2
Anɩ Bʋalɛ Ogyípʋ́
Mɩ́ abí adwɛpʋ́, ndɛ asʋ́n ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, mɛ́nɩ mlɩmɛ́ɛtrá bwɛ lakpan. Támɛ nɩ́ mlɩtɔ ɔkʋ ɔbwɛ́ lakpan á, anɩbʋ ɔhá ánɩ́ otokókóli anɩ Sɩ́ ámʋ há anɩ. Mʋgyí yilé ɔbwɛpʋ́ Yesu Kristo. Tsúfɛ́ mʋlówu, pʋ́ mʋ obugya lɛ́ anɩ nwunsʋ mbusuo. Megyí anɩ nkʋlɛ pɛ́ lakpan, támɛ ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́ klɛ́.
Nɩ́ anɩdɛ́ Bulu mblasʋ gyí a, mʋ́ ɔbɛ́ha abɛ́bɩ ánɩ́ anɩlabɩ́ mʋ nɩ. Nɩ́ ɔkʋ ɔblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Nyin Bulu,” támɛ ɔtamagyi mʋ mblasʋ á, ofunupʋ ogyi. Ɔma ɔnɔkwalɩ. 5-6 Támɛ nɩ́ ɔkʋ tegyi Bulu mblasʋ á, idesuná ánɩ́ mʋ Buludwɛ lɔfʋn. Tɔ́á ɩbɛ́ha abɛ́bɩ ánɩ́ kʋlɛbwɛ bʋ anɩa Bulu nsɩnɛ́ gyí, anɩtsie nkpa fɛ́ Yesu Kristo.
Mbla Pɔpwɛ Amʋ
Apíó adwɛpʋ́, megyí mbla pɔpwɛ kʋkʋ ndɛwanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ. Mbla dada amʋ́ʋ́ mlɩyin tsú brɛ́ ámʋ́ʋ́ mlɩlɔ́tsɔ hógyi amʋ nɩ. Mbla dada anfɩ igyi asʋ́n ánɩ́ mlɩlanú dodo. Támɛ mbla pɔpwɛ igyi. Tsúfɛ́ Kristo tsiátɔ́ pʋ́ mlɩ klɛ́ lalɛ́ mʋ́ súná ánɩ́ mbla pɔpwɛ igyi. Oklún amʋ ɩdɛtsʋ́ʋn. Wankɩ amʋ onutó ɩdɛwankɩ́ dodo.
Mʋ́ sʋ ɔhá ánɩ́ ɔbɛ́ɛ, ɔna wankɩ amʋtɔ, támɛ ɔdɛ mʋ ba Okristoyin lu á, idesuná ánɩ́ ɔtráa ɔbʋ oklúntɔ. 10 Ɔhá ánɩ́ ɔtɔdwɛ́ mʋ ba Okristoyin ná wankɩ amʋtɔ. Mʋ́ sʋ tɔtɔɔtɔ mɛ́ɛha mʋ ɔbwɛ lakpan. 11 Támɛ ɔhá ánɩ́ otolú mʋ ba Okristoyin mʋ́ tsie oklúntɔ. Ɔna oklúntɔ, sʋ omeyín ɔtɩ́nɛ́á ɔyɔ́, tsúfɛ́ oklún amʋ ɩlatin mʋ ansɩ́.
12 Mɩ́ abí adwɛpʋ́, ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, tsúfɛ́ Yesu Kristo sʋ Bulu lasí mlɩ lakpan kíé mlɩ. 13 Mɩ́ asɩ́, ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, tsúfɛ́ mlɩlabɩ́ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔbʋ ɩnʋ tsú ɔyɩ́ nfiasɩ́ ámʋ. Nyasubi, ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, tsúfɛ́ mlɩlagyi Ɔbʋnsámsʋ́.
14 Mɩ́ abí adwɛpʋ́, ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, tsúfɛ́ mlɩlabɩ́ Ɔsɩ́ ámʋ. Mɩ́ asɩ́, ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, tsúfɛ́ mlɩlabɩ́ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔbʋ ɩnʋ asa Bulu lɔ́bwɛ ɔyɩ́ ámʋ. Nyasubi, ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, tsúfɛ́ mlɩ hógyi ɔnɔ́ bʋ ɔnlɩn, Bulu asʋ́n bʋ mlɩtɔ. Mlɩlagyi Ɔbʋnsámsʋ́.
15 Mʋ́ sʋ ndɛ mlɩ fɛ́ɛ́ bláa mbɛ́ɛ, mlɩmápʋ mlɩ klʋn dɩ́nká ɔyɩ́ pʋ́ mʋ́tɔ́ atɔ́sʋ́. Nɩ́ ɔkʋ dɛ́ ɔyɩ́ ánfɩ dwɛ á, ɔmɛ́ɛtalɩ́ trá dwɛ anɩ Sɩ́ Bulu ɛ. 16 Ɔyɩ́tɔ́ atɔ́ ámʋ ɩkʋ gyí, atɔ laláhɛá ɩtɛdɩ́nká ɔha ɔwɔ́lɩ; atɔ́á ɔha towun, ɩtɛdɩ́nká mʋ ɔwɔ́lɩ pʋ́ ntobíá ɔha tɔpʋ́tsú ɩwɩ. Ɩ́nɩ ánfɩ odu kʋkʋʋkʋ imotsú anɩ Sɩ́ Bulu wá, ɔyɩ́ ánfɩtɔ itsú. 17 Ɔyɩ́ ánfɩ pʋ́ mʋ́tɔ́ atɔ́á ɩtɛdɩ́nká ɔha ɔwɔ́lɩ fɛ́ɛ́ dɛtsʋ́ʋn. Támɛ ɔhá ánɩ́ ɔtɔbwɛ́ tɔ́á Bulu tekle obétsiá nkpa ánɩ́ ɩtamatá.
