2
Mʋ́ sʋ mlɩlɛ agywɩɩn laláhɛ kugyíkʋ lɛ mlɩtɔ. Mlɩmátrá mlɛ́ aba, ntɛ́ɛ bwɛ́ apinabwɛbí. Mlɩmátrá pɛ ansɩ́ abasʋ, ntɛ́ɛ tsii aba. Mlɩbwɛ mlɩ ɩwɩ fɛ́ nyebí bɔbwɛ, amlɩha Bulu asʋ́n ámʋ́ʋ́ ɩlɛtɩn, tɔtɔ mɛfráa mʋ́tɔ́ ámʋ ɩdɩnka mlɩ ɔwɔ́lɩ brégyíbrɛ́, fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ nyɔ́pʋ-ntsu tɛdɩ́nká nyebí ɔwɔ́lɩ amʋ. Mɛ́nɩ ɩbɛ́ha mlɛ́dan, nyá nkpahɔ́ɔ tsú Bulu wá. Mlɩlakápʋ́ anɩ Wíe amʋ kɩ, mlɩlawun ánɩ́ ɔbʋ awɩtɔlɛ.
Akristofɔ Babwɛ́ Aha Pɔpwɛ Há Bulu
Mʋ́ sʋ mlɩkpʋkpɛ ba anɩ Wíe Yesu Kristo wá. Mʋgyí nkpa Owíe nɩ. Kristo gyí fɛ́ ibwiá ahá bekiná mʋ́ ánɩ́ ɩma labi, támɛ Bulu lɛ́lɛ mʋ́ ánɩ́ ɩbʋ labi mʋ ansɩ́tɔ́. Ɔŋɛ́tɔ́ asʋ́n nɛbá bɛblɩ́ á. Mlɩba Bulu wá brɛ́ ánfɩ mlɩbʋ nkpa ánfɩ, ɔbwɛ mlɩ fɛ́ abwiá ɔdɛpʋyi obuá bɔ́tswɛ mʋ mʋ́tɔ́. Ɔbwɛ mlɩ mʋ igyí ahapʋ́ ánɩ́ amʋ́ ɩwɩ lɛ́tɩn, amlɩtsʋn Yesu Kristosʋ ha Bulu igyí ámʋ́ʋ́ mʋ Ɔŋɛ́ losusúu suná mlɩ, itegyi mʋ ansɩ́ ámʋ. Tsúfɛ́ bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́n ámʋtɔ bɛɛ,
“Bulu ɔbɛ́ɛ, mlɩkɩ, nalɛ́ ibwi ánɩ́ ɩbʋ labi,
pʋ́bwɛ́ okonkísʋ́bwi yáɩ́ Sion wúlutɔ.
Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ anɩ Wíe, ogyi okonkísʋ́bwi ámʋsʋ gyi a,
pɛ́lɩ mɛ́ɛkɩtá mʋ ɛkɛkɛɛkɛ.”
Ibwi ánfɩ hɩ́ɛ́ ɩbʋ labi há mlɩ ahá ánɩ́ mlɩlɔ́hɔ Kristo gyi. Támɛ há ahá ánɩ́ bʋmɔ́ɔhɔ Kristo gyi mʋ́ á, Bulu asʋ́n ámʋ ɩlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ,
“Ibwi ánfɩ obu ayípʋ bekiná nɩ́.
Támɛ mʋ́lébemlí ibwi ánɩ́ ɩhɩ́ɛ́ bʋ labi dʋn mʋ́ fɛ́ɛ́ nɩ́.”
Asa ɛ́ á,
“Ɩ́nɩ gyí ibwiá ahá bósutíin mʋ́sʋ́ dɩda nɩ́.”
Bósutíin mʋ́sʋ́, tsúfɛ́ bʋmegyi Bulu asʋ́n ámʋsʋ. Alɩ́ Bulu lɛ́hɩɛ yáɩ́ ánɩ́ ɩbá ha amʋ́ nɩ.
Támɛ mlɩ mʋ́ á, mlɩgyí ɔmá ánɩ́ Bulu lalɛ́. Owíe amʋ igyí ahapʋ́. Ɔmá wankɩ́hɛ́ ánɩ́ Bulu lapʋ́ mlɩ bwɛ́ mʋ onutó ahá nɩ. Mʋlálɛ́ mlɩ tsú oklúntɔ pʋ́ mlɩ ba mʋ ɔkandɩ́ɛ wánkɩ́hɛ́ amʋ asɩ ɔbɛ́ɛ, mlɩbɛ́da ofúla amʋ́ʋ́ alabwɛ́ ámʋ ɩwɩ ɔkan. 10 Tɛkɩ brɛ́ ámʋ a, megyí Bulu ahá mlɩgyí. Támɛ séi mʋ́ á, mlɩlabwɛ́ Bulu ahá. Brɛ́ ámʋ a, tɛkɩ Bulu nwewúun ɩma mlɩsʋ. Támɛ séi mʋ́ á, mʋ nwewúun laba mlɩsʋ.
