2
Nətʋ Yɩɩ nə wá bʋ̀rɩ̀ lɩ̀à tə bʋ̀rà
(Matiə 7.1-5; Romə tɩ̀án 14.10-12; Tʋtʋnan 10.34-35)
N mʋ̀ lìù tə, n nə tì n tɩ̀àn, n ma fwa lìù tə nə bʋ̀rɩ̀ lɩ̀à bʋ̀rà, sə n bʋ̀rɩ̀ n duən bʋ̀rà, kʋ mɛ, sə n bwe n tɩ̀àn n jə́n, n tətə yɩ bɛ̀eɛ̀e. N bʋ̀rɩ̀ lɩ̀à duən bʋ̀rà, yá n tətə tʋŋa yìə̀n tə, ba nə tʋŋa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, n kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀ n swɩ̀n də, n wà ʋ mʋ̀ Yɩɩ nii zìlí, n nə yə̀rì wá yɩrɩ. Yá n nə bʋ̀rɩ̀ lɩ̀à tə bʋ̀rà tə wá pa, Yɩɩ bʋ̀rà tə ja n tətə. Nə yə̀ə́ də, Yɩɩ jə cɩ́gá, ʋ ma bʋ̀rɩ̀ lɩ̀à təntə, ba nə tʋŋa yokʋkwɩnan təntə bʋ̀rà. N mʋ̀ lìù tə, n nə bʋ̀rɩ̀ lɩ̀à duən bʋ̀rà, yìə̀n yɩrɩ, ba nə fwa, n tətə ga tʋŋa tə yìə̀n təntə, n mʋ̀ dàń bʋŋa də, n mʋ̀ wá jén Yɩɩ bʋ̀rà tə yáá nə naaa? Yɩɩ ya wʋywanyiən zənzən. Ʋ jə pɩ́nʋ́ zənzən də. Ʋ yə̀ə́ nətʋ ʋ nə wá ja ʋ tɩ̀àn ʋ ma dàn. N yɩ n goni tə yìə̀n təntə naaa? N yə̀rì də, kʋ yɩ wʋywanɩ nə ʋ fwa n yɩra, sə n twá kʋ nə, n vəvəri n kwa n ma sá n cʋna tə naaa? N mʋ̀ lìù təntə n yuu dà, kʋ pa n ba pɩ̀à, sə n vəvəri n kwa, n ma sá n cʋna tə. N tətə dàń nə wá pa Yɩɩ lɩŋa tə zàn n yuu wa. Yɩɩ bʋ̀rà tə wá ja mʋ́ dɩɩn tə nə, ʋ lɩŋa tə nə wá pwin, tə nan poni nə. Kʋ dɩɩn təntə nə, ʋ wá bʋ̀rɩ̀ lɩ̀à tə mama bʋ̀rà, kʋ twá də cɩ́gá. Kʋ dɩɩn tə nə, ʋ wá ŋwɩ́n lìù mama tʋtʋŋɩ ŋwɩ́rán, ʋ pa wá. Lɩ̀à duən jə pɩ́nʋ́ wuuu, ba dàn ká pìí ba kə ba kwa, ba ma tʋŋa zəni. Ba pɩ̀à dun Yɩɩ con. Ba pɩ̀à zìlə́. Ba pɩ̀à mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con. Mə ba mʋ̀ lɩ̀à tə nə, ʋ cɩ́gá wá pa mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con. Lɩ̀à duən də yɩ tʋ́tʋ̀nyɩna, ba ba Yɩɩ cɩ́gá tə nii zìlí, ba ga swə, sə ba tʋn kʋ tə nə lwara. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ lɩŋa zaŋa tə fufwin kʋ lɩ̀à təntə yuu wa zənzən. Lɩ̀à tə mama, ba nə tʋŋa yolwana tə, Yɩɩ wá kə càn ba nə zənzən, fən ga wá zʋ ba. Càn təntə wá də́ yáá, tə yí *Zwifə-ba. Kʋ kwa nə, tə dàń wá yí *Gərɛkə-ba tə. 10 Yá lɩ̀à tə mama, ba nə fwa zəni, Yɩɩ wá pa ba na dun. Ʋ wá pa ba zìlə́, ʋ ga pa ba bɩcan sìə́. Ʋ wá dí yáá ʋ tʋn kʋ yoo təntə Zwifə-ba yɩra. Kʋ kwa nə, ʋ dàń wá tʋn kʋ Gərɛkə-ba yɩra. 11 Yɩɩ yáá con, ləzwənə mama ba n don dwə.
