4
Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ Pʋ́ Ɔŋɛ Laláhɛ
Apíó adwɛpʋ́, mlɩmáhɔ ahá fɛ́ɛ́ ánɩ́ bɛɛ, bʋbʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ asʋ́nsʋ́ gyi. Mboún mlɩsɔ ɔŋɛ́ ámʋ́ʋ́ bʋdɛpʋsúná atɔ́ ámʋ kɩ. Tsúfɛ́ Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ afunupʋ tsɔtsɔɔtsɔ babʋ́lá ɔyɩ́ ánfɩtɔ. Ɩ́nɩ apʋ́bɩ ánɩ́ ɔŋɛ́ ámʋ itsú Bulu wá nɩ́. Nɩ́ ɔkʋ dɛ́ atɔ́ suná, ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, Yesu Kristo lɛ́lɩn fɛ́ nyankpʋsa a, mʋ́mʋ́ mʋ atosunáhɛ́ amʋ itsú Bulu wá. Támɛ nɩ́ ɔkʋ lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, Yesu mɛ́lɩn fɛ́ nyankpʋsa a, mʋ́mʋ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ ɩma mʋtɔ. Kristo olupʋ́ ɔŋɛ́ ámʋ́ʋ́ mlɩlónuá bɛɛ, ɩbɛ́ba amʋ nɩ. Ɩlaba ɔyɩ́tɔ́ dodo.
Mɩ́ abí adwɛpʋ́, Bulu ahá mlɩgyí. Mlɩlagyi Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ afunupʋ amʋsʋ. Tsúfɛ́ Ɔŋɛ́ ámʋ́ʋ́ ɩbʋ mlɩtɔ ámʋ bʋ ɔnlɩn dʋn mʋ́ámʋ́ʋ́ ɩdɛ ɔyɩ́ ánfɩtɔ ahásʋ gyí amʋ. Yesu alupʋ́ ámʋ bʋmeyín Bulu. Ɩ́nɩ sʋ amʋ́ atosunáhɛ́ fɛ́ɛ́ igyi ahá ánɩ́ bʋmeyín Bulu atosunáhɛ́. Mʋ́ sʋ ahá ánɩ́ bʋmeyín Bulu tɔ́hɔ amʋ́ asʋ́nsʋ́ gyi. Anɩ mʋ́ á, Bulu ahá anɩgyí. Mʋ́ sʋ ɔhagyíɔha ánɩ́ oyin Bulu tɔhɔ anɩ asʋ́nsʋ́ gyi. Támɛ ɔhá ánɩ́ omeyín Bulu tamahɔ anɩ asʋ́n. Ɩ́nɩ anɩtɔpʋ́bɩ́ ɔnɔkwalɩ Ɔŋɛ́ ámʋ pʋ́ afunu klɛ́ nɩ.
Bulu Gyí Ɔdwɛ
Mɩ́ adwɛpʋ́, mlɩha adwɛ aba, tsúfɛ́ ɔdwɛ itsú Bulu wá. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtɔdwɛ́ ahá a, Bulu mʋ bi ógyi, oyin Bulu. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtamadwɛ́ ahá méyín Bulu, tsúfɛ́ Bulu gyí ɔdwɛ.* Bulu gyí ɔdwɛ asɩ gyí, ɔdwɛ itsú Bulu wá. Alɩá Bulu lɛ́lɛ mʋ ɔdwɛ súná anɩ gyí, ɔlɔpʋ mʋ Bi ɔkʋkʋ́nʋ́ ɔkʋlɛ amʋ sɩ́sɩ́ ɔyɩ́tɔ́, mɛ́nɩ abɔ́tsʋn mʋsʋ nyá nkpa ánɩ́ ɩtamatá. 10 Megyí alɩá anɩtɔdwɛ́ Bulu gyí Buludwɛ ɔnɔkwalɩsʋ. Mboún alɩá ɔlɔdwɛ anɩ, pʋ́ mʋ Bi sɩ́sɩ́ anɩ, ánɩ́ ɔbɔ́pʋ mʋ obugya lɛ anɩ ɩwɩ mbusuo gyí ɔdwɛ.
