23
Polə ywàń Zwifə-ba yáá tɩ̀án tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «À nubɩa-ba, à mʋ̀ waa con, à wà yoo nɩ, à nə dwá kʋ wa, Yɩɩ yáá con, kʋ ja bà kʋ yí zə̀n». Zwifə-ba Yɩɩ joŋwana yun tɩ̀án nəkwɩa Ananɩasə pɩn nii lɩ̀à tə, ba nə bwələ Polə yɩra, sə ba mà ʋ nii tə nə. Polə dàń ma swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Yɩɩ wá mà mʋ́, bə́rə́ pwə! N yɩ n jə̀ń, sə n twá də Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə, n ma bʋ̀rɩ̀ à bʋ̀rà, yá n yɩ n zɩga Yɩɩ nii təntə nə, də n nə pɩn nii, sə ba mà nə». Lɩ̀à tə, ba nə wulə lá nə, swɩ̀n ba wʋ́: «Kʋ yɩ n twɩn Yɩɩ joŋwana yun tɩ̀án nəkwɩa tə». Polə ma le, ʋ wʋ́: «À nubɩa-ba, à yà yə̀rì də, kʋ yɩ Yɩɩ joŋwana yun tɩ̀án nəkwɩa. Kʋ dí yáá, kʋ swɩ̀n Yɩɩ sʋ̀ràn saga tə wa, kʋ wʋ́: ‹N wà mɛ, sə n swɩ̀n n lʋʋ nii lɩ̀à tə yáá tíú tə yolwan›.» Polə yà yə̀ə́ də, ba púlí tə vàn don yà yɩ *Sadɩsɩan-ba, kʋ vàn don də ga yɩ *Farɩzɩan-ba. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ bubwi Zwifə-ba yáá tɩ̀án tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə, yáá con, ʋ wʋ́: «À nubɩa-ba, à mʋ̀ yɩ Farɩzɩan. Farɩzɩan-ba nə lʋrɩ nə. Kʋ yɩ à nə pɩn cɩ́gá də, tɩga wàá ba bwin ba naŋa tə, nə pɩn, ba wulə ba bʋ̀rɩ̀ à bʋ̀rà».
Polə nə swɩ̀n kʋ nətʋ tə, ʋ zwɛ̀e, tʋ́tʋ̀ná nyɩ́ tə zàn Farɩzɩan-ba də Sadɩsɩan-ba pwərə wa. Púlí tə dàń pwɛ̀e púlə́ bələ. Sadɩsɩan-ba mʋ̀ yà swɩ̀n də, tɩga ka bwin ka nan, də *malɩka, də siŋu tə̀lə́. Yá Farɩzɩan-ba də con nə, ba də wʋ́, tə wulə. Kʋ zɩ̀n tʋ́tʋ̀ná nəfarʋ. Farɩzɩan-ba wa Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án dàń ma zàn ba caga kʋ zənzən, ba ga swɩ̀n, ba wʋ́: «Nə ba lwanɩ yiri mama na, kʋ bɛɛ wà tə yuu wa. Kʋ wàá kʋ yanɩ siŋu, nə à yə̀ə́ malɩka nə, swɩ̀n ʋ con». 10 Tʋ́tʋ̀ná tə dàń nə súrí zənzən tə, kʋ pɩn fən zʋ pamana yuu tíú tə. Ʋ yà bʋŋa də, ba wá za Polə, ba pwɛ̀e kɩkaran ba tətəŋi wa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ ma pa nii ʋ pamana púlí nə, sə ba lɩ Polə ba tətəŋi wa, ba ja va pamana sàń tə wa.
11 Kʋ tɩa tə nə yì, *Yuu-Tiu twi Polə con, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Pa n jɩɩn dàn! Nətʋ tə, n nə swɩ̀n à yoo n bɩrɩ *Zwerizalɛmə nə, kʋ mɛ, sə n tə swɩ̀n à yoo *Romə də wa».
Zwifə-ba ken nimarʋ, sə ba gʋ Polə
(Tʋtʋnan 9.23-25; 2 Korɛntə tɩ̀án 11.23, 26)
12 Kʋ tɩa tə nə pʋrɩ, *Zwifə-ba duən ken tɩjaŋa. Ba dùə̀ ba kə ba tɩ̀àn nə, ba ga kə ba sírí, də ba bá də́ wodiu, ba bá nyʋ mama, kʋ ja vəli máŋá tə, ba nə wá gʋ Polə. 13 Lɩ̀à tə, ba yà nə fwa kʋ tɩjaŋa təntə yà dwə lɩ̀à sapwilə. 14 Ba vəli ba yí *Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án tə, də Zwifə-ba *nəkwɩna tə, ba swɩ̀n ba con, ba wʋ́: «Nə mʋ̀ dùə̀ nə kə nə tɩ̀àn nə, nə ken nə sírí, sə nə dàn ká də́ wodiu, də nə nə wà Polə gwɩ. 15 Á mʋ̀ də nə yáá tɩ̀án tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ *bʋ̀rà tə, dàń kəni nimarʋ, sə á va á yí pamana yuu tíú tə. Á dàń wá swɩ̀n ʋ con, sə ʋ ja Polə, ʋ bà á yáá con, sə kʋ ya ndə á pɩ̀à, sə á kwɛn á balɩ ʋ yoo tə cɩ́gá cɩ́gá. Nə mʋ̀ ken nə sírí, sə nə gʋ Polə, də ʋ tə wà aba yí».