Kristo Alupʋ́
18 Mɩ́ abí adwɛpʋ́, brɛ́ tráhɛ nɩ. Mlɩkaɩn ánɩ́ bɛbláa mlɩ bɛɛ, Kristo olupʋ́ ámʋ ɔbɛ́ba. Séi ánfɩ á, Kristo alupʋ́ tsɔtsɔɔtsɔ baba. Ɩ́nɩ désuná ánɩ́ lɛ́lɛ́ brɛ́ tráhɛ nɩ. 19 Kristo alupʋ́ ánfɩ betsiá anɩtɔ asa bɛdalɩ. Nɩ́ lɛ́lɛ́ anɩ klɛ́ bʋgyi á, tɛkɩ besi tsiá anɩtɔ. Amʋ́ anɩtɔdalɩ lósuná ánɩ́ bʋmegyí anɩ apíó Kristotɔ. Mʋ́ sʋ bɛdalɩ anɩtɔ nɩ́.
20 Támɛ mlɩ mʋ́ á, Kristo lapʋ́ mʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ wá mlɩtɔ. Mʋ́ sʋ mlɩ fɛ́ɛ́ mlɩlabɩ́ ɔnɔkwalɩ amʋ. 21 Megyí bɛɛ mlɩméyín ɔnɔkwalɩ amʋ, sʋ́ ndɛ asʋ́n ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ. Mboún alɩá mlɩyin ɔnɔkwalɩ amʋ, pʋ́ alɩ ámʋ́ʋ́ mlɩyin wankláán ánɩ́ ɔtɩ́nɛ́á ɔnɔkwalɩ amʋ bʋ a, afunu kʋkʋʋkʋ ɩma ɩnʋ ámʋ sʋ.
22 Ma gyí ofunupʋ kpɔnkpɔntɩ ánfɩ? Mʋgyí ɔhá ánɩ́ olekiná ɔbɛ́ɛ, “Megyí Yesu gyí Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ).” Idesuná ánɩ́ alakíná Ɔsɩ́ Bulu mʋa mʋ Bi Yesu Kristo amʋ. Mʋ́ sʋ mʋgyí Kristo olupʋ́ ámʋ nɩ. 23 Tsúfɛ́ ɔhá ánɩ́ okíná Bulu mʋ Bi ámʋ lakíná mʋ Sɩ Bulu ɛ́ nɩ́. Támɛ ɔhá ánɩ́ ɔlɔhɔ mʋ Bi ámʋ lahɔ mʋ Sɩ ámʋ ɛ́.
24 Mʋ́ sʋ mlɩha asʋ́n ámʋ́ʋ́ mlɩlónu tsú brɛ́ ámʋ́ʋ́ mlɩlɔ́tsɔ hógyi amʋ isin mlɩtɔ. Tsúfɛ́ nɩ́ isin mlɩtɔ á, mʋ́mʋ́ ɩkʋlɛbwɛ bétsiá mlɩa Yesu pʋ́ Ɔsɩ́ Bulu nsɩnɛ́. 25 Ɩ́nɩ gyí tɔ́á Kristo lɛ́hɩɛ ɔbɛ́ɛ mɛ́ha anɩ, igyi nkpa ánɩ́ ɩtamatá ámʋ nɩ.
26 Ahá ámʋ́ʋ́ bʋdekléá bɛ́mlɛ́ mlɩ ámʋ sʋ́ ndɛ asʋ́n ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ. 27 Mlɩ mʋ́ á, Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ́ʋ́ Kristo lɔ́pʋwá mlɩtɔ ámʋ bʋ mlɩtɔ. Mʋ́ sʋ imehián ánɩ́ ɔhaa ɔbɛ́trá suná mlɩ atɔ́. Tsúfɛ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ tosúná mlɩ tógyítɔ́. Mʋ atosunáhɛ́ ɛ́ igyi ɔnɔkwalɩ onutó. Ɩ́nɩ sʋ mlɩkɩta tɔ́á olosuná mlɩtɔ, amlɩtsia Kristotɔ.
28 Ɩ́nɩ sʋ mɩ́ abí adwɛpʋ́, mlɩtsia Kristotɔ. Fówun nɩ́ ɔbá á, pɛ́lɩ mɛ́ɛkɩtá anɩ, abɛ́talɩ́ fia mʋ. 29 Nɩ́ mlɩyin ánɩ́ yilé ɔbwɛpʋ́ Yesu gyí á, mʋ́mʋ́ mlɩbɩ ánɩ́ yilé ɔbwɛpʋ́ Bulu mʋ bi okugyíɔkʋ gyí.