati̱lti̱ka̱n iga amejeme̱n ankitókajoꞌ Cristo, iwá̱n se̱san amoa̱lmajmej iwá̱n ansentekipanojtokej iga ankipowaj ye̱ꞌnoti̱ciaj yej tama̱nawiá, 28 iwá̱n amo xikmajmawili̱ka̱n yej mitzijiyaj. Ijkó̱n ne̱si iga yejemej yawij poliwitij, eꞌ kine̱xtiá iga amejeme̱n anyawij anmosalva̱ro̱tij, ino̱nwaꞌ kichi̱was Dios. 29 Eꞌ iga ankitokaj Cristo, ayejsan iga ankipetzcre̱dowaj, sino que no̱ mitzikno̱chi̱waj iga yéj ankitokaj. 30 Iná̱n wel tisentekipanowaj iga tikpowaj ye̱ꞌnoti̱ciaj. Ankitakej kén iga ne‑ikno̱chijkej wa̱n iná̱n ankimatij iga ne‑ikno̱chijtókejoꞌ.

*1:1 1:1 Español “obispos”. Xikita glosario “Obispo”.

1:1 1:1 Xikita glosario “Diácono wa̱n diaconisa”.