Ɔwʋlʋ́á Bɔwanlɩ́n Sɩ́sɩ́
Hebrifɔ
1
Bulu Asʋ́n Ɩna Mʋ Bi Ámʋsʋ
Bɩ́mbɩ́ ámʋ a, Bulu lɔ́tsʋn ɔkpa ɔtsan-ɔtsansʋ tɔ́ɩ́ kplá anɩ anáin brɛ́ tsɔtsɔɔtsɔtɔ tsʋn mʋ ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́sʋ. Támɛ séi ánfɩ ɔyɩ́ ɩbá bɔmɔ ɔnɔ́ ánfɩ mʋ́ á, alatɔ́ɩ́ kplá anɩ tsʋn mʋ Bi ámʋsʋ. Mʋgyí ɔhá ánɩ́ Bulu lɛ́lɛ ánɩ́ ógyi mʋ atɔ́ nɩ́. Mʋ Bi ánfɩsʋ ɔlɔtsʋn bwɛ tógyítɔ́. Mʋsʋ Bulu Ɔkpɔnkpɔntɩ numnyam tɔwánkɩ́ tsʋn. Mʋgyí ɔhá ánɩ́ ɔlɛhɩɛ lɩan Bulu, ɔdɛ mʋ asʋ́n ámʋ́ʋ́ ɩbʋ túmi ámʋ pʋkɩ tógyítɔ́sʋ́ nɩ. Brɛ́á ɔlɔgyʋráa anɩ tá á, oletsiá ɔsʋ́sʋ́ Bulu Otúmípʋ amʋ gyɔpɩsʋ.
Bulu Mʋ Bi Ámʋ Lɔ́fʋá Dʋn
Bulu lótsu mʋ Bi ámʋ fʋ́á dʋn Bulu-abɔpʋ fɛ́ɛ́. Alɩ kɛ́n ɔlɛha mʋ dá dʋn amʋ́ nɩ́. Ɩ́nɩ lósuná ánɩ́ ɔdʋn amʋ́ fɛ́ɛ́. Tsúfɛ́ Bulu mɔ́kʋ́bláa mʋ abɔpʋ amʋtɔ ɔkʋkʋʋkʋ kɩ ɔbɛ́ɛ,
“Mɩ́ Bí gyí fʋ́,
ndɛ nabwɛ́ fʋ́ Sɩ́.”
Ntɛ́ɛ bláa amʋ́tɔ́ ɔkʋkʋ ɔbɛ́ɛ,
“Nɔ́bwɛ fʋ́ Sɩ́,
fʋ́ ɛ́ fɔ́bwɛ mɩ́ Bí.”
 
Ɩ́nɩ ɔma asa Bulu ɔbɔ́wa mʋ Bitɩ́ ámʋ sɩ́sɩ́ ɔyɩ́tɔ́ á, ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ,
“Mɩ́ abɔpʋ fɛ́ɛ́ bʋsúm mʋ.”
Tɔ́á ɔlɛblɩ́ tsú mʋ abɔpʋ amʋ mʋ́ ɩwɩ gyí,
“Nabwɛ́ mɩ́ abɔpʋ fɛ́ afú.* afú ntɛ́ɛ ɔŋɛ́. Ɔŋɛ́ mʋ́a afú lɛlɩan aba Griiki ɔblɩ́tɔ.
Nabwɛ́ mɩ́ asúmpʋ́ fɛ́ ogya plɛnplɛn.”
 
Támɛ ɔlɛbláa mʋ Bi ámʋ mʋ́ ɔbɛ́ɛ,
“Óo Bulu, fʋ́ iwíegyí mɛ́ɛta ɛkɛkɛɛkɛ!
Yilébwɛ gyí fʋ́ iwíegyí akɔnfra.
Yilébwɛ fʋtekle. Fʋtekísí lalahɛ fɛ́ɛ́.
Mʋ́ sʋ mɩ́, fʋ́ Wíe Bulu nalɛ́ fʋ́, dá fʋ́ ofúli.
Napʋ́ ansigyí wá fʋ́tɔ́ dʋn fʋ́ aba.”
 
10 Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋ lɛ́trá blɩ́ ɔbɛ́ɛ,
“Mɩ́ Wíé, fʋ́lɔ́wa ɔsʋlʋ́ʋ ntswɩasɩ brɛ́á fefi ɔyɩ́ asɩ.
Fʋ́ onutó ɩbɩ fɔpʋbwɛ́ ɔsʋ́sʋ́.
11 Mʋ́ fɛ́ɛ́ bɔ́fwɩ, támɛ fʋ́ mʋ́ fétsiá brɛ́ fɛ́ɛ́.
Mʋ́ fɛ́ɛ́ bɔ́bwɛ dáda fɛ́ tatida.
12 Fókuntá mʋ́ fɛ́ tati.
Fɛ́tsɛ mʋ́ fɛ́ atadɩɛ.
Támɛ fʋ́ mʋ́ fʋtamatsɛ.
Fʋ́ nkpa mɔ́ɔmɔ ɔnɔ́ ɛkɛkɛɛkɛ.”
 
13 Bulu mɛ́bláa mʋ ɔbɔpʋ ɔkʋkʋ ɔbɛ́ɛ,
“Tsia mɩ́ gyɔpɩsʋ,
yɔ́fʋn brɛ́á nɔ́pʋ fʋ́ alupʋ́ bwɛ́ fʋ́ ayabi oyíkpa.” fɛ́ alɩá ɔlɛbláa mʋ Bi ámʋ.
 
14 Ntɔ mɛɛ Bulu-abɔpʋ bʋgyi? Megyí ɔŋɛ́ bʋgyi, Bulu tɔwá bʋtɔbʋ́a ahá ánɩ́ ɔbɔ́hɔ amʋ́ nkpa?

*1:7 afú ntɛ́ɛ ɔŋɛ́. Ɔŋɛ́ mʋ́a afú lɛlɩan aba Griiki ɔblɩ́tɔ.