26
Polə tún ʋ nii sə ʋ jon ʋ tɩ̀àn
(Matiə 10.18-20; Tʋtʋnan 9.1-30; 22.1-21; 1 Piyɛrə 2.12)
Pɩ̀ʋ́ Agəripa cʋgʋ kʋ tə mama, yáá tíú Fɛsətisə nə swɩ̀n Polə yuu wa, ʋ zwɛ̀e. Kʋ kwa nə, Agəripa swɩ̀n Polə con, ʋ wʋ́: «Cwəŋə wulə ka pa mʋ́, sə n tún n nii n yoo tə yɩrɩ». Polə dàń ma ja ʋ jɩɩn, ʋ ma fwa mɩmɩnʋ, sə ʋ tún ʋ nii. Ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́: «À jə pupwən, də zə̀n kʋ tə, à nə wàá wiən tə mama *Zwifə-ba nə zɩga à nə tə yɩrɩ, à swɩ̀n n mʋ̀, à nyɩna pɩ̀ʋ́ Agəripa yáá con. N dí yáá n yə̀ə́ Zwifə-ba yofwamɩnan, də ba tʋ́tʋ̀ná nə yɩ nətʋ mama. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à lòrì mʋ́, sə n cʋgʋ nə də pɩ́nʋ́. À mɩɩ tə wa nə, kʋ nə zɩgɩ à zandwan mama, à yɩ à bori à dwíí tɩ̀án Zwifə-ba tətəŋi wa də *Zwerizalɛmə nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Zwifə-ba mama yə̀ə́ nətʋ tə, à nə yɩ. Ba dí yáá, ba yə̀ə́ nə fuən fuən, də ba nə pɩ̀à, sə ba swɩ̀n cɩ́gá. À yà yɩ à wulə nə *Farɩzɩan-ba yɩjʋncwəŋə tə wa, ka twagʋ yoo nə cà zənzən, ka doni tə mama. Yá sɩ́ʋ́n nə, kʋ yɩ yala tə, à nə jə Yɩɩ nikanɩ tə, ʋ nə kàn də nə nɩbara-ba tə, nə pɩn ba wulə ba bʋ̀rɩ̀ à bʋ̀rà. Nə Zwifə-ba dwíə́ dəkurən fugə bələ tə mɛ, tə nə tʋŋa tə pɩn Yɩɩ nə, tɩtɩn də yɩcaʋ də jə yala təntə. Yá mə yala tə, à nə swɩ̀n tə yoo, à nyɩna pɩ̀ʋ́ Agəripa, tə mʋ̀ nə pɩn Zwifə-ba zɩga à nə. À bwe á mʋ̀ lɩ̀à tə mama, á nə cʋga nə. Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, á ma bʋŋa də, Yɩɩ wàrɩ̀ tɩga ʋ bwin?
Kʋ nə ya à mʋ̀ con nə, à lìí à tɩ̀àn də, à mʋ̀ yà bʋŋa də, kʋ mɛ, sə à zɩgɩ lɩ̀à tə nə, ba nə jʋ̀nɩ̀ *Nazarɛtə Zwezi yɩrɩ tə nə zənzən. 10 Á nəŋə kʋ tə, à nə fwa Zwerizalɛmə nə. À tətə lòrì cwəŋə Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án tə con, à ma kə *Kərisə lɩ̀à zənzən bàń dìə̀ wa. Yá máŋá tə wa, ba nə pɩ̀à, ba gʋ ba, à də yàá bɩrɩ də kʋ mɛ. 11 Máŋá don tətə wa, à yàá kálʋ́ ba Zwifə-ba *jə́rə́ dii tə wa, sə à pa ba twɩn Zwezi. À lɩŋa tə nə zàn zənzən, máŋá tə wa, à fɩfɩn ba, à ja va à yí tɩan tə wa, tə tɩ̀án nə tà Zwifə-ba.
12 Kʋ mʋ̀ yuu wa nə, à yà vəli Damasə də dɩ̀àn tə, Yɩɩ joŋwana yun tɩ̀án tə nə ken à jɩɩn wa, də ba nii tə, ba nə pɩn nə. 13 À nyɩna pɩ̀ʋ́, cwəŋə təntə wa, ndə lugu fugə bələ máŋá wa, à nɩ poni. Kʋ nan yɩɩ nə kʋ cú, kʋ pɩpɩlɩ kʋ kɩkarɩ à mʋ̀ də à twaduən tə. Kʋ poni təntə yà dwə yɩcaʋ tə. 14 Nə mama tʋa tɩa. Yá à dàń ga nì kori, kʋ nə swɩ̀n à con də *Ebərə-ba sʋgʋ, kʋ wʋ́: ‹Solə, Solə! Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, n ma fɩfɩn nə? N nə zɩgɩ à nə, n mʋ̀ nə wá də́ càn›. 15 À ma le, à wʋ́: ‹N mʋ̀ nə yɩ wàà, *Yuu-Tiu?› Yuu-Tiu ma pìí ʋ le nə, ʋ wʋ́: ‹À mʋ̀ nə yɩ Zwezi tə, n nə fɩfɩn. 16 Zàn yɩɩ nə, n zɩgɩ n nɛɛ yuu. Nə̀ń, won tə yɩrɩ, à nə nan n nə. N yɩ à kúrí mʋ́, sə n yà à tʋ̀tʋ̀nʋ̀, sə n swɩ̀n yìə̀n tə, à nə pɩn n na, də tə tə, à tə nə wá bɩrɩ mʋ́. 17 À wá jon mʋ́ Zwifə-ba, də dwíə́ tə, ba nə tà Zwifə-ba tə, jɩ̀àn wa. Mə ba mʋ̀ lɩ̀à tə con nə, à tʋn mʋ́, 18 sə n súrí ba yɩ́á. Kʋ dàń wá pa ba nan yikunu wa, ba bà poni wa. Ba wá nan *Sɩtana dɩ̀àn wa, ba bà Yɩɩ con, sə ʋ ma wànɩ́ ʋ kwɛn ba cʋna tə, ʋ lɩ ba mʋ̀ də wá pwərə wa. Yá ba ga wá na tori, ba mʋ̀ də lɩ̀à tə, ba nə pɩn ba tɩ̀àn mɩ́ámɩ́án Yɩɩ nə. Kʋ twá də ba nə ken ba waa à mʋ̀ Zwezi nə›.