Won tə, kʋ nə dwə, kʋ yɩ ka twá Yɩɩ nii tə nə
(Matiə 8.10-12; 23.3-4)
12 Lɩ̀à tə, ba nə tà *Zwifə-ba, yə̀rì Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə. Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə tʋŋa cʋna, yá ba ga wá tɩ, ba jén mɩ́ámɩ́án Yɩɩ yáá con, ba bá yəni kʋ. Zwifə-ba mʋ̀ yə̀ə́ Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə. Yá ba də wa lɩ̀à duən wà Yɩɩ nii təntə nə twá. Yɩɩ wá twá kʋ nə, ʋ ma bʋ̀rɩ̀ ba bʋ̀rà. 13 Lìù mama bá ya cɩ́gá tíú Yɩɩ yáá con, ʋ nə cʋga Yɩɩ nii tə yɩrɩ. Kʋ mɛ, sə ʋ tʋn kʋ tə, Yɩɩ nii tə nə bɩrɩ, sə ʋ tʋn. Mə nətʋ nə ʋ dàń wá ya cɩ́gá tíú Yɩɩ yáá con. 14 Dwíə́ tə duən yə̀rì Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə. Yá ba dàń nə twá ba tətə pubʋŋa nə, ba tʋn yìə̀n tə nə tʋa tə mɛ, də kʋ tə, Yɩɩ nii tə nə pɩ̀à, kʋ bɩrɩ də, ba yə̀ə́ kʋ tə, Yɩɩ nə pɩ̀à, ba cɩ́gá ga yə̀rì Yɩɩ nii tə mʋ̀. 15 Kʋ bɩrɩ də, Yɩɩ nii tə wulə ba bɩcanɩ wa, sə ba lwarɩ kʋ tə, ba nə mɛ, sə ba fwa. Yá ba bɩcanɩ wa, ba pubʋŋa tə yàá bɩrɩ yìə̀n tə, ba nə fwa zəni tə wa, də yìə̀n tə, ba nə fwa lwanɩ tə wa. 16 Dɩɩn don nə, Yɩɩ wá twá də Zwezi-*Kərisə, ʋ bʋ̀rɩ̀ yìə̀n tə, tə nə sə̀gə̀, lɩ̀à tə bɩcanɩ wa bʋ̀rà, ndə Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə, à nə swɩ̀n à bɩrɩ tə nə bɩrɩ nətʋ. Yá kʋ dɩɩn təntə nə, yìə̀n təntə dàń wá nan poni nə.