11 Apíó adwɛpʋ́, ɩ́nɩá Bulu lɛ́hɩɛ dwɛ́ anɩ alɩ sʋ á, ilehián ánɩ́ anɩ ɛ́ abɔ́dwɛ aba. 12 Ɔhaa mɔ́kʋ́hɩ́ɛ́ wun Bulu kɩ. Nɩ́ anɩdɛ́ aba dwɛ á, idesuná ánɩ́ Bulu bʋ anɩ klʋntɔ. Mʋ́ sʋ mʋ ɔdwɛ lɔfʋn anɩtɔ.
13 Bulu lapʋ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ há anɩ. Mʋ́ sʋ anɩlabɩ́ ánɩ́ anɩa mʋnyɔ anɩlabwɛ́ kʋlɛ, ɔbʋ anɩ klʋntɔ. 14 Anɩlawun mʋ́ alɩ. Mʋ́ sʋ anɩdɛ́ adánsɩɛ gyí anɩaa, anɩ Sɩ́ Bulu lɔ́wa mʋ Bi Yesu Kristo ɔbɛ́ɛ, ɔbɛ́lɛ anyánkpʋ́sa fɛ́ɛ́ tsu amʋ́ lakpantɔ. 15 Ɔhagyíɔha ánɩ́ olohogyi, ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ Yesu gyí Bulu mʋ Bi ámʋ a, Bulu bʋ mʋtɔ, mʋ ɛ́ ɔbʋ Bulutɔ. 16 Mʋ́ sʋ anɩyin ɔdwɛá Bulu bʋ ha anɩ, anɩlɔ́hɔ mʋ́sʋ́ gyí.
Bulu gyí ɔdwɛ. Mʋ́ sʋ nɩ́ ɔkʋ tɔdwɛ́ Bulu pʋ́ mʋ aba á, ɔbʋ Bulutɔ, Bulu ɛ́ bʋ mʋtɔ. 17 Ɩ́nɩ désuná ánɩ́ Bulu ɔdwɛ lɔfʋn anɩtɔ nɩ́. Mʋ́ sʋ anɩméenya pɛ́lɩ mʋ asʋ́n ogyíkɛ́, tsúfɛ́ anɩlatsíá nkpa ɔyɩ́ ánfɩtɔ fɛ́ Yesu. 18 Ɔhá ánɩ́ Bulu ɔdwɛ bʋ mʋtɔ tamanyá ifú. Mʋ́ sʋ nɩ́ anɩdɛ́ Bulu pʋ́ anɩ aba dwɛ á, anɩméenya Bulu ifú. Tsúfɛ́ ahá ánɩ́ bʋyin ánɩ́ Bulu ɔbɛ́bɩtɩ́ amʋ́ ɩsʋ tényá ifú. Ɩ́nɩ sʋ nɩ́ ɔkʋ dɛ́ Bulu ifú nya á, ilosuná ánɩ́ Bulu ɔdwɛ mɔfʋn mʋtɔ.
19 Anɩtɔdwɛ́ Bulu pʋ́ anɩ aba, tsúfɛ́ Bulu légyankpá dwɛ́ anɩ. 20 Nɩ́ ɔkʋ lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ “Ntɔdwɛ́ Bulu,” támɛ otolú mʋ ba á, ofunupʋ ogyi. Tsúfɛ́ ɔhá ánɩ́ otolú mʋ ba ánɩ́ otowun, mɛ́ɛtalɩ́ dwɛ́ Bulu ánɩ́ ɔmɔkʋ́wun kɩ. 21 Mbla ánɩ́ Yesu Kristo lɔ́wa há anɩ gyí, “Ɔhá ánɩ́ ɔtɔdwɛ́ Bulu ɔdwɛ́ɛ mʋ ba ɛ́.”

*4:8 Bulu gyí ɔdwɛ asɩ gyí, ɔdwɛ itsú Bulu wá.