2
Kristo Da Mántá Oyikpalíhɛsʋ
Mɩ́ apíó, brɛ́á nɛba bɛda Bulu asʋn ŋaínhɛ́ amʋ ɔkan súná mlɩ á, mmɔpʋ ɔnɔwankɩ ntɛ́ɛ nyánsa kʋkʋ bɛbláa mlɩ Bulu asʋ́n ámʋ. Tsúfɛ́ brɛ́á mbʋ mlɩ wá á, nɔbwɛ agywɩɩn ánɩ́ nɔ́tɔɩ́ tsú Yesu Kristo pʋ́ mʋ oyikpalíhɛsʋ lowu nkʋlɛ ɩwɩ. Brɛ́á nɛba a, mɩ́ awútɔ́ yɔ́yɔ́ɔ́yɔ́. Ifú dɛ mɩ́, ndɛkpɩnkɩ́. Megyí mɩ́ nyánsa pʋ́ mɩ́ ɔnɔwankɩ nɔpʋdá asʋ́n ámʋ ɔkan súná mlɩ. Mboún Ɔŋɛ́ Wankɩ́hɛ́ amʋ túmi lɛ́ha asʋ́n ámʋ ɩlɔwankɩ́ mlɩ. Ɩlɛba alɩ, mɛ́nɩ mlénya mlɩ hógyi tsú Bulu túmitɔ, megyí nyankpʋsa nyánsatɔ.
Bulu Nyánsa
Támɛ nɩ́ nowíé ahá ánɩ́ badan hógyi amʋtɔ wá á, ntɔpʋ́ Bulu nyánsa bláa amʋ́ asʋ́n amʋ́. Megyí ndɛ ɔyɩ kɛhɛtɔ nyánsa, ntɛ́ɛ ɔyɩ́ ánfɩtɔ ɩsʋ agyípʋ́ ánɩ́ bɛ́ba bɔhʋlɩ́ɩ amʋ́ túmi klɛ́. Nyánsa ánfɩ anɩdɛ́ mʋ́ ɩwɩ asʋ́n blɩ́ ánfɩ igyi nyánsa ánɩ́ Bulu lɔ́pʋŋáín asa ɔyɩ́ lɛbɛlɩn, ánɩ́ ɔbɔ́pʋwá anɩ numnyam. Ɔyɩ́ ánfɩtɔ otúmípʋ ɔkʋkʋ mɛ́bɩ nyánsa ánfɩ. Nɩ́ bɛbɩ mʋ́ á, tɛkɩ bʋmɛda anɩ Wíe Onumnyampʋ amʋ mántá oyikpalíhɛsʋ. Támɛ fɛ́ alɩá bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́n ámʋtɔ á,
“Tɔ́á ansíbi mɔkʋ́wun kɩ, asʋ mɔ́kʋ́nú kɩ,
ɩmɔkʋ́ba nyankpʋsa agywɩɩntɔ ɛ́ kɩ a,
mʋ́ Bulu lalá yáɩ́ há mʋ adwɛpʋ́ nɩ́.”
10 Támɛ anɩlabɩ́ ɩ́nɩ, tsúfɛ́ alalɛ́ mʋ́ súná anɩ tsʋn mʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋsʋ. Ɔŋɛ́ ámʋ tokwí tógyítɔ́tɔ́ kɩ, ɔtɛlɛ́ Bulu asʋn ŋaínhɛ́á ɩbʋ ɔtɔ́tɔ́ɔ́tɔ́ kʋ́ráá súná anɩ. 11 Ɔhaa tamawun mʋ ba nwuntɔ, nkɛ́tɩ mʋ onutó ɔŋɛ́. Alɩ kɛ́n Bulu Ɔŋɛ́ ámʋ nkʋlɛ tówun Bulu nwuntɔ nɩ́. 12 Anɩ mʋ́ á, Bulu lɔ́pʋ mʋ Ɔŋɛ́ wá anɩtɔ, megyí ɔyɩ́ ánfɩtɔ ɔŋɛ́ bʋ anɩtɔ. Mboún Ɔŋɛ́á itsú Bulu wá, mɛ́nɩ abɛ́talɩ́ nú ɩtɔ́ ámʋ́ʋ́ Bulu lapʋ́kíé anɩ faan amʋ asɩ.
13 Mʋ́ sʋ megyí anɩ onutó nyánsa asʋ́n anɩdɛ́ mlɩ bláa. Mboún asʋ́n ánɩ́ itsú Ɔŋɛ́ Wankɩ́hɛ́ ámʋ wá. Mʋ́ anɩdɛ́pʋlɛ́ Ɔŋɛ́tɔ́ ɔnɔkwalɩ asʋ́n asɩ nɩ́. 14 Ɔhá ánɩ́ ɔma Ɔŋɛ́ Wankɩ́hɛ́ mɛ́ɛtalɩ́ hɔ tɔ́á itsú Bulu Ɔŋɛ́ ámʋ wá, tsúfɛ́ igyi mimlála mʋ wá. Ɔhá ánɩ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ bʋ mʋtɔ tónú asʋ́n ánɩ́ Ɔŋɛ́ ámʋ dɛ́blɩ́ asɩ. 15 Mʋtɛtálɩ́ tɛ́tɛ tógyítɔ́tɔ́ nú mʋ́ asɩ. Támɛ mʋ mʋ́ á, ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ tɛ́tɛ mʋ asʋ́ntɔ́, nú mʋ asɩ ɛkɛkɛɛkɛ. 16 Nkálɩ ɩbɔ́bwɛ asa bɛ́talɩ́ nú mʋ́ asɩ? Igyi fɛ́ alɩá Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋ lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ,
“Ma ɔbɛ́talɩ́ bɩ́ anɩ Wíe agywɩɩn?
Ma ɔbɛ́talɩ́ súná mʋ asʋ́n?”
Támɛ Kristo agywɩɩn bʋ anɩtɔ. Mʋ́ sʋ anɩ mʋ́ abɛ́talɩ́ bɩ́ mʋ agywɩɩn.