Zwifə-ba wà Yɩɩ nii zìlí
(Matiə 3.8-10; Marəkə 7.9-13)
17 N mʋ̀ lìù tə, n nə swɩ̀n də, n yɩ *Zwifə-ba dwíí tə wa lìù, n ba fən dəri, n nə twá Yɩɩ *nii tə nə yɩrɩ. N yàá fwa yɩrʋ, də n yɩ Yɩɩ nyiən. 18 Kʋ twá də Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə saŋʋ, n ma yə̀ə́ kʋ tə nə yɩ Yɩɩ fɩra, n ga yə̀ə́ yozəŋu də yolwan swɩ́án duən wa. 19 N mʋ̀ con nə, n bʋŋa də, n mʋ̀ yɩ́á nə na lá cɩ́gá mama, n ma bɩrɩ cwəŋə lilirən nə. N bʋŋa də, n yɩ ndə poni nə, n pɩ̀rɩ̀ lɩ̀à tə, ba nə wulə yikunu wa. 20 Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə, bɩrɩ mʋ́ yənu də cɩ́gá. Yá kʋ mʋ̀ nə pɩn, n bʋŋa də, n mʋ̀ nə wàá lɩ̀à tə, ba nə tə̀lə́ cwəŋə wa, n kwɛn n kəni cwəŋə wa. N bʋŋa də, n mʋ̀ nə yɩ karnyɩna, n kàrɩ̀ lɩ̀à tə, ba nə yə̀rì won mama. 21 Haya! N mʋ̀ lìù tə, n kàrɩ̀ lɩ̀à duən, n ba n tətə kàrɩ̀. N mʋ̀ lìù tə, n kàrɩ̀ n bɩrɩ, sə ba dàn ká ŋʋ, n tətə ŋwɩ̀n. 22 N mʋ̀ lìù tə, n nə swɩ̀n, sə ba dàn ká cwàrɩ̀, n tətə cwàrɩ̀. N mʋ̀ lìù tə, n nə culi woŋwanan, n tətə pìí n ŋwɩ̀n woŋwanan n yoli. 23 N fwa fwiə n nə jə Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə tə yɩrɩ, yá n ga ba Yɩɩ nii təntə nə twá. Kʋ nətʋ pɩn, n cʋ̀gʋ̀ Yɩɩ dun tə. 24 Kʋ yɩ ndə kʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́: «Kʋ zɩgɩ á mʋ̀ yuu wa, dwíə́ tə, ba nə tà Zwifə-ba, ma twɩn Yɩɩ».
(Romə tɩ̀án 4.11-12; 1 Korɛntə tɩ̀án 7.19; Galasi tɩ̀án 5.6)
25 Á mʋ̀ Zwifə-ba pɩn ba *gwəŋə bɛɛ. Də á nə twá kʋ tə nə, Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə, nə bɩrɩ aba, á goŋu tə jə də̀ń. Yá á dàń nə ba kʋ tə nə twá, Yɩɩ nii tə nə bɩrɩ aba, kʋ yɩ ndə ba nə wà aba gwəŋə. 26 Yá ba dàń nə wà lìù gwəŋə, ʋ ga twá kʋ tə nə, Yɩɩ nii tə nə bɩrɩ, Yɩɩ wá jələ kʋ tíú ndə ba gwəŋə wá. 27 Ba wà ʋ mʋ̀ bɛɛ təntə gwəŋə, yá ʋ ga twá kʋ tə nə, Yɩɩ nii tə nə bɩrɩ. Ʋ mʋ̀ bɛɛ təntə bʋ̀rà wá ja n mʋ̀ lìù tə, n nə yɩ Zwifə. N jə Yɩɩ nii tə, ba gwəŋə mʋ́ də, yá n ga ba Yɩɩ nii təntə nə twá. 28 Cɩ́gá cɩ́gá Zwifə tà lìù tə, ʋ yɩra nə nyɩn də Zwifə yɩra cɩcɩ. Yɩɩ yáá con, kʋ tà lìù tə, ba nə gwəŋə wá cɩcɩ. 29 Cɩ́gá cɩ́gá Zwifə yɩ ʋ bɩcan tə nə yɩ nətʋ nə bɩrɩ də, ʋ yɩ Zwifə. Lìù tə, ba nə gwəŋə wá cɩ́gá cɩ́gá Yɩɩ yáá con, kʋ yɩ lìù tə, Yɩɩ-*Siŋu tə nə lwàń ʋ bɩcan tə. Kʋ tà lìù tə, ba nə gwəŋə wá cɩcɩ. Ʋ mʋ̀ ləzwənyiri təntə yɩ Yɩɩ nə yàá bwɩ ʋ nə, kʋ tà ləzoni.