16 Polə nakwabiu nì kʋ tɩjaŋa sʋ̀ràn təntə. Yá ʋ zàn, ʋ va ʋ zʋ pamana sàń tə wa, sə ʋ swɩ̀n Polə con. 17 Polə ma bon pamana bíí yuu tíú tə don, ʋ swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Ja balandʋrʋ wà tə, n va pamana yuu tíú tə con, ʋ jə yoo ʋ pɩ̀à, sə ʋ swɩ̀n ʋ bɩrɩ wá». 18 Pamana bíí yuu tíú tə jɩn wá, ʋ ja va ʋ yuu tíú tə con, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Polə, ʋ nə wulə bàń dìə̀ tə wa, nə bon nə, ʋ ga lòrì nə, sə à ja balandʋrʋ wà tə, à bà n con. Ʋ wʋ́ ʋ jə yoo, ʋ pɩ̀à, sə ʋ swɩ̀n ʋ bɩrɩ mʋ́». 19 Pamana yuu tíú tə ma ja ʋ jɩɩn nə, ʋ ga ja wá, ʋ nan kwa. Ʋ dàń ma bwe wá, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e yoo nə, n jə n pɩ̀à, sə n swɩ̀n n bɩrɩ nə?» 20 Ʋ ma le wá, ʋ wʋ́: «Zwifə-ba ken nimarʋ, sə ba lòrì mʋ́, sə n jwɩan ja Polə, n ja bà ba yáá tɩ̀án tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə yáá con, sə kʋ ya, ndə ba pɩ̀à ba kwɛn ba balɩ ʋ yoo tə zəni. 21 Dàn ká cʋgʋ ba lòrì tə. Ba wa lɩ̀à dwə sapwilə ba nə tanɩ, sə ba sə̀gə̀ ba gʋ Polə. Kʋ tɩ̀án tə dùə̀ ba kə ba tɩ̀àn nə, ba dàn ká də́ wodiu mama, ba dàn ká nyʋ nɩ́á, də ba nə wà Polə gwɩ. Ba ken ba sírí ba zwɛ̀e, sɩ́ʋ́n nə, kʋ dàń yɩ ba dànɩ̀, sə n sɛ̀e kʋ yoo təntə». 22 Pamana yuu tíú tə ma swɩ̀n ʋ con, sə ʋ dàn ká swɩ̀n kʋ yoo təntə, ʋ bɩrɩ lìù don. Kʋ kwa nə, ʋ pɩn wá cwəŋə, sə ʋ vìí.
Nətʋ ba nə ja Polə, ba va Sezare Felikəsə con
23 Kʋ kwa nə, pamana yuu tíú tə bon pamana bíí yun tɩ̀án bələ, ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á tana pamana biələ (200), də sɩsadɩra sapwɩtwa də fugə, də pamana biələ (200), ba nə wá tì cwiən, sə tɩtɩn lugu nʋgʋ máŋá wa, sə ba va Sezare. 24 Á tana vàná tə, á nə wá dɩ̀ tə yuu, sə kʋ pa á wànɩ́ Polə á ja va á pa yáá tíú Felikəsə nə, pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə lɩ ʋ tún, də yazurə». 25 Pamana yuu tíú tə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, ʋ pa ba:
26 «À mʋ̀ Kəlodə Lɩsɩasə nə pʋ́pʋ́nɩ́ à yáá tíú nəzəŋu Felikəsə nə. À jʋ̀nɩ̀ mʋ́. 27 Bɛɛ wà tə yɩ *Zwifə-ba yà nə jɩn wá, sə ba gʋ. Kʋ máŋá tə wa, à nì də, ʋ yɩ *Romə-ba bìú, à dàń ma ja pamana púlí à ja va à ma jon wá ba tətəŋi wa. 28 À yà pɩ̀à, sə à lwarɩ won tə yɩrɩ, ba nə zɩga ʋ nə. À ja wá à va ba yáá tɩ̀án tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ *bʋ̀rà tə yáá con. 29 À nɩ də, ba nə zɩga ʋ nə, kʋ ya yìə̀n tʋ́tʋ̀ná yuu wa, tə nə wulə ba tətə Yɩɩ *nii tə wa, ʋ nə pɩn *Moyizə nə. Yá kʋ mʋ̀ təntə kwa nə, won don mama tə̀lə́, kʋ nə bɩrɩ də, ʋ mɛ gʋrɩ, kʋ nə bɩrɩ də, ʋ mɛ, sə ba vwa wá də banzala. 30 À nì də, ba ken nii nədʋ, sə ba ma gʋ kʋ bɛɛ wà tə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à də kʋ́ʋ̀ pɩn wá mʋ́ lala. À pɩn nii ʋ jara duən tə nə, sə ba bà ba bon wá n yáá con kʋ yoo tə yɩrɩ».
31 Pamana tə jon ba yuu tíú tə nii, ba ga tì Polə tɩtɩn nə, ba ja va ba yí Antipatərisə. 32 Kʋ tɩa tə nə pʋrɩ, ba tə, ba nə vəli də nɛɛ tə pìí ba bà pamana sàń tə wa, ba ga yá sɩsadɩra tə, sə ba ja Polə ba yí Sezare. 33 Ba nə vəli ba yí lá, sɩsadɩra tə pɩn sagɩ tə yáá tíú, pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə lɩ ʋ tún tə nə, ba ga tì Polə, ba pa wá. 34 Yáá tíú tə nə kàrɩ̀ sagɩ tə ʋ zwɛ̀e, ʋ bwe, sə ʋ jə́n Polə yɩ lʋʋ nii kʋ kwa lìù. Ʋ nə nì də, ʋ yɩ Silisi lʋʋ nii tə wa lìù, 35 ʋ dàń ma swɩ̀n, ʋ wʋ́: «À wá dɩ̀àn mʋ́, də n jarɩ duən tə nə twi, ba yí máŋá tə wa». Ʋ ga pa nii, sə ba kə wá pɩ̀ʋ́ *Erodə sàń tə wa.