Petro
Ɔwʋlʋ́ Gyankpapʋ
1
Itsiáha
Ɔwʋlʋ́ ánfɩ itsú mɩ́ Petro ánɩ́ ngyi Yesu Kristo sumbí ɔyɔpʋ́ wá.
Ndɛ mʋ́ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ ahá ánɩ́ Bulu lalɛ́ bwɛ́ mʋ abí, mlɩladásáɩ́n yɔ́bwɛ afɔɔ́ Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia yɛ́dalɩ Bitinia ɔmátɔ́ fɛ́ɛ́. Ɔsɩ́ Bulu lalɛ́ mlɩ fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ ɔlɛhɩhɩ́ɛ mʋ́ yáɩ́ ánɩ́ ɩbá mʋ́tɔ́ ámʋ. Bulu latsʋn Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋsʋ bwɛ́ mlɩ mʋ ahá, mɛ́nɩ mlóbu Yesu Kristo, mʋ obugya ɛ́ ɩbɔ́gyʋráa mlɩ.
Bulu ɔhɩ́ɛ gyi mlɩ bʋalɛ, ɔha mlɩ iwilwii tsɔtsɔɔtsɔ!
Ɔkpakɩ́ɩ Ánɩ́ Ɩmɔ́ɔbwɛ Kpaalɩ
Mlɩha akanfʋ Bulu. Mʋgyí anɩ Wíe Yesu Kristo mʋ Sɩ pʋ́ mʋ Bulu nɩ́. Mʋ nwewúun kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ámʋ sʋ alakʋ́sʋ́a anɩ Wíe Yesu Kristo tsú afúlitɔ pʋ́há anɩ nkpa pɔpwɛ. Ɩ́nɩ lahá anɩlanú ɩwɩasɩ ánɩ́ anɩ ɔkpakɩ́ɩ mɔ́ɔbwɛ kpaalɩ. Mʋ́ sʋ anɩ ansɩ́dɩn ánɩ́ anɩ ɩbɩ bɛ́da siadɩɛ yílé ámʋ́ʋ́ Bulu lɛ́hɩɛ ánɩ́ ɔbɔ́pʋhá mʋ abí ámʋ. Alalá mʋ́ yáɩ́ ɔsʋ́sʋ́ wankláán há mlɩ, atɔ́á ɩtamayíntá, ɩtamaplɔ́, ɩtamakpá ɛ́. Siadɩɛ yílé ánfɩ igyi mlɩ ahá ámʋ́ʋ́ mlɩlahogyi amʋ klɛ́. Mlɩ hógyi sʋ Bulu túmi bun mlɩsʋ, ɩdɛ mlɩsʋ kɩ́ɩ alɩɩ yɔ́fʋn atɔ́ fɛ́ɛ́ nkpa ɔhɔ́kɛ ámʋ́ʋ́ Bulu lalá yáɩ́ ánɩ́ ɔbɛ́lɛ mʋ́ ɔwan ɔyɩ́ ɔnɔ́mɔkɛ́ ámʋ.
Ɩbʋ mʋ́tɔ́ ánɩ́ ɩsɔ́kɩ ɔtsan-ɔtsan ɩdɛ mlɩ tʋ, mlɩdɛ́ asʋ́n wúun, támɛ ɩtɔ́ ánfɩ mlɩ ansɩ́dɩn mʋ́sʋ́ ánfɩ sʋ ansɩ́ mɔkʋ́sí mlɩ gyí. Tɔ́á sʋá mlɩdɛ́ asʋ́n wúun gyí, mʋ́ obósuná ánɩ́ mlɩlahɔ Yesu gyi lɛ́lɛ́ nɩ́. Tɔ́ bʋtɔtɔ́ sika pɛpɛ ánɩ́ ɩtɛtálɩ́ yíntá kʋ́ráá kɩ bɛɛ, wankláán igyi. Alɩ kɛ́n bɔ́pʋ asʋn wunhɛ sɔ mlɩ hógyi ánɩ́ ɩbʋ labi dʋn sika pɛpɛ kɩ bɛɛ, lɛ́lɛ́ mlɩlahɔ Yesu gyi, mɛ́nɩ mlɛ́talɩ́ lɩ́ɩ́ kínkín nɩ́. Ɩbá alɩ á, bɛ́kanfʋ́ mlɩ, wá mlɩ numnyam, há mlɩ ɩdayilé ɛkɛ ámʋ́ʋ́ Yesu Kristo ɔbɛ́lɛ ɩwɩ ɔwan ámʋ. Ɩbʋ mʋ́tɔ́ ánɩ́ mlɩmɔ́kʋ́wun Yesu kɩ, támɛ mlɩtɔdwɛ́ mʋ. Mlɩmɛ́dɛ́ mʋ wúun mʋ́, támɛ mlɩdɛ́ mʋsʋ hógyi. Ɩ́nɩ sʋ ansigyí kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ánɩ́ ɔnɔ́ mɛ́ɛtalɩ́ blɩ́ labʋ́lá mlɩtɔ. Tsúfɛ́ mlɩdɛ́ mlɩ nkpahɔ́ɔ amʋ́ʋ́ mlénya tsú mʋ hógyitɔ ámʋ nya.