19 Kʋ mʋ̀ təntə yɩrɩ, à nyɩna pɩ̀ʋ́ Agəripa, à mʋ̀ wà won tə, Yɩɩ nə bɩrɩ nə tə, nii vɩga. 20 À təntən à fwa kʋ Damasə nə. À nə zàn lá, kʋ yɩ Zwerizalɛmə. À nə kʋ́ʋ̀ zàn lá, kʋ yɩ Zwide nagwanaa tə mama wa, à lɛ à yí ba tə, ba nə tà Zwifə-ba tə. À swɩ̀n ba con, sə ba vəvəri ba kwa, ba ma sá ba cʋna, ba bà Yɩɩ con, sə ba bɩrɩ də, ba cɩ́gá lwàń, kʋ twá ba tʋtʋnɛɛ nə. 21 Mə kʋ yoo təntə yɩrɩ nə, Zwifə-ba jɩn nə ba Yɩɩ *dìə̀ tə wa, ba yà pɩ̀à, sə ba gʋ nə. 22 Yá kʋ nə yɩ Yɩɩ nə cɩ̀ à nə tə yɩrɩ, à tə wulə lʋʋ zə̀n kʋ tə. À tə swɩ̀n kʋ yoo ləzwənbii də ləzwənfaran mɛ yáá con. Tə sʋ̀ràn təntə wa, à ba won mama súrí, kʋ tə *Moyizə də Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà tə nə dí yáá, ba swɩ̀n də, kʋ wá bà tə nə. 23 Kʋ mʋ̀ nə yɩ Kərisə nə wá də́ càn, ʋ nə wá ya təntən lìù, ʋ pìí ʋ bwin ʋ nan tɩga wa. Ʋ wá swɩ̀n poni tə yoo ʋ bɩrɩ Zwifə-ba də ba tə, ba nə tà Zwifə-ba nə».
24 Polə dàń nə caga ʋ tɩ̀àn yɩrɩ nətʋ tə, Fɛsətisə zɩ̀n ʋ kori yɩɩ nə, ʋ wʋ́: «N yɩ n nyaŋa, Polə. N yənu nəfarʋ tə kəni mʋ́ nyɔɔ wa». 25 Polə ma pìí ʋ le, ʋ wʋ́: «À ba nyaŋa, à nyɩna pɩ̀ʋ́ nəzəŋu Fɛsətisə. Kʋ yɩ cɩ́gá sʋ̀ràn, tə nə jə də̀ń zəni, nə à swɩ̀n nətʋ. 26 Pɩ̀ʋ́ Agəripa mʋ̀ dí yáá, ʋ yə̀ə́ tə yìə̀n təntə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, fən ba nə ja tə yoo wa, sə à swɩ̀n tə. À yə̀ə́ də, ʋ də yə̀ə́ tə nɛɛ mama, yá tə nə wá tʋn, tə nədʋ tətə wà sə̀gə̀. 27 À nyɩna pɩ̀ʋ́ Agəripa, n pɩn cɩ́gá Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nà tə nə, naaa? À yə̀ə́ də, n pɩn ba cɩ́gá». 28 Agəripa ma swɩ̀n Polə con, ʋ wʋ́: «Kʋ wá fwa mancɩn, n wá pɩ̀à, sə n pa à jì Kərisə lìù». 29 Polə pìí ʋ le wá, ʋ wʋ́: «Də kʋ nə yɩ máŋá mancɩn, nə à yə̀ə́ zənzən, à wá lòrì Yɩɩ, sə n mʋ̀ də lɩ̀à tə mama, á nə cʋga nə zə̀n, sə á yà ndə à nə. Yá sə à jɩ̀àn banzala tə mʋ̀ dàn ká ya á mʋ̀ jɩ̀àn nə».
30 Pɩ̀ʋ́ Agəripa, də yáá tíú Fɛsətisə, pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə lɩ ʋ tún, də Agəripa nakʋa Berenisə, də lɩ̀à tə mama, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə, ba yà nə wulə də ba, zàn yɩɩ nə. 31 Ba nan kwa, ba swɩ̀n duən con, ba wʋ́: «Bɛɛ wà tə ba won mama fwa, kʋ nə mɛ, sə ba gʋ wá kʋ yɩrɩ, nə à yə̀ə́ kʋ nə mɛ, sə ba vwa wá də banzala». 32 Agəripa dàń ma swɩ̀n Fɛsətisə con, ʋ wʋ́: «N yà wàá kʋ bɛɛ wà tə n dʋga, də ʋ yà nə wà swɩ̀n də, *Romə-ba pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə wá bʋ̀rɩ̀ ʋ bʋ̀rà tə».