Bulu Nkpábi
11 Apíó adwɛpʋ́, nhɩ́ɛ́ ndɛ mlɩ ɔlá da. Afɔɔ́ mlɩgyí, mlɩméetsiá ɔsʋlʋ́ʋ anfɩsʋ wá ɔpá. Mʋ́ sʋ mlɩlɛ ɩwɩ tsu nyankpʋsa ɔwɔ́lɩ laláhɛ amʋ́ʋ́ ɩtɔkɔ́ mlɩ ɔkláa ɩsá ámʋtɔ. 12 Ɩ́nɩá mlɩa ɔmátɔ́fɔ tsíe sʋ á, mlɩtsia tsiátɔ́ wankláán, mɛ́nɩ nɩ́ bʋdɛblɩ́ bɛɛ mlɩ tsiátɔ́ ɩma alɛ a, bówun mlɩ yilébwɛ, fówun bɛ́kanfʋ́ Bulu ɛkɛ ámʋ́ʋ́ ɔbɛ́ba bɛkɩ amʋ́ gyumagyihɛ amʋ.
13 Anɩ Wíe Yesu sʋ mlɩbu aban mʋa ɔhagyíɔha ánɩ́ bapʋ́ túmi wá mʋ ɩbɩtɔ. Mlɩbu ɔmá ɔkpapʋ́ ánɩ́ ɔdɛ ɔmá ámʋ fɛ́ɛ́sʋ́ gyí. 14 Mlɩbu ɔmásʋ́ akɩ́pʋ amʋ́ʋ́ ɔmá ɔkpapʋ́ lalɛ́ ɔbɛ́ɛ, bʋbɩ́tɩ lakpan abwɛpʋ́ ɩsʋ, abʋkanfʋ yilé abwɛpʋ́ ámʋ. 15 Mlɩbwɛ yilé pʋka asʋn laláhɛ amʋ́ʋ́ aha mimláhɛ bʋtɛblɩ́ mábɩ́ sʋ tsú mlɩ ɩwɩ ámʋ itin. Tsúfɛ́ ɔkpa ánfɩsʋ Bulu déklé ɔbɛ́ɛ, mlɩbwɛ́ɛ mʋ́ nɩ́. 16 Mlɩtsia nkpa fɛ́ ahá ánɩ́ bʋtsie ɩwɩsʋ, támɛ mlɩmápʋ mlɩ ɩwɩsʋtsiá ámʋ tin ansíbi bwɛ́ lalahɛ. Mboún mlɩtsia nkpa fɛ́ Bulu asúmpʋ́. 17 Mlɩbu ɔhagyíɔha, amlɩdwɛ mlɩ aba ahógyipʋ. Mlɩnya Bulu ifú, amlɩbu mlɩ ɔmá ɔkpapʋ́.
Asúmpʋ́ Ɩwɩasɩbá
18 Nkpábi, mlɩnya mlɩ awíe ifú, amlɩpʋ obú ha amʋ́. Megyí amʋ́á bolwií, bʋbʋ awɩtɔlɛ há mlɩ nkʋlɛ. Mlɩbu amʋ́á bʋbʋ owuntɔlɩn mlɩsʋ ɛ́. 19 Nɩ́ ɩlɛba mʋ́tɔ́ ánɩ́ bɛhá mlowun ɩwɩɔsɩn kʋkʋ kpaalɩ, támɛ Bulu sʋ́ mlotomi hɔ mʋ́ faan a, Bulu ansɩ́ bégyi mlɩ ɩwɩ. 20 Labi mɔmʋ ɩbʋ nɩ́ fatomi, badá fʋ́ fʋ́ lakpan sʋ? Kʋkʋ ɩma mʋ́tɔ́. Támɛ nɩ́ fɔbwɛ́ yilé asa fotomi bɛda fʋ́ á, Bulu ansɩ́ tegyi fʋ́ ɩwɩ. 21 Asʋn wunhɛ ánfɩ aná sʋ Bulu lɛ́tɩ mlɩ nɩ́. Tsúfɛ́ mlɩ sʋ Kristo onutó ɛ́ lótomi tsʋn asʋn wunhɛtɔ pʋ́bwɛ́ mfántʋ́hʋ́n há mlɩ, mɛ́nɩ mlɩ ɛ́ mlɔ́tsʋn mʋ́sʋ́. 22 Bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋtɔ bɛɛ, “Ɔmɔbwɛ lakpan kʋkʋ. Ɔmɛmlɛ́ ɔhaa ɛ́.” 23 Besia mʋ, mʋ mʋ́ omesia ɔhaa. Brɛ́á ɔdɛ ipian wúun a, ɔmɛka ɔhaasʋ, támɛ ɔlɔpʋ mʋ ansɩ́ dɩ́nká Bulu, asʋ́n ogyípʋ́ ɔnɔkwalɩpʋ amʋsʋ. 24 Yesu Kristo onutó lɔ́hɔ anɩ lakpan fɛ́ɛ́ sʋ́rá, bɛda mʋ mántá oyikpalíhɛ amʋsʋ, mɛ́nɩ abégyi ɩwɩ tsú anɩ lakpantɔ, tsíá nkpa há yilébwɛ. Tsúfɛ́ bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́n ámʋtɔ bɛɛ, “Mʋ ɩwɩ nlɔ ámʋtɔ mlɩlénya mlɩ ɩlɔtsá.” 25 Tsúfɛ́ mlɩgyí fɛ́ akúfa fwɩhɛ́, fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́ntɔ́ ámʋ. Támɛ séi mʋ́ á, mlɩlayínkí bá mlɩbuo Yesu, mlɩ ɔklásʋ ɔkɩ́pʋ pʋ́ mʋ ɔkpapʋ́ ámʋ.