10 Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋ bɛblɩ́ nkpa ánfɩ Bulu ɔbɔ́hɔ mlɩ ánfɩ asʋ́n tswɩ. Bɛtɛtɛ́ɛ mʋ awɩtɔlɛ asʋ́n ánfɩtɔ wankláán, mɛ́nɩ bónu mʋ́ asɩ. 11 Kristo Ɔŋɛ́ letsiá Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ anfɩtɔ, tsíá súná amʋ́, bɛblɩ́ yáɩ́ alɩá Kristo obówun ipian. Mʋ́ ɔma a, numnyam kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ bɛ́ba. Mʋ́ sʋ besen ansɩ́tɔ́ ánɩ́ bɛ́bɩ brɛ́á nkpahɔ́ɔ anfɩ ɩbɛ́ba pʋ́ ɔhá oduá ɩbɔ́tsʋn mʋsʋ ba. 12 Bulu lɛ́lɛ súná amʋ́ ánɩ́ megyí amʋ́ sʋ́ bʋdɛ asʋ́n ámʋ ɔkan da, mboún mlɩ sʋ bʋdɛ mʋ́ ɔkan da. Séi mʋ́ mlɩlanú asʋ́n ámʋ. Tsúfɛ́ Bulu lɔ́wa mʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ tsú ɔsʋ́sʋ́ bɛbláa asʋn wankláán ámʋ ɔkan adapʋ́ alɩ asʋ́n ánfɩ, amʋ́ ɛ́ bɛda mʋ́ ɔkan súná mlɩ. Bulu-abɔpʋ kʋ́ráá ansɩ́ tɛpɛ́ ánɩ́ bónu alɩ asʋ́n ánfɩ asɩ.
Ɩwɩtɩ́ɩntɔ Tsiá
13 Ɩ́nɩ sʋ mlɩda ɩwɩsʋ amlɩkɩta ɩwɩ. Mlɩpʋ mlɩ ansɩ́ fɛ́ɛ́ dɩnka awɩtɔlɛ amʋ́ʋ́ Bulu ɔbɔ́wa há mlɩ ɛkɛá anɩ Wíe Yesu Kristo ɔbɛ́kplɩ́ tsú ɔsʋ́sʋ́ bɛlɛ ɩwɩ ɔwan ámʋsʋ. 14 Mlɩbu Bulu fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ nyebí bʋtobú amʋ́ akwɩɩ́pʋ́ amʋ. Mlɩmáha tsiátɔ́ laláhɛ amʋ́ʋ́ iletsiá mlɩtɔ brɛ́ ámʋ́ʋ́ mlɩméyín tɔtɔ tsú Yesu ɩwɩ ámʋ igyi mlɩsʋ. 15 Mboún mlɩha mlɩ ɩwɩ ɩtɩn mlɩ bwɛhɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́, fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ Bulu ámʋ́ʋ́ ɔlɛtɩ mlɩ ámʋ ɩwɩ lɛ́tɩn amʋ. 16 Tsúfɛ́ bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́n ámʋtɔ bɛɛ, “Bulu ɔbɛ́ɛ, ‘Mlɩha mlɩ ɩwɩ ɩtɩn, tsúfɛ́ mɩ́ ɩwɩ lɛtɩn.’ ”
