23
Ngarrkalungarra tuku jinanyi; ngajulu kalkunarni nganiwarralpirti wankanyu waninyaku.