3
Bulu Abí
Mlɩkɩ alɩá anɩ Sɩ́ Bulu tɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ anɩ sʋ́ bʋtɛtɩ́ anɩ mʋ abí. Lɛ́lɛ́ á, mʋ abí anɩgyí. Támɛ tɔ́á sʋá ɔyɩ́ ánfɩtɔ ahá bʋmeyín anɩ gyí, bʋmeyín anɩ Sɩ́ Bulu. Mɩ́ apíó adwɛpʋ́, séi á, Bulu ahá anɩgyí. Alɩá abébemlí wʋlɛ ɔmɔkʋ́nyá lɛ́ súná anɩ. Támɛ anɩyin ánɩ́ Kristo ɔbá á, abɛ́lɩan mʋ, tsúfɛ́ abówun alɩá ogyi. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔdɩn ansɩ́ ánɩ́ mɛ́lɩan mʋ tɛhá mʋ ɩwɩ tɛtɩn, fɛ́ alɩá mʋ ɩwɩ lɛtɩn.
Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtɔbwɛ́ lakpan á, ɔdɛkʋsʋ́ lɩ́ɩ́ Bulu mblasʋ. Tsúfɛ́ lakpan gyí Bulu mblasʋmágyi. Mlɩyin ánɩ́ Kristo lɛ́ba ɔyɩ́tɔ́ bɛlɛ anɩ tsú anɩ lakpantɔ, támɛ mʋ mʋ́ ɔmɔbwɛ lakpan kʋkʋ. Ɩ́nɩ sʋ ɔhá ánɩ́ mʋa Kristo bʋdɛ mbagyí tamatráa bwɛ lakpan. Mʋ́ sʋ ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtráa ɔdɛ lakpan bwɛ mɔ́kʋ́wun Kristo, ɔmɔkʋ́bɩ́ mʋ ɛ́.
Mɩ́ abí adwɛpʋ́, mlɩmáha ɔhaa ɔmlɛ mlɩ. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtɔbwɛ́ yilé á, mʋ asʋ́n da ɔkpa Bulu ansɩ́tɔ́ fɛ́ Yesu. Támɛ Ɔbʋnsám mʋ bi, ɔhá ánɩ́ ɔtráa ɔdɛ lakpan bwɛ gyí. Tsúfɛ́ Ɔbʋnsám dɛ́ lakpan bwɛ tsú brɛ́á ɔyɩ́ lefi asɩ ɔpá. Bulu mʋ Bi Yesu Kristo lɛ́ba ɔyɩ́tɔ́ beyintá Ɔbʋnsám gyumagyihɛ kugyíkʋ.
Ahá ánɩ́ babwɛ́ Bulu ahá bʋtamatráa bwɛ lakpan, tsúfɛ́ Bulu tsiátɔ́ bʋ amʋ́tɔ́. Mʋ́ sʋ bʋmɛ́ɛtalɩ́ trá bwɛ lakpan. 10 Tɔ́á abɔ́pʋbɩ́ Bulu abí pʋ́ Ɔbʋnsám abí gyí, ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtamabwɛ́ yilé, ntɛ́ɛ dwɛ́ mʋ ba mégyí Bulu mʋ bi.
Abadwɛ
11 Asʋ́n ánɩ́ mlɩlónu tsú brɛ́á mlɩlémlí Akristofɔ gyí, adwɛ́ɛ aba. 12 Mlɩmábwɛ mlɩ ɩwɩ fɛ́ Kain. Ɔlɔbwɛ Ɔbʋnsám mʋ bi, mɔ́ mʋ gyama. Ntɔ lɛ́ha sʋ́ ɔlɔmɔ mʋ? Ɔlɔbwɛ ɩtɔ laláhɛ, mʋ gyama mʋ́ lɔ́bwɛ ɩtɔ wankláán sʋ ɔlɔmɔ mʋ.
13 Mɩ́ apíó Akristofɔ, ɩmáwa mlɩ wánwan nɩ́ ɔyɩ́ ánfɩtɔ ahá bʋtolú mlɩ. 14 Anɩ mʋ́ anɩyin ánɩ́ anɩladálɩ lowu asɩ yɔ́ nkpa ánɩ́ ɩtamatátɔ́, tsúfɛ́ anɩdɛ́ anɩ aba dwɛ. Ɔhá ánɩ́ ɔtamadwɛ́ mʋ aba lasin lowutɔ. 15 Ɔhá ánɩ́ otolú mʋ ba gyí ahá ɔmɔpʋ́. Mlɩyin ánɩ́ ahá ɔmɔpʋ́ ɔkʋkʋ má nkpa ánɩ́ ɩtamatá. 16 Alɩ ámʋ́ʋ́ Kristo lótsulá wú há anɩ ámʋ ɩlasúná anɩ alɩá ɔdwɛ gyí. Mʋ́ sʋ ilehián ánɩ́ anɩ ɛ́ abówu há anɩ aba alɩ kɛ́n. 17 Nɩ́ ɔkʋ bʋ atɔ́, alawun ánɩ́ kʋ dɛ mʋ ba hián, támɛ omowun mʋ nwɛ há mʋ a, mʋ́mʋ́ ɔmɛ́ɛtalɩ́ blɩ́ ɔbɛ́ɛ, mʋtɔdwɛ́ Bulu. 18 Mɩ́ abí adwɛpʋ́, nɩ́ igyi alɩ á, mlɩmápʋ ɔnɔ́kpán dwɛ́ aba. Mboún mlɩha apʋ anɩ bwɛhɛ́ pʋ́ ɔnɔkwalɩ dwɛ aba.
Ɩklʋnwa Bulu Ansɩ́tɔ́
19 Nɩ́ anɩtɔdwɛ́ aba alɩ á, mʋ́ abɛ́bɩ ánɩ́ anɩbuo ɔnɔkwalɩ amʋ nɩ. Mʋ́ sʋ nɩ́ anɩlɩ́ɩ́ Bulu ansɩ́tɔ́ á, tɔtɔ mɛ́ɛhan anɩ. 20 Nɩ́ anɩ klʋn ɩhá anɩ pɔ́n kʋ́ráá á, Bulu yin asʋ́n dʋn anɩ klʋn, oyin anɩ bwɛhɛ́ kugyíkʋ. 21 Apíó adwɛpʋ́, nɩ́ anɩ klʋn mɛ́ha anɩ pɔ́n brɛ́á anɩlɩ́ɩ́ mʋ ansɩ́tɔ́ á, ifú mɛ́ɛkɩtá anɩ. 22 Bulu ɔbɛ́ha anɩ tɔ́á anɩdɛ́ mʋ kʋlɩ́, tsúfɛ́ anɩdɛ́ mʋ mblasʋ gyí, anɩ tsiátɔ́ ɛ́ légyi mʋ ansɩ́. 23 Mbla ánɩ́ Bulu lɔ́wa há anɩ gyí, ahɔ́ɔ mʋ Bi Yesu Kristo gyi, adwɛ aba fɛ́ alɩá Yesu lɛ́bláa anɩ. 24 Ɔhá ánɩ́ ɔdɛ Bulu mblasʋ gyí a, mʋa Bulu babwɛ́ kʋlɛ. Bulu bʋ mʋ klʋntɔ. Tɔ́á itosúná anɩ ánɩ́ ɔbʋ anɩ klʋntɔ gyí Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ́ʋ́ ɔlɔpʋhá anɩ ámʋ.