17 Mʋgyí ɔhá ánɩ́ mlɩtɛtɩ́ mlɩaa, mlɩ Sɩ́ nɩ́ mlɩdɛ́ mpáɩ bɔ nɩ́. Ɔtamakɩ ɔha ansɩ́tɔ́ nɩ́ ɔdɛ ahá asʋ́n gyí. Mboún ɔhagyíɔha bwɛhɛ́ ɔtɔpʋ́gyí mʋ asʋ́n. Mʋ́ sʋ mlɩpʋ Bulu-ifúnya bwɛ mlɩ bwɛhɛ́ kugyíkʋ nkɛ tráhɛ anfɩ ɩlasí mlɩ ɔyɩ́ ánfɩtɔ. 18 Tsúfɛ́ mlɩyin tɔ́á ɔlɔpʋká mlɩ nwunsʋ ɩkɔ, há mlɩlagyi ɩwɩ tsú mlɩ anáin amándɩ́ɛ́ laláhɛ ámʋ́ʋ́ iletin mlɩ ɔkpa ámʋtɔ. Ɩtɔ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɔpʋká mlɩ nwunsʋ ɩkɔ ámʋ megyí fɛ́ sika pɛpɛ mʋ́a sika futútú ánɩ́ ɩtɛtálɩ́ yíntá. 19 Kristo obugya ánɩ́ ɩhɩ́ɛ́ bʋ ibíá ɔlɔpʋká mlɩ nwunsʋ ɩkɔ ámʋ. Kristo gyí fɛ́ okúfabiá ɔlɔfʋn ha mbusuo kugyíkʋ lɛ, pɩná kʋkʋ ma mʋ ɩwɩ. 20 Asa Bulu lɔ́bwɛ ɔyɩ́ á, ɔlɛhɩhɩ́ɛ tɔ́á ɩbɛ́ba Kristosʋ yáɩ́. Mlɩ sʋ́ Bulu lalɛ́ mʋ súná brɛ́ tráhɛ anfɩtɔ. 21 Kristo lahá mlɩlahɔ Bulu gyi. Bulu lɔ́kʋsʋ́a mʋ tsú afúlitɔ, wá mʋ numnyam. Mʋ́ sʋ́ mlɩ ansɩ́dɩn Bulusʋ, mlɩdɛ́ tɔ́á alahɩ́ɛ́ ɔkpa kɩ́ɩ nɩ.
22 Mlɩlagyi dɩnká ɔnɔkwalɩ amʋ́ʋ́ ɩbʋ Kristotɔ ámʋsʋ. Mʋ́ sʋ mlɩlatɩn mlɩ ɩwɩ há Bulu, mlɩdɛ́ aba dwɛ fɛ́ apíó. Megyí ansɩ́tɔ́-ɔdwɛ mlɩdɛ́pʋhá aba. Mlɩyɔ mʋ́sʋ́ amlɩdwɛ aba wankláán tsu mlɩ klʋntɔ. 23 Bulu lakwɩ́ɩ́ mlɩ pɔ́pwɛ. Megyí nyankpʋsa ánɩ́ oméetsiá nkpa wá ɔpásʋ́ ɔlɔtsʋn kwɩɩ́ mlɩ. Mboún Bulu asʋ́n ámʋ́ʋ́ ɩbʋ nkpa, ɩbʋ ɩnʋ brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́ amʋsʋ ɔlɔtsʋn kwɩɩ́ mlɩ. 24 Bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́n ámʋtɔ bɛɛ, “Anyánkpʋ́sa bʋgyi fɛ́ ɩfá. Amʋ́ numnyam ɛ́ igyi fɛ́ ɩfá ntswɩ́tswɩ. Ɩfá towú, mʋ́ ntswɩ́tswɩ tɔbʋ́ kpákpáa, 25 támɛ anɩ Wíe asʋ́n ámʋ mʋ́ bʋ ɩnʋ brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́.”
Asʋ́n ánfɩ gyí asʋn wankláán ámʋ́ʋ́ mʋ́ ɔkan adapʋ́ bɛda súná mlɩ ámʋ nɩ.